Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΝΑΜΕΙΞΙΣ ΖΑΕΦ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΣ
Προανήγγειλε ψήφιση ἐξπρές γιά τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τά Σκόπια – Ἡ Κυβέρνησις τό παρέπεμψε στίς καλένδες


ΩΜΗ παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς χώρας μας, καί δή στόν τρόπο πού λειτουργεῖ τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ἔκανε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Χωρίς κἄν νά κρατήσει τά προσχήματα, μέ τό πού πάτησε τό πόδι του στήν Ἀθήνα, ἔσπευσε νά δηλώσει στήν «Αὐγή» ὅτι ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἕτοιμη νά ψηφίσει τά τρία μνημόνια συνεργασίας, πού ἐπί τῆς οὐσίας ἀποτελοῦν τήν «οὐρά» τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Πρόκειται γιά μία ἀπαράδεκτη δήλωση ἐκ μέρους ἑνός ἡγέτου, πού θέλει ἡ χώρα του νά ἐνταχθεῖ τό συντομώτερο δυνατόν στήν ΕΕ καί χρειάζεται τήν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Τέτοιες δηλώσεις εἴχαμε συνηθίσει νά ἀκοῦμε τά πρῶτα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὅμως καί τότε οἱ δηλώσεις αὐτές διετυπώνοντο μέ διπλωματική γλῶσσα, καθώς εἶναι ἀπαράβατος κανών ὅτι καμμία χώρα στήν Εὐρώπη δέν μπορεῖ νά ἀναμειχθεῖ στόν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεων μιᾶς ἄλλης χώρας τῆς ΕΕ.

Ὁ Ζόραν Ζάεφ ἀντιθέτως μέ θρασύτητα ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι τά τρία μνημόνια πού ἐκκρεμοῦν θά ἐπικυρωθοῦν συντόμως ἀπό τήν Βουλή. Συνέδεσε τήν ψήφισή τους μέ τήν ἐνίσχυση τῶν διμερῶν σχέσεων, ἰδιαίτερα δέ τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας, καί τήν προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων.

Ἡ Κυβέρνησις θορυβημένη ἀπό τήν προσπάθεια τῶν Σκοπιανῶν νά ἐμπλακοῦν στήν κοινοβουλευτική διαδικασία παραπέμπει στίς καλένδες τήν ψήφιση τῶν μνημονίων. «Δέν ὑπάρχει βία» εἶπαν χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικές πηγές στήν «Ἑστία». Εἶναι γνωστό ἐξ ἄλλου ὅτι πολλοί βουλευτές τῆς ΝΔ, μέ πρῶτον τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἔχουν ταχθεῖ κατά τῶν συμφωνιῶν καί ἔχουν δηλώσει πώς θά τίς καταψηφίσουν, ὅταν καί ὅποτε ἔλθουν στήν Βουλή.

Χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνηντήθη μέ τόν Σκοπιανό ὁμόλογό του στό Μέγαρο Μαξίμου ὅπου ἦταν ἔκδηλη ἡ ἀμηχανία μετά τήν ὠμή παρέμβαση τοῦ Ζάεφ. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὁμίλησε σέ αὐστηρό ὕφος γιά το γεγονός ὅτι εἶναι ζωτικῆς σημασίας ὁ σεβασμός τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας καί ἡ πλήρης, συνεπής καί καλῇ τῇ πίστει ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν –«ὅπως ἔχουμε συζητήσει», ὑπονοώντας ὅτι ὑπάρχουν παρεκκλίσεις πού ἔχουν ἐνοχλήσει τήν Ἀθήνα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ ἦσαν ὀλιγόλογες –ἐν ἀντιθέσει μέ ἐκεῖνες τοῦ Ζάεφ– καί ἀφοροῦσαν ἀποκλειστικῶς τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας καί τήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων.

Ὁ Ζάεφ δέν ἔκανε καμμία ἀναφορά στά περί Συμφωνίας καί ἄρχισε νά ὁμιλεῖ γιά τίς ἐπενδυτικές συμφωνίες στά Σκόπια πού ἔχουν ὑπογράψει ἑλληνικές ἑταιρεῖες. Συνεχάρη τήν Ἑλλάδα γιά τά 200 ἀπό τήν Ἐπανάσταση καί ὁμίλησε μέ ἐνθουσιασμό γιά τήν πτήση ἑλληνικῶν μαχητικῶν πάνω ἀπό τόν σκοπιανό ἐναέριο χῶρο. Ἡ ἐκνευριστική ἀδιαφορία του ὡς πρός τά ὅσα τοῦ εἶπε ἐνωρίτερα ὁ κ. Μητσοτάκης, ἔφθασε στό ζενίθ, ὅταν ζήτησε ἀπό τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό νά τοῦ πεῖ πότε θά ἀνοίξουν τά σύνορα γιά νά ἔλθουν οἱ Σκοπιανοί νά πιοῦν καφέ στήν Θεσσαλονίκη!

Τήν ἴδια στιγμή, δέν ἔχει κοπάσει ὁ σάλος πού προεκάλεσε ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, νά ἀποδεχθεῖ αἴτηση γιά ἐγγραφή στά μητρῶα τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς χώρας τῆς «Μακεδονικῆς Κινήσεως Προωθήσεως τῆς Μητρικῆς Γλώσσας». Ὁ σύλλογος ἱδρύθηκε λίγο μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν –τόν Νοέμβριο τοῦ 2018– καί προωθεῖ ἀκραῖες ἀλυτρωτικές θέσεις Σκοπιανῶν ἐθνικιστῶν, ὅπως τήν διδασκαλία «μακεδονικῆς γλώσσης» ἐντός Ἑλλάδος καί τήν ἀναγνώριση «μειονότητος». Ἡ ἀπόφασις φέρει τήν «ὑπογραφή» τοῦ ὑφυπουργοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό Ποτάμι. Ὑπενθυμίζεται ὅτι βουλευτές τοῦ κόμματος εἶχαν ὑπερψηφίσει τήν Συμφωνία καί δέν εἶχαν φέρει ἀντιρρήσεις σέ ἐνδεχόμενη δημιουργία ΜΚΟ πού θά ἦταν ὑπεύθυνη γιά τήν διδασκαλία τῆς δῆθεν «μακεδονικῆς γλώσσης». Τό ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου δημοσίευσε ἡ ἴδια ἡ ὀργάνωσις στήν ἱστοσελίδα της. Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς φιλοσκοπιανῆς ὀργανώσεως Εὐγενία Νατσουλίδου, περιχαρής, ἔκανε λόγο γιά «ἀναγνώριση ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς “μακεδονικῆς μητρικῆς γλώσσας” Ἑλλήνων πολιτῶν». Ἡ κ. Νατσουλίδου, μέ θητεία σέ ἐθνικιστικές ὀργανώσεις Σκοπιανῶν, ὅλως τυχαίως διατηρεῖ στενές ἐπαφές μέ ἀκραῖα στοιχεῖα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος στήν Θράκη.

Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ εἴδησις ἀπό τό πρωτοσέλιδο τῆς «δημοκρατίας», ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἔσπευσε νά διορθώσει τό μεγάλο σφάλμα στό ὁποῖο ὑπέπεσε καί νά τονίσει ὅτι φιλοσκοπιανή ὀργάνωσις διεγράφη ἀπό τό μητρῶο. Μετά τόν σάλο πού ξέσπασε, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου ἀνεκάλυψε ὅτι «ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς διαχειριστής καί νόμιμος ἐκπρόσωπος τῆς ἐν λόγῳ ΑΜΚΕ φέρεται νά ἔχει ἀπασχολήσει ἐπανειλημμένως τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη, γεγονός πού ἐγείρει σοβαρά ἐρωτήματα ὡς πρός τή δυνατότητα συμπερίληψής του στό Μητρῶο Πολιτιστικῶν Φορέων τοῦ Ὑπ. Πολιτισμοῦ». Προέβαλε δέ τόν ἰσχυρισμό, ὅτι ἡ ἐγγραφή στό Μητρῶο Πολιτιστικῶν Φορέων «ἀποτελεῖ διαδικασία πού ὑλοποιεῖται ἀποκλειστικά σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο μέ τήν προσκόμιση σχετικῶν τυπικῶν δικαιολογητικῶν»!

Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ ἔγκρισις πού ἔλαβε ἡ ὀργάνωσις, οἱ δήμαρχοι Ἐδέσσης καί Ἀλμωπίας Πέλλης, Δημήτρης Γιάννου καί Χρῆστος Μπάτσης ἀντιστοίχως, ἐξέφρασαν τήν ἔκπληξή τους γιά τήν ἐπιπολαιότητα τοῦ Ὑπουργείου. «Ποιά εἶναι ἡ μελέτη συμφώνως πρός τήν ὁποία βασίσθηκαν οἱ ὑπάλληλοι αὐτοί καί ἔδωσαν μία τέτοια ἔγκριση; Ἔχουν γνώση τῆς κατάστασης καί τῶν προβλημάτων πού θά φέρει μία τέτοια ἔγκριση; Ἐπειδή προκύπτουν πάρα πολλά ἐρωτήματα, τό θέμα πρέπει νά ἐξεταστεῖ πολύ σοβαρά. Γιατί, ἄν ὑπῆρχε παραπλάνηση τοῦ ὑπουργείου, πρέπει νά ἀκυρωθεῖ ἡ ἀπόφαση καί σίγουρα νά μήν χρηματοδοτεῖται μία ΑΜΚΕ πού δέν ἀγαπάει τό Ἔθνος καί τήν Ἑλλάδα» δήλωσε ὁ κ. Μπάτσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters