Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΕΣ - «ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΜΑΣ» Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

Του Σπύρου Δημητρίου
Αντιπροέδρου Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή
 
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ στα απομνημονεύματα του Αγώνα γράφει για την απώλεια και τον ηρωικό θάνατο του Κυριάκου Μάτση. Υπήρξε βασικός συνεργάτης του Διγενή στην επική προσπάθεια των Ελλήνων της Κύπρου για ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα. Γράφει, λοιπόν, για αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο που με μια του ρήση προς τον στρατάρχη Χάρτινγκ, εξέφρασε διαχρονικά την ψυχή και του τιμή του κάθε Έλληνα, «Εξοχώτατε! Ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής» :
«Η απώλειά του με ελύπησε τα μέγιστα όχι μόνον διότι έχασα ένα άριστον συνεργάτην, αλλά και διότι η Κύπρος έχασεν ένα γενναίον τέκνον, το οποίον θα της ήτο χρησιμώτατον και δια την ειρηνικήν περίοδον. Ο πατέρας του ήρωος, ο Χριστοφής Μάτσης, όταν επληροφορήθη τον θάνατον του υιού του, είπε : «τόσον εγώ, όσον και η σύζυγός μου, είμεθα υπερήφανοι δια τον ηρωικόν θάνατον του προσφιλούς μας υιού, ο οποίος ηγωνίσθη με όλην την δύναμιν της ψυχής του δια την ελευθερίαν της μαρτυρικής Νήσου μας. Εύχομαι αι θυσίαι των παιδιών μας να φέρουν σύντομα τους καρπούς των, την πολυπόθητον, δηλαδή, ελευθερίαν».
Ο Κυριάκος Μάτσης μου εκίνησεν ιδιαιτέρως την προσοχήν, διότι τον εγνώρισα καλώς εκ του πλησίον. Ήτο γενναίος, συνετός, και ηγωνίζετο δια το ιδεώδες της ελευθερίας.
Θα αναφέρω μερικά περιστατικά. α) Κατά τον Σεπτέμβριον 1955 διέμενον εις μεμονωμένον οικίσκον της Κακοπετριάς μετά τριών ανταρτών. Ο Κυριάκος Μάτσης εξετέλει τότε καθήκοντα αρχηγού των συνδέσμων της Οργανώσεως και ήλθε να με συναντήση νύκτωρ δι’ υπηρεσιακά ζητήματα. Περί το μεσονύκτιον απέστειλα, ως πάντοτε, σύνδεσμον προς τον αστυνομικόν σταθμόν, όστις εφρουρείτο τότε μόνον από αστυνομικούς, δια κατόπτευσιν, όστις, επανελθών δρομαίως, μου ανήγγειλε, ότι έφθασαν εκεί επ’ αυτοκινήτου περί τους 50 Άγγλοι στρατιώται, οι οποίοι οδεύουν επί του αμαξιτού προς Καρβουνάν, ευρισκόμενοι ήδη εις μικράν απόστασιν αφ’ ημών.
Ητοιμάσθην αμέσως να τους αντιμετωπίσω, συγχρόνως δε και να εγκαταλείψω τον οικίσκον, μέχρις ότου διευκρινισθούν αι προθέσεις του στρατιωτικού τούτου τμήματος. Εις τον Μάτσην έδωσα εντολήν να μας αφήση και να διαφύγη, διότι δεν εχρειάζετο, η δε τυχόν θυσία του δεν ενεδείκνυτο. Ήτο δε εύκολον να διαφύγη δια κεκαλυμμένης οδεύσεως και αναχωρήση δια του αυτοκινήτου του, το οποίον ευρίσκετο παρά το ξενοδοχείον Μακρή, δεδομένου ότι τότε δεν ήτο καταζητούμενος και εκυκλοφόρει ελευθέρως. Ο Κ. Μάτσης ηρνήθη διαρρήδην και επέμεινε να μείνη μαζί μου δράξας δε εν αυτόματον μεηκολούθησε. Μόνον όταν διεφύγαμεν τον κίνδυνον και εφθάσαμεν εις εγγύς υψώματα και κατόπιν παροτρύνσεών μου, εδέχθη να αναχωρήση.
β) Τον Σεπτέμβριον 1958 ο Κ. Μάτσης ευρίσκετο εις Πέλλα-Παις Κυρήνειας. Εκείθεν ηθέλησε να μεταβή δι’ αυτοκινήτου εις Κυρήνειαν. Καθ’ οδόν ενεφανίσθη απροόπτως και εις απόστασιν 30 μέτρων περίπου αυτοκίνητον πλήρε Άγγλων στρατιωτών. Τότε ο Μάτσης λέγει επιτακτικώς εις τον οδηγόν: «Τράβα ίσια με ψυχραιμίαν και χωρίς να αλλάξης ταχύτητα. Εάν οι στρατιώται σου κάμουν νόημα να σταματήσης, στάσου απότομα και θα τους θερίσουμε μέχρι του τελευταίου. Προτιμώ να πεθάνω πολεμώντας, παρά να παραδοθώ». Ευτυχώς, ουδέν συνέβη, τους δε Άγγλους στρατιώτας συνήντησε βραδύτερον ο οδηγός του αυτοκινήτου του μεταφέροντος τον Μάτσην, κατά την επιστροφήν, εις μικράν απόστασιν από του σημείου συναντήσεως, να κάμνουν «μπλόκο» με συρματόπλεγμα, δια να συλλάβουν κυκλοφορούντα μέλη της ΕΟΚΑ.
Το ηρωικόν τέλος του Μάτση εξήρα δια διαταγής. «Ζήτωσαν αι αγωνισταί μας».
ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΜΑΣ
Ένας ακόμη ήρως έπεσε και εκόσμησε το Πάνθεον του Κυπριακού Αγώνος, ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ.
Ο ηρωικός θάνατός του :
Χαράσσει για μια ακόμη φορά τον αιματοβαμμένο δρόμο, που κάθε αγωνιστής μας θα ακολουθήση, για να αντιμετωπίση τον τύραννον, με τον δάκτυλον πάντα στην σκανδάλην και με την σταθεράν απόφασιν να τον συντρίψη ή να πέση ο ίδιος.
Δείχνει σε κάθε Κύπριον Έλληνα(άνδρα, γυναίκα, παιδί) τον δρόμον της τιμής και του καθήκοντος, που πρέπει να ακολουθήση, για να κατισχύση, τελικώς ο αγώνας μας.
Διαλαλεί ανά τον πεπολιτισμένον κόσμον με ποία ιδανικά, ποίαν θυσίαν, ποία ηθικά εφόδια κοσμούνται αι μαχηταί της Κυπριακής Λευτεριάς.
Τα κενά εκείνων, που μας αφήνουν για πάντα, συμπληρούνται αμέσως με τας εφεδρείας μας, αι οποίαι με την σειράν των ανυπομονούν να εισέλθουν εις τον αγώνα και με την ευγενή φιλοδοξίαν να φανούν υπέρτεροι των προκατόχων των.
Τέτοια λεβεντογενειά, με ηρωικούς νεκρούς και τιτάνας αγωνιστάς, ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πάντα ΝΙΚΑ.
Αιωνία η μνήμη των νεκρών αγωνιστών μας.
Ζήτωσαν οι αγωνισταί μας.
Ε.Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ


ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters