Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΕΣ : Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΥΛΙΚΗ ΜΑΧΗ (15 ΙΟΥΝΙΟΥ 197 π.χ.)

«πρῶτοι δ’ οἱ Θρᾷκες ἐχώρουν, ὧν μάλιστά φησιν ἐκπλαγῆναι τὴν ὄψιν, ἄνδρες ὑψηλοὶ τὰ σώματα, λευκῷ καὶ περιλάμποντι θυρεῶν καὶ περικνημίδων ὁπλισμῷ μέλανας ὑπενδεδυμένοι χιτῶνας, ὀρθὰς δὲ ῥομφαίας βαρυσιδήρους ἀπὸ τῶν δεξιῶν ὤμων ἐπισείοντες»
Πλουτάρχος, Βίοι Παράλ., Παύλ. Αἰμ., 18
 
Ἦταν 15 Ἰουνίου τοῦ 197 π.Χ.  Ὁ βασιλέας τῶν Μακεδόνων Φίλιππος Ε’ μὲ τοὺς ἐλάχιστους Ἕλληνες συμμάχους ποὺ στάθηκαν στὸ πλευρὸ του μάχεται στὴν τοποθεσία Κυνὸς Κεφαλές! Οἱ Θρᾶκες μάχονται στὸ πλευρὸ τῶν Μακεδόνων ἐναντίον τῶν Ρωμαίων.

     Οἱ συγκρούσεις ἀνάμεσα στοὺς Μακεδόνες καὶ στοὺς Ρωμαίους μὲ τοὺς συμμάχους τους κράτησαν σχεδὸν τέσσερα χρόνια χωρὶς ὁ Φίλιππος Ε’ νὰ καμφθῇ τελειωτικά. Ἡ μάχη ποὺ σήμανε καὶ τὸ τέλος τοῦ Β´ Μακεδονικοῦ Πολέμου δόθηκε τὸ 197 π.Χ. στὶς Κυνὸς Κεφαλὲς τῆς Θεσσαλίας, κοντᾶ στὰ Φάρσαλα, ὅπου οἱ λεγεωνάριοι τοῦ ὕπατου Τίτου Κόιντου Φλαμινίνου κατατρόπωσαν τὴν ἐπί 200 χρόνια ἀήττητη μακεδονικὴ φάλαγγα.
     Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι προτοῦ οἱ Ρωμαῖοι νικήσουν στρατιωτικὰ τὸν Φίλιππο τὸν εἶχαν νικήσει διπλωματικά: Ὁ Φλαμινίνος ἐκτὸς ἀπὸ ἄριστος στρατηγὸς ἦταν καὶ ἐξαίρετος πολιτικός. Εἶχε τὴ φήμη τοῦ φιλέλληνα καὶ καθῶς μιλοῦσε πολὺ καλὰ ἑλληνικὰ καὶ γνώριζε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Ἑλλήνων κατόρθωσε νὰ ἀπογυμνώσῃ τὸν Φίλιππο Ε’ ἀπ΄ ὅλους τοὺς Ἕλληνες συμμάχους του μὲ τὸ δέλεαρ τῆς ἀνεξαρτησίας τους ἀπὸ τοὺς Μακεδόνες. Ἔτσι οἱ ἑλληνικὲς πόλεις ἔπεσαν στὴν παγίδα τῶν Ρωμαίων: ἡ κάθε πόλη μόνη της, χωρὶς τὴν προστασία τῆς δυνατῆς ἀκόμη Μακεδονίας, γινόταν εὐκολότερη λεία τῶν Ρωμαίων.
     Τὴν ἄνοιξη τοῦ 197 π.Χ. ὁ Ρωμαῖος στρατηγὸς Φλαμίνιος ξεκίνησε γιὰ τὴ Θεσσαλία μὲ 26.000 στρατιῶτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ 1/3 περίπου ἦταν Ἕλληνες σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων. Ὁ Φίλιππος διέθετε μεταξὺ ἄλλων, 16.000 βαριᾶ ὁπλισμένους ὁπλίτες τῆς μακεδονικῆς φάλαγγας, 2.000 ἐλαφρᾶ ὁπλισμένους πελταστὲς καὶ 2.000 ἱππεῖς. Στὸν μακεδονικὸ στρατὸ ὑπηρετοῦσαν ἐπίσης 4.000 Θρᾶκες καὶ Ἰλλυριοὶ καὶ ἄλλοι 1.500 μισθοφόροι.
     Οἱ δύο ἀντίπαλοι συναντήθηκαν στὴν περιοχὴ Κυνὸς Κεφαλές, ὅπου τὸ 364 π.Χ. εἶχε σκοτωθεῖ σὲ μάχη ὁ Θηβαῖος στρατηγὸς Πελοπίδας. Οἱ Μακεδόνες ἐπικράτησαν στὶς ἀψημαχίες οἱ ὁποῖες προηγήθηκαν τῆς σύγκρουσης. Στὴ συνέχεια μία μακεδονικὴ φάλαγγα ἐπιτέθηκε προκαλῶντας μεγάλες ἀπώλειες στοὺς Ρωμαίους. Ὁ Φλαμίνιος πίστεψε πρὸς στιγμὴ ὅτι εἶχε ἡττηθεῖ. Ἡ δεύτερη μακεδονικὴ φάλαγγα ὅμως ἔχασε τὴν συνοχή της καὶ πολλοὺς ὁπλίτες. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν μακεδονικὸ στρατό ἀναγκάσθηκε νὰ ἀποχωρήσῃ ὅταν δέχθηκε ἐπίθεση ἀπὸ τὶς πλευρές.
     Ἡ μάχη στὶς Κυνὸς Κεφαλὲς ἀπέδειξε μία σημαντικὴ ἀδυναμία τῆς μακεδονικῆς φάλαγγας. Ὁ σχηματισμὸς αὐτὸς ἦταν πολὺ ἀποδοτικὸς σὲ μία κατὰ μέτωπον ἐπίθεση, τὰ πλευρά του ὅμως δὲν προστατεύονταν ἐπαρκῶς καὶ ἕνα εὐκίνητο στράτευμα, ὅπως ἡ ρωμαϊκὴ λεγεῶνα, μποροῦσε νὰ τὰ πλήξῃ ἀποτελεσματικά. Μετὰ τὴν ἧττα ὁ Φίλιππος Ε’ ἀναγκάσθηκε νὰ ἀποδεχθῇ τοὺς βαρεῖς ὅρους τῶν Ρωμαίων. Ὑποχρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψῃ ὅλες τὶς πόλεις ποὺ κατεῖχε στὴ Νότια Ἑλλάδα καὶ στὴ Θεσσαλία, νὰ περιοριστῇ στὸ Βασίλειο τῆς Μακεδονίας καὶ νὰ καταβάλλῃ 1.000 τάλαντα ὡς πολεμικὴ ἀποζημίωση. Ἡ Ρώμη γινόταν ὁ οὐσιαστικὸς ρυθμιστὴς τῶν ἑλληνικῶν ζητημάτων.
 
Ὁ Πλούταρχος γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν Θρακῶν!
 
     Γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἀνδρεία τῶν Θρακῶν στὶς μάχες, ἔχουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Πλουτάρχου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι στὴν Μάχη τῆς Πύδνας (148 π.Χ) στὴν μεγάλη αὐτὴ μάχη μεταξὺ τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν Μακεδόνων, ἀπὸ τὸν στρατὸν τοῦ Περσέως, βάδιζαν πρῶτοι οἱ Θρᾶκες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἀλέξανδρον (Θρᾷκας ὧν Ἀλέξανδρος ἡγεῖτο), καὶ ἡ θέα τους ἐξέπληττε. Ἦταν ἄνδρες ψηλοί, μὲ λευκὰ σώματα, καὶ μὲ ἀσπίδες, ὁπλισμὸ καὶ περικνημίδες ποὺ ἔλαμπαν. Κάτω ἀπὸ τὸν ὁπλισμὸ φοροῦσαν μαύρους χιτῶνες καὶ στοὺς δεξιοὺς τους ὥμους, ἀπειλητικές, στέκονταν οἱ βαρυσίδερες ρομφαῖες…
 

ΘΡΑΚΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters