Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ»!

Συγχαρητήρια ἀπό τήν «Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία Τούρκων» πού χρηματοδοτεῖ ἡ Ἄγκυρα


ΜΕΧΡΙ τήν Γερμανία ταξίδευσε ἡ χάρις τοῦ νέου δημάρχου Ξάνθης Ἐμμανουήλ Τσέπελη, ὁ ὁποῖος προσφάτως παρέστη σέ ἐκδήλωση τοπικῶν μειονοτικῶν συλλόγων πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «τουρκικοί». Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ὁ κ. δήμαρχος κέρδισε τά εὔσημα τῆς αὐτοποκαλουμένης «Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἔμβλημά της τούς νομούς τῆς Θράκης, βαμμένους σέ πράσινα χρώματα. Στά χρώματα τῆς σημαίας τοῦ βραχυβίου ἀνεξαρτήτου κράτους τῆς Θράκης. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Χαλίτ Χαμπίμπογλου ἀποδίδει τά εὔσημα στόν δήμαρχο, γιατί εἶναι ὁ πρῶτος μετά πολλά χρόνια πού νομιμοποίησε μέ τήν παρουσία του τούς ἀπαγορευμένους ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο «τουρκοσυλλόγους», ἐνῶ χρησιμοποιεῖ κατά σύστημα τόν ὅρο «τουρκική κοινότητα» –οὔτε κἄν μειονότητα, κατά τά πρότυπα τῆς φρασεολογίας τοῦ Ραούφ Ντενκτάς. Τέτοια δικαιώματα ἔδωσε μέ τήν παρουσία του στίς ἐκδηλώσεις ὁ δήμαρχος, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶ ὅτι εἶναι τοπικός ἀξιωματοῦχος ἐν τῆ εὐρεία ἐννοία. Ὅλη ἡ εὐχαριστήρια ἀνακοίνωσις τοῦ Συλλόγου, διατηρηθείσης τῆς συντάξεως τοῦ κειμένου, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες,
Ἡ τελετή τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης γιά τήν ἔναρξη παραρτήματός του στήν Ξάνθη πραγματοποιήθηκε στίς 16 Ὀκτωβρίου 2019. Ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Τουρκικῆς κοινότητας Δυτικῆς Θράκης ἦταν παροῦσα στήν τελετή. Ὁ Γενικός Πρόξενος μητέρας πατρίδας Τουρκίας, τῆς Κομοτηνῆς, παρέστη ἐπίσης στήν τελετή ἔναρξης.
Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων στήν τελετή αὐτή τή φορά ἦταν ὁ Μανώλης Τσέπελης, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἐξελέγη Δήμαρχος Ξάνθης καί Ἕλληνας πολιτικός ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Αὐτό δέν εἶναι μιά συνηθισμένη κατάσταση γιά ἐμᾶς.
Ὁ Δήμαρχος Τσέπελης ἔκανε μιά ὁμιλία στήν τελετή καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν πρόσκλησή του στήν τελετή.
Μπορεῖ νά ἀναρωτιέστε γιατί εἶναι σημαντικό νά παρευρεθεῖ στή τελετή ὁ Τσέπελης.
Εἶναι σημαντικό γιατί μετά ἀπό πολύ καιρό ἕνας Ἕλληνας δήμαρχος παρακολούθησε μιά ἐκδήλωση πού διοργάνωσε μιά ἕνωση τῆς τουρκικῆς κοινότητας Δυτικῆς Θράκης.
Εἶναι ἐπίσης σημαντικό, ἀπό τότε πού ὁ Τσέπελης συμμετεῖχε σέ ἐκδήλωση ὅπου οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἑνώσεων πού ἔκλεισαν ἀπό ἑλληνικές ἀρχές ἐπειδή στά ὄνοματά τους ὑπάρχει τήν λέξη “Τουρκική”, ὅπως ἡ Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης, ἡ Ἕνωση Τούρκων Νεολαίας Κομοτηνῆς καί ἡ Ἕνωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης καθώς καί ὁ Μουφτῆς τῆς Ξάνθης πού ἐκλέχθηκε ἀπό τούς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης. Εἶναι σημαντικό ἐπειδή κάθισαν μαζί δίπλα-δίπλα. Αὐτό πού εἶναι φυσικό γιά ἐμᾶς, αὐτό πού πρέπει νά γίνει ὅτι τελικά ἔγινε πραγματικότητα.
Ὁ Δήμαρχος τῆς Ξάνθης, ὅπου ἀπαρτίζουμε τό μισό πληθυσμό, παρακολούθησε μιά ἐκδήλωση ἑνός ἀπό τούς σημαντικότερούς μας συλλόγους.
Ἐντούτοις, τά μέλη τῆς ἀντιπολίτευσης στό δημοτικό συμβούλιο δέν σκέφτονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπό τότε πού διατύπωσαν δηλώσεις, ἐπικρίνοντας τόν Τσέπελη γιά τήν παρουσία του στήν ἐκδήλωση. Τόν ἀποκαλοῦσαν σχεδόν προδότη.
Ὁ Σύλλογος Ἐπιστημόνων Μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀπευθυνόταν μαζί μέ τόν Τσέπελη. Ἐξέφρασαν τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀποτελεῖ μεγάλη ἀπειλή καί κίνδυνο γιά τήν Ἑλλάδα.
Ὅσοι ἔκαναν αὐτές τίς μισητές καί διακριτικές δηλώσεις δέν εἶναι οὔτε ἀπό τήν Ἀθήνα οὔτε ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Εἶναι πρόεδροι τῶν ἀντιπολιτευτικῶν ὁμάδων τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς Ξάνθης, ὅπου ζεῖ ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης…
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τολμοῦν νά κάνουν αὐτές τίς δηλώσεις παρόλο πού ὑπῆρχαν ὑποψήφιοι ἀπό τούς Τούρκους στόν κατάλογο τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης γιά τίς δημοτικές ἐκλογές. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ κλίκες κάνουν πολιτική στήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης σάν νά μήν ἔχει ἄλλα προβλήματα στήν πόλη.
Ἐξάλλου, ὁ Χαράλαμπος Ἀθανασίου, βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τή Λέσβο, δήλωσε ὅτι «ἡ Λέσβος σύντομα θά γίνει ἡ δεύτερη Ροδόπη ἄν συνεχιστεῖ αὐτή ἡ κατάσταση» ἀναφερόμενος στόν αὐξανόμενο ἀριθμό μεταναστῶν καί καταφυγίων στό νησί.
Ὁ Χαράλαμπος Ἀθανασίου, πού σήμερα εἶναι ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί στό παρελθόν ἐργάστηκε ὡς Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀπευθύνεται σέ μέλη τῆς Τουρκικῆς Κοινότητας Δυτικῆς Θράκης, πού εἶναι Ἕλληνες πολῖτες καθώς καί μετανάστες καί πρόσφυγες. Θεωρεῖ τούς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης ὡς “ἀπειλή” καί “κίνδυνο”.
Πότε θά σταματήσετε νά μᾶς θεωρεῖτε “ἄλλο” ἤ “ἐπικίνδυνο” καί νά σταματήσετε νά μᾶς διακρίνετε;
Τά μέλη τῆς Τουρκικῆς κοινότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης ἔχασαν τή ζωή τους λέγοντας “ὄχι” στήν Ἰταλική κατοχή τῆς Ἑλλάδας κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, ἐργαζόμαστε σκληρά γιά νά ἀναπτύξουμε τή χώρα μας τήν Ἑλλάδα.
Ζοῦμε ἐδῶ καί αἰῶνες καί εἴμαστε μέρος τῆς κοινωνίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ λαϊκιστική πολιτική στήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης πρέπει νά σταματήσει.
Τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας εἶναι τά προβλήματά μας καί μποροῦμε νά βροῦμε λύσεις γιά αὐτά τά προβλήματα μόνο ἐάν συνεργαστοῦμε.
Ὡς τελικό σημεῖο θά ἤθελα νά συγχαρῶ τόν Σύλλογο Ἐπιστημόνων Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης γιά τό ἄνοιγμα νέου παραρτήματος στήν Ξάνθη.
Θά ἤθελα ἐπίσης νά συγχαρῶ τόν κ. Μανώλη Τσέπελη, Δήμαρχο τῆς Ξάνθης γιά τήν παρουσία του στήν τελετή ἔναρξης τοῦ νέου παραρτήματος καί ἐπιθυμῶ αὐτό νά ἀποτελέσει παράδειγμα γιά ἄλλους πολιτικούς.

Μέ ἐκτίμηση, Χαλίτ Χαμπίπογλου Πρόεδρος τῆς ABTTF.»


ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bc%95llin-aksiomatouchos-stin-thraki-anagnorizei-toyrkiki-koinotita/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters