Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ν.(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1941 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Ιστορικά Τεκμήρια - Διογένης Αθήνα
 
Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε τις αρχές μας είναι να οργανωθούμε.Δεν πρέπει να περιμένουμε τό τέλος του πολέμου γιά νά οργανωθούμε.Πρέπει να το κάνουμε από τώρα, γιά να μπορέσουμε να προετοιμασθούμε, να μελετήσουμε τα πρακτικά προβλήματα επί των οποίων θα εφαρμόσουμε τις αρχές μας ούτως ώστε να είμεθα σε θέση να δώσουμε την αρμόζουσα λύση σε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.Το να προετοιμασθούμε γιά την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταπολεμικών προβλημάτων αποτελεί ουσιώδες μέρος τού εθνικού αγώνος και πρέπει να γίνει εν συνδιασμώ με τις προσπάθειες που θα κάνουμε γιά να συμβάλουμε στην απόκτηση της ελευθερίας μας.
     Η πρώτη φάση του αγώνος μας που πρέπει κατ΄ανάγκη να είνε συνομοτική, σκοπόν έχει να ενώσει όλους τους αγωνιζόμενους νέους και όλες τίς άφθαρτες ηθικές αξίες του τόπου μας, να τις διοργανώσει όσο πιό συστηματικά επιτρέπουν αι περιστάσεις, να τις εμψυχώσει με τα ιδεώδη μας κα να κατευθύνει τις προσπάθειές τους γιά την αποτίναξη της σκλαβιάς και την μελέτη των μεταπολεμικών προβλημάτων.Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα που διαθέτουμε γιά να συγκρατήσουμε το ηθικό του Ελληνικού Λαού και να τον βοηθήσουμε, όπως μπορούμε, να περάση τις τραγικές αυτές στιγμές με αξιοπρέπεια, καρτερικότητα και ψυχραιμία.
     Η δεύτερη φάση του αγώνα μας θα αρχίσει την στιγμή που θα αποκτήσουμε την ελευθερία μας.Θα είνε η απαρχή της μεγάλης μας προσπάθειας.Η δράση μας πρέπει να επεκταθεί και στο μικρότερο χωριό.Θα ιδρύσουμε παντού τοπικές οργανώσεις των αγωνιζομένων νέων που θα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Πανελληνίου Ενώσεως των Αγωνιζομένων Νέων.Σκοπός θα είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας και να τους προετοιμάσουμε καταλλήλως για να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους.ώς πολίτες κατά τρόπο εξυπηρετούντα το κοινό καλό.Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξυψώσουμε το γενικό μορφωτικό επίπεδο των νέων και όλων των Ελλήνων.Τα κέντρα τηε Οργανώσεως μας θα γίνουν κέντρα πνευματικής, ηθικής,κοινωνικής και υγιεινής εξυψώσεως των νέων μας.Θα γίνουν τοπικές Εκκλησίες του Δήμου όπου θα μελετώνται ελεύθερα τα διάφορα προβλήματα καί από όπου θα αναπηδούν οι άξιοι ηγέτες.
     Η τρίτη φάση του αγώνος μας θα αρχίση τήν στιγμή που οι αρχές μας θα γίνουν πίστη όλων των νέων και θα έχει κατ΄ανάγκη πολιτική χροιά, εφ΄όσον μόνον διά της αναλήψεως της εξουσίας θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τίς αρχές μας.
     Η πολιτική μας Οργάνωση θα στηρίζεται στήν ισοτιμία τών μελών της και στην δημοκρατική επικράτηση τών αξιών.Θα είνε απρόσωπος οργάνωση αρχών.
     Συγχρόνως και παραλλήλως με τήν πολιτική μας δράση θα συνεχίσουμε την εκπαιδευτική μας αποστολή γιά να μορφώσουμε τούς νέους της κατόπιν μας γενεάς γιά να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο μας και να εξασφαλίσουν την κανονική και απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας.
     Κηρύσσουμε την επανάσταση των Νέων.Καλούμε όλους τους Νέους να ενωθούν και οργανωθούν, να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους και να αγωνισθούν γιά να δημιουργηθούν μιά νέα ηθική κοινωνία πού να εξασφαλίζει την Ειρήνη, την Ελευθερία, την Δημοκρατία, την Πνευματική Πρόοδο και την Υλική Ευμάρεια.
     Ο αγών μας θα είναι πολύ δύσκολος. Τα  εμπόδια που πρέπει να υπερνικήσουμε θα είναι πάρα πολλά.Η αντίδραση που θα συναντήσουμε θα είναι πολύ δυνατή.Γιά να φθάσουμε στό τέρμα τού δρόμου μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι αδιάσπαστα, να έχουμε απόλυτη πίστη στα ιδεώδη μας, να αγωνισθούμε σκληρά, να υποστούμε πολλές θυσίες, να υποφέρουμε.Δεν θα δειλιάσουμε μπροστά στις θυσίες, δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στόν κίνδυνο, δεν θα χάσουμε την ενότητα και την πίστη μας.Γιατί ξέρουμε πώς αγωνιζόμαστε γιά κάτι ευγενικό, ηθικό. όμορφο γιατί ξέρουμε την ακατάβλητη δύναμη της ενότητος μας και της πίστης μας γιατί ξέρουμε πώς μετά την θυσία έρχεται η ανάσταση γιατί μάθαμε πώς πρέπει να ζήσουμε επειδή έχουμε μάθει πώς να πεθαίνουμε. 


ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ν.(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1941) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Γράφει ο Δρ. Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή


Πηγή : Λεωνίδα Λεωνίδου Βιογραφία Γεωργίου Γρίβα Διγενή Τόμος Α΄ (1897-1950) Παράρτημα Λευκωσία 1995

Ο Γεώργιος Γρίβας έγραψε την διαθήκη του στις 20 Ιουνίου 1954 λίγο καιρό πρίν κατέβει στη Κύπρο για την έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Τα λίγα υπάρχοντά του τα άφηνε στην σύζυγό του Κική που τόσο αγαπούσε και του συμπαραστάθηκε στη δύσκολη στρατιωτική ζωή του. Ο Αρχηγός είχε πάρει, πλέον, τις αποφάσεις του για τον Απελευθερωτικό Αγώνα στη Κύπρο και γνώριζε καλύτερα απο τον οποιονδήποτε τους κινδύνους που κι ο ίδιος διέτρεχε, γι αυτό δεν ήθελε να αφήσει πίσω του εκκρεμότητες .

Η ΔΙΑΘΗΚΗ

«Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού πεντηκοστού τετάρτου έτους και ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν και ώραν δωδεκάτη π.μ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Γεώργιος Γρίβας του Θεοδώρου, γεννηθείς εν Λευκωσία Κύπρου το 1898, αξιωματικός εν αποστρατεία και κατοικών εν Αθήναις εν τη επί της οδού Νηλέως 6 κατοικία μου, σώας έχων τας φρένας και επιθυμών όπως κανονίσω απο τούδε τα της κληρονομίας μου, εκφράζω την τελευταίαν θέλησίν μου, ήτις επιθυμώ όπως εκτελσθή μετά τον θάνατόν μου:
-Εγκαθιστώ γενικόν κληρονόμον επί πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας μου, ήτις ήθελεν ευρεθή μετά τον θάνατόν μου, την αγαπημένην σύζυγόν μου Βασιλική Γρίβα, το γένος Παναγιώτη Ντέκα, μετά της οποίας επί τόσα έτη συνέζησα και ήτις μετά τόσης αγάπης με περιέβαλε καθ΄όλον το διάστημα της συζυγικής μου ζωής και πάντοτε ήτο πιστή και παρά το πλευρόν μου εις πάσας τας εκδηλώσεις της ζωής μου και εις τους κινδύνους.
-Την παρούσαν έγραψα εξ ολοκλήρου ιδιοχείρως.


Ο Διαθέτης Γ. Γρίβας
(υπογραφή»


ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955


 
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΟΡΤΟΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΣΓΟ (ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 30-70%)

Αγαπητοί φίλοι,
Το βιβλιοπωλείο «Η Αλληλεγγύη των Φίλων» και οι "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ" συμμετεχοντας στην ΕΟΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, σας ενημερώνει ότι το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρες 9 πμ ΕΩΣ 4 μμ, θα λειτουργήσει στην στοά του βιβλιοπωλείου ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΟΡΤΟΑΓΟΡΑ με ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Τα βιβλία των εκδόσεων «Πελασγός», «Ρήσος» και «Λογοθέτη» θα προσφέρονται με 50% έκπτωση. Στα υπόλοιπα βιβλία που βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο οι εκπτώσεις θα κινούνται από 30 εως 50 %.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ: ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ 30% ΕΚΠΤΩΣΗ (1821, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ κτλ).
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ 70 % ΕΚΠΤΩΣΗ.

Σας περιμένουμε Χαριλάου Τρικούπη 14 στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ. 210-3628976. (IΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ
http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Ι.ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἀρ.7
Ἀρ. Τηλεφώνου 2103235907
Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Κύριοι,
Σᾶς γνωρίζομεν ὃτι τὴν 5ην Ἀπριλίου ἐ.ἒ., ἡμέραν Κυριακήν καὶ 11.30’ ὣραν, ἡ Λέσχη, μὲ τὴν Συνεργασίαν τῶν Συγγενῶν καὶ Φίλων τῆς Μυστικῆς Ὀργανώσεως ‘’ΜΙΔΑΣ 614’’, θὰ τελέση Τρισάγιον εἰς Μνήμην :
- Τοῦ ‘Αντ/ρχου Πεζ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΙΩΑΝΝΟΥ, ‘Αρχηγοῦ τῆς Ὸργανώσεως, φονευθέντος
εἰς Συμπλοκήν, μετά τῶν Ἰταλικῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς,
- Τῶν Ἀσυρματιστῶν τῆς Ὂργάνωσεως: Ἀνδρονίκου Ματθαίου, Δανηιλίδου Μαρίου,
Λιάκου Θεοδώρου, Μωραϊτου Ἰωάννου και Ρούσσου Κωνσταντίνου, ἐκτελεσθέντων ὑπό τῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς,
ὡ ς ἐ π ί σ η ς κ α ὶ ὑ π έ ρ
- Τῶν φονευθέντων ἐν τῆ ἐκτελέσει ἀποστολῆς ,τῶν ἐκτελεσθέντων ὑπὸ τῶν Ἀρχῶν
Κατοχῆς καὶ τῶν Ἀποβιωσάντων Μελῶν (Στρατιωτικῶν καὶ ΜΗ) ΑΠΑΣΩΝ τῶν
Μυστικῶν Ὀργανώσεων καὶ Ὑπηρεσιῶν ποὺ ἒδρασαν κατά τὴν Ἐχθρικήν Κατοχήν
ὑπὸ τὸν Ἐπιχειρησιακόν Ἒλεγχον τοῦ Συμμ. Στρατηγείου Μ.Α.
Το Τρισάγιον θὰ τελεσθῆ στὴν Προτομήν τοῦ Ἀντ/ρχου Πεζ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ Ι., ποὺ εὐρίσκεται στὴν Συμβολήν τῶν Λεωφόρων 28ης Ὀκτωβρίου και Ἀλεξάνδρας (ἒναντι τοῦ κτιρίου τῆς Γ.Σ.Ε.Ε.
Παρακαλοῦμεν διὰ τὴν Συμμετοχήν σας στο Τρισάγιον.
Διά τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ὁ Πρόεδρος Δ.Σ.
Δερμεντζίδης Βασίλειος Καλαντζής Κωνσταντίνος
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Τελετῆς Τρισαγίου
(5ης Ἀπριλίου 2015)
- Πέρας Προσελεύσεως 11.30 π.μ.
- Ἐπιμνημόσυνος Δέησις
- « Ὁμιλία
- Κατάθεσις Στεφάνου
- Τήρησις Σιγῆς Ἑνὸς Λεπτοῦ
- Ἐθνικὸς Ὓμνος
(Πέρας Τελετῆς)


ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
 
Προ ολίγων η 25η Μαρτίου του Ελληνικού Αγώνα και η 1η Απριλίου του Κυπριακούμερών εορτάσαμε τη διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Σε λίγες ημέρες πρέπει να τιμήσουμε την επέτειο του Απελευθερωτικού Αγώνος των Ελλήνων της Κύπρου, ο οποίος άρχισε την 1η Απριλίου 1955. Με θλίψη παρατηρώ ότι και οι δύο επέτειοι πέφτουν θύματα παρερμηνειών, ιδεολογικά φορτισμένων σηματοδοτήσεων και ιστορικών διαστρεβλώσεων.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΤΟ '21 ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ : ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ!

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός
Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κ᾽ ἠγαπημένε πάντοτ’ εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε
(Διονύσιος Σολωμός)

 
Λίγο πρίν ἀπό την Ἐπανάσταση ὁ ἀπροσκύνητος Κλέφτης, Θεόδωρος Γρίβας, συλλαμβάνεται ἀπό τό «θηρίο» τῶν Ἰωαννίνων, τόν περιβόητο Ἀλῆ πασᾶ καί καταδικάζεται σέ θάνατο δι᾽ ἀπαγχονισμοῦ.
Ὁ σπουδαῖος ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου, στό Βιογραφικόν Σχεδίασμα (ἐκδ. «Βεργίνα», Ἀθήνα, σ. 18) γιά τόν ἀγωνιστή τοῦ ᾽21 Θ. Γρίβα, διασώζει ἕνα χαρακτηριστικό ἐπεισόδιο:


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ

  Γράφει ο Νίκος Τζιόπας

«Τον λύκο τον βλέπουμε, το ντορό του χαλεύουμε;» (παροιμία)

 Επειδή ως εθνικιστικός χώρος έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως στις προβλέψεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν το έθνος μεταπολιτευτικά, να μια δουλειά που έχουμε να κάνουμε: Να προσπαθήσουμε ώστε να μην δικαιωνόμαστε κατόπιν εορτής. Ο λύκος είναι εδώ, προσπαθεί να κρυφτεί μεταλλασσόμενος και εμείς πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια στον ελληνικό λαό ώστε να τον δει και να μην χαλεύει (ψάχνει) τον ντορό (ίχνη) του. 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Δρ. Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Πηγές:Γεωργίου Γριβα – Διγενή Απομηνονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2014
Λεωνίδα Λεωνίδου Βιογραφία Γεωργίου Γρίβα – Διγενή Τόμος Β΄ (1950-1959) Εκδόσεις Επιφανίου Λευκωσία 1997-2009


Μετά την ορκωμοσία του Αγώνα στις 7 Μαρτίου 1953, ο Γεώργιος Γρίβας συνεχίζει ασταμάτητα την προετοιμασία για τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου. Οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι ευνοικές και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είναι επιφυλακτικός ως προς την έκταση και τη μορφή του Αγώνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)Ο Ακάθιστος Ύμνος, ένα λατρευτικό θαύμα του ζωντανού Ρωμαίικου Πολιτισμού μας, με τους 24 οίκους του και το προοίμιό του (και δεύτερο Εθνικό μας Ύμνο) το «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ», ψάλλεται σήμερα το βράδυ στις εκκλησίες, υπενθυμίζοντας εκείνη τη μέρα του 626μ.Χ. που η Παναγιά έσωσε την Βασιλεύουσα από τους Άβαρους και τους Πέρσες.
Αξίζει όσοι πιστεύουμε, να περάσουμε να ανάψουμε ένα κεράκι, στην Πλατυτέρα των Ουρανών. Την υπερμάχο στρατηγό του Έθνους και της καρδιάς μας... 
Η ΜΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ....
Είναι η πιο γλυκιά μητέρα του κόσμου.
Όποτε την χρειαστείς και την ζητήσεις, αμέσως θα έρθει.
Αν από την καρδιά σου την φωνάξεις, Εκείνη στη στιγμή θα είναι δίπλα σου.
Ξέρεις πώς;
Με ένα χάδι.
Ένα αθόρυβο, ουράνιο χάδι.
Η αγκαλιά της Παναγίας είναι η πιο μεγάλη, η πιο σίγουρη, η πιο στοργική, η ωραιότερη...
Περιμένει μονάχα από σένα να προσπαθείς.
Να αγαπάς το παιδί Της και να προσεύχεσαι.
Όσα είναι τα άστρα τ'ουρανού, ας είναι και οι προσευχές σου.
Γι'αυτό, αδερφή και αδερφέ, σου λέω: μην στενοχωριέσαι!
Κοίτα ψηλά...και προσευχήσου....

“Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον,
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ,
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα,
χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα,
χαῖρε, λαμπρὸν τῆς Χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης,
χαῖρε, δι’ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.”


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 : Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (22 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

ΠΗΓΕΣ:Τρικούπης Σπυρίδων, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τομ. Β', σ. 77 κ.ε
Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία (Α - Γ) Αθήναι: Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας. σελ. 430. Ανακτήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2009
 
Η καταστροφή του Γαλαξειδίου, που ακολούθησε αμέσως μετά την Καταστροφή του Αιγίου ήταν μία από τις φοβερότερες καταστροφές και λεηλασίες που επιχείρησαν οι Τούρκοι στον πρώτο χρόνο της επανάστασης του 1821 στην οποία οι κάτοικοι της πόλης αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν (όσοι πρόλαβαν).
Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις καταστροφές που υπέστη το Γαλαξείδι στην διάρκεια του Ελληνικού αγώνα της απελευθέρωσης. Πλοία από τον στόλο που έκανε τις καταστροφής έφεραν στην Κωνσταντινούπολη 30αιχμάλωτους ναύτες δήθεν του Ελληνικού στόλου του Πατραϊκού και τους κρέμασαν στα κατάρτια. Πιστεύεται ότι μάλλον ήταν Χριστιανοί ναύτες του Οθωμανικού στόλου καθώς ο Ελληνικός στόλος δεν είχε υποστεί σοβαρές απώλειες.
Οθωμανικός στόλος που είχε έλθει για βοήθεια της πολιορκούμενης Τρίπολης, αφού έκαψε το εγκαταλελειμμένο Αίγιο, την 19 Σεπτεμβρίου κατέπλευσε έξω από το Γαλαξείδι. Αυτό τότε είχε 700 σπίτια. Οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν προς την ενδοχώρα ενώ έμειναν περί τους 200 μαχητές στην ξηρά και ορισμένοι στα πλοία και κανονοστάσια γύρω από το λιμάνι. Υπήρχαν και 90 πλοία, εκ των οποίων 13 εξοπλισμένα, καθώς και άλλα μικρά. Προς της υπέρτερης δύναμης του εχθρού οι μαχητές εγκατέλειψαν τη θέση τους και αποβιβάστηκαν περίπου 1000 Οθωμανοί στην ξηρά. Σκότωσαν ορισμένους γέροντες που είχαν απομείνει και κατέκαψαν την πόλη, πήραν 34 πλοία και επανέπλευσαν στην Πάτρα. Σώμα ενόπλων υπό τους Υψηλάντη, Σολιώτη, Χαραλάμπη κ.ά. που βάδιζε παραλιακά προς το Αίγιο είδε στην απέναντι ακτή το Γαλαξείδι να καίγεται. Το σώμα αυτό έφτασε στα Βασιλικά (Σικυώνα) την 22 Σεπτεμβρίου. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Βιβλιογραφία – Πηγές
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ), ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΚΑΒΟΥ, Ἀντιστράτηγου, Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη, Ε.Μ.Σ. σελ. 97
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Π. ΤΣΑΜΗ, Μακεδονικὴ Λαϊκὴ Βιβλιοθήκη, Ε.Μ.Σ. σελ. 176-178
Εἰκόνες ἀπὸ  Ι.Μ.Μ.Α
Σύντομος σύνδεσμος .αρθρου – Shortlink: http://wp.me/p456C4-D

Οἱ Βούλγαροι μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Ἴλιντεν, τὸ 1903, καταδιωκόμενοι ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἀποσπάσματα βρῆκαν καταφύγιο στὸ βάλτο τῶν Γιαννιτσῶν. Ὁ Βάλτος αὐτός ἦταν μία ἀβαθῆς λίμνη, ποὺ ἐκτεινόταν περίπου στὸ χῶρο μεταξύ Γιαννιτσῶν – Κρύας Βρύσης – Ἁγίας Μαρίνης – Νησίου – Ν. Μοναστηρίου καὶ Παραλίμνης, καὶ ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὴ θάλασσα μέσω τοῦ Λουδία ποταμοῦ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ
Η Ήπειρος, και το Βόρειο τμήμα της, έχουν κάμει μακρύ ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία. Γνωστή η Ήπειρος από τα χρόνια του Ομήρου. Κατά τον Θουκυδίδη «η ήπειρος είναι η καταντικρύ, η κατά Κερκύραν ήπειρος».

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως

Πηγή:Ἑστία 

Στη χώρα μας - δυστυχώς - δεν έχει γίνει κατανοητό πως όταν μοιράζεται ένα πρόβλημα, διώχνεις το μισό από πάνω σου. Ποτέ, απ’ ό,τι ενθυμούμαι, στην πατρίδα μας πρωθυπουργός δεν κάλεσε αντίπαλό του και να του αναθέσει τη διευθέτηση ενός ζητήματος. Ποτέ δεν άκουσα πρωθυπουργό να ομολογεί ότι κάνει την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο και γι’ αυτό να ζητεί συνδρομή του αντιπάλου για να την κάνει σωστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΛΠΙΔΩΝ

Του Δρ.Ανδρέα Καστάνη, Ταξιάρχου ε.α. Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΣΕ. 
(Αναδημοσίευση από το EKEO http://www.ekeo.gr )
  
Η ιδέα του στρατιωτικού επαγγελματισμού ήρθε με την εμφάνιση της επιστημονικής στρατιωτικής θεωρίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτή η άποψη έγινε βάση για συστηματική στρατιωτική εκπαίδευση, στοιχείο απαραίτητο για τα στελέχη του στρατού της εποχής.
 

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΟΙ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά

Η ιδεολογία της Ελληνικής Εθνεγερσίας του 1821 είναι πλούσια και αποτυπωμένη στα κείμενα των «διαγγελμάτων». Όπως έγραψε ο Απ. Δασκαλάκης, όλοι ήταν διασκορπισμένοι στα πέρατα της ελληνικής γης. Στη Μολδοβλαχία, στην Πάτρα, στη Θεσσαλία, στη Μάνη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη κ.α. Σε ελάχιστες περιπτώσεις επικοινωνούσαν μεταξύ τους.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
                facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Το βιβλίον αυτό περιγράφει την ζωήν και το έργον του κοσμοκράτορος Αλεξάνδρου, ο οποίος Ελληνοποίησε τον κόσμον, δια της ιδρύσεως του παγκοσμίου Ελληνικού κράτους.
Με την στρατιωτικήν δύναμιν και τον προσωπικόν του ηρωισμόν επέβαλε την Ελληνικήν εξουσίαν παντού. Στη συνέχεια μετέδωσε τον ανώτερο Ελληνικό πολιτισμό, από την Β. Αφρικήν έως τα Ιμαλάια.
Το πρωτοφανές κατόρθωμά του είναι μοναδικό, στην ιστορία της ανθρωπότητος και πρέπει η Ελληνική νεολαία να μάθη, τας ιδέας, τας αξίας και τον αγωνιστικόν τρόπον ζωής εκείνου του Στρατηλάτου.
Αυτός είναι ο ουσιαστικός σκοπός του παρόντος βιβλίουπεριεχόμενα:
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ
Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΗΝ Ν. ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΝ
ΓΡΑΝΙΚΟΣ
ΓΟΡΔΙΟΝ
ΕΦΕΣΟΣ
ΜΙΛΗΤΟΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΙΣΣΟΣ
ΤΥΡΟΣ
ΓΑΖΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ
ΒΑΒΥΛΩΝ
ΣΟΥΣΑ
ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ
ΕΚΒΑΤΑΝΑ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ
ΙΝΔΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Η ΑΟΡΝΟΣ ΠΕΤΡΑ
ΠΩΡΟΣ
ΥΡΚΑΝΙΑ - ΦΙΛΩΤΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΙΝΔΟΚΟΥΣ
ΕΡΗΜΟΣ - ΚΑΡΜΑΝΙΑ
ΣΑΓΓΑΛΑ - ΥΦΑΣΙΣ
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΜΑΛΛΟΙ
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΣΟΥΣΩΝ
ΚΛΕΙΤΟΣ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ
ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΙΑ ΨΕΥΔΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ
Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΤρίτη 24 Μαρτίου 2015

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ (27 ΜΑΪΟΥ 1821)

Παραπομπές
↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Χρήστου Κορύλλου-Στ. Θεοχάρη , Πεζοπορία από Πατρών είς Καλαμάς, Εν Πάτραις τυπογραφείον "Ο Κάδμος" 1891, επανέκδοση , εκδόσεις Περί Τεχνών, Πάτρα 2004, ISBN 960-8260-52-3
↑ 2,0 2,1 2,2 Παναγιώτης Θεοδ. Παπαθεοδώρου, Η Κρυόβρυση της Ηλείας, Πάτρα 2003, Εκδόσεις Πέτρος Κούλης. ISBN 960-87799-0-1
↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Φωτάκου , Φώτιος Χρυσανθόπουλος, Πελοποννήσιοι αγωνιστές του 1821, Νικηταρά απομνημονεύματα εκδόσεις Βεργίνα, 1997
↑ Στέφανου Θωμοπούλου, Ιστορία της Πόλεως Πατρών από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1821, Τόμος Β΄, επιμέλεια Βασίλειου Λάζαρη, Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα1999, ISBN 960-7960-4


Η Μάχη των στενών του Κατσαρού είναι μια μάχη που έγινε στην ορεινή Ηλεία κοντά στα σύνορα με την Αχαία στις 27 Μαΐου 1821 (με το παλιό 30 Ιουνίου), και το σημερινό Πανόπουλο , στα Κατσαρέικα χάνια τότε, στους πρόποδες του Ερυμάνθου[1]. Την εποχή εκείνη κοντά βρισκόταν το χωριό Λάλα που ήταν το προπύργιο των Τουρκαλβανών που έσπερναν τον τρόμο σε όλη την Ηλεία κι Αχαία.
Τα στενά του Κατσαρού βρίσκονται αμέσως μετά το Πανόπουλο 1 με 2 χλμ απόσταση. Τα διασχίζει μικρό ρέμα που χύνεται στον Λάδωνα που ξεκινά από την πηγή Κατσαρού και βρίσκονται στα 613 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας[1].
Εκεί σήμερα έχει στηθεί μνημείο για την μάχη από τον Σύλλογο Τριταιϊτών Αχαΐας δίπλα στην εθνικό οδό προς Τρίπολη[2].
Η μάχη
Ο Γιαννιάς είχε εμπλακεί πολλές φορές σε μάχες με τους Λαλαίους μιμούμενος τον πατέρα του και συνεχώς γύριζε στα μέρη τους και τους παρενοχλούσε[3]. Κατά μια άλλη εκδοχή[4] ο Γιαννιάς πήγε να εκδικηθεί τους Λαλαίους επειδή τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου είχαν συλλήσει την κοντινή Μονή Νοτενών , κι έμπλεξε σε άνιση μάχη.
Στις 27 Μαΐου 1821 ο Γιαννιάς έφτασε στα Κατσαρέικα Χάνια με άλλους οπλαρχηγούς και με στρατό αποτελούμενο από 500 πολεμιστές όλοι από τα χωριά της περιοχής Δίβρη, Τσίπιανα, Δερβινή, Νουσά, Μοστενίτσα, Κούμανι Ηλείας, Ανδρώνι κτλ.[2]
Κατά την διάρκεια της μάχης ο Γιαννιάς αναγκάστηκε και κλείστηκε μέσα σε ένα εκκλησάκι με λίγους συντρόφους του, στα στενά του Κατσαρού ανάμεσα στα χωριά Κάψα , Αντρώνι και Πανόπουλο[3].
Η μάχη ήταν άνιση , ο Γιαννιάς σκότωσε πολλούς Οθωμανούς αλλά τελείωσαν τα πολεμοφόδια[3]. Τότε οι Οθωμανοί τους πρότειναν να παραδοθούν αλλά ο Γιαννιάς αρνήθηκε κι αφού έβγαλαν τα σπαθιά τους πάλεψαν σώμα με σώμα ως ότου έπεσαν μαχόμενοι[3]. Σύμφωνα μάλιστα με δημοτικό τραγούδι και τα εννέα παλικάρια που πέθαναν μαζί του ήταν Ντερβιναίοι. 
http://www.hellenicaworld.com

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 : Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

Πηγές Λάμπρος Κουτσονίκας (1863). Γενική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, Τόμος Α΄. Εν Αθήναις: Εκ του «Ευαγγέλιμου» Δ. Καρακατζάνη. Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2011.
Γεώργιος Κρέμος (1839-1926) (1879). Χρονολόγια της Ελληνικής Ιστορίας : προς χρήσιν πάντος φιλομαθούς, ιδία δε των εν τοις γυμνασίοις μαθητών. Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Δημητρίου Ιασεμίδου. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2010.
Η Μάχη στον Άγιο Αθανάσιο της Καρύταινας ήταν πολεμική εμπλοκή της επανάστασης του 21 με νικηφόρο έκβαση για τους Έλληνες. Έγινε στις 27 Μαρτίου 1821 στην Καρύταινα.

Η εξέλιξη των γεγονότων


Οι οπλαρχηγοί της Γορτυνίας, Γέρων Κολοκοτρώνης, Δεληγιάννης και Πλαπουταίοι πολιορκούσαν τους Οθωμανούς κατοίκους της Καρύταινας και λίγους Αλβανούς, μέσα στο παλιό τους φρούριο. Ενώ η πολιορκία είχε δυσμενή για τους πολιορκούμενους έκβαση, έγινε γνωστό ότι άλλοι Τούρκοι, κάτοικοι του Φαναριού, και εκείνοι των Ζιούμπων μαζί με τα γυναικόπαιδά τους συνολικά γύρω στις τρεις χιλιάδες πληθυσμός, έχοντας μαζί τους και μεγάλο αριθμό φορτηγών ζώων είχαν ενωθεί και ετοιμάζονταν να περάσουν μέσα από την Γορτυνία και να παν στην Τρίπολη. Ο Γέρων Κολοκοτρώνης μόλις ειδοποιήθηκε, τοποθετήθηκε με αρκετό σώμα στρατιωτών απέναντι της Γόρτυνας στον Άγιο Αθανάσιο στις 27 Μαρτίου 1821 και περίμενε το πέρασμα των Οθωμανών. Οι Τούρκοι φτάνοντας και βλέποντας το πέρασμα να το κρατάν οι Έλληνες, αποφάσισαν και επιτέθηκαν. Διέσχισαν το σώμα των Ελλήνων, και ενώ πλησίαζαν να βγουν στην πεδιάδα της Καρύταινας, έφτασε άλλο ένα σώμα Ελληνικό από 300 στρατιώτες. Οι Τούρκοι βλέποντας το δεύτερο σώμα και υποθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλες ενισχύσεις φοβήθηκαν και οπισθοδρόμησαν στο κατηφορικό έδαφος, πηγαίνοντας προς το ποτάμι, με σκοπό να το περάσουν και να βγουν απέναντι στο φρούριο της Καρύταινας. Οι Έλληνες βλέποντας τους Τούρκους να οπισθοχωρούν, επιτέθηκαν και έκαναν μεγάλη φθορά στα γυναικόπαιδα και τα φορτηγά ζώα. Εν τω μεταξύ άλλοι Τούρκοι βγήκαν από το φρούριο της Καρύταινας και τουφέκιζαν τους Έλληνες για να αναχαιτίσουν τον όλεθρο που πάθαιναν οι ομόθρησκοί τους. Ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος και δυσκόλευε το πέρασμα. Πολλοί Τούρκοι πνίγηκαν, αλλά όσοι μπόρεσαν πέρασαν το ποτάμι και βρήκαν καταφύγιο στο φρούριο. Μετά την ήττα αυτή οι Τούρκοι νύχτα έστειλαν ανθρώπους στην Τρίπολη και ειδοποίησαν την εκεί εξουσία για τα γεγονότα, ζητώντας συγχρόνως να τους βοηθήσουν. Η εξουσία έστειλε δυο χιλιάδες ιππείς και πεζούς. Οι Έλληνες, αν και ήταν δέκα περίπου χιλιάδες, βλέποντας τους εχθρούς τρόμαξαν και διασκορπίστηκαν χωρίς την ελάχιστη συμπλοκή. Οι Οθωμανοί όμως, αφού ενώθηκαν με τους υπόλοιπους, λεηλάτησαν και πυρπόλησαν την Καρύταινα, και αναχώρησαν για την Τρίπολη.

Χρονολογία : 27 Μαρτίου 1821
Τόπος : Καρύταινα
Έκβαση : τακτική νίκη των Ελλήνων,λεηλασία και πυρπόληση Καρύταινας
Μαχόμενα μέρη : Έλληνες επαναστάτες Οθωμανική αυτοκρατορία
Αρχηγοί : Κολοκοτρώνης, Δεληγιάννης, Πλαπουταίοι 
Δυνάμεις : 3.000 πληθυσμός, 2000 ιππείς και πεζοί περ. 10.000    


http://www.hellenicaworld.com/Greece/History/gr/MachiStonAgioAthanasioKarytainas.html

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ ΤΟΥ 1821 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ...

Γράφει ο Ιωάννης Θεοδωράτος  
Δημοσιογράφος – Αμυντικός Αναλυτής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

>Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα 1975.
>Τζώρτζης Π. Τζωρτζάκης, Η πρωτεύουσα της Μάνης Γύθειον – Μαραθονήσι, Αθήνα 1981.
>Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Γ΄, Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, Αθήνα, 1860.
>Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1837, Τόμος Α΄, Αθήνα, 1839

Στην αφετηρία της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 συνέβη ένα παράξενο επεισόδιο, που έλαβε απρόβλεπτες διαστάσεις με ευεργετικά αποτελέσματα για την εξέλιξη της εθνεγερσίας στην Πελοπόννησο, τα πρώτα κρίσιμα εικοσιτετράωρα του αγώνα.
Πρόκειται για το ελάχιστα γνωστό συμβάν με πρωταγωνιστή τον Μυκονιάτη καπετάν Φραγκιά Φαμέλη, του οποίου η παραφθορά του ονόματος δημιούργησε για βραχύ διάστημα τρόμο στους Οθωμανούς, καθώς συσχετίστηκε με την έλευση δυτικοευρωπαικών (φράγκικων) στρατευμάτων στο πλαίσιο σχεδίου ένοπλής επέμβασης υπέρ της Επαναστάσεως…


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σπυρίδων Τρικούπης, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, Ἐκδόσεις Λιβάνη 1993, σ.292, 293
 
Ἐν τῷ σπαρτιατικῷ στρατοπέδῳ τῆς Καλαμάτας τῇ 25 Μαρτίου, 1821.
Πέτρος Μαυρομιχάλης, Ἡγεμὼν καὶ Ἀρχιστράτηγος, καὶ ἡ Μεσσηνιακή Γερουσία ἡ ἐν Καλαμάτᾳ.

 
Πρὸς τὰς εὐρωπαϊκὰς αὐλὰς, ἐκ μέρους τοῦ φιλογενοῦς Ἀρχιστρατήγου τῶν σπαρτιατικῶν στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη, καὶ τῆς μεσσηνιακῆς γερουσίας τῆς ἐν Καλαμάτη.
Ὁ ἀνυπόφορος ζυγὸς τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας εἰς τὸ διάστημα ἑνός καὶ ἐπέκεινα αἰῶνος κατήντησεν εἰς μίαν ἀκμήν, ὥστε νὰ μὴ μείνη ἄλλο εἰς τοὺς δυστυχεῖς Πελοποννησίους Ἕλληνας εἰμὴ μόνον πνοή, καὶ αὐτὴ διὰ νὰ ὠθῆ κυρίως τοὺς ἐγκαρδίους ἀναστεναγμούς των. Εἰς τοιαύτην ὄντες ἀθλίαν κατάστασιν, στερημένοι ἀπὸ ὅλα τὰ δίκαιά μας, μὲ μίαν γνώμην ὁμοφώνως ἀπεφασίσαμεν νὰ λάβωμεν τὰ ἄρματα, καὶ νὰ ὁρμήσωμεν κατὰ τῶν τυράννων. Πᾶσα πρὸς ἀλλήλους μας φατρία καὶ διχόνοια, καρποὶ τῆς τυραννίας, ἀπερρίφθησαν εἰς τὸν βυθὸν τῆς λήθης, καὶ ἅπαντες πνέομεν πνοὴν ἐλευθερίας. Αἱ χεῖρες μας, ὁποῦ ἦσαν δεδεμέναι μέχρι τοῦ νῦν ἀπὸ τὰς σιδηρᾶς ἁλύσους τῆς βαρβαρικῆς τυραννίας, ἐλύθησαν καὶ ἔλαβον τὰ ὅπλα κατὰ τῶν τυράννων. Οἱ πόδες μας, οἱ περιπατοῦντες ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ εἰς τὰς ἀγκαρεύσεις τῆς ἀσπλαγχνίας, τρέχουν εἰς ἀπόκτησιν τῶν δικαιωμάτων μας. Ἡ κεφαλή μας, ἡ κλίνουσα τὸν αὐχένα ὑπὸ τὸν ζυγόν, τὸν ἀπετείναξε καὶ ἄλλο δὲν φρονεῖ εἰμὴ τὴν ἐλευθερίαν. Ἡ γλῶσσα μας, ἡ ἀδυνατοῦσα εἰς τὸ νὰ προφέρη λόγον, ἐκτὸς τῶν ἀνωφελῶν παρακλήσεων πρὸς ἐξιλέωσιν τῶν τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει καὶ κάμνει νὰ ἀντηχῆ τὸ γλυκύτατον ὄνομα τῆς ἐλευθερίας. Ἐν ἑνὶ λόγῳ ἀπεφασίσαμεν, ἢ νὰ ἐλευθερωθῶμεν, ἢ νὰ ἀποθάνωμεν. Διὸ καὶ παρακαλοῦμεν τὴν συνδρομὴν ὅλων τῶν ἐξευγενισμένων εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν ἱερὸν καὶ δίκαιον σκοπόν μας καὶ νὰ λάβωμεν τὰ δίκαιά μας καὶ νὰ ἀναστήσωμεν τὸ τεταλαιπωρημένον ἐλληνικὸν γένος μας. Δικαίῳ τῷ λόγῳ ἡ μήτηρ μας Ἑλλάς, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ σεῖς ἐφωτίσθητε, ἀπαιτεῖ ὅσον τάχιστα τὴν φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ ἡμεῖς θέλομεν δείξει ἐν καιρῷ πραγματικῶς τὴν εὐγνωμοσύνην μας.


Εστάλει απο τον Ιωάννη Φριτζαλά
Γεωπολιτικό-Ιστορικό Αναλυτή

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

"AN HPXIZE ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΟΥΣ..." Ο ΚΟΡΑΗΣ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Του Αλέξη Πολίτη
 
Τα Νέα της Εξέγερσης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες έφτασαν στο Παρίσι γύρω στα μέσα του Απρίλη* λίγο αργότερα μαθεύτηκε και το επαναστατικό ξέσπασμα στον Μοριά. ((Χαίρω χαράν δεν εμπορείς να φαντασθής πόσην», έγραφε στον συμπατριώτη-του Βλαστό ο Κοραής στις 25 Μαίου* επιδοκιμάζει το ότι τ' αδέλφια του Βλαστού έτρεξαν ((εις βοήθειαν της προσκαλούσης πατρίδος», κι αμέσως ύστερα προσθέτει: ((Είκοσι έτη ηλικίας ολιγότερα αν είχα, ούτε θεοί ούτε δαίμονες ήθελον μ'εμποδίσει» — να κατέβει δηλαδή κι αυτός στην επαναστατημένη Ελλάδα.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

21-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 : ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πηγή: Παλαιών Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, επιμ. Δ. Καμπούρογλου, Αθήνα 1900, επανέκδοση Αθήνα 1996, σ. 29-30.

[...] Ωσαύτως και οι εν Πάτραις Τούρκοι, μαθόντες τα τοιαύτα, έμβασαν ευθύς τας φαμιλίας των εις το Κάστρον* είτα τη κα΄ Μαρτίου εξήλθον ένοπλοι εις την αγοράν της πόλεως, και περιεκύκλωσαν πρώτον το οσπίτιον του Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, όπου υπώπτευον ότι ευρίσκονται εναποτεθειμένα άρματα* αλλά, με το να εύρον κεκλεισμένας τας πόρτας, άρχισαν τον πόλεμον έξωθεν, και του εφόνευσαν εις το παράθυρον ένα άνθρωπον* έπειτα έβαλον πυρκαϊάν εις τα πέριξ οσπίτια. Εις δε την Μητρόπολιν δεν ετόλμησαν να πλησιάσουν, νομίζοντες, ότι ευρίσκοντο μέσα Έλληνες κεκρυμμένοι* εκτυπούσαν όμως από το Κάστρον με τα κανόνια τόσον την Μητρόπολιν, όσον και άλλα οσπίτια* η δε πυρκαϊά εκτανθείσα κατέκαυσεν ικανά οσπίτια* ότε τινές των Ελλήνων οπλισθέντες εξήλθον εις τους δρόμους, οι δε Τούρκοι ευθύς εκλείσθησαν εις το Κάστρον.

Βλέποντες δε οι Πατραίοι Έλληνες, ότι πλέον δεν επιδέχεται θεραπείαν το πράγμα, τας μεν φαμιλίας των έβγαλον έξω της πόλεως, έγραψαν δε εις τα Νεζερά προς των Π. Π[ατρών], ο τε Νικόλαος Λόντος, ο Ιωάννης Παπαδ[ιαμαντόπουλος] και άλλοι τινές, να προφθάση εις βοήθειαν, ότι κινδυνεύει όλη η πόλις. Όθεν αμέσως ο Π. Π[ατρών] και ο Ανδρέας Ζαΐμης έγραψαν προς τους Καπιταναίους Κουμανιώτας να τρέξουν, με όσους ανθρώπους έχουν* την δε επιούσαν ημέραν εκίνησαν και αυτοί, έχοντες περίπου πεντακοσίους στρατιώτας, και εμβήκαν εις τας Πάτρας* και ευθύς έγινε στενοτάτη πολιορκία των Τουρκών εις το φρούριον. Κατά δε τας πρώτας προσβολάς εφονεύθησαν τινές των εχθρών, ότε ηρίστευεν ο τε Παναγιώτης Καραντζάς και ο Σταμάτης Κουμανιώτης, όστις εφονεύθη, κακή τύχη, την πρώτην ημέραν της εισόδου του.


http://users.sch.gr/maritheodo/1821/timeline.htm

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 : 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Την 23η Μαρτίου επαναστατικές δυνάμεις των Μανιατών του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, άλλοι Μανιάτες καπεταναίοι και ο Θ. Κολοκοτρώνης φτάνουν έξω από την Καλαμάτα. Από τους βορειοανατολικούς λόφους προσεγγίζουν την πόλη, ξεκινώντας από το μοναστήρι της Βελανιδιάς, κι άλλες δυνάμεις, με επικεφαλής τους Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά.


Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Γράφει η Αιμιλία Λαδοπούλου
Επίτιμος Πρόεδρος Κομοτηναίων Αθήνας
Αντ/δρος Εθνικής Ενώσεως Βορ. Ελλήνων
(Θρακών-Μακεδόνων-Ηπειρωτών) κ.α.


​Ως Ελληνίδα πολίτης Θρακιώτισσα γενέτειρά μου η Κομοτηνή, η πλέον ευαίσθητη εθνικά Ελληνική πόλης, αφημένη σήμερα στο «έλεος του Θεού».
​Σέβομαι το Σύνταγμα, κάνω χρήση των «Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων» άρθ. 5/1 και άρθ. 14/1 για την Πατρίδα μου. Υποβάλλω προς τους Κυβερνώντας ερωτήματα, επισημαίνω επικίνδυνες παραλήψεις κλπ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ!!!

20 προς 21 Μαρτίου στην Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, στον παλαιό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το λιγοστό φως τρυπώνει με δυσκολία από τους φεγγίτες. Δεν έχει ακόμη ξημερώσει και η ομίχλη είναι πυκνή. Και όμως! Στην Ωραία Πύλη διακρίνεται περίλαμπρος, μέσα στα ολομέταξα αρχιερατικά του άμφια, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός.


Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΔΥΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ. (30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 1985-2015)

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1834:Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΓΙΑ… ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Γράφει η Σοφία Τ.
 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Επανάστασης του 1821. Ηγέτης με όλη την σημασία της λέξης. Οδηγούσε στην μάχη τους άνδρες του και εμψύχωνε τον λαό, που προσδοκούσε την ελευθερία του. Μετά την Ανεξαρτησία, κατηγορήθηκε για… εσχάτη προδοσία, μαζί με τον Δημήτριο Πλαπούτα, παλαιό του σύντροφο στον Αγώνα, με τους Ρώσους, κατά του βασιλιά Όθωνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 : «Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ»

Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 
«Λ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 29-31 Μαΐου 2009», Θεσσαλονίκη, 2010.
 
Εδώ και δεκαετίες στο πλαίσιο των σχολικών εορτών της 25ης Μαρτίου αναρτώνται, παραδοσιακά, στις σχολικές αίθουσες προσωπογραφίες των ηγετικών μορφών της Επανάστασης του 1821. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για να διαπιστώσει κανείς ότι την οπτική επαναστατική αρμονική συγχορδία των πάνοπλων Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Ανδρούτσου και Μακρυγιάννη διαταράσσει η εικόνα του μαυροφορεμένου και μελαγχολικού κόμη Ι. Καποδίστρια, ο οποίος εικονιστικά και μόνο φαίνεται ως παραφωνία στον ρωμαλέο περίγυρο που τον πλαισιώνει.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters