Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΜΕΡΟΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ;


Καί γιατί ἡ κυβέρνησις τῆς «ψηφιακῆς» Ἐσθονίας ζητεῖ ἀποζημίωση 152 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἀνάδοχο ἑταιρεία τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων γιά «ἐλαττώματα ἀσφαλείας»; – ἀποκαλύπτετε τό περιεχόμενο τῆς ἀναφορᾶς Μητροπολιτῶν στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό ἐπίμαχο θέμα – Τί ἀναφέρεται σέ γνωμοδότηση εἰδικοῦ – Ἀντιγραφή τῆς πολιτικῆς Παπανδρέου-Βαρουφάκη – Παραδέχεται ἡ Κυβέρνησις τά «τσίπ» – Μεταβαλλόμενα τά στοιχεῖα ταυτοτήτων

ΩΡΥΕΤΟ τό Σάββατο κατά τήν διάρκεια τῆς ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς του στήν ΕΡΑ ὁ συγγραφεύς Πέτρος Τατσόπουλος ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει τό ρεζίλι τῆς Εὐρώπης» μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῶν νέων ταυτοτήτων. Καί ὅτι αὐτά πού ὑποστηρίζει στήν πατρίδα μας ἡ Ἀκροδεξιά δέν τά λέει κανένα ἀντίστοιχο κόμμα τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τό περιεχόμενο γνωμοδοτήσεως πού συνοδεύει τήν ἀναφορά τῶν Μητροπολιτῶν στούς ὁποίους ἀνέθεσε ἡ Ἱερά Σύνοδος νά κάνουν ἐπαφές μέ τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, νά σχηματίσουν ἄποψη καί νά εἰσηγηθοῦν τήν στάση πού πρέπει νά κρατήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ ὑπόθεσις προσεγγίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄχι μέ ὅρους δογματικούς καί θεολογικούς ἀλλά μέ ὅρους ἐπιστημονικούς καί τηρήσεως τοῦ Συντάγματος. Τηρήσεως τῆς προστασίας τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Καί τό πλέον ἐνδιαφέρον; Δύο εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπέρριψαν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες: ἡ Μεγάλη Βρεταννία μετά ἀπό συλλογή 10.000 ὑπογραφῶν πολιτῶν καί ἡ Ἐσθονία, ἡ ὁποία προσέφυγε στήν δικαιοσύνη κατά τῆς ἀναδόχου ἑταιρείας γιά προβλήματα ἀσφαλείας στό σύστημα. Ἡ Ἐσθονία ἡ ὁποία θεωρεῖται χώρα-ὑπόδειγμα ὅσον ἀφορᾶ στίς ψηφιακές ἐφαρμογές, ἔπεσε θῦμα κενῶν ἀσφαλείας στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὡς ἐκ τούτου, σύμφωνα μέ ὅσα ἀναφέρονται στήν γνωμοδότηση πού διενεμήθη σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐμήνυσε τήν ἑταιρεία Gemalto νῦν Thales Group στήν ὁποία εἶχε ἀναθέσει τήν ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τῆς χώρας. Ἡ χώρα ζητεῖ ἀποζημίωση 152 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἀφοῦ διεπιστώθησαν ἐλαττώματα ἀσφαλείας τῆς ταυτότητος. Τό ἕνα εἶχε νά κάνει μέ τήν ταυτότητα αὐτή καθ’ ἑαυτή καί τό δεύτερο μέ τίς βάσεις δεδομένων μέ τίς ὁποῖες συνδέεται. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐπίθεσις χάκερ στήν ἴδια τήν ταυτότητα μπορεῖ νά γίνει μέ ἐξοπλισμό ἀναγνώσεως, ἀρκεῖ ὁ ὑποκλοπεύς νά περάσει δίπλα μας. Προφανῶς καί οἱ εἰδήμονες περί τίς ἐφαρμογές τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ Ἐσθονοί μόνον «ψεκασμένοι» δέν εἶναι.

Ἀλλά καί στήν Μεγάλη Βρεταννία ἡ εἰσαγωγή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀπερρίφθη μέ τήν συγκέντρωση 10.000 ὑπογραφῶν ἀπό τό 2015. (Ἄς μήν θυμίσουμε τί ἀπέγιναν ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές στήν Ἑλλάδα τό 2001.) Σύμφωνα μέ τήν γνωμοδότηση πού ἐνεχείρισαν στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο οἱ Μητροπολῖτες Σερρῶν Θεολόγος καί Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ τότε Πρωθυπουργός Νταίηβιντ Κάμερον καί ὁ ἀντιπρόεδρος Νίκ Κλέγκ (προερχόμενοι ὁ πρῶτος ἀπό τό Συντηρητικό καί ὁ δεύτερος ἀπό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων), εἶχαν δηλώσει: «Αὐτή ἡ κυβέρνησις κατήργησε τό πανάκριβο καί ἀδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, κατέστρεψε ὁριστικῶς τίς βάσεις δεδομένων ταυτοτήτων, ἀποκαθιστῶντας ἔτσι τίς πολιτικές ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν». Προφανῶς ὁ Νταίηβιντ Κάμερον δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ «ψεκασμένος». Ἡ Κυβέρνησις ἐπικαλεῖται ἐπιστημονικά δεδομένα γιά νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή της, ἀλλά δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες στήν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα μέ τήν γνωμοδότηση πού ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες ὅπως ὁ Daniel Solove, καθηγητής δικαίου πνευματικῆς ἰδιοκτησίας στό Πανεπιστήμιο GeorgeWashigton, ὁ Miko Hyppönen, εἰδικός σέ θέματα παγκόσμιας ἀσφάλειας, ὁ John Lennox, Ὁμότιμος Καθηγητής Μαθηματικῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, καί ὁ Jordan Bernt Peterson, Καναδός ψυχολόγος καί ἀκαδημαϊκός, διαφωνοῦν μέ αὐτόν τόν τύπο ταυτοτήτων. Ὡστόσο, ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά χλευάσει τούς «ψεκασμένους» καί νά ἀντιγράψει τούς «πεφωτισμένους».

Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότης εἶχε μέχρι νά υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν ΝΔ δύο μεγάλους ὑποστηρικτές. Τόν Γιῶργο Παπανδρέου καί τόν Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Ὁ πρῶτος ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ τό 2010 ἀνεκοίνωσε τήν «κάρτα τοῦ πολίτου» πού θά δώσει δικαίωμα στήν σύνταξη, στήν ἐκπαίδευση καί στήν ὑγεία, διαβεβαιώνοντας ὅτι δέν θά περιέχει τσιπάκι ἤ γραμμικό κώδικα. Ὁ δέ Γ. Βαρουφάκης, τό 2015, ἐδήλωνε: «Θά ἤθελα νά ὑπάρχει μιά κάρτα πολίτη πού νά εἶναι smart card μέ τσιπάκι μέσα, ὅπως ἔχεις στίς χρεωστικές κάρτες στίς τράπεζες, νά εἶναι τοῦ κράτους, νά τήν λειτουργεῖ γενικά στά Δημόσιο, ὡς ἄν θέλεις καί Ταυτότητα τοῦ Πολίτη». Ὅσον ἀφορᾶ στό περίφημο τσίπ, ἡ γνωμοδότησις ἐπικαλεῖται δύο δηλώσεις μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, νῦν καί τέως, πού ἐπιβεβαιώνουν τήν ὕπαρξή του. Τοῦ τέως υπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου Νότη Μηταράκη, ὅτι «ἡ ταυτότητα θά ἔχει τό ἴδιο τσίπ μέ τῶν πιστωτικῶν καρτῶν» καί τοῦ νῦν ὑφυπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, ὅτι οἱ νέες ταυτότητες θά ἔχουν τσίπ.

Εἰδικώτερα, ἡ γνωμοδότησις πού ὑπεβλήθη στήν Ἱερά Σύνοδο ἀναφέρει: «Μετά ἀπό τριακονταπενταετῆ μελέτη τῶν ἐξελίξεων ὅσον ἀφορᾶ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, καταλήγουμε στό προφανές συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα μετατρέπεται ἀπό μέσο ταυτοποίησης σέ ὄχημα πρόσβασης σέ ὑπηρεσίες καί ἀγαθά ἀφήνοντας καί ἰχνηλασιμότητα στήν χρήση της (ἀφοῦ θά καταγράφονται οἱ ἀναγνώσεις τῆς ταυτότητας σέ συγκεκριμένα σημεῖα πρόσβασης.) Ἐφ’ ὅσον δέ ἀποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί σέ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, ἀνοίγουμε πλέον ἀδιαμφισβήτητα τήν πόρτα τοῦ φακελώματος καί τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ». Καί παρακάτω συνεχίζει: «Μέ τήν πανδημία καί τήν ἐξοικείωση τῶν πολιτῶν στήν διαδικασία πιστοποίησης τῶν covid pass, μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα (καί ἰδιαίτερα ἐφ’ ὅσον ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση) περνᾶμε ἀπό τήν ταυτοποίηση στό δικαίωμα γιά ζωή –γιά πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες καί ἀγαθά. Δέν μποροῦμε νά ὑπογράψουμε γιά μιά ταυτότητα ἡ ὁποία δυνητικά ἔχει μεταβλητά στοιχεῖα. Ἐν ὀλίγοις, τό NFC/RFID τσίπ ἀπό τήν στιγμή πού ἔχει δυνατότητες ἀναβάθμισης, προσθήκης ἤ ἀλλοίωσης τῶν δεδομένων παραπέμπει σέ ἕνα ἐπίσημο διαπιστευτήριο “μεταβλητῶν δεδομένων” στό ὁποῖο ὁ πολίτης δέν μπορεῖ νά συναινέσει».

Ἡ γνωμοδότησις πού ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ μέ βάση τίς ἐπισημάνσεις εἰδικῶν ὅτι ἡ νέα ταυτότης καταγράφει σαφέστατα τήν ὥρα, ἡμέρα καί τίς συνθῆκες ταυτοποιήσεως καί κατά μία ἔννοια γεωγραφικοῦ ἐντοπισμοῦ. Ἐφ’ ὅσον δέ ὑπάρξει καί δυνατότης ταυτοποιήσεως ἀπό κινητό μέσῳ ἐφαρμογῆς τοῦ gov.gr wallet στήν ὁποία θά ἀποθηκεύονται ὅλα τά στοιχεῖα τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, ὁ γεωεντοπισμός ἀποκαθίσταται σέ πλήρη ἑτοιμότητα λόγῳ τῆς ηὐξημένης δυνατότητος λειτουργιῶν τοῦ κινητοῦ. Οἱ δέ κίνδυνοι πού ἀπορρέουν ἀπό πιθανές κυβερνοεπιθέσεις δέν ἀντισταθμίζουν τά προβαλλόμενα ὀφέλη.

Ἐπί τοῦ τεχνικοῦ ζητήματος, πάντως, ὅσον ἀφορᾶ στίς ἑλληνικές ὑπό ἔκδοσιν ταυτότητες, ἡ γνωμοδότησις ἐπισημαίνει ὅτι στήν ζώνη Μηχανικῆς Ἀναγνωρίσεως τοῦ Δελτίου Ταυτότητος ἀποτυπώνονται δεδομένα μέ μηχανικά ἀναγνωρίσιμους χαρακτῆρες OCR-B σύμφωνα μέ τό ἔγγραφο 9303 τοῦ ICAO. Ποιά δεδομένα δέν γνωρίζουμε. Ἔχει ἀνακοινωθεῖ πώς εἶναι τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ποιά ἀκριβῶς εἶναι αὐτά καί ποιά τεχνολογία ἀποθηκεύσεως χρησιμοποιεῖται. Ἀντιφατικῶς, κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι ἔχουν ἀναφερθεῖ σέ δύο τύπους. Ὁ ἕνας ἔχει νά κάνει μέ τόν ἠλεκτρονικό τρόπο μεταδόσεως NFC πού ἔχει ἐμβέλεια μερικά ἑκατοστά, ἀλλά ὁ ἄλλος ὁ RFID μπορεῖ νά ἔχει ἀκτῖνα ἀναγνώσεως μέχρι 100 μέτρα.

 

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/giati-%e1%bc%a1-kyvernisis-kameron-e%e1%bc%b6che-%e1%bc%80porripsei-tis-%e1%bc%a0lektronikes-taftotites/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters