Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Α' ΜΕΡΟΣ) - Ο επαπειλούμενος οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός ως κομβικό «Σημείο των Καιρών» στην Εσχατολογική πορεία του Ανθρώπου

Γράφει ο Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκη, Δικηγόρος Αθηνών


«Μηδέν φοβού α μέλλεις παθείν.
Ιδού δη μέλλει βαλείν ο διάβολος εξ υμών εις φυλακήν
ίνα πειρασθήτε, και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα.
Γίνου πιστός άχρι θανάτου,
και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής».
(Αποκάλυψη, Κεφ. Β΄, στίχος 10)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
ΙΙ. Σύντομη ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής ταυτότητας
ΙΙΙ. Σημερινά δεδομένα
ΙV. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων-Δυνατότητα Ελέγχου, Επιτήρησης και Γεωεντοπισμού
V. Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων ταυτοτήτων
Α. Η σημασία του προσωπικού και μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number) - Οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός για τους φυλάσσοντες «Πνευματικές» Θερμοπύλες»

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Έχοντας στην σκέψη μας την προτροπή του βραβευμένου με νόμπελ λογοτεχνίας Γιώργου Σεφέρη που έχει αποθησαυριστεί στον στίχο «κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια γιατί η ψυχή μας κάνει αύριο πανιά» (από το ποίημά του «Ένας γέροντας στην ακροποταμιά»), καλούμαστε από τον ποιητή σε περιόδους μεγάλης κοινωνικής σύγχυσης και παρακμής να διατυπώνουμε με ευθύνη και καθαρότητα, λόγο όχι απαραίτητα συνοπτικό, αλλά οπωσδήποτε σαφή, τεκμηριωμένο και προπάντων έντιμο.

Η έκδοση και η κυκλοφορία των νέων ψηφιακών βιομετρικών ταυτοτήτων αναμένεται να διχάσει εκ νέου την ελληνική κοινωνία (όπως το ίδιο συνέβη κατά την πρόσφατη διαχείριση της «πανδημίας» του κορωνοϊού, όταν το κράτος επέβαλε μονομερώς υποχρεωτικά υγειονομικά μέτρα που συνάντησαν την σφοδρή αντίθεση μερίδας των Ελλήνων πολιτών) και να τροφοδοτήσει ένα νέο κύκλο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων.

Οι Έλληνες πολίτες, ευρισκόμενοι (οι περισσότεροι εξ αυτών) σε κατάσταση πνευματικής παραζάλης, εφησυχασμού και αδιαφορίας, κατευθύνονται εν είδει σιωπηλού κοπαδιού στον ψηφιακό εγκλωβισμό τους, μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου τεχνητού διλήμματος που θα αφορά την «αναγκαία» ηλεκτρονική τους επιτήρηση, με  προσφερόμενα κρατικά ανταλλάγματα –προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η κοινωνική τους πειθάρχηση στο αφήγημα του ψηφιακού μετασχηματισμού–, την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την αποφυγή της ταλαιπωρίας στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και την πάταξη της διαφθοράς.

Η μεγάλη επιτυχία της παρελθούσας «υγειονομικής κρίσης» δεν συνίσταται μόνο στο γεγονός ότι κατόρθωσε να πείσει την συντριπτική πλειονότητα του Ελληνικού πληθυσμού να υποβληθεί σε μια fast track διαδικασία εμβολιασμού με πειραματικά και εν δυνάμει υγειοβλαπτικά-θανατηφόρα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, αλλά, την ίδια στιγμή, η «πανδημία» εργαλειοποιήθηκε ως ευκαιρία για την εξοικείωση των πολιτών με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, η «κρίση της δημόσιας υγείας» λειτούργησε ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκπαίδευση των βρεφοποιημένων πολιτών σε ένα ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου της ανθρώπινης δραστηριότητας που αποτέλεσε την βάση της εκκίνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά την περίοδο της ισχύος των υγειονομικών μέτρων, σύσσωμη η κοινωνία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) από τα νήπια και τους μαθητές μέχρι τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, κατέληξαν να αποδέχονται παθητικά ως αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε κάθε οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, την προηγούμενη καταχώριση των προσωπικών στοιχείων της ταυτότητάς τους σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων.

Τόσο οι εμβολιασμένοι πολίτες (που προσκόμιζαν το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά όσοι εξ αυτών δεν είχαν λάβει την «αναμνηστική» τρίτη δόση του εμβολίου, υποχρεώνονταν να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης δύο φορές την εβδομάδα), όσο και οι ανεμβολίαστοι (οι οποίοι προσκόμιζαν κατά περίπτωση, είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό νόσησης, είτε το αρνητικό πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου νόσησης), αμφότεροι συναίνεσαν –άλλοι υπό το κράτος του φόβου και άλλοι υπό το κράτος της εξαναγκαστικής συμμόρφωσης– στον ψηφιακό έλεγχο και στην παρακολούθησή τους, με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σε ανύποπτο χρόνο, σε προηγούμενο κείμενό μας που επιγραφόταν «Η εργαλειοποίηση της πανδημίας του κορωνοϊού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας»

1 είχαμε εγκαίρως διατυπώσει την εξής θέση:

«Η πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά πρέπει να κατανοηθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας της αντίχριστης υπερεθνικής ελίτ που αποσκοπεί στην εκ βάθρων ανατροπή της παραδοσιακής δομής και λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας των πολιτών και στην μονομερή επιβολή ενός δεσμευτικού μοντέλου ψηφιακής διακυβέρνησης που θα συρρικνώσει την κοινωνική αλληλοεπίδραση και θα υπαγάγει κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά στον απόλυτο ψηφιακό έλεγχο του Κράτους».


II. Σύντομη ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής ταυτότητας

Από το 1986 η Ελληνική Πολιτεία πασχίζει με αμείωτη ένταση –μη φειδόμενη κόπου, χρόνου και προσπαθειών– να επιβάλει ένα νέο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής/ψηφιακής ταυτοποίησης, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών στις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στην πραγματικότητα όμως, το κράτος επιχειρεί να υλοποιήσει την βαθύτερη επιδίωξή του που κατατείνει στην απόκτηση του ελέγχου της ζωής των ανθρώπων και στην χειραγώγησή τους, μέσω ενός συγκεντρωτικού συστήματος συλλογής, καταχώρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρακολούθηση των πολιτών μέσα από ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά, έστω και σε εμβρυακή μορφή, με την ψήφιση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75/11.6.1986) που όριζε τις προϋποθέσεις για την έκδοση δελτίου ταυτότητας καθιερώνοντας τον Ενιαίο Κωδικό Αριθμό Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) για κάθε Έλληνα πολίτη που σχηματιζόταν από δεκατρία (13) ψηφία και σύμβολα (καταργήθηκε αργότερα με το άρθρο 6 του Ν. 1988/1991).

Η νομοθετική εισαγωγή του Ε.Κ.Α.Μ. καταγράφεται ως η πρώτη σοβαρή απόπειρα συστηματικής αριθμοποίησης του ανθρωπίνου προσώπου, καθώς επιχειρείται η συμπερίληψη σε έναν ενιαίο κωδικό αριθμό όλων των επιμέρους κωδικών αριθμών (όπως είναι ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, εκλογικού βιβλιαρίου, ασφαλιστικού και φορολογικού μητρώου κ.λ.π.) που ταυτοποιούν τον πολίτη στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Με την καθιέρωση του ενιαίου κωδικού αριθμού καθίσταται εφικτή η διασύνδεση μεταξύ όλων των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, και επομένως κάθε κακόβουλη αρχή ή υπηρεσία αποκτά την τεχνική δυνατότητα να «φιλοτεχνεί» το προφίλ του κάθε (ανυπάκουου) πολίτη, ελέγχοντας την ροή των πάσης φύσεως πληροφοριών που τον αφορούν, γεγονός που οδηγεί αυτομάτως στον πλήρη και ολοκληρωτικό ηλεκτρονικό του φακέλωμα.

Εν συνεχεία με τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138/16-06-2011) θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ το άρθρο 32 καθόριζε την διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του πολίτη που επιθυμούσε να κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μάλιστα ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου, κ. Γιάννης Ραγκούσης, δήλωνε από το βήμα της Βουλής ότι:

«η κάρτα αυτή δεν είναι μέσο καταχώρισης προσωπικών δεδομένων των πολιτών αλλά κλειδί στην μετά ΚΕΠ εποχή για την ηλεκτρονική μη γραφειοκρατική εξυπηρέτησήτους»

2 Επίσης στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 προστέθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11-5-2015), μεταξύ άλλων εδαφίων, και το ακόλουθο:

«Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία».


III. Σημερινά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο (τέως) Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νότης Μηταράκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, παρουσίασε τους στόχους, τις μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης ανέφερε τα εξής:

«Τον Σεπτέμβριο προχωράμε στην έκδοση νέων ταυτοτήτων για τους πολίτες, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Το πρώτο τρίμηνο του 2024, (προχωράμε) στην έκδοση των νέων διαβατηρίων».

Ακολούθως, ο τέως υπουργός, παραχωρώντας συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ στις 12-7-2023 και στους δημοσιογράφους της ενημερωτικής εκπομπής «ΣΗΜΕΡΑ», αποκάλυψε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης και κυκλοφορίας των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων.

Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής:

«Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των μηχανημάτων και της αναγκαίας κάρτας, καθώς και η νομοθετική διαδικασία, επιλύσαμε κάποια θέματα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στο Αστυνομικό Τμήμα θα υπάρχουν ειδικοί υπολογιστές, θα παίρνουν βιομετρικά και ψηφιακά υπογραφή στο τάμπλετ, η ταυτότητα δεν θα εκδίδεται στο κάθε Αστυνομικό Τμήμα, μετά από λίγες μέρες θα πηγαίνει στο ίδιο σύστημα για την έκδοση διαβατηρίων, θα εκδίδεται κεντρικά, θα αποστέλλεται πίσω με την ίδια διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς για τα διαβατήρια, και θα αποστέλλεται στα ΑΤ. Στόχος είναι να ενοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια τη διαδικασία ταυτότητας και διαβατηρίου με διάρκεια ισχύος δέκα χρόνια και για τα δύο, με μια αίτηση και ένα παράβολο 10 ευρώ για το γενικό πληθυσμό και 5 ευρώ για τους πολύτεκνους»

3 Βέβαια πολύ πριν από τον κ. Μηταράκη, είχε προηγηθεί το «enfant gate» (δηλ. το κακομαθημένο παιδί / το βουτυρόπαιδο / ο παραχαϊδεμένος) της Ελληνικής κυβέρνησης, δηλ. ο πρώην υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (και νυν υπουργός Παιδείας) κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μιλώντας πέρυσι στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 και στον δημοσιογράφο κ. Άρη Πορτοσάλτε, είχε προαναγγείλει την ψηφιακή εφαρμογή του Ενιαίου Αριθμού του Πολίτη, προσθέτοντας ότι θα αντικαταστήσει τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α. και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης είχε διευκρινίσει ότι:

Ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ένα μοναδικό δωδεκαψήφιο αριθμό που θα αποτελείται από τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ (Σ.Σ.: άραγε ποια θα είναι αυτά τα τρία ψηφία που δεν κατονομάζονται;) και αυτός ο αριθμός θα εγγραφεί στις νέες ταυτότητες.

Μάλιστα, ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει με έμφαση, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας για την επερχόμενη ολοκληρωτική ψηφιοποίηση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, ότι:

«Η πιο ουσιαστική ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όλα γίνονται ψηφιακά πλέον».

Με τον υπ. αριθμόν 2019/1157 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 20ής Ιουνίου 2019, καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να εκδίδουν ασφαλή ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα ταυτότητας που θα περιλαμβάνουν ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και βιομετρικά δεδομένα, για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογράφησης των εγγράφων ταυτότητας. Επίσης με τον πιο πάνω Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπεται η ενσωμάτωση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο μέσο αποθήκευσης των δελτίων ταυτότητας με σκοπό την εξακρίβωση της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του προσώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α΄ του πιο πάνω Κανονισμού ορίζεται ρητά ότι τα δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone / MRZ), παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026. Υπό το πρίσμα αυτό, μοιάζει ακατανόητη η σπουδή μιας μερίδας Ελλήνων πολιτών να αντικαταστήσουν τα παλαιά δελτία αστυνομικής ταυτότητας με νέα «παλαιού τύπου», δεδομένου ότι και τα μεν, και τα δε, εφόσον δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και δεν περιλαμβάνουν ζώνη μηχανικής ανάγνωσης, αμφότερα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026.

Επειδή επικρατεί μεγάλη παρανόηση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι αδικαιολόγητα, αναγκαζόμαστε να σημειώσουμε την ακριβή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2, εδαφ. α΄ του ως άνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, η οποία έχει ως εξής:

«Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται στο μέρος 2 του εγγράφου ICAO 9303 ή που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική MRZ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, παύουν να ισχύουν κατά τη λήξη τους ή το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2026, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη».

Επίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι νέες ταυτότητες «παλαιού τύπου» μπορούν να αξιοποιηθούν ως νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ε.Ε., καθώς δεν αποκλείεται οι αεροπορικές εταιρείες να θέσουν προσκόμματα ελεύθερης κυκλοφορίας και μετακίνησης στους Ευρωπαίους πολίτες  που δεν θα έχουν εφοδιαστεί το νέο ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, ακόμη και πριν από την εκπνοή της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι και στα νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας «παλαιού τύπου» δεν θα αναγράφεται ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), και επομένως δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (Ίδετε αναλυτικότερα την υποενότητα V.Α.)

Ως εκ τούτου αναφύεται το εξής ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως από όσους παρότρυναν βιαστικά και άκριτα τους πολίτες να προβούν στην αντικατάσταση των παλαιών δελτίων: Ποια συγκεκριμένη ωφέλεια παράγεται για εκείνους τους πολίτες που διαθέτουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, όταν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, ούτε ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε πολύ περισσότερο ως διοικητικά έγγραφα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με το ψηφιακό κράτος;

Όμως ο ίδιος ευρωπαϊκός κανονισμός θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών να αποδέχονται –με τρόπο που δεν προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος των πολιτών– για λόγους ταυτοποίησης, και μη ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως είναι η άδεια οδήγησης (Αριθμός 12 του Κειμένου των Συμπερασμάτων).

Επομένως, κατά μείζονα λόγο, και τα παλαιά δελτία αστυνομικής ταυτότητας ως κρατικά έγγραφα διατηρούν την ισχύ τους –ως νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης– και θα επέχουν έναντι των τρίτων, θέση απόδειξης της ταυτότητας του κατόχου.

Στην υπ. αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β΄ 824/17-2-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που τροποποίησε την υπ’ αριθμόν 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» καθορίζονται η μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την έκδοση και κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων.

Στην εμπρόσθια όψη του νέου δελτίου ταυτότητας –η οποία θα έχει την μορφή πιστωτικής κάρτας– θα υπάρχει ένδειξη για την ύπαρξη ενσωματωμένου τ σ ι π (chip) τεχνολογίας RFID, καθώς επίσης και η φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα αναγράφονται συμπληρωματικά και τα εξής στοιχεία: Αριθμός της ταυτότητας (Ζώνη 1), Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ιθαγένεια Ημερομηνία Γέννησης, (Ζώνη 2) Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Αρχή Έκδοσης και ο Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN-Card Access Number) (Ζώνη 3). Στο κάτω μέρος της εμπρόσθιας όψης (Ζώνη 4) θα εμφανίζεται η ψηφιακή υπογραφή του κατόχου, ενώ η φωτογραφία του προσώπου σε ψηφιακή μορφή θα αποτυπώνεται στην Ζώνη 5 του νέου δελτίου ταυτότητας.

Στην οπίσθια όψη της νέας ταυτότητας, στην Ζώνη 6, θα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος Γέννησης, Ύψος (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας) και Ομάδα Αίματος (προαιρετικά). Στο κάτω μέρος της οπίσθιας όψης θα βρίσκεται η Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone / Ζώνη 7) με το ενσωματωμένο τσιπ.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στο άρθρο 3 παρ. 4 της αρχικής, δηλαδή της υπ. αριθμόν 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (πριν επέλθει η τροποποίησή της διά της υπ’ αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 ΚΥΑ), προβλεπόταν ρητά ότι «στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Πολίτες, ιερείς και Χριστιανικά σωματεία προσέφυγαν ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της υπ. αριθμ. 8200/0-297647/10-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών».

Το Ανώτατο Δικαστήριο με σειρά αποφάσεών του Δ΄ Τμήματος, συνεδριάζοντας με διευρυμένη σύνθεση, απέρριψε τις αιτήσεις των προσφευγόντων που αμφισβήτησαν την σκοπιμότητα της επιλογής του συγκεκριμένου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Ωστόσο, το Σ.τ.Ε. (επταμελής σύνθεση) με την υπ’ αριθμ. 2388/2019 απόφασή του ακύρωσε μερικώς την ως άνω αναφερομένη κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που προβλέφθηκε ότι «στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», καθώς έκρινε ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν ευρύτατο περιεχόμενο, και επομένως τα στοιχεία που απαιτούνται στις εν λόγω υπηρεσίες δεν θεωρούνται κρίσιμα για την απόδειξη της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντικατέστησε την επίμαχη διάταξη (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ) χωρίς όμως να συμμορφωθεί ως όφειλε με την πιο πάνω απόφαση του Σ.τ.Ε., αλλά, πονηρά σκεπτόμενη, προχώρησε σε μια δημιουργικής ασάφειας επαναδιατύπωσή της, με σκοπό την παραπλάνηση των Ελλήνων πολιτών και την μελλοντική καταστρατήγησή της.

Έτσι, στην νεότερη υπ’ αριθμόν 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β΄ 824/17-2-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η εν λόγω διάταξη έλαβε την ακόλουθη, τελική της μορφή, με την οποία ισχύει σήμερα:

«Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ). Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

Μετά την πιο πάνω νομοτεχνική επεξεργασία και αντικατάσταση, η αυταρχική και αδυσώπητη Εξουσία επιχειρεί να «καλοπιάσει» τους πολίτες, ώστε να προσέλθουν στα αστυνομικά τμήματα, ρίχνοντάς τους «στάχτη στα μάτια» ότι δήθεν στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο δεν θα αποθηκεύονται στοιχεία που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Όμως, η κυβέρνηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα –οποτεδήποτε το θελήσει– να συνδέσει μελλοντικά την νέα ψηφιακή ταυτότητα –διά του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) του πολίτη– με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Συνεπώς, στο ενσωματωμένο τσιπ θα υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύεται το σύνολο των ηλεκτρονικών δεδομένων και συναλλαγών των πολιτών (μολονότι το Σ.τ.Ε έκρινε ότι η αποθήκευση των στοιχείων αυτών δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο), αποκλείοντας όσους αρνηθούν να παραλάβουν την νέα ταυτότητα, από κάθε επικοινωνία με το Ψηφιακό Δημόσιο (ίδετε αναλυτικότερα την υποενότητα V.Α.)

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του νέου εθνικού συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης που το διαφοροποιούν ουσιωδώς εν σχέσει προς το παραδοσιακό σύστημα ταυτοποίησης, εγείροντας πλήθος ερωτηματικών, αμφισβητήσεων και επιφυλάξεων στους κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, δύνανται να εντοπιστούν στις πιο κάτω προσθήκες και μεταβολές:

 • Στην ύπαρξη ενός μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number)

 • Στην λήψη βιομετρικών δεδομένων και στην ψηφιοποίηση της υπογραφής

 • Στην (άσκοπη, ενοχλητική και μη αποδεκτή) ενσωμάτωση επί της νέας ταυτότητας μικροτσίπ τεχνολογίας RFID (Ζώνη 7), στο οποίο θα περιέχονται όλα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς άρση πιθανών παρεξηγήσεων ότι δεν εναντιωνόμαστε αδιακρίτως σε κάθε τεχνολογικό επίτευγμα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, αλλά τουναντίον θεωρούμε την επιστημονική πρόοδο χρήσιμη και ωφέλιμη, στο μέτρο όμως που προάγει την ανθρώπινη γνώση και επικοινωνία, συντελεί στην διεύρυνση και διάδοση της πληροφορίας και της ενημέρωσης χωρίς να υποθάλπει την αυστηρή τυποποίηση της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς, καθιστώντας τον πολίτη, απρόσωπο-αριθμοποιημένο και άβουλο όν –εύκολη λεία– για την χειραγώγησή του από την κάθε Πονηρή Εξουσία.

Όταν, όμως, η τεχνολογική γνώση υπερβαίνει το κανονιστικό της πλαίσιο, εργαλειοποιούμενη στα χέρια της ολοκληρωτικής εξουσίας, με σκοπό την αποδυνάμωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των πολιτών, τότε καθίσταται κατάρα και εφιαλτική απειλή, ενώ οι πολίτες διατηρούν το αυτονόητο δικαίωμα της συλλογικής (αλλά και της ατομικής) νόμιμης εναντίωσης, αρνούμενοι να συμπράξουν στην διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων.

Σήμερα, η ψηφιακή ταυτότητα περιβάλλεται παγκοσμίως με την «λάμψη της μετανεωτερικότητας», καθώς εκφράζει την «ισχυρή βούληση» του κοινωνικού σώματος για την με κάθε τίμημα πρόοδο, τεχνολογική ανάπτυξη και ευμάρεια στον 21ο αιώνα.

Επομένως, κρίνεται πιθανό οι πολίτες που διαφωνούν με τον ακραίο και ολοκληρωτικό ψηφιακό κοινωνικό μετασχηματισμό, να λοιδορούνται με πολλαπλούς χαρακτηρισμούς από τα αργυρώνητα και διαπλεκόμενα Μέσα Μαζικής Επιρροής και Εξαπάτησης (ΜΜΕΕ) και τους «τηλε-ειδικούς», ως αρνητές της «ψηφιακής επανάστασης», ως «επανακάμψαντες ψεκασμένοι» από την εποχή του εμβολιασμού, που ανακάλυψαν νέο πεδίο δράσης, και τέλος ως «υπονομευτές της Μεγάλης Επανεκκίνησης».


ΙV.  Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων – Δυνατότητα Ελέγχου, Επιτήρησης και Γεωεντοπισμού

Α. Ζητήματα Ασφαλείας

Κατά την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν υφίστανται σήμερα σαφείς εγγυήσεις για την ύπαρξη ενός αδιάβλητου και απρόσβλητου συστήματος προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από άλλους παράνομους και κακόβουλους χρήστες, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και το «ασφαλέστερο» ψηφιακό σύστημα είναι ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις μαζικών κυβερνοεπιθέσεων:

 • α) Την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2022

  και η οποία έθεσε σε κίνδυνο δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και τιμολόγησης.
 • β) Την πρόσφατη μαζική κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων που σημειώθηκε στα τέλη Μαϊου 2023

  όπου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου κυβερνοασφάλειας, κ. Μανώλης Σφακιανάκης, υποστήριξε ότι υπήρξαν σημαντικά κενά στο σύστημα ασφαλείας.
 • γ) Την σοβαρή απόπειρα παράνομης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Ακόμη, δεν αποκλείεται η περαιτέρω πώληση, μεταβίβαση και παράθεση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από εντεταλμένα άτομα «υπεράνω πάσης υποψίας» σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς (όπως τράπεζες, εταιρείες, μυστικές υπηρεσίες κ.λπ.) για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους αδιαφανείς σκοπούς, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται κάθε έννοια ασφάλειας του ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας του προσωπικού και οικογενειακού βίου.

Από το βιβλίο με τον τίτλο «Γιατί αρνούμαι να παραλάβω την “Κάρτα Πολίτη”» (Ιερό Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος 2011, Κεντρική Διάθεση, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», σελ. 56), διαβάζουμε τα εξής πάρα πολύ ανησυχητικά στοιχεία που οφείλουν να προβληματίσουν κάθε νοήμονα πολίτη, πριν συναινέσει βιαστικά και άκριτα στην αποδοχή της νέας ταυτότητας:

«Όταν hackers παραβιάζουν την ιστοσελίδα της Interpol, της Διεθνούς Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δεκέμβριος 2010), όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου υφίσταται σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις (Αύγουστος και Νοέμβριος 2010) και τίθεται offline, ενώ, παράλληλα, η ίδια η διευθύντρια της NSA της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Η.Π.Α. δηλώνει (Δεκέμβριο 2010) ότι “δεν υφίσταται πλέον η έννοια ‘ασφάλεια’ για τις βάσεις δεδομένων των Η.Π.Α.”!, μα!, τότε για ποια ασφάλεια μπορούμε να μιλάμε;…»..

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με την ιδιότητα του βουλευτή του ΛΑΟΣ, δήλωνε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας τα εξής πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα:

«Ζούμε στον αστερισμό του “wikileaks” και πιστεύετε ότι θα βρείτε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας από το Στέητ Ντηπάρτμεντ; Ασφάλεια 100% δεν υπάρχει. Εμείς ως κόμμα δεν θα δεχθούμε αυτή την κάρτα και καλούμε και τους ψηφοφόρους μας να κάνουν το ίδιο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο οποίος, στις 26-11-2010, σε ερώτηση που απηύθυνε προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την ηλεκτρονική κάρτα του Πολίτη, επικαλέστηκε την ευρωπαϊκή εμπειρία, δηλώνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Στη Γερμανία, η προετοιμασία της κάρτας, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, κράτησε δέκα χρόνια με συμβόλαιο που έκανε η κυβέρνηση με εξειδικευμένη εταιρεία. Παρά την υψηλή τεχνική προετοιμασία, ομάδα χάκερς, κατάφερε με την έναρξη λειτουργίας της κάρτας να τροποποιήσει στοιχεία της και να την καταστήσει ευάλωτη, με λογισμικό που βρίσκεται δωρεάν στο διαδίκτυο»

Β. Δυνατότητα Ελέγχου και Επιτήρησης

Όπως μαθαίνουμε από το βιβλίο «Η Ευθύνη της Επιλογής μας» (Ιερό Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος, Εκδόσεις «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 99-100), οι τεχνικές επιθέσεων που εκδηλώνονται κατά των συστημάτων RFID, εκ των οποίων εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, αφορούν:

 • Την κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID

 • Την κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη

 • Την κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνο την ανώδυνη καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του

 • Την αντιγραφή, μεταβολή και αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές

Στην συλλογική εργασία που τιτλοφορείται «Η άρνηση της Κάρτας του Πολίτη ως Ομολογία Πίστεως» (Κεντρική διάθεση, Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών, «ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ», Ιανουάριος 2016, σελ. 22), η οποία εκδόθηκε υπό την πνευματική ευθύνη και καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Αθανασίου Αναστασίου, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, αναφέρονται άκρως σημαντικά στοιχεία σχετικά με το «έξυπνο» μικροτσίπ που θα βρίσκεται ενσωματωμένο στην νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

«Η τεχνολογία RFID είναι η πιο προηγμένη, που χρησιμοποιείται στις μέρες μας και έχει την δυνατότητα εντοπισμού του RFID τσιπ και εξ αποστάσεως. Ο κάτοχος της Κάρτας του Πολίτη θα μπορεί να εντοπίζεται, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρίσκεται, γι’ αυτό και οι ταυτότητες που χρησιμοποιούν RFID αποκαλούνται διεθνώς “ταυτότητες-καταδότες”. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι τα πιο προηγμένα RFID που χρησιμοποιούνται είναι επαναπρογραμματιζόμενα, έχουν την δυνατότητα επανεγγραφής, της προσθήκης, δηλαδή, και της αφαιρέσεως δεδομένων σε αυτά».

Ο κ. Νίκος Βασιλάκος, ειδικός σε θέματα τεχνολογίας και πρόεδρος της Internet Now-Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, μιλώντας στο Mega, στις 28-8-2023, στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου «LIVE NEWS», ενώ προσκλήθηκε για να διαφημίσει τα «προνόμια» της νέας ψηφιακής ταυτότητας, άθελά του επιβεβαίωσε την δυνατότητα της κρυφής σάρωσης του περιεχομένου της.

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί να αναγνωριστεί από μακριά και θα δίνει την δυνατότητα στην Αστυνομία να έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα», σκορπίζοντας στους τέσσερις ανέμους κάθε συκοφαντικό κυβερνητικό ισχυρισμό περί δήθεν «ψεκασμένων θεωριών συνωμοσίας»

Από την πιο πάνω δήλωση-καταπέλτη του ειδικού εμπειρογνώμονα-αναλυτή σαφώς προκύπτει ότι το ενσωματωμένο στην ψηφιακή ταυτότητα τσιπ τεχνολογίας RFID, θα μπορεί να «διαβαστεί» από απόσταση, όχι ασφαλώς μόνο από την Αστυνομία, αλλά και από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς που θα διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (ειδικές συσκευές ανάγνωσης), καταλύοντας κάθε έννοια προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Συνεπώς, καθίσταται φανερό ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα εργαλειοποιείται από την νεοταξίτικη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όχι, προφανώς με σκοπό την επανίδρυση του αστυνομικού κράτους της Δεξιάς, αλλά με σκοπό την δημιουργία του Ελληνικού Κλάδου ενός παγκοσμιοποιημένου συγκεντρωτικού και ολοκληρωτικού, Ψηφιακού Κράτους.

Στο άμεσο μέλλον κρίνεται πολύ πιθανό να λειτουργήσουν παντού μέσα στην κοινωνία σημεία (πύλες) ελέγχου των πολιτών, όπως π.χ. στα σούπερ μάρκετ, στα ΜΜΜ, στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες, στα γήπεδα, στα μουσεία, σε συναυλιακούς χώρους, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα κ.λπ., όπου για την είσοδο των πολιτών θα απαιτείται να σκανάρεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα με το ενσωματωμένο τσιπ τεχνολογίας RFID από το αντίστοιχο μηχάνημα (scanner) ανάγνωσης ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο θα διαβάζει τις πληροφορίες που περιέχονται στο τσιπ της νέας ταυτότητας, και επομένως θα επέρχεται η άμεση ταυτοποίηση του κατόχου και η παρακολούθηση των μετακινήσεών του. (δηλαδή, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων στα αεροδρόμια, όπου ειδικά scanners «διαβάζουν» τα διαβατήρια των επιβατών).

Με άλλα λόγια, πρόκειται να εφαρμοστεί στην κοινωνία το σύστημα της ανέπαφης πληρωμής των διοδίων (e-pass), το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία RFID, επιτρέποντας το όχημα του κατόχου να ταυτοποιείται –«διαβάζεται»–, μόνο όταν περάσει από τη ζώνη εμβέλειας του σημείου είσπραξης.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο πολίτης κάθε φορά που θα διέρχεται από τα σημεία ελέγχου (check points) τα οποία θα βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στις πόλεις, δηλαδή, με άλλα λόγια, από τις «πύλες των διοδίων του αυτοεξευτελισμού και της απανθρωποίησης», θα ταυτοποιείται από το ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης ραδιοσυχνοτήτων (καθώς θα βρίσκεται εγκατεστημένο στα πολλαπλά σημεία του προκαθορισμένου κοινωνικού ελέγχου), και επομένως η πονηρή ολοκληρωτική εξουσία θα γνωρίζει, θα επιτηρεί και θα ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου την καθημερινή δραστηριότητα και μετακίνηση του πολίτη.

Γ. Δυνατότητα Γεωεντοπισμού

Όταν ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής ότι αναμένεται τον Σεπτέμβριο η έκδοση και η κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, ορισμένοι διατύπωσαν τον ισχυρισμό ότι περιλαμβάνουν σύστημα γεωεντοπισμού.

Προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις και να κοπάσει ο κοινωνικός θόρυβος που προκλήθηκε, οι θιασώτες του νέου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης, προέβαλαν το σαθρό επιχείρημα-ερώτημα:

«Αφού και τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν σύστημα γεωεντοπισμού, επομένως γιατί ενοχλείστε;».

Πέραν του γεγονότο, ότι το σύστημα γεωεντοπισμού των κινητών τηλεφώνων υπόκειται σε απενεργοποίηση, οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του κατόχου, η επικοινωνιακή διαχείριση του όλου θέματος από το νεοταξίτικο πολιτικό και δημοσιογραφικό συρφετό, έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους των κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, ότι δηλ. η νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων, είτε κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, είτε μελλοντικά, πρόκειται να συνδεθεί με το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης και παρακολούθησης των Ελλήνων πολιτών.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την πιθανότητα, η νέα ψηφιακή ταυτότητα να διαθέτει (άγνωστη στο ευρύ κοινό) ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήματος γεωεντοπισμού. Επίσης σύμφωνα με άλλη πιθανή εκδοχή μπορεί να κατασκευαστεί μελλοντικά (ή να υφίσταται ήδη) σύστημα γεωεντοπισμού που δεν απαιτεί αναγκαστικά την ύπαρξη συγκεκριμένης μορφής ενέργειας.

To Galileo είναι ένα από τα τέσσερα συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (GNSS), το οποίο διαχειρίζεται ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Galileo παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του από τον Δεκέμβριο του 2016 με 26 δορυφόρους που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Όταν το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη, θα αποτελείται από 30 δορυφόρους, 24 ενεργούς και 6 εφεδρικούς.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Galileo είναι η παροχή ενός συστήματος εντοπισμού θέσης υψηλής ακριβείας, στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα Ευρωπαϊκά κράτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Galileo προορίζεται να παρέχει μετρήσεις οριζόντιας και κάθετης θέσης με την εκπληκτική ακρίβεια του ενός μέτρου, καθώς επίσης και καλύτερες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, εν σχέσει προς τα άλλα συστήματα εντοπισμού θέσης.

Μόλις θεσπιστεί νομοθετικά η υποχρέωση των πολιτών να φέρουν πάντοτε επάνω τους την ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων (όπως ισχύει και για τους οδηγούς να φέρουν υποχρεωτικά το δίπλωμα οδήγησης), τότε ορισμένοι πολίτες ίσως συνειδητοποιήσουν (αλλά τότε θα είναι πια πολύ αργά για δάκρυα) ότι είναι κρατούμενοι σε ένα αόρατο ψηφιακό στρατόπεδο διαρκούς παρακολούθησης και ελέγχου, στο οποίο δεν θα είναι απλά φυλακισμένοι, αλλά υπάνθρωποι σκλάβοι των πολυεθνικών τεχνολογικών κολοσσών που θα καταδυναστεύουν και θα τυραννούν την ψυχή και το μυαλό τους.

Συνεπώς, οι κάτοχοι των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων με ενσωματωμένο μικροτσίπ τεχνολογίας RFID θα εντοπίζονται με την ακρίβεια ενός μέτρου, καθώς όλες οι δραστηριότητες, μετακινήσεις και επικοινωνίες των Ευρωπαίων Πολιτών θα υπόκεινται στην άγρυπνη παρακολούθηση του «Γαλιλαίου».

Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι, ενώ ο μεγάλος Ιταλός φυσικός και αστρονόμος, στην προσπάθειά του να ανοίξει νέα μονοπάτια στην επιστημονική γνώση, αμφισβητούσε τα πάντα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητηθεί η σταθερή ροπή των μισάνθρωπων Νεοταξιτών για την άσκηση ελέγχου και βιοεξουσίας επί των λαών.


V. Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων ταυτοτήτων

Α. Η σημασία του προσωπικού και μοναδικού δωδεκαψήφιου αριθμού (Card Access Number) – Οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός για τους φυλάσσοντες «Πνευματικές Θερμοπύλες»

Με τον νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) εισάγεται στην έννομη τάξη ο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση, επί της οποίας θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος κατά την τρέχουσα δεκαετία.

Μια από τις σημαντικότερες «καινοτομίες» του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, είναι η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) του Πολίτη καθώς με την πληκτρολόγησή του θα «διευκολύνεται» και θα «απλοποιείται» η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων του Δημοσίου Τομέα.

Συνεπώς με το άρθρο 11 του Ν. 4727/2020 έχει ήδη θεσπιστεί ο προσωπικός αριθμός (Π.Α.) του πολίτη, ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.

Είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον ο προσωπικός αριθμός (Π.Α.) θα εξαφανίσει την χρήση οποιουδήποτε άλλου αναγνωριστικού αριθμού ταυτοποίησης και θα αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που θα χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης στην συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών του συναλλαγών με τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται δύο αριθμοί.

Ο πρώτος αριθμός που εμφανίζεται στην Ζώνη 1 της εμπρόσθιας όψης της ταυτότητας θα είναι ένας τυπικός αριθμός (πιθανώς ο κωδικός αριθμός του κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ο αριθμός της ταυτότητας), ενώ ο δεύτερος, που θα εμφανίζεται στην Ζώνη 3, θα αποτελεί τον προσωπικό και μοναδικό αριθμό (παγκόσμιας) αναγνώρισης του κατόχου (Card Access Number) που θα αντικαταστήσει, διά της απορροφήσεως, τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α., τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας, και με τον οποίο (μοναδικό αριθμό), ο πολίτης θα ταυτοποιείται και θα αναγνωρίζεται μέσα στο παγκόσμιο ολοκληρωτικό σύστημα ψηφιακών συναλλαγών.

Αυτός ο δεύτερος αριθμός, δηλ. ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αναγράφεται στην νέα ταυτότητα, θα αντικαταστήσει όλους τους υπόλοιπους αριθμούς που ταυτοποιούν μέχρι σήμερα τον πολίτη –όπως ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α., ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας–, αποτελώντας τον «αριθμό-κλειδί» για την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών με το Ψηφιακό Δημόσιο.

Κρίνεται επίσης πολύ πιθανό να επεκταθεί η χρήση του Προσωπικού Αριθμού και σε κάθε άλλη ψηφιακή συναλλαγή του πολίτη με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών φορέων.

Ο Προσωπικός και Μοναδικός Αριθμός θα επέχει στην πραγματικότητα θέση ανεξίτηλου «αριθμού-χαράγματος» αφού θα ακολουθεί τον πολίτη  εφ’ όρου ζωής και θα είναι αναντικατάστατος, ακόμη και αν δηλωθεί φθορά ή απώλεια της ψηφιακής ταυτότητας, ενώ θα απενεργοποιείται μόνο με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

Επομένως, ο πολίτης από την στιγμή εκείνη που θα παραλάβει την νέα ψηφιακή του ταυτότητα, συναινεί στην απομείωση της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, καθώς ο Άνθρωπος, πλασμένος «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού, υποβιβάζεται σε απρόσωπο, άβουλο, αριθμοποιημένο ον, υποτασσόμενος στην κοσμική δύναμη του «Θηρίου-Αριθμού».

Δηλαδή με άλλα λόγια, οι άνθρωποι οφείλουν να κατανοήσουν ότι το ψηφιακό δημόσιο δεν θα αναγνωρίζει πλέον πρόσωπα, αλλά ο πολίτης προκειμένου να έχει πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα ταυτοποιείται υποχρεωτικά και αναγκαστικά, μέσω του προσωπικού και μοναδικού του αριθμού που θα αναγράφεται στην νέα ψηφιακή βιομετρική του ταυτότητα.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών χαρακτηριστικών δεν θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως έγγραφο ταυτοποίησης του κατόχου, αλλά ο δωδεκαψήφιος προσωπικός και μοναδικός αριθμός θα αξιοποιείται επιπλέον ως «αριθμός-κλειδί» που θα διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβαση του πολίτη σε υπηρεσίες και αγαθά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς θα απαιτείται η πληκτρολόγησή του σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. για την λήψη κοινωνικών επιδομάτων, όπως π.χ των επιδομάτων μητρότητας, ανεργίας, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανηλίκου τέκνου, marketpass, εγγραφή μαθητών στο σχολείο κ.λπ.), εισάγοντας τον σύγχρονο ταλαίπωρο άνθρωπο στον επιβαλλόμενο ψηφιακό εικονικό κόσμο των οικονομικών και επαγγελματικών συναλλαγών.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο από το 23ο μέχρι το 25ο λεπτό:

 

Συνεπώς ο προσωπικός και μοναδικός αριθμός που θα φέρουν οι νέες ταυτότητες θα «ξεκλειδώνει» την ενιαία ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας στον κάτοχό της ελεύθερη και ανεμπόδιστη περιήγηση στο σύνολο των υπηρεσιών της ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ η ψηφιακή υπογραφή θα χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης (παρέχει δηλαδή την δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας του πολίτη) και λήψης ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Στην εποχή του απόλυτου ψηφιακού μετασχηματισμού των πάντων, όπου οι υπηρεσίες, τα αγαθά αλλά και οι άνθρωποι έχουν ψηφιοποιηθεί, κάθε πολίτης που δεν θα παραλαμβάνει και δεν θα χρησιμοποιεί την νέα ψηφιακή ταυτότητα με τον δωδεκαψήφιο μοναδικό, προσωπικό αριθμό του πολίτη, θα περιθωριοποιείται, και η ύπαρξή του θα εξαφανίζεται από τον ψηφιακό εικονικό κόσμο, ο οποίος όμως (κατ’ εφαρμογήν της ανάποδης λογικής) τείνει να επικρατήσει ως «πραγματικός».

Μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι όποιος πολίτης αρνηθεί εκ λόγων θρησκευτικής ή κοινωνικής συνειδήσεως να παραλάβει την ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων με τον νέο δωδεκαψήφιο προσωπικό και μοναδικό αριθμό που καταργεί κάθε άλλον προηγούμενο, εμμένοντας στον παραδοσιακό τρόπο ταυτοποίησής του, αυτομάτως θα αποκλείεται από κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα. Θα τεθεί στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης.

Παράλληλα δεν θα έχει πρόσβαση σε υγειονομικές δομές και φάρμακα, αφού και για την ενεργοποίηση του συστήματος της άυλης συνταγογράφησης θα απαιτείται η πληκτρολόγηση του «έξυπνου» δωδεκαψήφιου προσωπικού αριθμού.

Οι πολίτες που έχουν ταχθεί να φυλάξουν «Πνευματικές» Θερμοπύλες, αρνούμενοι να παραλάβουν την βιομετρική ταυτότητα της ψηφιακής σκλαβιάς, θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν σκληρό, απάνθρωπο και αδιανόητο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό, που όμοιός του δεν έχει καταγραφεί στις δέλτους της Ανθρώπινης Ιστορίας, αλλά έχει επισημανθεί πριν από δύο χιλιάδες χρόνια από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, προετοιμάζοντας για το «καμίνι των θλίψεων», όσους αρνηθούν να προσκυνήσουν τον αντίχριστο αλλά και κάθε αντίχριστο σύστημα δαιμονικής διακυβέρνησης.

Υπογραμμίζουμε ότι η υποχρεωτική και σκόπιμη ενσωμάτωση σε έναν προσωπικό μοναδικό αριθμό όλων των επιμέρους αριθμών ταυτοποίησης, συνιστά ατράνταχτη απόδειξη για την είσοδο της Ανθρωπότητας στην προκεχωρημένη φάση των Εσχάτων και Αποκαλυπτικών Χρόνων.

Παραδίδουμε την γραφίδα μας στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, Ευαγγελιστή της Αγάπης και συγγραφέα της Θεόπνευστης Αποκάλυψης ο οποίος στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 16-17 αναφέρει με απόλυτη ευκρίνεια και καθαρότητα τα εξής:

«Καὶ (ενν.: το Θηρίον) ποιεῖ πάντας (δηλαδή επιβάλλει σε όλους), τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς (δηλαδή να δεχθούν στον εαυτό τους) χ ά ρ α γ μ α (δηλαδή σφραγίδα πλήρους υποτέλειας και υποταγής στον Αντίχριστο) ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χ ά ρ α γ μ α, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (για την θέση ότι ο εργασιακός και κοινωνικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στους ανεμβολίαστους πολίτες «παραπέμπει έντονα στην μητέρα όλων των αποκλεισμών, στον αρχετυπικό κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό που θα επιβληθεί από τον Αντίχριστο» βλ. Κ. Βαθιώτη, Από την τρομοκρατία στην πανδημία. Υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού, Τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση, Αλφειός, Αθήνα 2023, σελ. 364).

Κατά την διαχείριση της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, η ολοκληρωτική κρατική εξουσία επέβαλε στους υγειονομικούς υπαλλήλους τον παράνομο και αντισυνταγματικό εμβολιασμό τους που συνοδευόταν –σε περίπτωση μη συμμόρφωσης– από την κύρωση της αναστολής εργασίας. Eπιπλέον, επιχειρούσε να εξαναγκάσει όλους τους υπόλοιπους πολίτες να εμβολιασθούν, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού τους, αφού όποιοι παρέμεναν ανεμβόλιαστοι δεν είχαν πρόσβαση σε εστιατόρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, η ίδια αυταρχική, ανάλγητη και σατανική εξουσία θα επιβάλει έμμεσα σε όλους τους πολίτες το ψηφιακό σύστημα ταυτοποίησης βιομετρικών δεδομένων, που θα συνοδεύεται όχι από την κύρωση, αλλά από την υποκρυπτόμενη απειλή του υγειονομικού αποκλεισμού, αφού όσοι πολίτες αρνηθούν να παραλάβουν την νέα ψηφιακή ταυτότητα (που θα έχει απορροφήσει τον Α.Μ.Κ.Α.) θα στερούνται αυτοδικαίως της δυνατότητας πρόσβασης στις ιατρονοσηλευτικές δομές και υπηρεσίες.

Εξυπακούεται ότι ο υγειονομικός αποκλεισμός θα αποτελέσει την πιο βάναυση μορφή αποκλεισμού εν σχέσει προς την οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικού ή επαγγελματικού αποκλεισμού, αφού η άρνηση παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε πολίτες που δεν θα είναι εφοδιασμενοι με την νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων θα καταγραφεί ως το «επικαιροποιημένο» Μαρτύριο του 21ου αιώνα, ισοδύναμο με το μαρτύριο των Χριστιανών των τριών πρώτων αιώνων, οι δε πιστοί, οι οποίοι θα απορριφθούν από το ψηφιοποιημένο σύστημα υγείας, θα καταταγούν στην Χορεία των Μαρτύρων-Ομολογητών!

Επομένως, για να κάμψει το φρόνημα των ελεύθερων πολιτών, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ως μοχλό πίεσης τον πιθανό αποκλεισμό τους από τις υπηρεσίες υγείας, με σκοπό να τους εξαναγκάσει να θυσιάσουν στον βωμό της πρόσκαιρης ανάγκης της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, τα δύο διαχρονικά και αναλλοίωτα δομικά συστατικά της Ανθρώπινης Ύπαρξης, δηλ. την προσωπική Ελευθερία και Αξιοπρέπεια.

Αντιθέτως, για την συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, δεν αιωρείται καμία αμφιβολία για το τι τελικώς θα πράξουν, αφού και μόνο ο υπαινιγμός ότι θα στερηθούν των ιατρικών υπηρεσιών θα λειτουργήσει καταλυτικά για την άμεση κοινωνική τους συμμόρφωση στο απάνθρωπο σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης, αφού κατά την προηγούμενη τριετία αφομοίωσαν το θεμελιώδες νεοταξίτικο δόγμα «πάνω από όλα η υγεία».


https://kvathiotis.substack.com/p/b65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters