Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΥΠΡΟ, ΘΡΑΚΗ

ΕΜΦΑΝΩΣ καταβεβλημένος ἔδειχνε μπροστά στίς κάμερες ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἀμέσως μετά τήν πολύωρη συνάντησή του μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν τήν περασμένη Πέμπτη. Ἡ κόπωσις τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπεδόθη στήν συμμετοχή του στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ καί στίς ἐξαντλητικές ἐργασίες αὐτῆς, κάτι πού ἀποτελεῖ ὅμως τήν μισή ἀλήθεια. Ἡ ἄλλη μισή ἀλήθεια κρύβεται στήν ἔνταση τῆς συζητήσεως μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογάν καί στίς ἀπειλές πού ἐξαπέλυσε ἐναντίον ἡμῶν ἐκεῖνος γιά τό μέλλον.
Ἡ συνάντησις ὑπῆρξε «δύσκολη» καθ’ ὁμολογίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ἀλλά ὅσο καί ἄν ἀκούγεται παράξενο, τό θέμα τῶν ὀκτώ Τούρκων πραξικοπηματιῶν καί τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν ὑπῆρξε τό ὀλιγότερο ἀκανθῶδες. Στήν οὐσία προστίθεται στό ἤδη βεβαρυμένο κλῖμα στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν καί λειτουργεῖ ὡς καταλύτης. Τό βασικό θέμα τῆς συναντήσεως ἦταν τό Κυπριακό, οἱ ὑδρογονάνθρακες, καί ἡ κατάστασις στό Αἰγαῖο ὅπου ἀμέσως μετά τήν ἐπανεκλογή Ἐρντογάν τά τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν κατά συρροήν τόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο μας. Καί ἄς ὑπάρχει κάπου ξεχασμένο τό πρωτόκολλο Παπούλια – Γιλμάζ τοῦ 1988, πού ὁρίζει ὅτι σέ θρησκευτικές ἑορτές καί στό θέρος θά ὑπάρχει ἀποχή ἀπό αὐτές τίς δραστηριότητες.
Ἡ συνάντησις Τσίπρα – Ἐρντογάν ἔγινε μέσα σέ περίεργη ἀτμόσφαιρα. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ψευδοκράτους Μουσταφά Ἀκιντζί ἀπέστειλε ἐπιστολή πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας μέ τήν ὁποία παρουσιάζεται ὡς «Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας τῆς Βορείας Κύπρου» καί διεκδικεῖ «δικαιώματα γι’ αὐτήν σέ διεθνές ἐπίπεδο». Στήν πραγματικότητα ἀπειλεῖ μέ ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου Β καί μέ ὁριστική διχοτόμηση, καί μάλιστα ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν στό ψευδοκράτος.
Τήν ἴδια ὥρα, οἱ Τοῦρκοι δεσμεύουν μέ Νavtex περιοχές στήν Νότιο Κρήτη ὅπου οἱ ἑταιρεῖες ExxonMobil καί Τotal θά κάνουν ἔρευνες γιά ἐντοπισμό κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου μετά τόν διαγωνισμό ἀναθέσεως ἀπό τήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Δέν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι ὁρισμένες πρόσφατες τουρκικές παραβιάσεις ἔγιναν σέ αὐτή τήν περιοχή, νοτίως τῆς Κρήτης, πάνω ἀπό τό Γαϊδουρονήσι καί τό Κουφονήσι.
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀμέσως μετά τήν συνάντηση Τσίπρα – Ἐρντογάν ὑπῆρξαν διαρροές γιά συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας κ. Κοτζιᾶ καί Τσαβούσογλου γιά τό Κυπριακό, οὔτε εἶναι ἐπίσης τυχαία ἡ πρόσφατη παρέμβασις Κασουλίδη –τήν ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία»– περί ἐναλλασσόμενης εἰκοσάμηνης Προεδρίας μεταξύ Ἑλληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων. Καί φυσικά δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πρῶτος στόν ὁποῖο τηλεφώνησε ὁ Πρωθυπουργός μετά τήν συνάντηση ἦταν ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης.
Στό πλαίσιο αὐτό ἀνησυχία δημιουργοῦν ὁρισμένες σκέψεις ἀνωτέρων ἀξιωματούχων τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, κοινωνός τῶν ὁποίων εἶναι ἡ «Ἑστία» ἐδῶ καί μερικές ἡμέρες, σχετικῶς μέ τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν ΑΟΖ τοῦ Καστελλορίζου. Συγκεκριμένως, πρόβλημα μέ τήν ἐπήρεια τῆς νήσου αὐτῆς στήν διαμόρφωσή της. Ἡ Ἀθήνα μέ ἀφορμή τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Ἀλβανία ἔχει «ἐγκαταλείψει» τήν ἔννοια τῆς ΑΟΖ καί δίδει μεγαλύτερη ἔμφαση στήν προσεκτική ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης ἕως τά 12 μίλια, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει ἀπό τό Ἰόνιο, θά συνεχισθεῖ στήν Κρήτη, ἀλλά οὐδείς λέει κάτι συγκεκριμένο γιά τήν κρίσιμη περιοχή τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἀθήνα ἐπίσης διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ρύθμισις μέ τήν Ἀλβανία θά ἀποδίδει στήν γείτονα κάποιους κλειστούς κόλπους, ἀλλά ὅσον ἀφορᾶ στά Διαπόντια νησιά θά εἶναι τέτοια πού δέν θά δημιουργεῖ προηγούμενο γιά τό Καστελλόριζο. Ἡ Ἀθήνα ὅμως ὑποστηρίζει ἀνεπισήμως γιά τήν ὥρα καί κάτι ἀκόμη: ὅτι ἡ νομολογία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου δέν εἶναι εὐνοϊκή γιά τό Καστελλόριζο γι’ αὐτό καί πρέπει νά σκεφθοῦμε τί θά κάνουμε. Στήν οὐσία ὅσα ψιθυρίζονται στούς διαδρόμους –καμμία φορά καί δημοσίως κατά λάθος– ἀποτελοῦν προετοιμασία ἀτμόσφαιρας ἀνάλογης μέ τό Σκοπιανό.
Ὁ Ἐρντογάν μέ ὅπλο τόν «Πορθητή» καί τήν ἀπειλή ὁριστικῆς διχοτομήσεως τῆς Κύπρου «λεονταρίζει». Παραχωρήσεις τύπου «ἐκλογή Μουφτῆ» στήν Θράκη –ἀπαράδεκτες– δέν εἶναι δυνατόν νά τόν ἐξευμενίσουν. Εἶναι ἀντιληπτό ὅτι ἡ Ἑλλάς μετά τήν οἰκονομική περιπέτεια τῶν μνημονίων δέν εἶναι ἕτοιμη γιά ἀναταράξεις στίς διεθνεῖς σχέσεις της. Εἶναι ἐπίσης ἀντιληπτό ὅτι στρατηγική τῆς Δύσεως εἶναι ἡ ἀπόπειρα ρυμουλκήσεως τοῦ Ἐρντογάν στά νερά της καί ἡ ἀπομάκρυνσίς του ἀπό τόν Πούτιν μέ δέλεαρ τά κοιτάσματα στήν Κύπρο καί στό Αἰγαῖο. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὁ Πρόεδρος Τράμπ πιέζει τό Κογκρέσσο νά ἐγκρίνει τήν πώληση τῶν F35 στήν Ἄγκυρα.
Αὐτό πού δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό, πάντως, εἶναι ἡ ἐγκατάλειψις παγίων ἐθνικῶν θέσεων καί ἡ συνεκμετάλλευσις τῶν κοιτασμάτων τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Κύπρου ὑπό τό κράτος τῶν ἀπειλῶν. Στήν κατάσταση πού εὑρίσκεται σήμερα ἡ Ἑλλάς ὁποιαδήποτε ἀπόφασις συνεκμεταλλεύσεως θά ἀπέβαινε ἐναντίον ἡμῶν. Γονατισμένοι θά λαμβάναμε τά ὀλιγοτέρα ἐνῶ δικαιούμαστε τά συντριπτικῶς περισσότερα.

ESTIANEWS
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters