Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Φ : ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝ

Του Γεωργίου Σαγιά
 
Εμείς, ´Ελληνες πατριώτες και εθνικιστές, κινούμενοι από αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αποφασίσαμε την ίδρυση και λειτουργία τού Κέντρου Μελέτης και Προώθησης Εθνικών Ιδεών (ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι.) "φ". Το σύμβολο "φ", στο χρώμα τού ηλίου "πορτοκαλί", εντός κυκλικού λευκού υποβάθρου το οποίο βρίσκεται εντός πορτοκαλί τετραγώνου, απεικονίζει τον "χρυσό αριθμό" 1,618 που λέγεται και "ο αριθμός τού σύμπαντος".
Σκοποί τού Κέντρου είναι:
- η μελέτη, έρευνα, ανάλυση, μετάπλαση, επέκταση, διάχυση, εξακτίνωση και με κάθε νόμιμο τρόπο προώθηση των πατριωτικών ιδεών, τού ελληνικού εθνικισμού και τής ιδέας τού ελληνισμού.
- η νέα πνευματική δημιουργία -με κέντρο σκέψης και δράσης μας το ενιαίον, συνεχές και αδιάσπαστον τού ελληνισμού ως δύναμη δημιουργίας και παγκόσμια ηγουμένη μειοψηφία- νέων προσεγγίσεων των εθνικών, πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων δεδομένων, ώστε να δίνονται συγκεκριμένες νέες θέσεις και προτάσεις για το -εκάστοτε-σήμερα αλλά και προοπτική για το αύριο, ήτοι, το μέλλον τού ´Εθνους, τού οποίου οφείλουμε να είμαστε οι δημιουργοί, ενώ, συγχρόνως, δηλώνεται ρητά ότι πέρα από τις κρατούσες απάνθρωπες ιδεολογίες, επιθυμούμε οι ιδέες για πατρίδα, ταυτότητα, παράδοση, πολιτισμό, παιδεία, αισθητική, να κερδίζουν έδαφος και να προοιωνίζουν ένα πιο ευοίωνο μέλλον.
- η με ελεύθερη σκέψη επιλογή των καταλλήλων κάθε φορά στρατηγικών, τακτικών και μέσων ώστε να καταστεί δυνατόν να γίνουν οι εθνικές ιδέες πλειοψηφικό ρεύμα, κτήμα και επιλογή των περισσοτέρων, σε πνεύμα προσωπικής ελευθερίας και βούλησης και ελεύθερης επιλογής με εθνικό και κοινωνικό προσανατολισμό και να ανοίξει ο δρόμος με πρόταση συγκεκριμένων τρόπων μετάβασης για να δοκιμαστούν αυτές στην πράξη χωρίς στρεβλώσεις και εκπτώσεις, με αίσθηση προσφοράς, υπέρ τού έθνους και τού κοινού καλού, το οποίο (πρέπει να) σημαίνει μεταξύ άλλων και εθνική ανεξαρτησία, αυτάρκεια, αυτονομία, αυτοδυναμία, αλληλεγγύη, εθνική αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια καταγωγής, ποιότητα ζωής και ατομική πρόοδο και ευημερία εντός ενός δυνατού και σφριγηλού ελληνικού έθνους και μιας μεγάλης Ελλάδας, κυρίαρχης και σεβαστής όπως άλλωστε τής αρμόζει και τής αξίζει.
Τα στελέχη τού ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι. "φ" :
- Θεωρούμε την εθνική συνείδηση ως απαραίτητο κοινό παρονομαστή και βάση επίτευξης των ανωτέρω. Η θεώρησή μας εδράζεται στο ομότροπον, στον ομότοπον, στο ομοΐστορον, στο ομόγλωσσον, στο ομόδοξον, στην συνέχεια τής καταγωγής τής ελληνικής φυλής, στα ιστορικά δίκαια τού έθνους μας, στην κοινή παράδοση και πίστη και στον κοινό πολιτισμό, γνωρίζοντας πως ελαχιστότατες διαφοροποιήσεις τινών εκ των ανωτέρω είναι ευκόλως εξηγητέες και αποτελούν απλές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
- Επιδιώκουμε την έγερση τής ψυχής τού Γένους με πολιτικές και φιλοσοφικές σκέψεις και ιδέες, οι οποίες ξεκινούν από την ρίζα τού παρελθόντος, εξελίσσονται μέσω τής αρχαίας, τής νεώτερης και τής σύγχρονης πολιτισμικής μας κληρονομιάς και εξακοντίζονται δημιουργικά στο μέλλον, αναγεννώμενες, προσαρμοζόμενες, μεταπλασσόμενες και -κυρίως- επεκτεινόμενες σε νέες κατευθύνσεις, επιδιώκοντας τον συγχρονισμό ιδεών με τις πολιτικές εξελίξεις τού παρόντος και την πρόβλεψη αλλά και δρομολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων.
- Νοηματοδοτούμε έτι περαιτέρω την σχέση μας με το παρελθόν, την μνήμη και την εθνική συνέχεια και τα εμβολιάζουμε προσεκτικά και με μέτρο με κατάλληλα στοιχεία τού παρόντος που προαναγγέλουν ένα καλύτερο και ποιοτικότερο εθνικό μέλλον. Η σύνδεση τής δημιουργικής φαντασίας με τις επιστήμες και τού οράματος με την απόδειξη και την εφαρμοσμένη τεχνολογία και επιστήμη μάς προκαλούν ευχάριστα και δημιουργικά για την καλυτέρευση των συνθηκών ύπαρξης, την βελτίωση τής ποιότητας ζωής και την ώθηση σε νέες εφευρέσεις που θα κάνουν ευτυχέστερη την ανθρώπινη ζωή.
- Πιστεύουμε στην ύπαρξη των εθνών και στην φυσική πολυμορφία, διαφορετικότητα και βιοποικιλότητα. Ως απόρροια αυτών, δεχόμαστε το δικαίωμα όλων των εθνών να προσπαθούν για την συνέχιση τής υπάρξεώς τους και την πρόοδό τους, κατανοώντας παραλλήλως το ενδεχόμενο συγκρούσεων μεταξύ τους στα σημεία οσμώσεων. Απέναντι στην παγκόσμια ανελευθερία, στην επιδίωξη των -προσωρινά- επικυρίαρχων για ομογενοποίηση εθνών και ανθρώπων και την στόχευση δημιουργίας ενός μαζοποιημένου μετανθρώπου, στην άμεση ή έμμεση ατομική σκλαβιά, τα οποία αποτελούν πολιτική τερατογέννεση, προτείνουμε την ελευθερία και την συνεννόηση των εθνών. Υπογραμμίζεται ότι οι θάνατοι από φτώχεια και αυτοκτονίες ή άλλους σχετικούς λόγους ένεκα αυτής ή και τής πιέσεως που ασκούν σε διάφορα επίπεδα οι ομαδώσεις τού παγκοσμίου διχτυού κάθε επιπέδου, καθώς και οι θάνατοι από άλλου είδους πολέμων είναι πολύ περισσότεροι από τις απώλειες οποιωνδήποτε εθνικών συγκρούσεων προκύπτουν.
- Ασπαζόμαστε τις θεωρίες που θεωρούν τους ´Ελληνες έθνος ανάδελφον και τεκμηριώνουν την ελληνική ιδιοπροσωπία, η οποία σέβεται την διαφορετικότητα των άλλων εθνών ακριβώς επειδή σέβεται την δική της διαφορετικότητα. Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης πεδίων συνεργασιών και ανάπτυξης ποικιλότροπων σχέσεων με άλλα έθνη. Η Ευρώπη των Εθνών που αντιπαρατίθεται στην Ευρώπη τού τραπεζικού κεφαλαίου και στο παγκόσμιο τοκογλυφικό σύστημα, προσφέρεται για προώθηση εθνικών κινημάτων που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να συνεννοηθούν. Η ζητούμενη και αναγκαία για το έθνος μας ισχύς, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτοσκοπός αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και συνεργασίας με βελτιωμένα κριτήρια, όρους και παραμέτρους. Οι εξελίξεις στους τομείς τού διαστήματος, των επικοινωνιών, τής τεχνολογίας, τής οικονομίας καθώς και σε άλλους τομείς, σαφώς δεν τεκμηριώνουν θέση υπέρ τής κατάργησης των εθνών. Τουναντίον, ενώπιον μιας απρόσωπης και πλαστής πραγματικότητος και μιας παγκόσμιας εικονικής πραγματικότητας, η οποία κάνει τον άνθρωπο από ελεύθερη προσωπικότητα σκλάβωμένο αριθμό και από ενεργό μέλος τής εθνικής κοινότητός του αναλώσιμο εργαλείο προώθησης μιας αντιανθρώπινης παγκοσμιοποίησης, η εθνική κοινότητα, ταυτοτική, αξιακή και ελληνοκεντρική, εδραζομένη (και) σε αρχές τού κοινοτισμού, τού οικολογισμού και τού κοινωνισμού, προβάλλει ως θεμιτή, εφικτή και βιώσιμη θετική πρόταση και λύση. Οι ενδογενείς δυνάμεις τού Γένους είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε αυτόκεντρη ανάπτυξη και εθνική κυριαρχία και θα επενδύσουν στην εθνονομία ως ενός ακόμη μέσου νόμιμης συγκρούσεως με τους αντεθνικώς σκεπτομένους και πράττοντες και ανατροπής των αντεθνικών κατεστημένων.
- Πρεσβεύουμε την αναγκαιότητα πρόταξης τής εθνικής ταυτότητας και των εθνικών αρχών και αξιών, ως μερών τής ενιαίας και αδιάσπαστης εθνικής συνέχειας τού ελληνισμού και παραδεχόμαστε αυτά ως στοιχεία σύζευξης και κοινωνικής συνοχής και προόδου τής κοινωνίας μας, χωρίς τα οποία προκύπτουν απάνθρωπες και αφύσικες στρεβλώσεις. Σημειώνουμε πως όλα αυτά μπορούν να υπηρετηθούν καλύτερα από πολίτες ελεύθερους και ενεργούς, οι οποίοι θα προέλθουν από διοικητικές δομές εθνικού προσανατολισμού που θα ευνοούν την συμμετοχή όλων, την ιδιαίτερη αξιοποίση των χαρισματικών και την πρωτοκαθεδρία των αρίστων βάσει κοινώς αποδεκτών κριτηρίων. ´Ενα εγερτήριο σάλπισμα σε όλες τις υγιείς, δυναμικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες δυνάμεις τού έθνους (είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος), πέρα από κατεστημένα κόμματα και φορείς, είναι απαραίτητο και αναγκαίο για μια νέα εθνική πνευματική, επιστημονική και κοινωνική πανστρατιά συνεννόησης, δημιουργίας, σκληρής εργασίας με επικεφαλής τούς άξιους και άριστους ώστε να αντιμετωπιστούν με νέα ορμή τα τεράστια προβλήματα που έχουν σωρευτεί στην πατρίδα μας και να να συνταχθεί σχέδιο εθνικής σωτηρίας και προόδου για μια νέα ελληνική πολιτεία.
- Φρονούμε ότι η Ελληνική Παιδεία είναι η κεντρική λεωφόρος ενός δικτύου διαδρομών που οδηγούν σε ένα ελληνικό όραμα για μια μεγάλη Ελλάδα. Για να υπάρξει Ελληνική Παιδεία πιθανολογούνται έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις με τις κρατούσες αντιλήψεις και τα υπάρχοντα αρνητικά κατεστημένα, ρήξεις και ανατροπές, διότι η σήψη και η παρακμή έχουν διαβρώσει σε μεγάλο βαθμό τον εθνικό και κοινωνικό ιστό ενώ συνεχίζουν να πατρωνάρονται και να υλοποιούνται κατά βάση από ανθέλληνες και μισέλληνες αντεθνικώς τελούντες και ποιούντες, γι' αυτό και η πνευματική επανάσταση έχει χρέος να συγκρουστεί με το φθαρμένο και παραλλήλως να προτείνει το νέο καθώς και τον τρόπο θεμελίωσης, δόμησης και επέκτασής του. Στην Ελληνική Παιδεία συμπυκνώνονται η ενότητα, η συνέχεια και η προοπτική τής αιωνίου Ελλάδος.
- Εκτιμούμε ότι στην εποχή μας συγκρούονται κυρίως δύο μεγάλοι πόλοι: η παγκοσμιοποίηση, που επιδιώκει την κατάργηση οτιδήποτε εθνικού και η εθνική θεώρηση (εθνικισμός) που επιθυμεί την συνέχιση υπάρξεως των εθνών. Η μία θεώρηση επιδιώκει την παγκόσμια εξουσία υπό μικρού διευθυντηρίου, το οποίο (επιθυμεί να) κατανέμει τον παγκόσμιο πλούτο σε ολιγομελείς ομαδώσεις ακριβοπληρωμένων υποτακτικών του επιδιώκοντας την κατάργηση των εθνών που -εξ υπάρξεως- είναι εμπόδιο σε αυτόν τον σχεδιασμό, ενώ, η άλλη θεώρηση επιδιώκει την συνέχιση υπάρξεως των εθνών -με τις δομές και την δυναμική ενός εκάστου-, τα οποία δεν επιθυμούν να ξεριζωθούν και να γίνουν ένας αναλώσιμος ομοιογενής παγκόσμιος χυλός σε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον, χωρίς ήθη, έθιμα, γλώσσα, πολιτισμό, συνέχεια, αλλά επιθυμούν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δημιουργούν.
- Συμπεραίνουμε ότι ένα πνευματικό κίνημα που διακηρύσσει ότι η πολιτική καθορίζει την οικονομία, οι πολιτικές διαδικασίες υπερτερούν τού μερικού ή καθολικού οικονομισμού, η παραγωγή και όχι ο παραγωγισμός είναι αυτή που οδηγεί σε δημιουργική εργασία και ποιότητα ζωής, ότι η περιβαλλοντική συνείδηση, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα σε ένα πλαίσιο καταπολέμησης των μεταλλαγμένων, προστασίας των φυσικών πόρων και βεβαίως των οικοσυστημάτων εντός ενός καινοτόμου περιβάλλοντος δημιουργούν ένα ικανοποιητικό πλέγμα προστασίας των πολιτών, η υγιής φιλοζωία γίνεται στάση ζωής όλο και περισσοτέρων, αυτό λοιπόν το κίνημα μπορεί να λειτουργήσει και ως δεξαμενή εθνικής σκέψης και δημιουργίας, τόσο για την καλύτερη οργάνωση μιας νέας εθνικής αντίστασης όσο και για την σύνταξη, προώθηση και τον συντονισμό μιας νέας εθνικής πρότασης, είναι άμεσα ζητούμενο.
- Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη εξωτερικών συμμαχιών και συνεργασιών όμως τονίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με όρους, κανόνες και προϋποθέσεις βάσει των πάγιων εθνικών συμφερόντων (τού αλυτρώτου ελληνισμού σαφώς μη εξαιρουμένου) από ένα ενδογενές πατριωτικό κίνημα εθνικής αξιοπρέπειας που θα υπηρετεί υπό μια νέα εναλλακτική όσο και αποφασιστική συνολική εθνική οπτική την εθνική στρατηγική για Ελλάδα ισχυρή, απρόσβλητη, κυρίαρχη, ευημερούσα και δημιουργική. Η εθνική ανεξαρτησία, η αυτοδυναμία και η αυτονομία, η εθνική επάρκεια ως οδός εθνικής χειραφέτησης και απελευθέρωσης, μπορούν να δρομολογηθούν και να προκύψουν μέσω δυνάμεων που βρίσκονται εντός τού έθνους και έχουν ως στόχο την πατριωτική πολιτική ανάπτυξη με ίδιες δυνάμεις για την αποφυγή εξαρτήσεων και την πρόταξη ελπιδοφόρων προοπτικών. Η πολιτική συνεργασιών εδραζομένη στα ανωτέρω, μπορεί να εγγυηθεί επαρκέστερα και καλύτερα αποτελέσματα. Στο μεσοδιάστημα τής απεμπλοκής και μεταβάσεως από το παρόν αντεθνικό κατεστημένο, οι οποιοιδήποτε ελιγμοί είναι δυστυχώς απαραίτητοι και αναγκαίοι, δεν πρέπει όμως να οδηγήσουν σε παρέκκλιση από τον τεθέντα εθνικό σκοπό.
- Ευαγγελιζόμαστε μια νέα μεγάλη ιδέα, απόρροια ιστορικής αυτογνωσίας, η οποία συμπυκνώνεται στον ελληνισμό ως ηγουμένη παγκόσμια δύναμη και βασική συνισταμένη νέας πνευματικής δημιουργίας για να δοθεί τέλος στα παγκόσμια αντεθνικά κατεστημένα και να εξανθρωπιστεί ο παγκόσμιος αντάνθρωπος. Τα ανωτέρω, θα επιδιωχθεί να διέλθουν μέσα από την δόμηση μιας Νέας Ελληνικής Πολιτείας και ενός "ελληνικού τύπου" ανθρώπου ως θετικού σημείου αναφοράς με νέο ήθος και ύφος. Την εποχή τής επιχειρουμένης επελάσεως τής παγκοσμιοποιήσεως και τής των πάντων ομογενοποιήσεως, πατρίδες και κοινωνίες τινές, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να κατανοούν την πορεία τού κόσμου, προσβλέπουν στην αναγέννηση τού ελληνισμού ως λυτρωτή τους. Ο συγκερασμός υπαρχόντων λογικών συμβάσεων με το όραμα ενός άλλου δρόμου, εθνικού και ανθρώπινου, με ορθολογισμό αλλά και πίστη, με βελτιοδοξία αλλά και ακλόνητη βούληση να οδηγήσει σε ένα εθνικό μέλλον ανθρώπινο και δημιουργικό, είναι εφικτός. Ο ηρωϊκός τρόπος ζωής και ο ανιδιοτελής, καθημερινός, επίπονος, πεισματικός, ανυποχώρητος αγώνας, μπορεί να επιταχύνει και να κάνει αποτελεσματικότερη την πορεία προς το ποθούμενο και να έχει νικηφόρα αποτελέσματα.
- Συνειδητοποιούμε το μεγάλο χρέος μας για αντιστροφή των αρνητικών αξιών, κατεστημένων και τάσεων που επιβάλλονται στην κοινωνία. Η γλώσσα κακοποιείται με σκοπό την αποσύνδεσή της από το παρελθόν και τον ακρωτηριασμό της ώστε να μειωθεί η δύναμη των νοημάτων της και η δημιουργική της πνοή, ενώ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως εργαλείο επιβολής μιας νέας τάξης πραγμάτων με λεκτική βία και -κατ´ αρχάς- στοχοποίηση ατόμων και ιδεολογιών που δεν επιθυμούν την επέλασή της. Είναι επιτακτική ανάγκη η δρομολόγηση διαδικασιών διαπαιδαγώγησης τού λαού με κάθε πρόσφορο μέσον και η πρόταση για σχετικές προβλέψεις στην σκοποθετική και στην στοχοθεσία θεσμών και δομών για να θωρακιστεί η δύσκολη προσπάθεια τόσο τής ειδικής όσο και τής γενικής εθνικής ανάταξης και αναγέννησης. Χρειάζεται πνευματική ενάργεια και εγρήγορση και πολιτική βούληση για το αναγκαίο γκρέμισμα οτιδήποτε σαθρού.
- Κρίνουμε απαραίτητη ως κοινωνικό αγαθό την πρόταξη μιας παιδείας εθνικής που θα διαμορφώνει έναν "ελληνικό τύπο" ανθρώπου με προοπτική την βελτίωση πάντων και την αριστεία τινών. Πνεύμα, σώμα και ψυχή, γνώσεις, σοφία και συμπεριφορά, μπορούν και πρέπει να βελτιώνονται επ´ ωφελεία τού κοινού και τού ατομικού καλού. Το νέο ελληνικό πνεύμα, βαθύρριζο όσο και η ύπαρξη, αναλλοίωτο στο χρόνο, μπορεί να οδηγήσει σε έναν νέο ελληνικό πολιτισμό, καρπό τής αδιάσπαστης και ενδόξου εθνικής συνεχείας. Η ελληνική φιλοσοφία συνοδεύει αρμονικά τις σύγχρονες επιστήμες, την διαστημική, την ρομποτική, τις υπερεπικοινωνίες, την νανοτεχνολογία, την τέχνη και τη νέα δημιουργία. Το κίνημα τού εθνομελλοντισμού, αντιγραφειοκρατικό και καινοτόμο, μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως η ζητούμενη μετάβαση από το παρόν στο μέλλον, από την παρακμή τής απεθνικοποίησης στην ακμή τού ελληνισμού.
- Τονίζουμε πως τα ανωτέρω, αν και αναφέρονται στον ελληνισμό, δίνουν διέξοδο στα έθνη απέναντι στο διαφαινόμενο παγκόσμιο αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η παγκοσμιοποίηση. Ψηφίδες τού αδιεξόδου αποτελούν η συσσώρευση πλούτου σε ελαχιστότατους απάτριδες παγκόσμιους πολίτες με ταυτόχρονο βάθεμα και πλάτεμα τής φτώχειας σε όλες τις πατρίδες τού πλανήτη, μετάλλαξη προϊόντων με επικίνδυνες συνέπειες για τους πολίτες-χρήστες, μείωση εργασιακών δικαιωμάτων και μισθών, υποβάθμιση τής ποιότητας ζωής, συρρίκνωση τού εθνικού και κοινωνικού πλέγματος σσφαλείας των πολιτών, ποσοστιαία αύξηση τής φτώχειας, πανηπειρωτική -με εξαιρέσεις- επιβολή μετακινήσεων πληθυσμών για αλλοίωση τής φυλετικής και θρησκευτικής ομοιογένειας, υπονόμευση τού θεσμού τής οικογένειας, προώθηση αφύσικων νόμων και καταστάσεων και πολλά ακόμη τα οποία είναι κατευθυνόμενα υπό διευθυντηρίων που δεν έχουν προκύψει με κατ´ ουσίαν δημοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, η παρούσα προσπάθεια μπορεί να υιοθετηθεί κατά μέρος ή όλον και από άλλες χώρες και να αποτελέσει την βάση συνεννόησης όλων όσοι επιθυμούν να σταματήσουν την παγκοσμιοποίηση, να την αποδομήσουν, και εν τέλει να την διαλύσουν αφήνοντας στην θέση αυτής τα έθνη και την δυναμική ενός εκάστου. Ο πλανήτης Γη είναι πλανήτης των εθνών. Κάθε άνθρωπος έχει την πατρίδα του.
- Παραμένουμε πιστοί στις πεποιθήσεις μας ότι επιθυμούμε να υπηρετούμε στο διηνεκές μόνο τα συμφέροντα τής πατρίδος μας, αφήνοντας στην άκρη τούς συχνά παραπλανητικούς χαρακτηρισμούς "κέντρο, δεξιά, αριστερά". Προασπίζουμε τον χαρακτήρα τής πατρίδος μας και αρνούμαστε να επιτρέψουμε να γίνουν οι ´Ελληνες μια μάζα πνευματικά και σωματικά μεταλλαγμένων μετανθρώπων χωρίς εθνικότητα, συνείδηση και ταυτότητα. Παραμένουμε πιστοί επίσης στην πεποίθηση οτι η αιωνία Ελλάς, το Ελληνικόν ´Εθνος, μπορεί να συνεχίσει την αδιάσπαστη ιστορική του πορεία προσφέροντας κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο, ευημερία και υπερηφάνεια στους πολίτες της και τα μέγιστα στην οικουμένη, όταν είναι ελεύθερο, ανεξάρτητο, αδέσμευτο, ακηδεμόνευτο και κυρίαρχο.
- Προτάσσουμε την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον και συγχρόνως αναγνωρίζουμε την προσφορά τής Ορθοδοξίας στους αγώνες τού ´Εθνους αλλά και στην καθημερινότητα, μιας Ορθοδοξίας πολυπληθούς και συμπαγούς η οποία χάρη στην ελευθερία επιλογής που προτείνει στην διαχρονική της πορεία, αποδέχεται το δικαίωμα τής ανεξιθρησκείας και τού θρησκευτικού αυτοπροσδιορισμού κάθε πολίτη ενώ συγχρόνως προτείνει ειρηνικά την πίστη και το βίωμά της. Οι θεσμοί τού έθνους οφείλουν να μεριμνούν τόσο μέσω τού Συντάγματος όσο και μέσω κάθε κρατικής δομής ώστε η πατρίδα να θωρακιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό από κινδύνους που υπονομεύουν τα ανωτέρω.
- Επιθυμούμε να συμβάλλουμε ποιοτικά στην πνευματική, επιστημονική, πολιτισμική και γενικότερα στην πολιτική σταδιακή αναβάθμιση τής πατρίδος μας σε υπερθετικό βαθμό διά τής μελέτης, τής έρευνας, τής νέας δημιουργίας, τής προβολής, τής ανάδειξης και εν γένει τής δραστηριοποίησης με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσον σε κάθε τομέα και να διαμορφώσουμε τους όρους για να ξαναπάρει το έθνος μας τη θέση που του αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα: την υψηλότερη ! Οι δυνάμεις τής παιδείας, τού πνεύματος, τού πολιτισμού, τής γνώσης, τής τεχνολογίας, τής επιστήμης, τής τέχνης, των επικοινωνιών, τής εργασίας, κάθε δύναμη συνειδητά στρατευμένη στην εθνική αναγέννηση, μπορούν να αμιλλώνται ποια δύναμη αριστίνδην θα είναι ο σημαιοφόρος τής προσπάθειας.
- Ελπίζουμε να εκφράσουμε, "να δώσουμε πρόσωπο" και δημιουργική διέξοδο στην απογοήτευση, την αγανάκτηση, την οργή αλλά και στις ελπίδες, τα όνειρα και την δυναμική όλων όσοι απείχαν, απέχουν ή σκέφτονται να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες καθώς και σε όσους συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε αυτές με ιδιαίτερο προβληματισμό και ελεύθερη κριτική σκέψη και να δημιουργήσουμε προωθητικές συνθέσεις αναδεικνύοντας ως βασικούς συγκολλητικούς αρμούς τού οικοδομήματος για όλους τους ανωτέρω τον αγώνα εναντίον τής διαφθοράς, τής παρακμής, τού εκφυλισμού, τής εκμετάλλευσης, προτάσσοντας την αλήθεια, την διαφάνεια, την δικαιοσύνη την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη για όλους. Να εκφράσουμε όλες και όλους όσοι θα ήθελαν μια πατρίδα που δεν θα είναι προτεκτοράτο, δεν θα έχει ξενοκίνητες ή ξενόδουλες ηγεσίες, δεν θα απεμπολεί αλλά θα διεκδικεί δυναμικά τα δικαιώματά της και που θα προασπίζεται αποτελεσματικά βασικά θεμελιώδη αγαθά όπως ο αέρας, το νερό, η γη, το περιβάλλον, οι ενεργειακοί πόροι, ο φυσικός και ορυκτός πλούτος της. Να εμπνεύσουμε όλες και όλους που θα ήθελαν μια πατρίδα που θα τους εξασφαλίζει -τουλάχιστον-βασικά είδη διατροφής και ζωής και δυνατότητες να τα εξασφαλίζουν αλλά και να προσβλέπουν σε ευμάρεια, απρόσκοπτη πρόσβαση -κατ´ αρχάς- στην Υγεία, στην Παιδεία και στον Πολιτισμό και εθνική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.
- Προσδοκούμε σταδιακώς να μορφοποιηθούν τα ανωτέρω σε ένα ενιαίο πατριωτικό κίνημα με σαφές εθνικό σχέδιο και συγκεκριμένη στρατηγική αλλά και πρόταση αναλυτικά επεξεργασμένη για ένα νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αξιοποιεί τούς ενδογενείς μας πόρους και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον μέγιστο βαθμό υιοθετώντας αναπτυξιακές αντιγραφειοκρατικές λογικές που θα τονώνουν -μεταξύ άλλων- τη ναυτιλία, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, και το εμπόριο διευκολύνοντας την συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα και προωθώντας στους εκπροσώπους τους ακόμη περισσότερο την ιδέα τής προτεραιότητος τού εθνικού συμφέροντος, το οποίο σημαίνει και ατομική πρόοδο και ευημερία. Η πρόταση οικοδόμησης στο μεσοδιάστημα παράλληλων δομών των καταρρεουσσών κρατικών ώστε να υπάρχει διέξοδος από το καταρρέον παλαιό στο προβάλλον νέο, προς μια νέα ελληνική πολιτεία, αλλά και προετοιμασία μετάβασης χωρίς συνταγματικές εκτροπές και υπερβάσεις (αμφισβητώντας μάλιστα τις αντισυνταγματικές ενέργειες και τα αποτελέσματά τους που έχουν εν τω μεταξύ υπάρξει) και συντεταγμένης ανάληψης βάσει των ισχυόντων τής ευθύνης διακυβέρνησης από μια στιβαρή οντότητα, είναι μία επί πλέον θεωρητική πρόκληση που χρειάζεται επάρκεια τεκμηρίωσης για να στοιχειοθετηθεί και να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή. Η συζήτηση που έχει ήδη προκύψει για μεταρρύθμιση ή αναδόμηση πολιτικών ή πολιτειακών θεσμών, πρέπει να λαμβάνει υπ´ όψιν της με μεγίστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα το αυτεξούσιον, το αυτόνομον και το ανεξάρτητον τού ελληνικού έθνους αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν (ενδογενείς και εξωγενείς). Ασχέτως όμως των διαδρομών που εν τέλει θα ακολουθηθούν, ο δρόμος για συσπείρωση και κοινή πορεία όλων όσοι προαναφέρθηκαν, πρέπει (και αυτός) να διανυθεί σε πνεύμα ενότητος και συνεργασίας. Η ενότητα των δυνάμεων τού έθνους είναι και θα είναι εσαεί ζητούμενη ενώ το "διαίρει και βασίλευε" θα πρέπει να είναι εξοβελιστέο. Ο χειρότερος πόλεμος είναι ο αδελφοκτόνος εμφύλιος.
- Υποστηρίζουμε πως η επιδιωκόμενη απεθνικοποίηση, ο λεγόμενος πολυπολιτισμός, η πολιτισμική ισοπέδωση, ο διεθνισμός, η πανθρησκεία και γενικά ό,τι εντάσσεται στην παγκοσμιοποίηση, έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τόσο εθνικώς όσο και παγκοσμίως τα συμφέροντα και τις βλέψεις ελαχίστων ατόμων, των οικογενειών και των συνεργατών τους εις βάρος των εθνικών και ατομικών συμφερόντων των πολλών, οι οποίοι καλούνται σε συνθήκες ψευδούς δημοκρατίας να εκλέγουν ανθρώπους που υπηρετούν τα προαναφερόμενα αλλά εμφανίζονται υποκριτικά και παραπλανητικά με διαφορετικούς μανδύες. Δεν διαφεύγει τής προσοχής μας πως δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο με τούς παγκόσμιους θεσμούς και μηχανισμούς του λειτουργεί ανεξέλεγκτα κατά το δοκούν και αυθαιρετεί ασυστόλως τόσο στο επίπεδο τής γεωστρατηγικής όσο και τής οικονομίας. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι τους είναι αφύσικοι, αντεθνικοί και αντιανθρώπινοι, γεγονός που αποδεικνύεται δυστυχώς καθημερινώς, όμως τα περισσότερα εκ των λεγομένων "μεγάλων" μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι συντονισμένα στην υπηρεσία τής πολιτικής τής λεγόμενης νέας τάξης τής παγκοσμιοποίησης και σπιλώνουν οτιδήποτε και οποιονδήποτε κινείται σε εθνική κατεύθυνση αποκρύπτοντας, ή προσπαθώντας να προσβάλλουν την αποδεδειγμένη ιστορικώς θέση πως ο εμπλουτισμός όχι μόνο των ποσοτικών αλλά των ποιοτικών στοιχείων τής ζωής, αυτών δηλαδή που έχουν πνευματικό, πολιτισμικό και δημιουργικό περιεχόμενο, είναι κατά βάση απόρροια τού εθνικισμού. Η αντεθνική θεώρηση είναι μια παγίδα, οι δημιουργοί έχουν πατρίδα !
- Σημειώνουμε εμφατικά ότι για να συνεχίσει να υπάρχει η Ελλάδα ως ζωντανό πλανητικό κύτταρο, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτόχθονες ´Ελληνες. Συνεπώς, η κατεπείγουσα, ριζοσπαστική, σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση τού δημογραφικού ζητήματος, είναι πρώτη προτεραιότητα και μέγιστο μέλημά μας. Παραλλήλως, υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη άμεσου σταματήματος των ροών λαθροεποίκων και η πρόταση νόμιμων, πρακτικών και υλοποιήσιμων τρόπων ταχύτατης επιστροφής παλαιοτέρων και νεωτέρων τοιούτων προς τις πατρίδες τους ή σε άλλα κράτη που έχουν με αυτούς κάποια συνάφεια, εκτιμώντας πως αφ´ ενός δεν πρέπει να επιτραπεί ο αφελληνισμός και η αποορθοδοξοποίηση τής Ελλάδος καθώς και η αποευρωποίηση και αποχριστιανοποίηση τής Ευρώπης όπως και η προσβολή τού πολιτισμικού και πολιτιστικού τους υποστώματος και εποικοδομήματος και αφ´ ετέρου θα είναι καλύτερο γι' αυτούς να βρεθούν σε εδάφη με ανθρώπους που έχουν την ίδια θρησκεία και τα ίδια ήθη, έθιμα και παραδόσεις με αυτούς για να αποφευχθεί επέκταση θρησκευτικών και φυλετικών συγκρούσεων. Η αναθεώρηση ή και ακύρωση υπαρχουσών διεθνών δεσμεύσεων ώστε να σταματήσει η επιχειρούμενη πληθυσμιακή αλλοίωση, η αποορθοδοξοποίηση και αποχριστιανοποίηση και η πολιτιστική αλλοτρίωση τής πατρίδος μας και εν τέλει να σταματήσει η επιχειρούμενη κατοχή της, φαντάζει επίκαιρη και αναγκαία και οι πολιτικές αναστροφής τής έως τώρα αδικαιολογήτως δημιουργηθείσης καταστάσεως είναι υψίστης σημασίας.
- Αρνούμαστε να δεχθούμε την απώλεια τής εθνικής μας κυριαρχίας, την υποδούλωση τής πατρίδος μας σε ξένες δυνάμεις, την καταπάτηση των τόπων μας από "ειρηνικούς" εισβολείς, την κατοχή της από ξένους στρατούς αλλά και τον έλεγχό της από παγκόσμιες ομαδώσεις, τοποτηρητές και ξένες επιτροπείες καθώς και τον ξενιτεμό μεγάλου μέρους τής νεολαίας τής χώρας μας στα διεθνή σύγχρονα "σκλαβοπάζαρα" που στερούν την χώρα από τα νιάτα της με σκληρότατες συνέπειες στο δημογραφικό, στην ασφάλεια, στην παραγωγή, στην ανάπτυξη, σε αυτή καθ´ αυτή την διαιώνισή του. ´Ολα αυτά και πολλά άλλα, είναι απόρροια στοχευμένης επίθεσης βάσει σχεδιασμού ενός διεθνούς διευθυντηρίου που έχει οργανώσει έναν εκτεταμένο παγκόσμιο μηχανισμό εκμετάλλευσης εθνών και λαών με πολιορκητικό κριό διεθνείς φορείς με συναφή επικουρικό αυτού ρόλο και ένα παρασιτικό τοκογλυφικό χρηματοπιστωτικό σύστημα διά τού οποίου αυτές αρχικά εξαρτώνται, ταπεινώνονται, υπονομεύεται η πορεία τους, ακολούθως υποθηκεύονται, τεμαχίζονται και εκποιούνται. Ως εκ τούτων, η οργάνωση μιας σύγχρονης ενωτικής εθνικής αντίστασης χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους ´Ελληνες προβάλει επιτακτική για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Η πατρίδα ενώνει.
- Ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε τους συνέλληνες να καταλάβουν πως η ανεύρεση, η κριτική και -κυρίως- η αλλαγή των αρνητικών στοιχείων που έχουν παρεισφρύσει προσωρινά τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, θα μπορέσει να απελευθερώσει δυνάμεις και να δημιουργηθεί το στέρεο υπόστρωμα ενός νέου ξεκινήματος με το αρμόζον ήθος και τις πρέπουσες αξίες. Βελτιώνοντας τον εαυτό μας, μπορούμε να αφήσουμε πίσω τον "κακό εαυτό μας" και να οδηγηθούμε σε νέα δυναμική και υπερβάσεις, συντασσόμενοι ανιδιοτελώς και χωρίς εγωϊσμούς στην κατεύθυνση υπόδειξης ενός νέου δρόμου, εθνικού και ανθρώπινου που θα βασίζεται στις διαχρονικές αρχές, αξίες και ιδανικά τού ελληνισμού, για να συνεχιστεί ο ιστορικός πρωταγωνιστικός ρόλος των Ελλήνων, αυτός τής αδιάκοπης προσφοράς στον άνθρωπο και στην οικουμένη. Συγχρόνως, καταγγέλουμε την ατιμωρησία όσων αποδεδειγμένα λειτούργησαν και λειτουργούν προδοτικά και όλων όσοι είναι ένοχοι για σκάνδαλα, παρανομίες, απάτες, κλεψιές και κάθε τι που ζημίωσε την Ελλάδα και τους ´Ελληνες και θεωρούμε επιβεβλημένο αναλογικά τον κολασμό τους.
- Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους όσοι διαπιστώνουν την αδήριτη ανάγκη ταχείας σύνταξης και άμεσης εφαρμογής ενός εθνικού σχεδίου και προγράμματος και μιας ολοκληρωμένης και υπεύθυνης πολιτικής πρότασης ταχείας ανασυγκρότησης τής χώρας με αιχμή τού δόρατος τα φωτεινά πνεύματα, τα λαμπρά μυαλά τής Ελλάδος, τις χιλιάδες των πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων νέων μας που βρίσκονται εντός ή εκτός τής μητέρας πατρίδος και αποτελούν εθνική επένδυση και εθνικό αναπτυξιακό πλούτο, ήτοι, εθνικό κεφάλαιο. Αυτοί, σε συνδυασμό με γενική θεσμική και παραγωγική ανασυγκρότηση, δομές και θεσμούς αξιοκρατίας, διαφάνειας, κράτους δικαίου, ισονομίας, ισοπολιτείας και κοινωνικής δικαιοσύνης και με την συνέργεια και σύμπραξη όλων των εργαζομένων αλλά και των -προσωρινά- ανέργων καθώς και κάθε ενεργού πολίτη, μπορούν να λειτουργήσουν ως η προωθητική μηχανή τού έθνους.
- Γνωρίζουμε την μεγάλη δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την λειτουργία τους συχνά ως μέσων κοινωνικής χειραγώγησης υπέρ ατόμων και μικρών ομαδώσεων που κι αυτά με την σειρά τους υπηρετούν τις ιδέες και τους σχεδιασμούς τών παγκοσμίων επικυριάρχων, οι οποίοι συνεχίζουν να υφαίνουν ένα δίχτυ(ο) ελέγχου, προσθέτοντας νέα εργαλεία όπως τα παγκόσμια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως "μακρύ χέρι" τού συστήματος που δημιούργησαν και επιχειρούν συνεχώς να επεκτείνουν και που φτάνει σχεδόν παντού, προωθούν τους "εκλεκτούς" τους και μάλιστα τους εμφανίζουν ως μεταξύ τους διαφωνούντες, ενώ, στην πραγματικότητα, οι προτεινόμενες υπ´ αυτών "επιλογές", αποτελούν "την άλλη όψη τού ίδιου νομίσματος". Χρησιμοποιούν μάλιστα τον όρο "δημοκρατία" και "σύνταγμα" την ίδια στιγμή που αποδεδειγμένα τόσο οι ίδιοι όσο και οι δικοί τους άνθρωποι τα καταστρατηγούν. ´Ολα αυτά εντάσσονται στην τακτική τής χειραγώγησης τής γνώμης αλλά και τής ψήφου τού λαού. Συγχρόνως, εξαπλώνεται μια άτυπη -προς ώρας- αστυνομία σκέψεως, η οποία επικουρείται από αδαείς φανατικούς αθλίους που προβαίνουν ήδη σε κοινωνικά (αλλά και σωματικά) "λιντσαρίαματα". Παρά ταύτα, η βία τους θα σημάνει την ήττα τους διότι όλες οι μεγάλες αξίες συμπυκνώνονται στον αγώνα για την πατρίδα και το ανυπότακτον και αδούλωτον τού ´Ελληνα θα νικήσει τους υποτακτικούς σκλάβους τού συστήματος διότι οι ελεύθεροι στο τέλος νικούν.
- Προτείνουμε το Κέντρο Μελετών και Προώθησης Εθνικών Ιδεών (ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι.) "φ" ως μέσον επιτεύξεως των προαναφερθέντων σκοπών και στόχων για το άλμα στο μέλλον και ζητούμε από όλες και όλους τους ´Ελληνες, πέρα από κόμματα, χρώματα και διαχωρισμούς, να προτάξουν σε πνεύμα ενότητας, ομοψυχίας, ήθους, τιμής και αρετής τα σημεία συμφωνίας για να καταστεί εφικτή η μεγίστη δυνατή συμπαράταξη όλων των υγιών δυνάμεων τού έθνους σε μια πανεθνική συλλογική προσπάθεια αταλάντευτα προσηλωμένη στον εθνικό σκοπό, σημειώνοντας πως σταδιακά θα τεθούν και ζητήματα στα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν διαφορετικές ερμηνείες ή προσεγγίσεις τα οποία θα μπορούν να εξετάζονται αναλογικώς συμμετοχικά υπό το πρίσμα τής εθνικής αυτογνωσίας.
- Διατυπώνουμε καθαρά την θέση μας ότι το ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι. "Φ", δύναται να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις αν, όταν και όπως το κρίνει σκόπιμο, σημειώνοντας πως δεν αποκλείει ακόμη και την μετεξέλιξή του σε πολιτικό κόμμα αν αυτό κριθεί αναγκαίο, με βάση τα όσα ισχύουν στην πατρίδα μας και βάσει αυθεντικών δημοκρατικών διαδικασιών, ώστε να εμπνεύσει και δι' αυτής τής οδού ένα νέο δυναμικό εθνικό όραμα, για όλες και όλους εκείνους που διακαίονται από τον πόθο μιας εθνικής και κοινωνικής πολιτικής αναγέννησης, βασισμένο στην εθνική ενότητα, στην αξιοκρατία, στην διαφάνεια, στην καταπολέμηση τής διαφθοράς και τής διαπλοκής, στην τάξη, στην ασφάλεια, στην πολιτική ελευθερία, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στο κοινό αγαθό, στην εθνική αξιοπρέπεια. Θεωρούμε πως τα συμφέροντα τού έθνους βρίσκονται πάνω και πέρα από τους διαχωρισμούς τής συμβατικής τυπολογίας "δεξιά, κέντρο, αριστερά" και επίσης θεωρούμε τις εκλογές ένα ακόμη μέσον για να προωθηθεί η εθνική πολιτική και να κατατεθούν θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο ενός σχεδίου εθνικής ανασυγκρότησης που θα απεγκλωβίζει την Ελλάδα από ετεροβαρείς και εθνοκτόνες ψευτοσυμμαχίες και πολιτικές και θα ξαναδίνουν στον λαό μας διά ενός πατριωτικού κόμματος ευρείας πλειοψηφικής αποδοχής την εθνική συλλογική περηφάνια του, την παγκόσμια αξιοπιστία του και τον διεθνή σεβασμό καθώς επίσης και ατομική χειραφέτηση και δημιουργική διέξοδο· εν τέλει για την προώθηση και την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και των σκοπών μας.
- Οφείλουμε όμως παραλλήλως να θεμελιώσουμε θεωρητικά και να δομήσουμε πρακτικά ένα δικό μας παράλληλο σύστημα αντίληψης και εφαρμογής τής πολιτικής (με την ευρεία έννοιά της), ώστε να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση και λύση σε περίπτωση που το υπάρχον σύστημα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Με ελεύθερη σκέψη και έμπνευση, καλό θα ήταν να κατατεθούν προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση για την αποφυγή μονοδρόμων ή και αδιεξόδων.
- Δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε αποτελεσματικό διάλογο, στρατηγικές συγκλίσεις, οσμώσεις και συμπλεύσεις, σε πνεύμα ενότητας και προοπτικής, με πρόσωπα, συλλόγους και φορείς εθνικών ιδεών, για να καταστεί πιο εφικτή, πιο ταχεία και πιο δυναμική η πορεία για εθνική αναγέννηση με προοπτική μια νέα Ελληνική Πολιτεία. Αγώνας και μέσα στο σύστημα και έξω από αυτό, ούτε παιδιά του ούτε θύματά του. Προσπάθεια με κάθε τρόπο και κάθε μέσον, χωρίς εμμονές ή αγκυλώσεις, με πίστη για την δυνατότητα αναστροφής των αρνητικών κατεστημένων, με αποδοχή τού κατεπείγοντος τής εθνικής ανάταξης και ανόρθωσης, με αναγνώριση τής προσωπικής ευθύνης ενός εκάστου για αυτόβουλη συνειδητή στράτευση σε αυτό τον στόχο, με γνώση ότι το απρόοπτο και το ανομολόγητο μπορεί να μάς φέρουν ενώπιον εξελίξεων και καταστάσεων που δεν προβλέπονται στα ανωτέρω λόγω τής όσμωσης των ιδεών μας και τής προτεινόμενης ελληνικής αισθητικής μας με το εθνικό και λαϊκό
κίνημα, τής διάδοσής τους, τής μετάπλασής τους, τής δυναμικής που θα πάρουν καθώς και άλλων νεοπαγών παραγόντων, οπότε θα πρέπει να έχει προβλεφθεί -τουλάχιστον- ο τρόπος αντιδράσεως και να υποδειχθούν τρόποι άμεσης λειτουργίας χωρίς επικίνδυνα μεσοδιαστήματα παραλείψεων και ολιγωριών.
- Καλούμε όλους τους ´Ελληνες και όλες τις Ελληνίδες απανταχού τής γης, ανεξαρτήτως τής κοσμοθεωρίας, τής ιδεολογίας και τής πολιτικής επιλογής που είχαν έως σήμερα, να θέσουν την αδάμαστη ελληνική νεολαία και κάθε άξιον ´Ελληνα και Ελληνίδα επικεφαλής στην πρωτοπορία τού αγώνα, να συμπαραταχθούν, να συντονιστούν και να αγωνιστούν μαζί μας με το ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι. "φ" στον κοινό αγώνα, διά τού πατριωτισμού και τού ελληνικού εθνικισμού, υπέρ τού ´Εθνους των Ελλήνων και τού ´Ελληνα, για μια Ελλάδα ελεύθερη, κυρίαρχη, δημιουργική, πρωτοπόρα, σύγχρονη και ευτυχισμένη, για τον ανυπέρβλητο Ελληνισμό τού παρόντος και τού μέλλοντός μας.
Είθε !

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters