Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

«ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ Η ΕΛΛΑΣ»…«ΟΥΤΕ ΦΡΑΚΤΕΣ ΟΥΤΕ ΤΕΙΧΗ: KΑΝΟΝΕΣ»...ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η ΑΛΛΙΩΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΓΡΑΒΑΤΑ

TO OΡΑΜΑ του γιά τήν ἑλληνική κοινωνία μέ τήν μόνιμη παρουσία χιλιάδων προσφύγων καί μεταναστῶν, περιέγραψε χθές στήν Βουλή ὁ Πρωθυπουργός. Ἀπαντώντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη γιά τήν Μόρια, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεχείρησε νά ἀποσείσει ἀπό πάνω του κάθε κατηγορία ξενοφοβίας καί ρατσισμοῦ, λέγοντας ὅτι εἶναι ὑπερήφανος πού βλέπει τήν ἑλληνική κοινωνία νά μετατρέπεται σιγά-σιγά σέ πολυπολιτισμική. Καταχειροκροτούμενος ἀπό τούς βουλευτές τῆς ΝΔ ὁ Πρωθυπουργός ὑπεστήριξε ὅτι «δέν ἀμφισβητεῖται ἡ ἐθνική ἀκεραιότητα» ἀπό τήν μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι ὅσα παιδιά μεταναστῶν ἐπιλέξουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα δεύτερη χώρα, «πρέπει νά αἰσθάνονται καί θά αἰσθάνονται Ἕλληνες». «Αὐτό εἶναι τό σωστό, καί θά πᾶνε σέ ἑλληνικό σχολεῖο καί ἄν εἶναι ἄριστοι μαθητές, νά σηκώσουν τήν ἑλληνική σημαία στίς παρελάσεις. Αὐτό εἶναι τό σωστό» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.
Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε τό «μπόλιασμα» τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ ἕνα μεγάλο ἀριθμό προσφύγων (ὄχι μεταναστῶν), ἀφοῦ «τό ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς χώρας γερνᾶ». Βεβαίως ἡ ἐνσωμάτωσις χιλιάδων ξένων ἀνθρώπων στήν παραγωγή, συνέχισε ὁ Πρωθυπουργός, θά γίνει μέ κανόνες καί διαδικασίες, ἐνῶ μέσω τοῦ διαλόγου θά ἀποφασισθοῦν «σέ ποιές τοπικές κοινωνίες θά ἐνσωματωθοῦν». Ἀπαντώντας στήν παρατήρηση τοῦ κ. Βαρουφάκη ὅτι ἡ χώρα μας πρέπει νά ὑποδεχθεῖ ὅλους ὅσοι ἔρχονται ἀφοῦ δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ πρόσφυγος καί μετανάστου, ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Ἑλλάς «δέν θέλει οὔτε φράκτες οὔτε τείχη, ἀλλά κανόνες». Ὡς γνωστόν ὁ μοναδικός φράκτης πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα εἶναι σέ ἕνα μικρό σημεῖο στόν Ἕβρο, πού ὅμως ἔχει συμβάλει καθοριστικά στήν μείωση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη.
Ἐν συνεχεία ὁ κ. Μητσοτάκης ἔστειλε μήνυμα στούς Ἕλληνες πού ἀνησυχοῦν καί φοβοῦνται ἀπό τήν ἔλευση χιλιάδων μεταναστῶν κάθε μῆνα, ὅτι «δέν τούς φοβᾶται». Κατά τόν Πρωθυπουργό, οἱ μετανάστες μποροῦν νά συμβάλλουν –ὀργανωμένα καί μέ κανόνες– καί στήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος! Ἐξέφρασε ὡστόσο ἀνησυχία γιατί ἔχουν ἐντοπισθεῖ νά εἰσέρχονται 25άρηδες ἀπό δύσκολες περιοχές πού δέν εἶναι κατατρεγμένοι, μέ ἀρκετά χρήματα στήν διάθεσή τους. «Ναί, μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό στό θέμα τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἐπανέλαβε ὅτι τό πρόβλημα ἔχει παύσει νά εἶναι προσφυγικό, ἀφοῦ τό 2015 οἱ Σύριοι πού ἔφευγαν ἀπό τίς ἑστίες τους γιά νά γλυτώσουν ἀπό τόν πόλεμο ἦταν τό 75% τῶν εἰσερχομένων, ἐνῶ σήμερα εἶναι μόλις 2%.
Ὁ κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τίς ἑπόμενες τέσσερεις κινήσεις πού θά κάνει ἡ Κυβέρνησις γιά νά βελτιωθεῖ ἡ κατάστασις. Ὅπως ἐξήγησε, καθιερώνεται ἕνα νέο συμπαγές αὐστηρό καί δίκαιο σύστημα ἀσύλου γιά ὅσους τό δικαιοῦνται. Εὐάλωτοι θά εἶναι πλέον μόνον ὅσοι ἀναφέρονται στήν ὁδηγία. Ἀπαλείφεται τό μετατραυματικό στρές ὡς λόγος εὐαλωτότητος, εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ δεύτερη κίνησις ἀφορᾶ τήν συνεργασία ὅλων τῶν δομῶν τῆς χώρας μέ τό σύστημα Ὑγείας καί Προνοίας ὅπως καί μέ τό Παιδείας. «Ὅλα τά παιδιά πρέπει νά πηγαίνουν σχολεῖο. Ὅσοι τό ἀρνοῦνται αὐτό, θά ἔχουν διοικητικές κυρώσεις. Ἐντός τοῦ 2020 ἐντάσσουμε 20.000 πρόσφυγες σέ διαμερίσματα καί ξενοδοχεῖα καί 16.000 σέ προγράμματα ἀπασχόλησης» ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός. Ταυτοχρόνως, τόνισε ὅτι θά γίνει αὐστηρός ἔλεγχος στίς ΜΚΟ γιά νά ξεχωρίσει «ἡ ἦρα ἀπό τό στάρι». Ἡ τρίτη κίνησις εἶναι ἡ θωράκισις τῆς χώρας καί ἡ δημιουργία κλειστῶν προαναχωρησιακῶν κέντρων γιά ὅσους δέν δικαιοῦνται ἄσυλο. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπεκάλυψε ὅτι περισσότεροι ἀπό 20.000 αἰτοῦντες ἄσυλο θά μεταφερθοῦν σέ 10 Περιφέρειες τῆς χώρας μέ τήν Κυβέρνηση νά φροντίζει νά ἐγκατασταθοῦν σέ «σοβαρές ὑποδομές». Τέλος, ἡ τέταρτη κίνησις ἀφορᾶ τήν ἀνάδειξη τοῦ μεταναστευτικοῦ σέ ζήτημα μέ διεθνῆ διάσταση. Ἐπανέλαβε τήν θέση, πώς πρέπει νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις σέ ὅσες χῶρες τῆς ΕΕ ἀρνοῦνται νά συμμετάσχουν στήν δίκαιη κατανομή τῶν προσφύγων σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο.
Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ Γερμανία συνεχίζει νά χαϊδεύει τά αὐτιά τῆς Τουρκίας, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ φουσκωτές λέμβοι καταφθάνουν νυχθημερόν στά ἑλληνικά νησιά. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Χόρστ Ζεεχόφερ, μετά τήν συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του στήν Ἄγκυρα, ἐξέφρασε τήν βούληση τοῦ Βερολίνου, νά προσφέρει ἐπί πλέον στήριξη στήν Τουρκία γιά τήν καλύτερη ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Δηλώσεως γιά τό προσφυγικό. Ἡ Γερμανία ἀναμένει μία λίστα μέ τά θέματα πού ἡ Ἄγκυρα θέλει νά βελτιωθοῦν ὡς πρός τήν συμφωνία. Ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση σχετικῶς μέ τά αἰτήματα τῆς Τουρκίας καί ἄν σέ αὐτά περιλαμβάνεται καί ἡ ἐπιτήρησις τῶν συνόρων, ὁ Γερμανός κυβερνητικός ἐκπρόσωπος περιορίσθηκε νά δηλώσει ὅτι «σκεπτόμαστε πρός ὅλες τίς πιθανές κατευθύνσεις» καί ὅτι ὁ κατάλογος πού θά διαβιβάσει ἡ Ἄγκυρα θά μελετηθεῖ μέ προσοχή. «Ὑπάρχουν διάφορες δυνατότητες νά βοηθήσουμε» ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά.
Τήν ἴδια στιγμή, ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ εἴδησις ὅτι θά δημιουργηθεῖ κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ἐντός τοῦ χώρου πού εἶναι τό νοσοκομεῖο «Ἀμαλία Φλέμινγκ». Ἡ ΠΟΕΔΗΝ ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση κάνοντας λόγο γιά «λάθος ἀπόφαση» νά δημιουργηθεῖ ἐντός τοῦ νοσοκομείου κέντρο φιλοξενίας καί θέτει ζήτημα ἀσφαλοῦς λειτουργίας του, καθώς «τά νοσοκομεῖα δέν προσφέρονται γιά τέτοιες δομές».


ΕΣΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

1 σχόλιο:

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters