Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ» ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ


Υπογραφές «βαριές» κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για όλα όσα βλέπουν να εκτυλίσσονται υπό τον μανδύα της «προόδου»

Η αγωνία που επικρατεί σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και σε ολόκληρο τον πατριωτικό χώρο έσπρωξε μια πλειάδα πνευματικών ανθρώπων, καθηγητών πανεπιστημίου, στρατιωτικών, διπλωματών, επιχειρηματιών και διανοουμένων, να υπογράψουν μια διακήρυξη αγωνίας που ανέδειξε πρώτη η «Εστία» και δημοσιεύει ολόκληρη η «κυριακάτικη δημοκρατία».

Υπογραφές «βαριές» που δεν μπαίνουν απρόσεκτα, αφού για κάποιους εξ αυτών αποτελούν ακόμα και την πρώτη τους δημόσια παρέμβαση μετά την αποχώρησή τους από κομβικούς, θεσμικούς ρόλους που κατείχαν.

Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια που αγγίζει όλα τα μείζονα ζητήματα και εκφράζει τον Έλληνα πολίτη, που στέκεται ιδιαίτερα σκεπτικός απέναντι σε κεντρικές επιλογές των κρατούντων.

Από το δημογραφικό έως την Παιδεία αλλά και τις επιχειρούμενες «εκσυγχρονιστικές» μεθοδεύσεις, προκειμένου να εκθεμελιωθούν θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες, οι 160 υπογράφοντες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για όλα όσα βλέπουν να εκτυλίσσονται υπό τον μανδύα της «προόδου».

Αποχωρήσεις από την κίνηση των 160

Ηχηρές αποχωρήσεις είχαμε ωστόσο, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης από την εφημερίδα «δημοκρατία». Ο καθηγητής Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης αναφέρει σε δήλωσή του: «Επειδή δεν συμφωνώ με την τελική μορφή του κειμένου ούτε με τις δυνατότητες παρερμηνειών που παρουσιάζει, ως προς τις πραγματικές θέσεις και πεποιθήσεις μου, παρακαλώ να αφαιρεθεί η υπογραφή μου από τον κατάλογο των υπογραφόντων».

Εκτός από τον κ. Μάζη, και ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης δήλωσε με ανάρτησή του ότι επιθυμεί να αφαιρεθεί η υπογραφή του από τον κατάλογο που συνοδεύει το κείμενο.

Αναλυτικά το κείμενο-διακήρυξη αναφέρει:

Η χώρα μας αντιμετωπίζει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα και θα έπρεπε να έχει ως πρώτη της μέριμνα την ενίσχυση της Ελληνικής οικογένειας και την αύξηση των γεννήσεων. Αντ’ αυτού όμως, παρατηρούμε με ανησυχία να εξαγγέλλονται και να προωθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες στο όνομα ενός αμφιλεγόμενου και καταχρηστικού δικαιωματισμού, που έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα, τα ήθη και τις Εθνικές μας παραδόσεις, που διαχρονικά αποτελούν τα κραταιά θεμέλια της συνέχειας, επιβίωσης και προοπτικής του Ελληνισμού. Τελευταία, μάλιστα, συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Ισότητας μεταξύ ετεροφύλων και ομοφύλων. Σε τι ακριβώς θα συνίσταται αυτή η ισότητα μεταξύ αφ’ ενός ανδρός και γυναικός που οδηγεί στη δημιουργία (του βασικού κοινωνικού πυρήνα) της οικογένειας και στη φυσική αναπαραγωγή, αφ’ ετέρου δε μιας σχέσεως μεταξύ ομοφύλων ατόμων; Η κοινωνική αποδοχή ομοφύλων προτιμήσεων είναι δεδομένη «εν ελευθερία βουλήσεως» του ατόμου και όχι θέμα πολιτικής ή διαπαιδαγώγησης. Τίθεται επίσης το ερώτημα: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία από την εφαρμογή πολιτικών του είδους αυτού;

Και όλα αυτά εξαγγέλλονται σε μια πρωτόγνωρη περίοδο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας COVID-19 και της περαιτέρω επιδείνωσης της ήδη βεβαρυμένης από τα μνημόνια οικονομίας μας, αλλά και μιας βαθειάς και πολύπλευρης κοινωνικής κρίσεως (με την αύξηση της εγκληματικότητας, των κρουσμάτων σεξουαλικής βίας και διαστροφής, τον διαχωρισμό σε εμβολιασθέντες και ανεμβολίαστους, τις πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.). Μιας κρίσεως θεσμών και αξιών, οφειλομένης, κατά κύριο λόγο, στο σοβαρό έλλειμμα Ανθρωπιστικής Παιδείας (που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες) σε συνδυασμό με την υπαρξιακή κρίση, που διέρχεται η χώρα μας ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων ασύμμετρων απειλών από τη γείτονα χώρα.

Προβάλλεται, μάλιστα, ως επιχείρημα ο ισχυρισμός ότι οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σε δήθεν κοινές Ευρωπαϊκές αξίες, που κατοχυρώνονται από Ευρωπαϊκές Συνθήκες και κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τραγικό η Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), ενώ δεν κατοχυρώνει τα πιο καίρια και θεμελιώδη ζητήματα (όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια των χωρών-μελών της), να παρουσιάζεται ως δήθεν αρμόδια να ρυθμίζει, ουσιαστικά παρά την θέληση Ευρωπαϊκών λαών, θέματα ιδιωτικού δικαίου, κοινωνικών σχέσεων, φύλου, γάμου και τεκνοθεσίας ομοφύλων, διαπαιδαγωγήσεως των νέων κ.λπ. Δεν είναι έργο των Βρυξελλών και της Ε.Ε. η επιβολή στην Ελληνική κοινωνία από μικρές μειοψηφίες τέτοιων απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μάλιστα προβάλλονται ακόμη και πρότυπα διαφορετικότητας (τραυματίζοντας τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες), καθ’ υπέρβαση της κοινής Ευρωπαϊκής αξίας της ανοχής.

Αλλά, οι Πατέρες και εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ιδέας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (τότε Ε.Ο.Κ.) κατέστησαν σαφές και διεκήρυξαν -όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Ρώμης του 1957- ότι η Ενωμένη Ευρώπη «θα σεβαστεί την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία και θα διασφαλίσει και θα προωθήσει την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά» (άρθρο 2 Συνθήκης της Ρώμης).

Η παρουσίαση ως δήθεν «κοινής Ευρωπαϊκής αξίας» θεμάτων που δεν αφορούν ούτε τις σαφώς καθορισμένες κοινές Ευρωπαϊκές αξίες (όπως ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανεκτικότητα κ.λπ.) ούτε τα σαφώς καθορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κατάχρηση, υπέρβαση της αρχής της ανοχής και απόπειρα επιβολής στην κοινωνία προτύπων, ρυθμίσεων και πρακτικών που είναι άκρως μειοψηφικές, ξένες και απαράδεκτες σε μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες χωρών-μελών της Ε.Ε.

Το γεγονός ότι δεν αποκρύπτεται η πρόθεση το πνεύμα αυτό να μεταφερθεί και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας και μάλιστα από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, για λόγους υποτιθέμενης διαπαιδαγωγήσεως (σεξουαλικής), προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία.

Η Παιδεία μας αντιμετωπίζει ήδη μεγάλα προβλήματα, όπως το πρόβλημα της επαρκούς και αποτελεσματικής διδασκαλίας της γλώσσας, της ιστορίας και της κλασσικής παιδείας. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια γίνονται απόπειρες επιβολής ιδεολογημάτων, που παραποιούν την ιστορία, κακοποιούν τη γλώσσα και αλλοιώνουν την εθνική μας ταυτότητα. Θα ήταν ιδιαιτέρως καταστροφικό για την Ελληνική Παιδεία, αντί της καταρτίσεως καταλλήλων αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάταξή της, να επιβαρύνεται με περαιτέρω σύγχυση, ακραίους και άκριτους πειραματισμούς και κακώς νοούμενους νεωτερισμούς, ερήμην μάλιστα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

Καλούμε όλους τους υπευθύνους, όπως:

• Στρέψουν, κατά προτεραιότητα, το ενδιαφέρον τους στο οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι ασέβεια προς τον Ελληνικό λαό και την ιστορία του να υποβάλλονται ιδέες ότι αυτό δήθεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη νομιμοποίηση και τη μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας παρανόμων αλλοεθνών και αλλοθρήσκων μεταναστών.

• Παύσουν να επικαλούνται δήθεν «κοινές Ευρωπαϊκές αξίες» για να δικαιολογήσουν καταχρηστικές πολιτικές και νομοθετήματα που είναι αντίθετα με τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, υπονομεύοντας την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό και πλήττοντας τα ήθη και τις παραδόσεις του Ελληνικού λαού.

Εστιάσουν την προσοχή τους σε θέματα Παιδείας, κυρίως της Ανθρωπιστικής, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, διασφαλίζοντας την επαρκή διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και κλασσικής Παιδείας. Η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Είναι η χώρα που έδωσε ως κληρονομιά στην ανθρωπότητα τον Οικουμενικό Ανθρωπιστικό Πολιτισμό. Τις διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες αυτού του Πολιτισμού και Παιδείας, οι ΄Ελληνες έχουν διπλό χρέος όχι μόνο να μελετούν, να διδάσκονται και να εμπνέονται, αλλά και να τις προβάλλουν στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Κάνουμε έκκληση για την απόσυρση των προκλητικών αυτών ρυθμίσεων, οι οποίες διχάζουν επικίνδυνα την κοινωνία μας, σε μια μάλιστα περίοδο πολυδιάστατης υπαρξιακής κρίσεως, η αντιμετώπιση της οποίας επιβάλλει: ενότητα, ομοψυχία και συστράτευση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Κονομής Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών και Υπουργός Παιδείας της Κύπρου.

Κοντόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.

Κουνάδης Αντώνιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.

Σκαρβέλης Δημήτριος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκός.

Βαλτινός Αθανάσιος, Συγγραφέας, Ακαδημαϊκός, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.

Ημελλος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.

Παρμακέλης Ιωάννης, Γλύπτης, Ακαδημαϊκός.

Γδούτος Εμμανουήλ, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΔΠΘ, Ακαδημαϊκός.

Μπέσκος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών.

Δάσιος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών.

Βιτσαξής Βασίλειος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας, Δρ. Νομικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Επίτιμος Διδάκτωρ Ελληνικών και Ξένων Παν/μίων, μέλος ξένων Ακαδημιών.

Βάσσης Κωνσταντίνος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας.

Πουκαμισάς Γεώργιος, Πρέσβυς ε.τ., Δρ. Παν/μίου Αιγαίου, Πρόεδρος «Εταιρίας Φίλων του Λαού».

Νεάρχου Περικλής, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας.

Γούναρης Μανώλης, Πρεσβευτής ε.τ.

Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ, πρώην Υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Καραμάνος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής και πρώην Πρύτανης Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, πρώην Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κούρτης Γεώργιος, Επίτ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ρακιντζής Λέανδρος, Αρεοπαγίτης ε.τ., πρώην Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Κρόμπας Γρηγόρης, Επίτ. Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Μακρής Φώτιος, Επίτ. Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου.

Κότσιφας Χαράλαμπος, Δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ανδριανός Ευάγγελος, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Βλάχος Απόστολος, Επίτ. Πρόεδρος Εφετών.

Σακκάς Ιωάννης, Πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Γαρούφας Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Βεργίνης Ξενοφών, Πανεπιστημιακός, πρώην Διοικητής ΟΓΑ.

Κουνάδης Διονύσιος, Νομικός-Οικονομολόγος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών.

Πολίτης Στυλιανός, πρώην Νομάρχης Κεφαλληνίας. Μαρτίνης Χρήστος, πρώην Νομάρχης Ιωαννίνων, Πρόεδρος Συντ/χων Δικηγόρων Ελλάδος.

Κατσαρός Νίκος, Χημικός, πρώην Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Ερευνας /Τεχνολογίας.

Θεοδωρόπουλος Κων/ντίνος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Τσουλάρη Βαλεντίνη, πρώην Διευθύντρια Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Μαριδάκης Σπυρίδων, Συγκοινωνιολόγος, πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών Δημοσίων Εργων Υπουργείου Μεταφορών.

Σινόπουλος Βασίλειος, πρώην Διευθυντής Τραπέζης Εργασίας.

Γκατζούλη Νίνα, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου New Hampshire, πρώην Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου.

Παπαχρυσός Δημήτριος, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών «Το Δελφίνι».

Ρήγος Ευάγγελος, Πρόεδρος Διεθνούς Ελληνικής Ενώσεως (Inter. Ηellenic Ass/tion, IHA).

Καρκανιάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Επίτ. Πρόεδρος Συνδέσμου Κολλεγίων Ελλάδος.

Γράψας Δημήτριος, Στρατηγός ε.α. , Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ζιαζιάς Κωννσταντίνος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ.

Μανίας Γεώργιος, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Αντιστράτηγος ε.α., Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Χρηστίδης Κοσμάς, Ναύαρχος ε. α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΝ.

Μαρτζούκος Βασίλειος, Αντιναύαρχος ε.α. ,Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ.

Παλουμπής Ιωάννης, Αντιναύαρχος ε.α.

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος, Αντιναύαρχος ε.α.

Πατσαντάρας Ιωάννης, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ.

Σκαρλάτος Γεώργιος, Αντιπτέραρχος ε.α.

Τσούφης Βασίλειος, Αντιπτέραρχος ε.α.

Ιατρίδης Κώστας, Αντιπτέραρχος ε.α.

Ιωαννίδης Ιωάννης, Υποπτέραρχος ε.α.

Πουγκιάλης Χρήστος Μετεωρολόγος, Υποπτέραρχος ε.α.

Μπαλτζώης Ιωάννης, Αντιστράτηγος ε.α., Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ).

Μουστάκης Χρήστος, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτ. Διοικητής Στρατιάς.

Σαμψών Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.

Μπουρδάκος Μάριος, Αντιστράτηγος ε.α.

Ρούτσης Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.

Πελεγράτης Σπυρίδων, Αντιστράτηγος ε.α.

Παπαδόπουλος Σταύρος, Αντιστράτηγος ε.α.

Κεβεντζίδης Συμεών, Αντιστράτηγος ε.α.

Γούρμος Ευδόξιος, Αντιστράτηγος ε.α.

Χατζάκης Κων/νος, Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.

Καλεντερίδης Σάββας, Ανώτ. Αξ/κος ε.α., Εκδότης-Συγγραφέας.

Δελλής Σπυρίδων, Υποστράτηγος ε.α.

Παρίσης Ιωάννης, Υποστράτηγος ε.α.

Βόγγολης Δημήτριος, Υποστράτηγος ε.α.

Πλαγιαννάκος Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α.

Βασίλας Βασίλειος, Ταξίαρχος ε.α.

Κουκουλομάτης Κυριάκος, Σμήναρχος ε.α.

Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν /μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

Μάζης Ιωάννης, Καθηγητής Γεωπολιτικής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών (ΕΚΠΑ).

Γρίβας Κώστας, Καθηγητής Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Δαββέτας Δημοσθένης, Καθηγητής Παν /μίου Σορβόννης, Συγγραφέας- Εικαστικός.

Ρωμανός Γεώργιος, Συγγραφέας – Αναλυτής, Ιστορικός Ερευνητής.

Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Επίτ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Εταιριών «Μηχανικής ΑΕ».

Παντελάκης Δημήτριος, Βιομήχανος, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Πρώην Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.

Τζελέπης Χαράλαμπος, Λυκειάρχης.

Σηφακάκης Βασίλειος, Φιλόλογος- Θεολόγος, πρώην Λυκειάρχης.

Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, συγγραφέας.

Αντωνόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος.

Καλογερόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.

Τζανουλίνος Πραξιτέλης, Γλύπτης, Εκπαιδευτικός.

Νικολόπουλος Φίλιππος, Πανεπιστημιακός, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Καρβουνιάρης Βασίλειος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ιωαννίδης Θεόφιλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δρ Νομικής Παν/μίου Σορβόννης.

Παπαγγελής Λουκάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Νευράκης Νικόλαος, σ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Σφήκας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Δημακοπούλου – Κοτζαμάνη Ζωή, Δικηγόρος.

Αυγέρης Κώστας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Γραμματικός Αντώνιος, Ομ. Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Παν/μίου Πατρών.

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Παπαθανασόπουλος Σπήλιος, πρώην Γεν. Γραμματέας Παν/μίου Πατρών.

Δρακάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών.

Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Δρίτσος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής Θεολογίας, Παν/μίου ΑΠΘ.

Καραθανάσης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ., πρώην Πρόεδρος της «Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών».

Σαββίδης Παντελής, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Αποφοίτων Παν/μίου ΑΠΘ.

Βαχαντίδης Επαμεινώνδας, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου ΑΠΘ.

Ταντανάσης Θεοχάρης, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου ΑΠΘ.

Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου ΑΠΘ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολή Παν/μίου ΑΠΘ.

Νόνας Πέτρος, Νομικός, πρώην Γεν. Γραμματέας Παν/μίου ΑΠΘ.

Κατσικαδέλης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ξένων Ακαδημιών.

Τσανάκας Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ.

Βασιλείου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Ιωαννίδης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ.

Χαΐνης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Κατσούφης Ηλίας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Σάνδρης Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Κυριακόπουλος Ευθύμης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Ανδριανόπουλος Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Θεοτόκογλου Ευστάθιος, Καθηγητής ΕΜΠ.

Κουλούρης Ιωάννης, Δρ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, πρώην Δ/ντής ΟΤΕ.

Γιώτης Αριστοφάνης, Δρ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ.

Παντζαρτζής Παρασκευάς, Δρ. Γεωπόνος.

Ξανθάκη – Καραμάνου Γεωργία, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων.

Τόλια Αριστέα, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΟΔΕΓ.

Λιώλος Αστέριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου ΔΠΘ.

Τσίγγα–Παπαργύρη Μαρία, Καθηγήτρια Παν/μίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Χατζόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου.

Παυλάκος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας του Οργανισμού Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).

Κοντογιαννίδης Αναστάσιος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας.

Γιαννάκενας Ιωάννης Εκδότης του Οίκου «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».

Κοσκινάς Σοφοκλής, Δημοσιογράφος-Αρχισυντάκτης «Κυνηγετικά Νέα», «Κυνηγεσία και Κυνοφιλία».

Γεωργίου Σταμάτης, Δημοσιογράφος, πρώην εκδότης εφημερίδος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Νιάρχος Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).

Ανδρούτσος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αδάμ Αδάμ, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Χασάπης Ντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Καρατζάς Γαβριήλ, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ηλιόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Κοκόλας Σπυρίδων, Ιατρός, πρώην Διευθυντής ΝΙΜΤΣ.

Μαυραγάνης Διαμαντής, Ομ. Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Αλεξόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Σχολής Ικάρων.

Δασκόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Πατριωτικής Οργανώσεως ’21.

Καρελάς Μιχαήλ, πρώην Ληξίαρχος Αθηνών.

Αντωνάκος Αντώνιος, Συγγραφέας – Ιστορικός, Φιλόλογος.

Πασχαλίδης Νικόλαος, Συγγραφέας.

Τσικοπούλου Χαρά, Συγγραφέας – Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος.

Κουζέλης Ιωάννης, Εργολάβος – Κατασκευαστής.

Παππάς Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας.

Παπαργύρης Ευάγγελος, πρώην Σύμβουλος Τηλεπικοινωνιών Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (ΕΤΕ).

Χαλόφτης Κωνσταντίνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Γιαννόπουλος Γεώργιος, Βιολόγος – Βιοχημικός.

Σταθόπουλος Νικόλαος, Φυσικός Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Οικονομολόγος (Παν/μίου Βόννης), Πρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος ΙΠΗΠΑ.

Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Βιολόγος Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Γεν. Γραμματέας Σωματείου «Φίλοι Τάματος του Εθνους».

Φλωράκης Αλέκος, Δρ. Εθνολόγος – Λαογράφος, Ποιητής.

Τσουτσουλόπουλος Χρήστος, Πολ. Μηχανικός, Επίτ. Πρόεδρος Δομοκιτών Αθηνών.

 

Newsbreak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters