Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1943 : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Του Ιωάννου Μπουγά

Στις 10 Δεκεμβρίου 1943, οι Γερμανοί εκτέλεσαν νεκροψία στις σωρούς 3 στρατιωτών τους που είχαν ταφεί στο νεκροταφείο Καλαβρύτων. Ήταν οι 3 από τους 4 βαριά τραυματίες από τη μάχη της Κερπινής. Οι Γερμανοί διαπίστωσαν ότι είχαν βρει φριχτό θάνατο στα χέρια του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 8 Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί είχαν μάθει από 2 επιζήσαντες και για την απάνθρωπη δολοφονία των 70 περίπου αιχμαλώτων στρατιωτών τους στις 7 Δεκεμβρίου στην τοποθεσία Μαγέρου του Χελμού.
Τα εγκλήματα του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ εναντίον των Γερμανών αιχμαλώτων στρατιωτών ακολούθησε η μεγάλη τραγωδία της 13ης Δεκεμβρίου με το μαζικό έγκλημα αντιποίνων των Γερμανών εναντίον των αθώων κατοίκων των Καλαβρύτων. Καμία ἀμφι¬βολία ὅτι καί τά δυό ἦταν ἐγκλήματα τοῦ χειρίστου εἴδους κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί τό ἕνα δέν δικαιολογεῖ οὔτε μειώνει τήν φρικαλεότητα τοῦ ἄλλου. Ἡ ἀπ᾽ εὐθείας σχέση μεταξύ τῶν δυό ἐγκλημάτων ἀποφεύγεται γιά δεκαετίες γιά νά μήν στενοχωρηθοῦν οἱ κομμουνιστές τῆς Ἑλλάδος.
Ακολουθούν αποσπάσματα από το ως άνω έργο μου σχετικά με τους 3 Γερμανούς στρατιώτες από τη στιγμή της παράδοσης στον ΕΛΑΣ του αποσπάσματος των Γερμανών στρατιωτών στην Κερπινή Καλαβρύτων.
«...γύρω στίς 6 τό ἀπόγευμα τῆς 17ης Ὀκτωβρίου, οι Γερμανοί σή¬κωσαν ψηλά τά χέρια καί παραδόθηκαν στόν ΕΛΑΣ 82 ἀπό τούς 97 στρατιῶτες, ἐνῶ 11 διέφυγαν καί ἐπέστρεψαν στό Αἴγιο. Παρά τήν εἰκοσιτετράωρη σύγκρουση μέ πολλαπλάσιες δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ, οἱ Γερμανοί εἶχαν μόνο 4 νεκρούς καί 4 βαριά τραυματίες. (Τόν ἕναν ἀπό τούς τραυματίες τόν κράτησε στήν Κερπινή καί τόν φρόντισε ἡ οἰκογένεια τοῦ γιατροῦ τοῦ χωριοῦ. Παραδόθηκε τήν 19η Ὀκτωβρίου στούς Γερμανούς πού ἐρευοῦσαν τήν τύχη τοῦ ἀποσπάσματος καί ἐπέζησε).

Οἱ αἰχμάλωτοι Γερμανοί στρατιῶτες, μαζί μέ τούς 3 βαριά τραυματίες, ὁδηγήθηκαν ἀπό τήν Κερπινή στά Καλάβρυτα καί διαπομπεύθηκαν στούς δρόμους της πρίν κλεισθοῦν στό Δημοτικό Σχολεῖο. Καί ἐνῶ συνεχίζονταν ἀπ᾽ ἔξω οἱ χλευασμοί καί τά κοροϊδευτικά τραγούδια ἀπό τό πλῆθος, οἱ ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ τούς ἀφαίρεσαν τά ἄρβυλα, τά ροῦχα καί ὅ,τι ἄλλα προσωπικά εἴδη εἶχαν μαζί τους. Τό πλιάτσικο γλύτωσαν οἱ 3 τραυματίες καί οἱ 3-4 Ἀλσατοί. Φαίνεται ὅτι ὅσοι μιλοῦσαν Γαλλικά ἔπεισαν τούς ἀντάρτες ὅτι δέν ἦταν Γερμανοί. Τήν ἑπομένη ἡμέρα, 18η Ὀκτωβρίου, ὁ ΕΛΑΣ μετακίνησε τούς 78 ὑγιεῖς αἰχμαλώτους ἀπό τά Καλάβρυτα στά Μαζέϊκα, ὅπου καί κρατήθηκαν γιά σχεδόν 50 ἡμέρες, μέχρι τήν 5η Δεκεμβρίου 1943.
Τούς τρεῖς βαριά τραυματίες (ὅλοι τους Αὐστριακῆς κατάγωγῆς) τούς ἄφησαν στά Καλάβρυτα, στό ἐκεῖ πρόχειρο νοσοκομεῖο πού λειτουργοῦσε ὁ ΕΛΑΣ στό ξενοδοχεῖο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ὑποτίθεται γιά νά νοσηλευτοῦν μαζί μέ τραυματίες ἀντάρτες. Ἀντί γιά νοσηλεία, στίς 19 Ὀκτωβρίου μέ τήν ἄδεια τῆς ἡγεσίας τοῦ Φρουραρχείου τῆς πόλεως, οἱ τραυματίες στρατιῶτες πέρασαν στά χέρια τῆς ΟΠΛΑ. Στά ἑπόμενα χρόνια, στά Καλάβρυτα ἔχει παγιωθεῖ ἡ γνώμη ὅτι ἡ ΟΠΛΑ πῆρε τούς τραυματίες στρατιῶτες μέ τήν παρέμβαση τοῦ ἀρχίατρου τοῦ ΕΛΑΣ Ἀνδρέα Παυλόπουλου. Αὐτό ἔχει περάσει καί στή βιβλιογραφία σχετική μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Καλαβρύτων.
Ὅπως καί νά ἔφθασαν οἱ 3 αἰχμάλωτοι στήν κατοχή τῆς ΟΠΛΑ, γεγονός εἶναι ὅτι πρῶτα βασανίσθηκαν ἄγρια καί μετά δολοφονήθηκαν «μέ κτυπήματα στό κεφάλι μέ ἀμβλύ ὄργανο, πιθανῶς μέ κασμά». Ἐν συνέχειᾳ ρίχθηκαν σέ ἕνα ξεροπήγαδο τῶν Λιγνιτωρυχείων «Ξυδιᾶς», λίγο νότια ἀπό τά Καλάβρυτα. (Ἴδε «Κ. Καλαvτζῆς, Οἱ σφαγές τῶν Καλαβρύτων», Ἀθήνα 1945.)
Οἱ νεκροί βρέθηκαν τήν ἑπομένη ἡμέρα. Ὁ ἱερέας τῶν Καλαβρύτων πατήρ Παναγιώτης Δημόπουλος καί ἄλλοι τοπικοί παράγοντες, διαισθανόμενοι τίς εὐθύνες πού σίγουρα θά ζητοῦσαν οἱ Γερμανοί ἀπό τούς κατοίκους τῶν Καλαβρύτων, φρόντισαν νά μεταφερθοῦν οι σωροί στήν πόλη καί νά ταφοῦν στό νεκροταφεῖο μέ μεγάλη συμμετοχή λαοῦ. Μέ τήν πράξη αὐτή πίστευαν ὅτι θά ἐλάφρυναν τή θέση τῶν Καλαβρυτινῶν, ἐνῶ θά ἦταν προτιμότερο νά ἀποκρυβεῖ ἡ δολοφονία τῶν 3 στρατιωτῶν. Μέ τήν μεταφορά τῶν νεκρῶν στά Καλάβρυτα, ὁλόκληρη ἡ πόλη γινόταν συνένοχη τῆς ἐγκληματικῆς μανίας τῶν ὀλίγων μελῶν τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ πού ἀνεμείχθησαν στή βάρβαρη δολοφονία.
[...] Βρισκόμαστε τώρα στίς 10 Δεκεμβρίου, μέ τουλάχιστον 2.000 Γερμανούς στρατιῶτες στήν ἐπαρχία Καλαβρύτων ὑπό τή διοίκηση τοῦ ταγματάρχη Ebersberger, πού ἔχει ἀποδειχθεῖ ἕτοιμος νά ἐφαρμόσει κάθε διαταγή τοῦ ἀνωτέρου του, στρατηγοῦ Le Souir. Οἱ ηθικοί ὑπεύθυνοι, οἱ ἡγέτες τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ ΚΚΕ, εἶχαν φροντίσει νά ἐξαφανισθοῦν ἔγκαιρα μαζί μέ τούς ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ καί τά τοπικά στελέχη τοῦ ΕΑΜ, τῆς ΕΠΟΝ καί τοῦ Ἐφεδρικοῦ ΕΛΑΣ. Ἀπό τήν πόλη τῶν Καλαβρύτων διέφυγαν τουλάχιστον 50 ἄτομα αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων. Ἄφησαν τούς κατοίκους ἐντελῶς ἀβοήθητους νά ὑποστοῦν τή θηριωδία τῶν Γερμανῶν, χωρίς κάν ὁδηγίες νά φύγουν στά βουνά.
Στά Καλάβρυτα, μετά ἀπό ἀνακρίσεις, ὁ ταγματάρχης Eber¬sberger μαθαίνει γιά τή δολοφονία τῶν 3 τραυματιῶν στρα¬τιωτῶν τόν Ὀκτώβριο, προβαίνει σέ ἐκταφή τους καί νεκροψία ἀπό Γερμανούς καί ντόπιους ἰατρούς, πού διαπιστώνουν τήν βαναυσότητα τοῦ θανάτου τους. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες ἀπό τήν οἰκογένειά του, ὁ ἰατρός Χάμψας πού παραβρέθηκε, γύρισε συντετριμμένος καί κάτωχρος ἀπό τή νεκροψία καί εἶπε στή σύζυγό του ὅτι «θά συμβεῖ κάτι φρικτό στήν πόλη μας». Ἐνῶ οἱ νεκροί ἐνταφιάστηκαν πάλι, μέ στρατιωτικές τιμές καί παρουσία ἀντιπροσωπίας κατοίκων, ἡ ἀτμόσφαιρα ἔγινε πολύ βαριά στά Καλάβρυτα...».
Το προαίσθημα του ιατρού Χάμψα επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο στις 13 Δεκεμβρίου, με την απάνθρωπη εκτέλεση 490 περίπου ἀρρένων κατοίκων μεταξύ 15 καί 65 ἐτῶν στη «Ράχη του Καπή».
«...Ἡ ἠθική εὐθύνη τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ γιά τήν τραγωδία τῶν Καλαβρύτων φυσικά δέν ἁπαλάσσει οὔτε κατ᾽ἐλάχιστον τούς φυσικούς αὐτουργούς Γερμανούς. Ἐν κατακλείδι, ὅλοι οἱ Γερμανοί πού ἔλαβαν μέρος στά ἐγκλήματα ἀντιποίνων στήν Ἀχαΐα ἀλλά καί ἀλλοῦ, ἀπό τήν ἡγεσία πού ἔδινε τίς ἐντολές ἕως τούς ἁπλούς ὁπλίτες πού λειτουργοῦσαν τά πολυβόλα καί πυρπολοῦσαν τά σπίτια, ἦταν δειλοί δολοφόνοι ἀθώων ἀμάχων καί καταστροφεῖς περιουσιῶν, ἐνῶ γνώριζαν ὅτι στήν συντριπτική τους πλειοψηφία τά θύματα δέν εἶχαν τήν παραμικρή σχέση μέ τίς πράξεις τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ.
Τήν ἴδια στιγμή καί τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ, ἠθελημένα καί γιά πολιτική ἐκμετάλλευση παρά γιά λόγους Ἀντίστασης, προκαλοῦσε τή μήνη τῶν ἐγκληματιῶν Γερμανῶν, ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες στόν λαό! Ὅταν δολοφονοῦσαν τούς Γερμανούς αἰχμαλώτους, γνώριζαν ἄριστα ὅτι οἱ Γερμανοί θά ἐκτελοῦσαν γιά κάθε ἕναν 50 κατοίκους ὡς αντίποινα, ἀλλά αὐτό δέν τούς ἀπασχολοῦσε. Ἀφήνω τήν ἀδιαφορία τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ εἰδικῶς γιά τούς κατοίκους τῶν Καλαβρύτων. Αὐτό δείχνει ἡ ἀχαρακτήριστη πράξη δολοφονίας τῶν 3 τραυματιῶν καί μάλιστα μέ τόν πλέον ἀπάνθρωπο καί εἰδεχθῆ τρόπο, μέ κτυπήματα στό κεφάλι μέ κασμά ἤ κάτι παρόμοιο!...».
Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων της Επαρχίας Καλαβρύτων!

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters