Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ


Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἔναρξη τῶν διερευνητικῶν, τήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς 25ης Μαρτίου καί τήν ἐπίσκεψη Ράμα σέ Ἀθήνα – Ἄγκυρα


ΡΑΓΔΑΙΕΣ πολιτικές ἐξελίξεις, μέ ἰσχυρότατο τό ἐνδεχόμενο τῆς διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν, ἀκόμη καί πρός τό τέλος τῆς ἀνοίξεως μετά τό Πάσχα, θά «δρομολογηθοῦν» ἀμέσως μετά τήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς 25ης Μαρτίου, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά προσδιορισθοῦν γιά τό μέλλον οἱ σχέσεις Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως – Τουρκίας. Ἡ κυβέρνησις τῆς ΝΔ σταθμίζει πλέον πολύ σοβαρά τήν πιθανότητα νά ὁδηγήσει τόν τόπο σέ πρόωρες ἐκλογές, πρῶτον, πρίν συνταχθεῖ τό συνυποσχετικό τῆς παραπομπῆς τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν διαφορῶν στήν Χάγη καί καταστεῖ ἔτσι γνωστό τό εὖρος τῶν θεμάτων πού θά τεθοῦν στήν κρίση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου, δεύτερον, πρίν οἱ οἰκονομικές ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας ἀγγίξουν τήν μεσαία τάξη καί τά ἀσθενῆ στρώματα καί, τρίτον, ἀμέσως μόλις ἡ χώρα βγεῖ σέ ἕνα πρόσκαιρο ἔστω ξέφωτο ἀπό τήν πανδημία πού νά βελτιώνει τήν πολιτική ἀτμόσφαιρα.

Ἡ ἔκθεσις πού ἔχει ἤδη ἀποστείλει ὁ καθηγητής τοῦ ΑΠΘ Σαρηγιαννίδης στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διατυπώνει τήν πρόβλεψη, ὅτι τά κρούσματα μπορεῖ νά πέσουν στά 130 ἡμερησίως καί οἱ ἀπώλειες νά περιορισθοῦν στίς 15 ἡμερησίως μετά τό Πάσχα στά μέσα Μαΐου. Ἀπό τότε ἀρχίζει θεωρητικῶς καί ἀναλόγως τῆς πορείας τοῦ ἐμβολιασμοῦ τό… ξέφωτο. Γιά νά γίνει ἀντιληπτό ὅμως πόσο τά ἐθνικά θέματα ἐπηρεάζουν τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά προσφυγή στίς κάλπες –ὁ Τύπος τό σαββατοκύριακο ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης μετάνοιωσε πού δέν ἔκανε ἐκλογές τόν Ἰούλιο τοῦ 2020, ἡ «Ἑστία» σᾶς εἶχε ἐνημερώσει σχετικῶς μέ πρωτοσέλιδά της τό περασμένο καλοκαίρι– ὀφείλουμε νά «φωτίσουμε» πῶς σκέπτονται σήμερα τά κέντρα λήψεως ἀποφάσεων: ἡ Ἀθήνα, οἱ Βρυξέλλες καί ἡ Ἄγκυρα. Ἡ Τουρκία ἀφοῦ διεξήγαγε ἐπί τρεῖς μῆνες –ἀνενόχλητη– σεισμικές ἔρευνες στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα –ἔφθασε σέ ἀπόσταση 7,5 ναυτικῶν μιλίων ἀπό τό Καστελλόριζο μετά τήν ἀναδιατύπωση τῆς ἑλληνικῆς θέσεως γιά τά 12 μίλια– αἴφνης ἀπεκλιμάκωσε ὑπό τόν φόβο τῶν κυρώσεων τῆς ΕΕ καί τῶν ΗΠΑ. Ἡ οἰκονομία της εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀσθενής καί εὐάλωτος. Σταδιακῶς, τόσο ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ὅσο καί ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Τσαβούσογλου ἄρχισαν νά ρίχνουν γέφυρες πρός τούς πάντες: στίς ΗΠΑ γιά τούς S-400, στίς Βρυξέλλες γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τους, στό Ἰσραήλ (τό ὁποῖο ἀπήντησε μέ σιωπή, ὄχι μέ ἀπόρριψη πάντως) ἀκόμη καί πρός τήν Γαλλία. Στόχος του, ὡς φαίνεται, εἶναι ἡ μεταφορά τῆς διαπραγματεύσεως σέ ἐπίπεδο εὐρωπαϊκό, ὥστε στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Μαρτίου νά ἐπιτύχει τήν ἐπωφελῆ γιά τά ἀγροτικά προϊόντα του Τελωνειακή Ἕνωση καί νά ἐξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση μαμούθ γιά τό προσφυγικό. Ἴσως μιά συμφωνία ἀνάλογη μέ αὐτή πού ἐπέτυχε ἡ Μεγάλη Βρεταννία γιά τό Brexit. Ἡ ἀπόσυρσις τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» ἀπό τήν Μεσόγειο ἀλλά κυρίως ἡ ἔναρξις τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν μέ τήν Ἑλλάδα μποροῦν νά λειτουργήσουν ἀνέτως ὡς πλυντήριο γιά τόν πειρατή τῆς Μεσογείου ὁ ὁποῖος θά ἐμφανισθεῖ στήν Σύνοδο Κορυφῆς μετά ἀπό τρίμηνο ὄργιο παρανομιῶν στήν Μεσόγειο ὡς …περιστερά. Πού ὄχι μόνο δέν τοῦ «πρέπουν» κυρώσεις, ἀλλά τοῦ ἀξίζει μιά οὐσιαστική οἰκονομική σύνδεσις μέ τήν Ἕνωση (ὀμπρέλλα πού ἐξυπηρετεῖ τίς προνομιακές διμερεῖς σχέσεις Γερμανίας-Ἱσπανίας-Ἰταλίας καί Τουρκίας.) Στό πλαίσιο αὐτό ὅμως ἀπαιτεῖ διάλογο ἄνευ ὅρων μέ τήν Ἑλλάδα, κάτι πού δέν φαίνεται νά ἀποκλείεται ἀπό τά ἕως σήμερα συμπεράσματα τῶν Συνόδων Κορυφῆς. Ἡ ἀποκλιμάκωσις τῆς ἐντάσεως δέν σημαίνει ὅτι οἱ τουρκικές διεκδικήσεις ἀπενεργοποιήθηκαν. Ἀντιθέτως! Οἱ τέσσερεις navtex πού ἐξεδόθησαν στό σαββατοκύριακο μέ τό πάγιο αἴτημα τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν καί τό ἐπεισόδιο μέ τό λιμενικό στά Ἴμια μᾶς ἔδειξαν ὅτι οἱ γείτονες ἐπικαιροποιοῦν ἐν ὄψει διαλόγου τίς ἀπαιτήσεις τους.

Τό δρομολόγιο πού ἀκολουθεῖ λοιπόν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν εἶναι αὐτό: κονδύλια γιά τό προσφυγικό καί τελωνειακή ἕνωση τόν Μάρτιο, διάλογος ἐφ’ ὅλης τῆς τουρκικῆς ὕλης μέ τήν Ἀθήνα μετά τήν Σύνοδο καί τήν ἀποφυγή τῶν κυρώσεων. Εἰ δυνατόν σύγκλησις πενταμεροῦς διασκέψεως γιά τό Κυπριακό καί πολυμεροῦς διασκέψεως μεσογειακῶν κρατῶν γιά τούς φυσικούς πόρους.

Ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν πλευρά της ἑτοιμάζεται καί γιά τίς διερευνητικές ἐπαφές στίς ὁποῖες θά τεθεῖ ὡς προκαταρκτικό θέμα συζητήσεως τό εὖρος τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας στό Αἰγαῖο ἀλλά καί γιά τό σφόδρα πιθανό ἐνδεχόμενο συμφωνίας παραπομπῆς τῶν ὅποιων διαφορῶν μας μέ τήν Τουρκία στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Ὁ προερχόμενος ἀπό ἐπίσκεψη στήν Τουρκία καί συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα συνεζήτησε κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα τήν Παρασκευή τίς λεπτομέρειες γιά τήν σύνταξη συνυποσχετικοῦ μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας γιά τήν παραπομπή τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ὑφαλοκρηπῖδος τοῦ Ἰονίου στήν Χάγη. Τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ συνυποσχετικοῦ ὅμως θά ἔχει τεράστια σημασία γιά τήν σύνταξη τοῦ συνυποσχετικοῦ μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας. Θά ἀποτελέσει τήν βάση στίς γενικές ἀρχές του. Ἤδη ἄλλως τε ἡ Ἑλλάς διά τῶν συμφωνιῶν μέ τήν Ἰταλία, τήν Αἴγυπτο καί τήν ἐπικειμένη μέ τήν Ἀλβανία (οἱ ὁποῖες κατεχωρίσθησαν σέ χρόνο ρεκόρ στά ἀποθετήρια τοῦ ΟΗΕ, δικαστήριο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Χάγη) ἔχει ἐπαναπροσδιορίσει (ἄν ὄχι μεταβάλει) τήν νομική θέση της γιά σειρά κρισίμων θεμάτων ὅπως οἱ ἐπήρειες μικρῶν καί μεγάλων νησιῶν, ἡ ἀρχή τῆς μέσης γραμμῆς καί ἡ ἀρχή τῆς εὐθιδικίας, ὁ 28ος μεσημβρινός κ.ἄ. Τό μέγα θέμα πού θά προκύψει εἶναι τί ἄλλο ζήτημα μπορεῖ νά προστεθεῖ στό συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη, δεδομένου ὅτι οἱ Τοῦρκοι θεωροῦν κρίσιμο ζήτημα γιά τόν προσδιορισμό τῆς ὑφαλοκρηπῖδος τό προδικαστικό ἐρώτημα «ἐπί ποίων χωρικῶν ὑδάτων ὑπολογίζεται ἡ ὑφαλοκρηπίς». Καί τό ἐρώτημα ἐπί ποίων ὑδάτων συνδέεται μέ τό συναφές ἐρώτημα «ἐπί τῶν χωρικῶν ὑδάτων ποίων νήσων καί ποίων βραχονησίδων» κατά τήν τουρκική θεωρία τῶν γκρίζων ζωνῶν. Θά τεθεῖ δηλαδή προδικαστικῶς ἡ Λωζάννη στήν κρίση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου! Κάτι πού ἐμμέσως ἐτέθη στίς διερευνητικές τοῦ 2016!

Φθάνουμε λοιπόν μοιραίως στό ἐπίδικο θέμα τῶν πρόωρων ἐκλογῶν. Ἡ Κυβέρνησις αἰσθάνεται λογικῶς νομικά ἰσχυρή οὕτως ὥστε νά ὑπερασπίσει τήν ἑλληνική κυριαρχία ἐπί νήσων καί βραχονησίδων στό Διεθνές Δικαστήριο. Διαθέτει τίτλους καί τεκμηρίωση. Μέ αὐτήν τήν σύνθεση Κυβερνήσεως καί μέ αὐτή τήν σύνθεση Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος ὅμως, αἰσθάνεται ἰσχυρή νά ἐπιτρέψει σέ τρίτους νά θέσουν θέμα κυριαρχίας; Μᾶλλον ὄχι. Οἱ γνωρίζοντες λένε ὅτι κατόπιν τούτου εἶναι ἐξαιρετικῶς πιθανό νά προσφύγει σέ διπλές ἐκλογές τήν ἄνοιξη πρίν ἀπό τήν δημοσιοποίηση τοῦ νεφελώδους συνυποσχετικοῦ γιά τήν παραπομπή τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν στήν Χάγη . Ἔτσι ὥστε μετά τίς ἐκλογές μέ ἄλλη ἡγεσία στήν ἑλληνική διπλωματία μέ ὀλιγώτερο «ἐθνικιστική» κοινοβουλευτική ὁμάδα νά προχωρήσει μέ συνυποσχετικό πρός τήν δύσκολη Χάγη. Νά ἀποχωρήσει ἡ Ἑλλάς ἀπό τίς διερευνητικές καί ἀπό τόν διάλογο αὐτήν τήν φορά εἶναι ἐξαιρετικῶς δυσχερές: Καί θά χρεωθεῖ τήν ἀποτυχία καί θά δώσει στόν Ἐρντογάν τό δικαίωμα νά στείλει γεωτρύπανο ἔξω ἀπό τό Καστελλόριζο. Στήν φάση πού βρισκόμαστε ὁ διάλογος εἶναι προτιμώτερος ἀπό τόν πόλεμο. Στό τέλος τῆς ἀνοίξεως ὅμως ὁ διάλογος θά εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἀπό τόν πόλεμο. Γι’ αὐτό θά προτιμηθοῦν οἱ ἐκλογές.

Υ.Γ: Ἔχει τήν σημασία του. Τήν ἴδια τακτική πού μελετᾶ νά ἀκολουθήσει ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐφαρμόζει ἤδη ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα. Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας στήν «Καθημερινή», «στόχος εἶναι τό συνυποσχετικό νά ὑπογραφεῖ καί νά ὑποβληθεῖ τό συντομότερο δυνατό, εἰκάζω μετά τίς Βουλευτικές ἐκλογές στήν Ἀλβανία τόν Ἀπρίλιο». Τά χρονοδιαγράμματα βγαίνουν λοιπόν: Μετά τίς ἀλβανικές ἐκλογές στήν Χάγη μέ τήν Ἀλβανία, μετά τίς ἑλληνικές ἐκλογές στήν Χάγη μέ τήν Τουρκία…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters