Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΙΔΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ


Ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνέπλεξε στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας τό 1919 – Ἀναθεωρῆστε, πρίν εἶναι ἀργά, τήν παροχή ἐκπαιδεύσεως γιά τά F-16, πού θά βομβαρδίζουν τήν Ρωσσία – Ἡ Ἑλλάς δέχεται ὑβριδικές ἐπιθέσεις μέ φωτιές σέ ὅλην την χώρα

Γνωρίζουν, ἄραγε, οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι μέ περισσή ἐπιπολαιότητα ἔχουν ταχθεῖ «μέ τήν σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας», ὅτι πρό ἑκατό καί πλέον ἐτῶν (τό 1919) ἕνα ἐκστρατευτικό σῶμα πού ἐστάλη στήν Οὐκρανία, εἶχε κοστίσει πολύ ἀκριβά στήν Ἑλλάδα;

Ἡ ἐπιλογή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου νά ἀποσταλεῖ τό Α΄ Σώμα Στρατοῦ νά πολεμήσει στό πλευρό τῶν «Λευκῶν» κατά τῶν «Ἐρυθρῶν» (τῶν Μπολσεβίκων), κατέληξε στήν καταστροφή τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων στίς παρευξείνιες περιοχές καί σέ ἕνα πρῶτο κῦμα προσφύγων. Κατέληξε σέ ἕνα πρελούδιο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἀκολούθησε τρία χρόνια μετά. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος ἦταν καί εἶναι στό στρατόπεδο τῶν θαλασσίων δυνάμεων τοῦ κόσμου. Αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἀκολουθεῖ ἀκρίτως καί νά ὑπερθεματίζει, ἐνίοτε, σέ ζητήματα τά ὁποῖα δέν μᾶς ἀφοροῦν καί ἄμεσα. Πρέπει νά ὑπάρχουν ὅρια. Καί πρέπει νά εἴμεθα ἰδιαιτέρως προσεκτικοί, ἀκόμη καί ὅταν οἱ μεγάλες χῶρες μέ τίς ὁποῖες διατηροῦμε συμμαχικούς δεσμούς, ἐπιμένουν νά ἐμπλακοῦμε βαθύτερα.

Οἱ Γάλλοι, μέ τούς ὁποίους καί σήμερα ἔχουμε ἀποκαταστήσει μία σχέση μέ ὑποχρέωση «ἀμοιβαίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς», ἦσαν αὐτοί πού τό 1919 ἔπεισαν τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο νά ἐμπλέξει τήν Ἑλλάδα στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Οἱ Γάλλοι, ὅμως, ἦσαν πού ἐγκατέλειψαν πρῶτοι τό μέτωπο, ἀφήνοντας ἐκτεθειμένες τίς ἑλληνικές καί βρεταννικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ὑποχρεώθηκαν νά ὑποχωρήσουν.

Ἄς διαβάσει, λοιπόν, τήν Ἱστορία ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος –εἴμαστε βέβαιοι– ἔχει λάβει διαβεβαιώσεις ἀπό τούς συμμάχους γιά τά ἀνταλλάγματα τά ὁποῖα θά ἔχουμε ὅταν τά πράγματα εὐοδωθοῦν. Ἀνάλογες διαβεβαιώσεις, ὅμως, εἶχε λάβει τότε καί ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Καί, ἐν τέλει, τό τίμημα ἦταν βαρύ, ἀφοῦ δέν ἦλθε ἡ ὑποστήριξις τήν ὁποία προσδοκούσαμε στήν ἀνατολική Θράκη καί τήν Μικρά Ἀσία.

Δέν θεωροῦμε ὅτι ἡ ὑποστήριξις τῶν Μπολσεβίκων πρός τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ ἦταν ἀποτέλεσμα ἀποκλειστικῶς τῆς ἐμπλοκῆς μας στήν Οὐκρανία. Ὡς ἠπειρωτικές δυνάμεις, ἡ Ρωσσία καί ἡ Τουρκία εἶχαν πάντα μία εἰδική σχέση καί ἕνα ἐπίπεδο κατανοήσεως, στό ὁποῖο ποτέ δέν θά μπορούσαμε νά ὑπεισέλθουμε. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τήν ἐχθρότητα πρέπει νά τήν καλλιεργοῦμε καί νά τήν βαθαίνουμε. Διότι αὐτό σημαίνει ἡ ἐμβάθυνσις τῆς ἐμπλοκῆς μας σήμερα στήν Οὐκρανία. Ποιός μᾶς λέγει ὅτι ὁ ὑβριδικός πόλεμος τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ἄσχετος μέ τίς ἀποφάσεις πού λαμβάνει ἡ Κυβέρνησις;

Σήμερα δέν ἔχουμε ἀποφασίσει τήν ἀποστολή στρατευμάτων. Οὐδεμία χώρα τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς ΕΕ δέν τό ἔχει πράξει ἄλλως τε. Ἔχουμε, ὅμως, στείλει πολεμικό ὑλικό, ἐνῷ ἡ Ἀλεξανδρούπολις ἔχει ἀναχθεῖ στόν κόμβο διοικητικῆς μερίμνης καί ὑποστηρίξεως τῶν οὐκρανικῶν δυνάμεων. Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἐκεῖ ἐκδηλώνονται οἱ ὑβριδικές ἐπιθέσεις; Καί, ἀλήθεια, γιά αὐτές ἔχουμε κάνει τίποτε;

Ἔχει κινητοποιηθεῖ ἡ Ἐθνοφυλακή τοῦ Ἕβρου; Μήπως παραείμαστε ἀπερίσκεπτοι;

Γιά αὐτό καί ἀπευθύνουμε ἔκκληση στόν κ. Μητσοτάκη: Ἀναθεωρῆστε, κ. Πρωθυπουργέ. Ἀναθεωρῆστε τήν στάση σας ἀπέναντι στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Ἀναθεωρῆστε τήν ἐμβάθυνση τῆς ἐμπλοκῆς μας. Δέν θά προτείνουμε, βεβαίως, τήν διάρρηξη συμμαχικῶν δεσμῶν μέ τήν Δύση. Πρέπει, ὅμως, νά τεθοῦν ὅρια. Ὑπάρχουν πράγματα πού γίνονται καί πράγματα πού δέν γίνονται.

Αὐτά πρέπει μέ σαφήνεια νά προσδιορισθοῦν.Μᾶς ἐνημέρωσε προχθές ὁ κ. Ζελέσκυ (γιατί δέν μᾶς τό εἶπε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός;), ὅτι Οὐκρανοί πιλότοι θά ἐκπαιδευθοῦν στήν Ἑλλάδα νά πετοῦν μαχητικά F-16. Ἔχει συναίσθηση τί σημαίνει αὐτό; Πόσο χρόνο ἀπαιτεῖ αὐτή ἡ ἐκπαίδευσις; Γιά νά πετάξει ἐπιχειρησιακά ἕνας πιλότος F-16, πρέπει νά ἐκπαιδεύεται τοὐλάχιστον πέντε χρόνια. Πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχει ἡ Οὐκρανία ἐκπαιδευμένους πιλότους, πού θά τούς στείλει στήν Καλαμάτα γιά προκεχωρημένη καί ἐπιχειρησιακή ἐκπαίδευση. Νά πολεμήσουν θέλουν μέ τά F-16, δέν θά τά πετοῦν «εὐθεῖα ὁριζόντια». Καί σημειώνουμε ὅτι πρίν λίγους μῆνες ὁ ἀρχηγός τῆς Οὐκρανικῆς Ἀεροπορίας εἶχε ἀναφέρει ὅτι οἱ περισσότεροι πιλότοι του ἔχουν σκοτωθεῖ. Ποιούς προτίθεται νά στείλει, λοιπόν, γιά ἐκπαίδευση στήν Καλαμάτα;

Σχεδιάζουν, δηλαδή, οἱ Σύμμαχοί μας παράταση τοῦ πολέμου γιά πέντε χρόνια ἀκόμη; Διότι σέ αὐτό τό συμπέρασμα ὁδηγεῖ ὁ σχεδιασμός παραχωρήσεως μαχητικῶν F-16 στήν Οὐκρανία.

Ἔχει, ἄραγε, σκεφθεῖ τίς παραμέτρους καί τίς προοπτικές σέ τέτοιο βάθος χρόνου ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις; Ἤ βαδίζει τυφλά σέ μία πολεμική ἐμπλοκή, πού γίνεται ὅλο καί πιό ἐπικίνδυνη; Ὅπως τυφλά ἐνεπιστεύθη τούς Γάλλους καί ἔστειλε τό ἐκστρατευτικό σῶμα στήν Ὀδησσό τό 1919 ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος;

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/min-kanete-to-%e1%bc%b4dio-lathos-me-ton-%e1%bc%90l-venizelo-kyrie-prothypourge/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters