Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Η ΣΦΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1903

Στις 26 Οκτωβρίου του 1903, ημέρα πανηγύρεως του Ιερού Ναού αγίου Δημητρίου Κάτω Νευροκοπίου (π.ον. Τίρνοβο), όρισε το βουλγαρικό Κομιτάτον καί εισήλθαν ένοπλοι στην πανηγυρίζουσα ακκλησία άνω των 30 λησταντάρται (κομιτατζήδες) , οι οποίοι  απήγαγαν τέσσερις Έλληνες , τους έβγαλαν από τον ναό και τους κατεκρεούργησαν…

Την σφαγή αυτή κατήγγειλε σε επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο τότε Μητροπολίτης Δράμας και μετέπειτα εθνομάρτυρας εν Σμύρνη, άγιος Χρυσόστομος (Καλαφάτης).

” Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ευρίσκομαι από ημερων περιοδεύων εις τα ορεινά μέρη του κάζα Ζίχνης της εμής επαρχίας, όπου βραδέως δύναμαι νά μάθω τα οπωσούν μακράν λαμβάνοντα χώραν. Καί διά τούτο ταύτη τη στιγμή μόλις εμαθον τόν διαμελισμόν καί τήν αυτόχρημα κατακρεούργησιν τεσσάρων επίλεκτων θυμάτων υπό των άνθρωπομόρφων αίμοχαρών θηρίων του επ’ικαταράτου Βουλγαρικού Κομιτάτου έν Ζιρνόβω, κειμένω ακριβώς εις τό μέσον της από Δράμας εις Νευροκόπον οδού. Τά νέα ταύτα θύματα είναι ό καπνομεσίτης Ζαφείριος, τό χάρμα καί τό στήριγμα της Όρθοδοξίας, ο πλουσιώτατος του τόπου, ό ευγενέστατος τύπος του μεγάλου καί ισχυρού γαιοκτήμονος εις τά μέρη ταύτα, δεύτερος είναι ο επίτροπος της εκκλησίας Ζιρνόβου Βασίλειος μετά του υιού του και τέταρτος είναι ο λαμπρός καί δοκιμώτατος διδάσκαλος του Ζιρνόβου Κωνσταντίνος Χρηστίδης.

Έν τω μαρτυρολογίω της δυστήνου ταύτης χώρας ανεγράφησαν τα ονόματα των τεσσάρων εθνομαρτύρων τούτων τη 26η Όκτωβρίου ημέρα του άγιου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, καθ’ ην εορτάζει o ιερός ναός Ζιρνόβου, διότι ταύτην τήν ήμέραν ώρισε το Κομιτάτον καί εισήλθον ένοπλοι εις τήν πανηγυρίζουσαν έκκλησίαν άνω των 30 λησταντάρται, οίτινες απήγαγον τους προσημειωθέντας καί εξαγάγοντες αυτούς εκ του ίερού ναού κατεκρεούργησαν. Ιδού έν μέσω οίων ολοθρευτών και άνιέρων τεράτων διαβιούμεν, Παναγιώτατε! Ιδού οίων απάνθρωπων μέσων καί έν οία ίερα στιγμή γίνεται χρήσις παρά τοις όργάνοις του Βουλγαρισμού προς παντελή εξολόθρευσιν και έξαφανισμόν του ευσεβούς ημών Γένους.

Τό ποτήριον των πίκρων θανάτων, ους καθ’ έκάστην θανατούμεθα, δεν έξηντλήθη καί δέν έκενώθη ετι, Παναγιώτατε; καί έπέπρωτο άρα οι ποιμένες του Όρθοδόξου λαού ουδέν άλλο νά εχωμεν ένταύθα καθήκον, ειμή νά θρηνώμεν τά καθ’ έκάστην πρό των ποδών μας άσπαίροντα θύματα καί νά θάπτωμεν τους κατά πάσαν ώραν δολοφονουμένους καί κατακρεουργημένους νεκρούς των προκρίτων του Γένους; Ει τις αγάπη εν Χριστώ, ει τι παραμύθιον, ει τίνα σπλάχνα οικτιρμών, ευδοκήσατε, Παναγιώτατε, καί διά σεβάσμιας πατριαρχικής επιστολής παραμυθήστε τους άπέλπιδας καί απεγνωσμένους Χριστιανούς Ζιρνόβου, οίτινες μόλις έναγχος μετά δεκαετείς βαρείς αγώνας συναποτελέσαντες μίαν ποίμνην καί δοξάσαντες τον Θεόν επί τή έπελθούση όμοφροσύνη, δοκιμάζουσι τόσον βαρείνα και ανύποιστον συμφοράν.

Ύποδιατελών μετά σεβασμού τής Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός.

Έν Νούσκα τή 28 Όκτωβρίου 1903

ο Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης”

.Η επιστολή προέρχεται από το βιβλίο: Χρυσοστόμου Καλαφάτη- Μητροπολίτου Δράμας, Εκθέσεις περί του Μακεδονικού Αγώνος 1903-1907. Επιμέλεια βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1960 και εμπεριέχεται στο βιβλίο:

“Η κατά τον Μακεδονικό Αγώνα τοπική ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου- όλοι οι ήρωες που αγωνίστηκαν” του Επισκόπου Σπυρίδωνος Κυβετου, Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου, εκδ. Νέα Ζίχνη 1996


https://antexoume.wordpress.com/2017/10/26/%ce%b7-%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%ac%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%84/#more-26407

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters