Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ


Το θέμα της Δωδεκανήσου που αναφέρει ο Ιωάννης Μεταξάς την 30η Οκτωβρίου 1940 στην συγκέντρωση των ιδιοκτητών και αρχισυντακτών του Αθηναϊκού τύπου, και καταλήγει στο: "Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν..."
«Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν…» βλέπουμε να το επαναφέρει ως θέμα στο Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 1940, όταν πλέον ο Ελληνικός στρατός έχει καταλάβει το Αργυρόκαστρο και έχει εισχωρήσει βαθειά στην Αλβανία, στην Βόρειο Ήπειρο, κυνηγώντας και νικώντας τα Ιταλικά στρατεύματα.
11 Δεκεμβρίου, Τετάρτη-45η ημέρα
Απόψε. Μέγα Πολεμικόν συμβούλιον ένεκα Παπαδήμα ζητούντος δράσιν του στόλου εις Αδριατικήν. Εισήγησίς μου περί ανάγκης τηρήσεως στόλου δια Δωδεκάνησον (Ιδέ σημειώσεις μου αρχείον).
Στο Ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά υπάρχει απλά η αναφορά, που λεπτομερώς έχει καταγραφεί στα πρακτικά που έχουν εκδοθεί στο έργο του Ναυάρχου Δημητρίου Φωκά, .(Δ. Φωκά σελ 173-180 http://ioannismetaxas.gr/Dodecanisa%20Naftiko%20Polemo...) όπως πιο ελεύθερα αναφέρονται και από τον ακαδημαϊκό – ιστοριογράφο Σπύρο Μελά στο βιβλίο του Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ 40.
Στις 11 Δεκεμβρίου συγκαλείται το Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο εις το Γενικό Στρατηγείο, στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, υπό την Προεδρίαν του Βασιλέως παρισταμένου και του Διαδόχου, του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Στρατιωτικών Μεταξά, παρόντες ο Υφυπουργός Στρατιωτικών και Αεροπορίας Ν.Παπαδήμας, Ναυτικών Ι. Παπαβασιλείου, ο Αρχιστράτηγος Α. Παπάγος, ο Αρχηγός Α.Γ,Ε.Ν Σακελλαρίου και δύο υπάλληλοι του Υπουργείου των Εξωτερικών.
« Ο Πρωθυπουργός ανέπτυξεν εν αρχή ότι θα συνέφερε να εκμεταλευθή η Ελλάς οιοανδήποτε ευκαιρία δράσεως εις τα Δωδεκάνησα, έστω και χωρίς την συμμετοχή των Άγγλων, οίτινες εν τούτοις επιζητούν ζωηρώς την από τούδε κατάληψιν των νήσων τούτων. Πρέπει συνεπώς να μελετήσωμεν σοβαρώς την επιχείρησιν ταύτην δημιουργώντας τετελεσμένον γεγονός υπέρ ημών. Ο χρόνος καθ’ ον θα αναλειφθεί μια τοιαύτη επιχείρησις είναι άγνωστος. ίσως είναι εγγύς. Ίσως να αποφασιστεί μετά την ολοσχερή εκκαθάρισι του πολέμου εις την Αλβανίαν. Οπωσδήποτε είναι ανάγκη να ληφθή υπ’ όψιν ότι ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι ναυτικαί επιχειρήσεις να επιρεασθούν πιθανόν από την επιχείρησιν των Δωδεκανήσων. Απεχώρησαν μετά ταύτα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οίτινες ετήρησαν τα πρακτικά των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αναφορικώς με το Δωδεκανησιακόν ζήτημα.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τότε να συνεχισθεί η συζήτησις σε νέο ΑΠΣ την επομένη δεδομένου ότι ο Αρχηγός του Στόλου Καββαδίας ήταν απών λόγω των νυκτερινών πυρών του στόλου. Και η συνάντηση επαναλήφθηκε την επομένη».
12 Δεκεμβρίου, Πέμπτη- 46η ημέρα
Δεύτερον πολεμικόν Συμβούλιον. Τακτοποιείται σύμφωνα με τας βλέψεις των Ναυτικών. Μόνον επιμονή μου αποφασίζεται δευτέρα ναυτική επιδρομή.
Η συζήτηση άρχισε με έκθεση και ενημέρωση των παρισταμένων στρατιωτικών, των δυνάμεων του στόλου, που απεύθυνε ο Α.Γ.Ε.Ν και κατέληξε στο ότι το Βασιλικόν Ναυτικόν καλείται να ενεργήσει εις δύο θέατρα επιχειρήσεων. Το των Δωδεκανήσων και το της Αδριατικής. Μετά το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν έγινε Δευτέρα επιδρομή στα στενά του Οτράντο,17- 19 Δεκεμβρίου. Στο Ημερολόγιο ο Μεταξάς συνεχίζει με την αναφορά των Δωδεκανήσων στις 28 και 29 Δεκεμβρίου 1940.

28 Δεκεμβρίου, Σάββατον-62 ημέρα
Καιρός χειροτερεύει – Παπαδήμας φεύγει για το μέτωπον αύριον. Αποστολίδης έφυγεν από σήμερα το πρωί.- Ζήτημα Δωδεκανήσου εγείρεται και οι Άγγλοι ανησυχούν για την Τουρκία….Διαρκής ανησυχία και μέριμνα- αγωνιώδης μέριμνα –και ο καιρός χιονερός και βροχερός .- Τι θα υποφέρουν οι στρατιώται μου!
29 Δεκεμβρίου, Κυριακή- 63 ημέρα
Τα ίδια σαν χθές οκτώ. Δεν πάει μπροστά Αλλά τι να κάμω; - Πρωί ασχολία με Άγγλους και Έλληνας δια ζήτημα πυρομαχικών Καναδών. Και καμιόν!.. …
Πάλαιρετ τον εκάλεσα πάλιν δια ζήτημα Δωδεκανήσου. Φαίνεται ότι εισέρχεται εις κάποιον δρόμον ευνοικόν. Φαίνεται μόνον.
Ο Μεταξάς απεβίωσε ένα μήνα μετά στις 29 Ιανουαρίου του 1941, με την αγωνία για τα Δωδεκάνησα. Η τιμητική φρουρά στην κηδεία του ήταν οι στρατιώτες από το Σύνταγμα των Δωδεκανησίων των Αθηνών, που είχε συγκροτηθεί μετά την αθρόα προσέλευση εθελοντών Δωδεκανησίων. Τους επισκέφθηκε προσωπικά στο Γουδί την 28η Νοεμβρίου 1940 όπως γράφει στο Ημερολόγιό του. Εφρόντισε όμως να μην προωθηθούν στις πρώτες γραμμές αλλά να φυλαχθούν για αργότερα όταν θα ήταν περισσότερο χρήσιμοι για την ενδεχόμενη πολεμική επέμβαση στα νησιά τους.

Ο πόλεμος τελείωσε για την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου 1944. Στα Δωδεκάνησα συνέβησαν πολλά μέχρι να λήξει το πολεμικό τοπίο και να έρθει η ελευθεριά τους. Έφτασε και η ποθητή ημέρα της ενσωμάτωσής τους. Όλα όμως είχαν ξεχαστεί σαν να μην είχαν συμβεί ποτέ. Η Καθημερινή τουλάχιστον που προβάλει την απόφαση για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, δεν αναφέρει κάτι σχετικό. Στην Συνδιάσκεψη την τύχη τους θυμήθηκε την τελευταία ημέρα ο Μπέρνς, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, γιατί φαίνεται είχε μείνει στα ξεχασμένα από τους άλλους… και εδέησε να αναφέρει αυτός, ότι δεν αξίζει να λυθεί η συνεδρίαση χωρίς την λύση αυτού του θέματος για το οποίο οι Έλληνες είχαν χύσει το αίμα τους στα βουνά της Ηπείρου της Μακεδονίας και της Αλβανίας και στα τραγικά χρόνια που ακολούθησαν με την Ιταλική, Γερμανική και Βουλγαρική κατοχή.
Έχει ξεχαστεί ακόμα και ότι η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να εορτάζεται συμβολικά η 28η Οκτωβρίου ως ήμερα ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων. Νόμος 1948 Ν/518. Όχι και αυτό σβήστηκε από την μνήμη πολλών.

Δωδεκάνησα Ιστορία … Ενσωμάτωσης και ο Νόμος 1948 Ν/518
30η Οκτωβρίου 1940Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters