Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΘΝΟΣ : Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του ΕΝΕΚ, Νέα Θέσις τεύχος 54 στις 21 Απριλίου του 1983 
 
Ό διαχωρισμός των ατόμων σέ ομάδες μέ κριτήριο την ιδιαιτερότητα των κληροδοτούμενων άπό γενιά σέ γενιά χαρακτηριστικών, οδηγεί στήν διαμόρφωσι των φυλών.  Στήν ιστορική πορεία κάθε μιά άπό τίς φυλές, έδωσε τό δικό της παρόν. Άλλες εξέλιπαν, καί άλλες τείνουν νά εκλείψουν. Άλλες παρέμειναν σάν μιά άπλή παρουσία ενός συνόλου ατόμων καί άλλες κατόρθωσαν νά κάνουν μιά μικρή, πρόσκαιρη έμφάνισι. Μά μερικές προηγήθηκαν, επέβαλλαν μέ τήν υπεροχή τους τήν παρουσία τους καί έδωσαν τό πρόσωπο τους στην εποχή τους.   
Αυτές οί φυλές πού φέρνουν μέσα τους τό τέρμα του δημιουργού, πού κλείνουν μέσα τους τήν δύναμι της δημιουργίας, πού συνδιάζουν τό φιλέρευνό πνεύμα μέ τήν αισθητική ευαισθησία, πού δέν αρκούνται στήν άπλή ίκανοποίησι των αναγκών, μά στό ξεδίψασμα του πνεύματος καί της ψυχής μέσα άπό τήν άναζήτησι τού ωραίου, αυτές οί φυλές πού δημιουρ­γούν ενοράσεις καί κοσμοθεωρητικές προοπτι­κές, αυτές οί φυλές ξεπέρασαν τήν ομάδα καί έγιναν ΕΘΝΗ.
Τό Έθνος είναι μιά ισχυρή διαφοροποίησι. Είναι ή τελείωσι της φυλής, ή πρωταρχική αξία, ή αποκορύφωση της έξελίξεως των άνθρωπίνων ομάδων.


Τό Έθνος είναι μιά διαχρονική παρουσία. Κλείνει μέσα του τό χθες, τό σήμερα, τό αύριο. Είναι ό Λαός στήν ιστορική του πορεία.

Τό Έθνος έχει διαμορφωμένη ίδια συνείδησι, έχει περηφάνεια γιά τίς ρίζες του, γιά τά δημιουργήματα τού παρελθόντος, καί φιλοδο­ξία νά γίνη ό διαμορφωτής του αύριο.

Τό Έθνος γιά νά λειτουργήση σωστά πρέπει νά έχη εξασφαλισμένη τήν εθνική του ανεξαρ­τησία καί τόν ζωτικό χώρο πού του επιτρέπει τήν ικανοποιητική άνάπτυξί του.

Τό Έθνος αποτελεί τόν βασικό φορέα δημιουργίας πολιτισμού. Γιατί μόνον αυτό μπορεί νά λειτουργήσει σάν δημιουργός των ανωτέρων πνευματικών διεργασιών πού όδηγούν στήν γέννηση τού πολιτισμού. Μέσα άπό τό Έθνος, ξεπηδά ή έλιτική ομάδα, οί εκλεκτοί πού θά βάλλουν τίς βάσεις, θά χαράξουν τίς κατευθύνσεις, θά δώσουν τήν ώθησι γιά τό ξεκίνημα του πολιτιστικού κύκλου.

Τά δημιουργήματα τού πολιτισμού δέν είναι αυθύπαρκτα, μά αντανακλούν τήν ψυχοσύνθεσι, τήν ποιότητα καί τίς ενοράσεις τού δημιουρ­γού τους. Έχουν τίς ρίζες τους στήν παράδοσι καί στίς καταβολές τού χθες, μά σφραγίζονται άπό τήν πρωτοτυπία τού σήμερα.


Κάθε Έθνος δημιουργεί τόν δικό του, ιδιαί­τερο πολιτισμό πού τό χαρακτηρίζει απόλυτα καί αποτελεί τόν καθρέπτη πού αντανακλά τήν ποιότητα καί τίς ίκανότητές του.

Ό πολιτισμός δέν παραμένει στά στενά όρια τού Έθνους πού τόν δημιούργησε, μά εξαπλώ­νεται παντού φέρνοντας τά μηνύματα του. Οί αποδέκτες του, ανάλογα μέ τήν ποιοτική τους κλιμάκωσι ειτε τόν αποδέχονται, αφομοιώνον­τας στοιχεία του καί προσαρμόζοντας τα στά μέτρα τους, είτε τόν απορρίπτουν. Οί Βασικές αρχές καί τό πνεύμα του όμως παραμένουν αναλλοίωτα, καί χαρίζουν στό Έθνος πού τόν δημιούργησε τήν θέσι τού ταγού καί τού διαμορφωτού ενός παγκόσμιου πνεύματος.

Τά Έθνη αγωνιούν καί παλεύουν νά κατα­κτήσουν αυτή τήν θέσι, νά  επιβάλλουν τό καθέ­να πρώτο τόν δικό του πολιτισμό, νά ηγηθούν, νά παίξουν τόν ιστορικό τους ρόλο.


Όσο καί άν προσπαθούν τά αρνητικά κατε­στημένα, νά διαΐωνίσουν τό κλίμα παρακμής νά παρατείνουν τήν κατάστασι άποπροσαρμογής, οί Έλιτικές ομάδες πού ξεπηδούν μέσα άπό τά Έθνη, παλεύουν καί φιλοδοξούν νά γκρεμίσουν τούς φραγμούς καί νά χαράξουν τό αύριο.

Τώρα, μέ τήν ανατολή τού 21ου αιώνα, η ιστορία θά δικαίωση τό άξιώτερο, εκείνο που κλείνει μέσα του τήν δύναμι νά είναι ό γεννήτο­ρας της νέας εποχής, της ακμής.

Δικαιωματικά, αυτός ό καινούργιος αιώνας ανήκει στό Έλληνικό Έθνος, ανήκει σέ μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙ­ΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΑΠΙΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ* ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΜΑΣ.

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters