Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020

ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ : ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!

Τί κρύβει ἡ πρότασις Ροζάκη γιά τόν τεμαχισμό τῆς διαφορᾶς – Ἡ ταύτισίς του μέ Σάρατζ
Η «ΕΣΤΙΑ» προέβλεψε ἀπό τίς 10 Ἰανουαρίου, ὅταν ὁ Πρωθυπουργός τῆς ἀναγνωρισμένης κυβερνήσεως τῆς Λιβύης ἀλ Σάρατζ ἔστειλε ἐπιστολή ἐξηγήσεων στόν ΟΗΕ γιά τό παράνομο μνημόνιο πώς κάποιοι προωθοῦν τήν ἰδέα τῆς καταθέσεως κοινῆς προσφυγῆς Ἑλλάδος – Λιβύης ἀντί Ἑλλάδος – Τουρκίας στήν Χάγη μέ ἀντικείμενο τό μνημόνιο μεταξύ Τριπόλεως καί Ἀγκύρας. Εἴχαμε ἐπισημάνει ἀπό τότε πώς οἱ θέσεις τῆς Λιβύης, τῶν ΗΠΑ καί ἐν μέρει τῆς Τουρκίας γιά τό νομικό καθεστώς τῶν ἀκατοίκητων νήσων πού ἐπηρεάζουν τήν ὁριοθέτηση συγκλίνουν ἐντυπωσιακά, ἐνῶ καί ἡ νομολογία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου γιά ἀνάλογες ὄχι ὅμοιες ὅμως περιπτώσεις εὐνοεῖ τόν διαμοιρασμό τοῦ πλούτου μας μέ τήν βούλα τοῦ δικαστηρίου τοῦ ΟΗΕ. Γράφαμε τότε στό οἰκεῖο ρεπορτάζ:
«Μέ ἐπιχειρηματολογία πού εἶναι copy paste τῶν τουρκικῶν ἀπαράδεκτων θέσεων σχετικῶς μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καί βραχονησίδων, ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις τῆς Τριπόλεως στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιστολή ἐστάλη στόν ΓΓ τοῦ ΟΗΕ (…) Ἡ Κυβέρνησις τῆς Τριπόλεως παραθέτει ἕωλα νομικά ἐπιχειρήματα, ὅπως ὅτι “τά ἐξαιρετικά μικρά ἀκατοίκητα ἑλληνικά νησιά δέν ἔχουν νομική σημασία”. Ἑπομένως ἐάν συμβεῖ κάποιο ἐπεισόδιο στήν θαλασσία περιοχή πού διεκδικεῖ ἡ Τουρκία, ἐκτιμᾶται ὅτι αὐτό θά γίνει σέ κάποια βραχονησῖδα.
[…] Στήν ἐπιστολή τονίζεται πώς ἀναγνωρίζεται στήν Ἑλλάδα τό δικαίωμα “νά ἰσχυρίζεται ὅτι τό μνημόνιο αὐτό παραβιάζει τά ἐθνικά της σύνορα γιά νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης”. Ἡ Λιβύη, κατά τήν ἐπιστολή, ἔχει συμμορφωθεῖ μέ ἀποφάσεις τῆς Χάγης καί συνεφώνησε μέ τήν Μάλτα καί τήν Τυνησία νά προσφύγουν στό Διεθνές Δικαστήριο γιά νά ὁριοθετήσουν τά ὅρια τῆς ἀκτογραμμῆς τους. “Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἡ Κυβέρνησις Ἐθνικῆς Συμφωνίας εἶναι ἕτοιμη νά διευθετήσει ὁποιαδήποτε διαφορά μέ διπλωματικά μέσα μέ ὁποιοδήποτε μέρος πού ἔχει ἀνησυχίες γιά τό θέμα αὐτό. Συνεχίζουμε νά πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι τό δίκαιο εἶναι τό θεμέλιο τῆς δικαιοσύνης καί ὅτι τά δικαστήρια εἶναι ὁ τελικός κριτής σέ τέτοια θέματα” ἐπισημαίνεται στήν ἐπιστολή Σάρατζ πρός τόν ἐπί κεφαλῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.
Ἡ Λιβύη ἀπό τό 2004 διεξήγαγε τέσσερεις γύρους διαπραγματεύσεων μέ τήν χώρα μας καί ὅλες ναυάγησαν μέ τήν εὐθύνη, κατά τόν ἀλ Σάρατζ, νά φέρει ἡ Ἑλλάς, διότι “ἐπέμενε νά σχεδιάσει μιά διάμεση γραμμή βασιζόμενη σέ αὐτές τίς ὑπερβολές τῶν νησιῶν καί ἀρνήθηκε νά ἐφαρμόσει τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητος πού χρησιμοποιεῖται διεθνῶς σέ τέτοιες καταστάσεις”. Ἐπίσης κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ὅτι “ἠγνόησε ἐντελῶς τά δικαιώματα τῆς Λιβύης καί ἔσπευσε μέ τούς συμμάχους της στό Φόρουμ Φυσικοῦ Ἀερίου τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου νά συνάψει συμφωνίες καί νά ἐκμεταλλευθεῖ τίς περιφερειακές ἐντάσεις γιά νά ἐπιβάλει de facto μονοπώλιο στήν παραγωγή, ὑγροποίηση καί μεταφορά ἀερίου».
Δύο σχεδόν μῆνες μετά τήν ἐπιστολή Σάρατζ στόν ΟΗΕ μέ τήν ὁποία προκαλούμεθα νά προσφύγουμε στήν Χάγη μέ τήν Λιβύη (ἄρα μονά ζυγά γιά τήν Τουρκία πού δέν θά δεσμεύεται ἀπό τήν τυχόν ἀρνητική ἀπόφαση), ἀποκαλύπτεται τί τεκταίνεται στό παρασκήνιο. Οἱ προβλέψεις δικαιώνονται. Ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πρώην ὑφυπουργός τῆς κυβερνήσεως Σημίτη Χρῆστος Ροζάκης, μαζί μέ ἄλλους, φαίνεται νά ἀναλαμβάνει τόν ρόλο τοῦ …πολιτικοῦ «λαγοῦ» προκειμένου νά μετρηθοῦν οἱ ἀντιδράσεις ἀπό τυχόν κοινή προσφυγή Ἑλλάδος – Λιβύης μόνο γιά τήν Μεσόγειο. Ἀφοῦ πρῶτα προϊδέασε τήν κοινή γνώμη ὅτι «κάτι πρέπει νά δώσουμε στήν Τουρκία» μέ τό ἄρθρο του στήν «Καθημερινή τῆς Κυριακῆς», ἐξήγησε τί ἀκριβῶς πρέπει νά δώσουμε. Μή ἀποκρύπτοντας βεβαίως, πρός τιμήν του, τίς ὀλέθριες συνέπειες πού θά ἔχει γιά τό νομικό καθεστώς τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου ὁ τεμαχισμός τῆς διαφορᾶς. Ἀντιγράφουμε ἀπό τό ἄρθρο του: «Ὑπάρχει μία ἐναλλακτική λύση στό ἀδιέξοδο τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν σύναψη συνυποσχετικοῦ. Καί δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν σύναψη συνυποσχετικοῦ μέ τήν Λιβύη σχετικά μέ τήν συμφωνία της μέ τήν Τουρκία. Φυσικά μιά τέτοια λύση ἀφήνει ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ὑπογράμμισις δική μας), πού μετατίθεται στό ἀπώτερο μέλλον μέ ὅλες τίς πιθανές συνέπειες πού μπορεῖ νά ἔχει ἡ ἀναβολή. Ἀλλά τουλάχιστον θά ἔχει τό ἀποτέλεσμα νά διαπιστωθεῖ ἡ παρανομία τῆς συμφωνίας καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ νομιμότητα. […] Ἡ λύση τῆς μετάθεσης τοῦ ἀντιδίκου δέν προσκρούει σέ κανένα ἐμπόδιο. Ἡ ἴδια ἡ Λιβύη σέ πρόσφατες δηλώσεις της ἐπισήμανε τήν δυνατότητα προσφυγῆς στό Διεθνές Δικαστήριο. […] Τό ἀντικείμενο τῆς προσφυγῆς θά εἶναι ἡ νομιμότητα τοῦ μνημονίου ἀπό πλευρᾶς διεθνοῦς δικαίου δηλαδή κατά πόσο ἡ ὁριοθέτηση πού περιλαμβάνει εἶναι νόμιμη ἀπό τήν στιγμή πού περικλείει τμήματα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας. […] Εἶναι μία λύση, ὄχι ἰδανική, ἀλλά κάτω ἀπό τίς συγκεκριμένες συνθῆκες εἶναι ἡ μόνη κατά τά φαινόμενα ἐφικτή».
Γιά τό μέ πόσα χωρικά ὕδατα, 6 ἤ 12 μίλια θά γίνει ἡ ὁριοθέτησις, ἀποφεύγει ὁ κ. καθηγητής νά τοποθετηθεῖ. Καί τί θά πράξει τό Δικαστήριο ἄν ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρήσει νά ἀσκήσει «δικαίωμα» ἐξορύξεως στό οἰκόπεδο 15, ἐκκρεμούσης μίας διαδικασίας πού δέν τόν δεσμεύει, ἐπίσης δέν μᾶς εἶπε. Τί νά ποῦμε, τί, κ. καθηγητά!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.