Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΓΕ ΝΥΝ ΕΧΟΝ, ΝΥΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ!

Του Χαράλαμπου Β. Κατσιβαρδά
Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω

Δημοσιεύθηκε στην Ελεύθερη Ώρα  στις 25/07/2021

Η Νέα τάξη πραγμάτων, επιτίθεται με τα έμμισθα εγχώρια, εν Ελλάδι, φερέφωνα πολλαχώς με σκοπό την εξυπηρέτηση αλλότριων αντι-εθνικών και αντιλαϊκών συμφερόντων.
Είναι λοιπόν πρόδηλο, ότι η κατάσταση την οποία βιώνουμε και καθίσταται λίαν ανθυγιεινή διότι, το μείζον πρόβλημα, πέραν της πτωχοποιήσεως και εν γένει της εφαρμοσμένης πολιτικής εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, υπό των δοτών πολιτικών ανδρών, δημιουργεί μία αλγεινή και ασφυκτική κατάσταση.
Σήμερον, όμως οι συνθήκες έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα, καθότι, η εγκαθιδρυθησομενη παγκοσμιοποίηση της παγκόσμιας ελίτ, επιδιώκει ξύλοις και ροπάλοις, να επέμβει εις την ψυχή μας, εις το σώμα μας και να μας καταναγκάσει προς έναν βιασμό συνείδησης και σκέψεως.
Η μη συναίνεση προς μία ιατρική πράξη συνιστά ανυπερθέτως και εκ των ων ούκ, άνευ, ένα θεμελιώδες δικαίωμα του εκάστοτε ανθρώπου, ως φυσικού προσώπου και αυτονόητη έκφανση του ιδιωτικού βίου και του αυτεξουσίου του, όπως τούτο εξάλλου κατοχυρώνεται ρητώς εις ένα πλέγμα διατάξεων, το οποίο πλειστάκις έχω καταθέσει δημοσίως.
Το μέγεθος της πραξικοπηματικής αυθαιρεσίας και της πρόδηλα αντιδημοκρατικής πρακτικής της κυβερνήσεως, είναι ασφαλώς κατ’ εντολήν, των υπερεθνικών διευθυντηρίων, διότι τοιουτοτρόπως δια της επιβολής μίας ιατρικής πράξης, άνευ της συγκαταθέσεως μας, δια του νόμου, επί ποινική αποκλεισμού από την κοινωνική ζωή της χώρας, ή υπό την απειλή εκτοπισμού και απολύσεως εκ της εργασίας μας, υφίσταται βάναυση παρέμβαση εις την σφαίρα του ιδιωτικού, η κρατική αυταρχική βία εμφιλοχωρεί όλως περιέργως προς την ίδια μας την ζωή.
Ουδείς καθίσταται εκ πεποιθήσεως αρνητής ή εκλαμβάνει την ίδια την ζωή του, ιδωμένη υπό ένα παραμαρφωτικό πρίσμα, όλως τουναντίον, αξιώνει σεβασμό προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητα του, προς τον ιδιωτικού του βίο αλλά και την απρόσκοπτη και ανεπηρέαστη επιλογή να αποφασίσει περί της υγείας του, ή άλλως να αξιώσει περισσότερες πληροφορίες αλλά και εγγυήσεις περί της υφιστάμενης πανδημίας.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Κράτος το οποίο, στραγγαλίζει οικονομικά τους πολίτες, τους καταλύει συλλήβδην και καθολικώς άπασες τις ελευθερίες τους καθοιονδήποτε τρόπο, επιβάλλει διακριτική μεταχείριση προς τους Έλληνες πολίτες, ενώ τους αλλοδαπούς του αφήνει να δρουν ανεξέλεγκτα, άνευ εμβολιασμών και άνευ ετέρου περιορισμού, συν τοις άλλοις ημείς οι Έλληνες νιώθουμε προδομένοι, καθ’ ήν στιγμήν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ομιλεί ευθαρσώς και απεριφράστως περί της επιλύσεως του μείζονος, ακανθώδους και καίριου ζητήματος του δημογραφικού, με τους αλλοδαπούς, αντί να δοθούν κίνητρα προς τις νέες οικογένειες.
Αυτή η πολιτεία, η κυβέρνηση εν προκειμένω, η οποία προβαίνει σε ρατσιστική ρητορική μίσους, εις βάρος των Ελλήνων, η οποία κατ’ εντολή των τραπεζών τους υφαρπάζει τις περιουσίες, προβαίνει σωρηδόν σε απολύσεις, αντιμετωπίζει τον λαό, τους πολίτες ως μία πνευματικά ευνουχισμένη ανυπόληπτη μάζα, άνευ καμίας αξίας, την οποία δύναται κατά το δοκούν να την ποδηγετεί προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.
Περαιτέρω, η ίδια η κυβέρνηση η οποία διώκει απηνώς και κατασυκοφαντεί οιονδήποτε τολμά να αρθρώσει μία φράση, υπέρ της πατρίδας της Ιστορίας του πνευματικού χαρακτήρα της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, διασύρεται, ως αντιρρησίας, σεσημασμένος ακροδεξιός και ούτω καθ’ εξής, εν τούτω, η ιδία, αυτή ταύτη, η κυβέρνηση η οποία πρόδωσε τους αγώνες μας κατά του Μακεδονικού, ενώ ούσα αντιπολίτευση έτασσε άλλα, αφότου έγινε κυβέρνηση χαρακτηρίζει, με περρισό θράσος, όσους εξ ημών, προβάλλουμε λυσιτελώς ενστάσεις, περί της απαράδεκτης συμφωνίας των «Πρεσπών», με τον, ιταμώς, όλως απαξιωτικό όρο ως δήθεν «Μεκδονομάχους».
Αυτή η κυβέρνηση όπου την 25η-3-2021, όταν επιχειρήσαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής, προς τους ήρωες του εθνο-απελευθερωτικού αγώνος, κατά την συμπλήρωση των 200 ετών εκ του αγώνος, μας απαγόρευσαν ρητώς και κατηγορηματικών επί ποινή απειλής συλλήψεων, δήθεν λόγω της πανδημίας, εκ παραλλήλου όμως επέτρεπαν, εν μέσω πανδημίας, τις πορείες υπέρ του φυλακισθέντος «Κουφοντίνα», εν ταυτώ, άρτι προσφάτως η ίδια η κυβέρνηση παρακολουθούσε αμέριμνη εις την Θράκη, ορισμένους «γνωστούς άγνωστους» υπό την φυσική παρουσία δύο Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του κόμματους του Σύριζα και του Πασόκ, να φωνασκούν ανενόχλητοι, εν τη Ελληνική Επικρατεία, είμεθα Τούρκοι πολίτες.
Αυτά τα ως άνω, εν συνδασμώ με τον καινοφανή Εγατικό νόμο, συμπληρώνεται η διάρθρωση ορισμένων πράξεων και παραλείψεων, της παρούσης κυβερνήσεως, η οποία αποδεικνύει ότι ουδόλως ενδιαφέρεται δια την ευημερία των πολιτών, αλλά εις τον αντίποδα, καθίσταται απολύτως έτοιμη, να εξυπηρετήσει πάση δυνάμει τα συμφέροντα των παγκοσμιοποιητών.
Τρανή απόδειξη τούτου καθίσταται, ότι ένα κράτος δικαίου, αν και εφόσον πράγματι σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών και διακηρύττει περί της δημόσιας υγείας, δεν αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους και τους εκβιάζει απολύοντας τους, ούτως ώστε να υποστούν με την ποινική καταστολή και πρωτόγνωρη ψυχολογική βία, μία ιατρική πράξη την οποία αρνούνται.
Εις τον αντίποδα, εάν εν τοις πράγμασι υφίστατο Κράτος Δικαίου, θα αγκάλιαζε ισότιμα όλους τους Έλληνες πολίτες με παντί τρόπω, δίχως ναζιστικούς διαχωρισμούς και στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τιμωρώντας τους αντιφρονούντες.
Το Σύνταγμα, η θεμελιώδης αρχής της αναλογικότητας, υπό το φως, της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης, επιτάσσει, ότι ένα κράτος δικαίου σέβεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών και ότι το κράτος ανιδιοτελώς και έντιμα αγκαλιάζει τις ετερόκλητες τάσεις με κατεύθυνση την προάσπιση της δημόσιας υγείας, δηλονότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Ειδικότερα, προστατεύονται όσοι εμβολιάζονται όσοι δεν επιθυμούν, εν τοιαύτη περιπτώσει λαμβάνουν ισοδύναμα μέτρα, τα οποία η ίδια η κυβέρνηση θέσπισε επί τόσους μήνες, επί τη βάση των οποίων θεμελίωσε τους αλλεπάλληλους εγκλεισμούς, άρα λογίζονται αμάχητα ως έγκυροι και ιατρικώς ενδεδειγμένοι και έτι περαιτέρω, περιφρουρεί τους πληγέντες εκ των εμβολίων.
Είναι πρόδηλο ότι μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων έχει αποβιώσει εκ των παρενεργειών ή έχει υποστεί ιδιαίτατα δυσχερή προβλήματα υγείας, ένεκεν των εμβολίων, δια τους οποίους ουδείς ενδιαφέρεται.
Η αντιδημοκρατική και σαδιστική σήμερα κυβέρνηση η οποία θωπεύει τα διευθυντήρια εις τα οποία πρόσκεινται λοιδορεί τις οικογένειες των θυμάτων εκ των παρενεργειών των εμβολίων, κατά τον πιο κτηνώδη και απάνθρωπο τρόπο, ήδη την παρελθούσα Τετάρτη, ήτοι την 21η-07-2021, είδαμε την πρωτόγνωρη αστυνομική κρατική βία, προς ανθρώπους οι οποίοι ειρηνικά διαδήλωσαν κατά των φασιστικών εξαναγκαστικών εμβολιασμών.
Η κατάσταση έχει εκτραχηλιστεί με την συναυτουργία όλων των λοιπών συμπραττομένων κοινοβουλευτικών κομμάτων τα οποία έμμεσα στηρίζουν το εγχείρημα της εξόντωσης του ανθρώπινου προσώπου, υπήρξε κάποια κινητοποίηση εκ της πολύφερνης αριστεράς, ή από τους περίπυστους αρναρχικούς ή άλλες δήθεν επαναστατικής συλλογικότητες, υπέρ της δικαιωμάτων και ελευθεριών του κατατρεγμένου και καθημαγμένου Ελληνικού λαού;
Υπήρξε στεντόρεια φωνή αντίδρασης από το Κ.Κ.Ε δήθεν το οποίο δρα κατά το δοκούν και εκ του ασφαλούς, ενώ τώρα, σήμερα, όπου διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, ουδείς αντιδρά ουσιαστικά, απλώς συνεργούν δια της σιωπής τους προς την καταβαράρθωση της κοινωνίας, δρώντες παρασκηνιακά εν είδει έμμεσων αυτουργών.
Δια άλλη μία φορά μετά λύπης θα είπω, η Πόλις εάλω, η δικαιολογημένη αγανάκτηση καθίσταται υπέρμετρη, εξ αυτού του λόγου συν Θέω, επιβάλλεται να αντιδράσουμε σύννομα και να θέσουμε εαυτόν προς την υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, θυσιάζοντας με αυταπάρνηση την προσωπική ραστώνη ή δαψιλό τρόπο βίου μας, διότι εις τας κρίσιμας αυτάς ώρας, τις οποίες βιώνουμε, γράφεται ιστορία και οφείλουμε συνειδησιακά να ταχθούμε προς την ορθή πλευρά της ιστορίας, να ταχθούμε αναφανδόν με τους αγωνιστές του ς επαναστάτες, οι οποίο μάχονται υπέρ Πίστεως και Πατρίδας και ουχί, να συνθηκολογήσουμε με το ριζωμένο κατεστημένο της διαπλοκής.
Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής δεν βαυκαλίζομαι, πλην όμως θαρρώ, ότι το εξ ουρανού κάλεσμα κείται εγγύς, ούτως ώστε ο καθείς εξ ημών, εκ της ιδικής του πλευράς, έστω και δια των διαπρυσίων προσευχών προς τον Τριαδικό Θεό, να συμβάλλουμε συλλήβδην και συντεταγμένα προς μία ορισμένη κατεύθυνση ανατροπής των εωσφορικών δυνάμεων.
Ο αγών καθίσταται πολύπλευρος και πολύπτυχος, νομικός, πολιτικός και πνευματικός, ημείς ως τρόπο ζωής δηλώνουμε παρόντες εις τον αδιάλειπτο αγώνα, δεν ορρωδούμε, φρυκτωρούντες την ακεραιότητα της αλήθειας καθώς και το περίλαμπρο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας, το γε νυν έχον, νυν εν παντί και πάντοτε και υπέρ πάντων ο αγών, πάλαι τε και επ’ εσχάτων, άχρι εσχάτων.

 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters