Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

ΑΛΩΣΙΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ» ΜΕ ΑΟΠΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Ὁ Κουμουτσάκος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς δημάρχους νά δεχθοῦν χιλιάδες μετανάστες
 
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-μεταναστευτικό εἰσέρχεται πλέον σέ δεύτερη φάση ὀξύνσεως, μέ τήν Εὐρώπη νά παρακολουθεῖ παράλυτη λόγω τῶν ἰσορροπιῶν της τήν εἰσβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Κονγκό καί ἄλλες χῶρες στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν εὐρωπαϊκή ἐπικράτεια. Ἡ κατάστασις στήν Μόρια ἐκτονώθηκε χθές παρά τά δραματικά γεγονότα πού κόστισαν τήν ζωή σέ μία μάνα καί ἕνα παιδί, ὡστόσο τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό, καί ἀκόμη καί μετριοπαθεῖς ἀναλυτές καί πολιτικοί ἔχουν ἀρχίσει καί ξανασκέπτονται τήν πολιτική τοῦ Σαλβίνι. Οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν συλλέγουν αὐτό τόν καιρό ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικές πληροφορίες ἀπό τήν ἀντιπέραν ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν δέχεται τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέ κολακεῖες καί σχόλια γιά τόν πατέρα του Κωνσταντῖνο καί τήν συμβολή του στήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση, τήν ἴδια ὥρα μέ ἀνατολιτική πονηριά σπρώχνει χιλιάδες παρανόμους μετανάστες στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί στήν ἑλληνική ἐνδοχώρα, πραγματοποιώντας μία ἀθόρυβη ἄοπλη εἰσβολή. Μέ στόχο τήν ἅλωση τῆς χώρας «ἐκ τῶν ἔσω». Εἶναι δέ τέτοια ἡ ἔντασις τοῦ προβλήματος, ὥστε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἀφιερώνει τά 2/3 τοῦ χρόνου του κάθε μέρα στό προσφυγικό, ἐνῶ τήν διαχείριση τῆς Ἀστυνομίας τήν ἔχει ἀναθέσει στόν ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου. Ὁ ἴδιος παρεμβαίνει ἐπιτελικῶς. Συμφώνως πρός ἀνωτάτη πηγή τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τό 70 τοῖς ἑκατό τῶν παρανόμων μεταναστῶν εἶναι Ἀφγανοί, ἐνῶ στίς τάξεις τους διεισδύουν –ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἔχει κάνει συλλήψεις– ἀκόμη καί τζιχαντιστές.
Τά πράγματα κρέμονται σέ μία κλωστή. Πολύ δέ περισσότερο τώρα πού μελετᾶται νά δημιουργηθοῦν δομές φιλοξενίας πέραν τῶν γνωστῶν (Σκαραμαγκᾶς, Σχιστό, Ἐλαιών, Λαύριο κ.λπ.) μέσα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἤδη εἶναι ἕτοιμη ἡ δομή τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως στήν ὁδό Ἀχαρνῶν κοντά στήν Πλατεῖα Βάθη, προκειμένου νά φιλοξενήσει οἰκογένειες προσφύγων καί μεταναστῶν σέ ἀνθρώπινες συνθῆκες (διαθέτει ὑποδομές γιά τήν διαβίωση ὅπως κουζίνες κ.λπ.). Ἡ μεταφορά τοῦ προβλήματος ἀπό τά κανάλια στήν κοινωνία, ἡ ὁποία δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀλλάξει τό προφίλ κάθε περιοχῆς καί νά μοιάζουν μέ Ἰσλαμαμπάντ ὁλόκληρα οἰκοδομικά τετράγωνα, εἶναι θέμα χρόνου νά συμβεῖ. Ἀνώτατες πηγές τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως ἀνέφεραν πρός τήν «Ἑστία» «πώς κάτι πρέπει νά κάνουμε», καί προσέθεσαν:
«Εἴτε νά ἀπαιτήσουμε τήν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη μέ τήν ἀναστολή τῆς Συνθήκης Σένγκεν στίς χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ, εἴτε νά καλέσουμε ἐκπροσώπους τῆς ΕΕ καί νά σφραγίσουμε ἀπό κοινοῦ τά σύνορα στό Αἰγαῖο καί τόν Ἕβρο, ἀκόμη καί ἄν αὐτό σημαίνει ἀπωθήσεις, εἴτε νά στέλνουμε τούς μετανάστες σέ ἕνα νησί κατά τό μοντέλο τῆς Αὐστραλίας, μέχρι νά ἐξεταστεῖ ἡ αἴτηση τοῦ ἀσύλου τους».
Ἡ τελευταία ἐκδοχή ἀναφέρεται καθ’ ὑπερβολήν, γιά νά καταδειχθεῖ τό μέγεθος τοῦ προβλήματος πού καλεῖται νά διαχειρισθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Στό σημεῖο πού ἔφθασαν τά πράγματα, δογματισμοί δέν νοοῦνται. Ὅταν μετανάστες ἀπό ἕνα γενικώτερο μῖσος γιά τήν Δύση ἀνάβουν φωτιές ἀδιαφορώντας γιά τίς ζωές ὁμοεθνῶν τους στήν Μόρια ἤ τρελλοί Μολδαβοί διακινητές θέτουν σέ δοκιμασία τήν σωματική ἀκεραιότητα Ἑλλήνων ὁδηγῶν μέσα στόν ἀστικό ἱστό, ἡ ἔκρηξις δέν θά ἀργήσει. Καί αὐτήν τήν φορά δέν θά ὑπάρχει καί Χρυσή Αὐγή γιά νά τήν «χρεωθεῖ».
Τήν ἴδια στιγμή αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ τοποθέτησις τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τούς δημάρχους τῆς ἐνδοχώρας τούς ζήτησε νά ἐπιδείξουν «ἐθνική ἀλληλεγγύη» καί νά δεχθοῦν χιλιάδες ἐγκλωβισμένους μετανάστες ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Συνέδεσε δέ τήν μετακίνηση τῶν μεταναστῶν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα μέ τήν «ἀλληλεγγύη» πού θέλουμε ὡς Ἕλληνες νά ἐπιδείξουν καί τά εὐρωπαϊκά κράτη. «Ὅλη ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἡ Κυβέρνησις, οἱ πολῖτες, τά κόμματα, τί ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν σωστά ἀπό τούς Εὐρωπαίους; Νά δείξουν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη. Ζητοῦμε ἀπό ἕναν Γερμανό δήμαρχο νά πάρει 200 μετανάστες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μπορεῖ κανείς στό ἐξωτερικό νά καταλάβει ὅταν θέσουμε τό ζήτημα εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης ἐμεῖς ἐδῶ νά μήν δείχνουμε ἐθνική ἀλληλεγγύη;» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός. Προσέθεσε δέ ὅτι ἀπό τούς Περιφερειάρχες στούς ὁποίους ἔχει θέσει τό ζήτημα, ἔχει λάβει ἀπαντήσεις συνεργασίας καί κατανοήσεως τοῦ προβλήματος, χωρίς ὅμως νά προβεῖ σέ περαιτέρω διευκρινίσεις. Τέλος, παρετήρησε ὅτι ἡ πλειονότης ἐκείνων πού κατακλύζουν τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου δέν προέρχεται ἀπό τήν Συρία, ἀλλά ἀπό τήν Ἀφρική, τό Ἀφγανιστάν καί τόν Πακιστάν, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν «προφίλ πρόσφυγα, ἀλλά μετανάστη». Διεβεβαίωσε πάντως ὅτι ἡ νέα πολιτική θά σέβεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά θά προασπίζει καί τό αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων.


ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bc%85losis-ek-ton-eso-me-%e1%bc%84opli-eisvoli/
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters