Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ;
Θέμα «τουρκικῆς μειονότητος» στήν Θεσσαλονίκη ἄνοιξε ὁ θρασύτατος κύριος Κιράν ὁ ὁποῖος ζητεῖ νά λειτουργήσουν ὡς λατρευτικοί χῶροι δύο παλαιά τεμένη


ΑΠΟ ΧΘΕΣ κινεῖται μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Θράκης ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Γιαβούζ Σελίμ Κιράν. Θά ἑορτάσει τό ραμαζάνι μαζί μέ τήν μειονότητα, τήν ὁποία ἡ Ἄγκυρα ἐπιμένει νά ὀνομάζει «τουρκική». Ἀνοίγει ὅμως καί ζήτημα μειονότητος στήν Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστική εἶναι σχετική ἀνάρτησίς του στό Twitter: «Στή Θεσσαλονίκη συναντηθήκαμε μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς τουρκικῆς κοινωνίας, τούς θρησκευτικούς λειτουργούς» καί ὅπως εἶπε «δέν μποροῦν νά γίνουν ἀποδεκτές οἱ πιέσεις καί οἱ περιορισμοί στήν ἐλευθερία θρησκείας, γλώσσης καί προσευχῆς τῶν ὁμογενῶν μας. Εἴμεθα δίπλα στούς ὁμογενεῖς μας πού παρά τίς δυσκολίες διατηροῦν τήν ταυτότητα καί τήν θρησκεία τους.»

Καί αὐτά ἐνῶ ἐπεσκέπτετο «ὀθωμανικά μνημεῖα» ὅπως τό Γενί τζαμί καί εἶχε ἐπικοινωνία μέ ἀνυπόστατες ὀργανώσεις ὅπως κάποια Ἕνωσις Μουσουλμάνων Μακεδονίας Θράκης! Ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός προκαλεῖ εὐθέως. Θέτει ζήτημα «ὁμογενῶν» του πού καταπιέζονται. Ὁπότε τό ἐρώτημα εἶναι ποιός καί γιά ποιόν λόγο συνεφώνησε νά γίνει αὐτή ἡ ἐπίσκεψις. Γιατί ἐπιτρέπεται σέ ἕναν Τοῦρκο κυβερνητικό παράγοντα νά ἔρχεται νά μᾶς ἐπιδεικνύει ἐδῶ τήν περιφρόνησή του πρός τό διεθνές δίκαιο καί πρός τούς νόμους τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους. Εἶναι περιφρόνησις πρός τό διεθνές δίκαιον νά χαρακτηρίζει «τουρκική» μία μειονότητα πού εἶναι ἀναγνωρισμένη ὡς μουσουλμανική. Εἶναι περιφρόνησις πρός τό ἑλληνικό Κράτος νά ἐπισκέπτεται τούς ψευτομουφτῆδες, ὅταν ὑπάρχουν κανονικῶς ὁρισμένοι (σύμφωνα μέ ὅλα τά προβλεπόμενα ἀπό τό Κοράνι) μουφτῆδες τούς ὁποίους ἀναγνωρίζει ἡ Ἑλλάς.

Καί ἀφοῦ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἦλθε καί συμπεριφέρεται μέ αὐτόν τόν τρόπο, γιατί δέν ἔχει ἀκόμη κηρυχθεῖ ἀνεπιθύμητος, ὥστε νά ὑποχρεωθεῖ νά ἐπιστρέψει ἀμέσως στήν Τουρκία;

Γνωρίζουμε ὅτι δέν εἶναι ἡ διπλωματική ἁβρότης σκοπός αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως. Ὅπως καί δέν ἦταν καί καμμία ἀπό τίς ἐπισκέψεις Τούρκων ἀξιωματούχων τίς ὁποῖες ἀνεχθήκαμε κατά τό παρελθόν. Καί ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα καί τόν ἀφήσαμε οὐσιαστικῶς ἀσύδοτο στήν Θράκη. Καί ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἦλθε καί ὑπῆρξε ἐξ ἴσου προκλητικός. Εἶναι ἀκατανόητο τό ὅτι ἀφήνουμε τέτοιες καταστάσεις νά διαιωνίζονται. Πρόκειται γιά πολιτικές ἐνέργειες ἀμφισβητήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας καί προωθήσεως τῶν ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκίας εἰς βάρος ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί ἑλληνικῶν πληθυσμῶν. Ὁπότε ἐπανερχόμεθα στό βασικό: «Γιατί ἐπιτρέπουμε τέτοιες ἐπισκέψεις;».

Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες γιά τό τί θά κάνει ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός, ἔχουμε τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Ἀγκύρας πού τά λέει ὅλα:

«Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης Yavuz Selim Kıran, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, θά πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη στήν Θεσσαλονίκη καί τήν «Δυτική» Θράκη τό διάστημα 5-6 Μαΐου 2021.

»Κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του, ἡ Α.Ε. Kıran θά συναντήσει, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ μῆνα τοῦ Ραμαζανιοῦ, πρωτίστως, τούς “Μουφτῆδες” τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς Ξάνθης, καθώς καί τούς ἐκπροσώπους τῶν φορέων καί ὀργανώσεων, καί τά μέλη τῆς “Τουρκικῆς” Μειονότητος στή “Δυτική” Θράκη, ἐνῶ θά ἐπισκεφθεῖ Μειονοτικά σχολεῖα καί ὀθωμανικά μνημεῖα.

»Ὁ Ὑφυπουργός θά πραγματοποιήσει ἐπίσης ἐπίσκεψη στήν Οἰκία Atatürk στή Θεσσαλονίκη.».

Δέν θά περιορισθεῖ ὅμως, ὁ Γιαβούζ Σελίμ Κιράν στίς περιοχές τῆς μειονότητος. Μέχρι τό Διδυμότειχο θά φθάσει μέ πρόσχημα τήν ἐπιθεώρηση τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ πρό πολλῶν ἐτῶν καέντος τεμένους τοῦ Βαγιαζήτ.

Νά σημειωθεῖ ἐπιπροσθέτως ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐπίσημη ἐπίσκεψη ἀλλά γιά «ἰδιωτική». Τώρα πόσο «ἰδιωτική» μπορεῖ νά εἶναι ὅταν στήν Θεσσαλονίκη τόν ὑποδέχεται ἐπισήμως ὁ Τοῦρκος πρέσβυς καί νά περιοδεύουν μαζί «ὀθωμανικά μνημεῖα» εἶναι κάτι πού σηκώνει πολλή συζήτηση. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι τά θέλουν ὅλα δικά τους. Δέν θέλουν τήν ἐπίσκεψη ἐπίσημη γιά νά μποροῦν νά κινοῦνται κατά τό δοκοῦν ὅπου θέλουν καί ὅπως θέλουν. Ἀπό τήν ἄλλη προσδίδουν τήν ἐπισημότητα τῆς ἐπιθεωρήσεως ἔργων –ὅπως στό τέμενος– καί τῆς ἐπισκέψεως σέ σχολεῖα καί ὀργανώσεις γιά νά δώσουν στά μέλη τῆς μειονότητος τό μήνυμα, ὅτι εἶναι ἐπικυρίαρχοι.

Ἴσως μάλιστα νά νομίζουν πώς ἔτσι παίρνουν ρεβάνς γιά τήν ταπείνωση πού ὑπέστη ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στήν Ἄγκυρα, ὅταν ὑπεχρεώθη νά ἀκούει τήν ἀπαρίθμηση τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος –καί τῶν ἀδίκων τῆς Τουρκίας– ἀπό τόν πληθωρικό ὅσο ὅμως καί ἀκριβῆ λόγο τοῦ Νίκου Δένδια. Τό ζήτημα εἶναι πῶς καί γιατί ἐμεῖς τά ἐπιτρέπουμε αὐτά. Πολύ περισσότερο ὅταν ἔχουμε δύο δεδομένα. Πρῶτον, τίς ἐπισκέψεις καί ἄλλων Τούρκων κυβερνητικῶν κατά τό παρελθόν, πού ἔχουν ἐξελιχθεῖ σέ ἀπαράδεκτες κινήσεις ἀσκήσεως ἐπιρροῆς. Δεύτερον, τίς συνεχεῖς ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας σέ κάθε ἐπίπεδο. Ἀκόμη καί κατά τό πρόσφατο ταξίδι τοῦ κ. Δένδια στήν Ἄγκυρα, ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν (ἔτσι ἀναφέρουν ἀξιόπιστες πληροφορίες) ἐζήτησε ἀπό τόν κ. Δένδια τήν ἐπαναλειτουργία δύο τζαμιῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Γιά ποιόν λόγο; Μήπως ὑπάρχουν καί ἐκεῖ μουσουλμάνοι καί δέν τό γνωρίζουμε; Ἤ μήπως μετά τήν Θράκη οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων θά φθάσουν μέχρις ἐκεῖ; Εἶναι καί ἡ γενέτειρα τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ ἄλλως τε, ὅπως δέν χάνουν εὐκαιρία νά μᾶς θυμίζουν. Τό ἔπραξε καί πάλι ὁ ὑφυπουργός Κιράν. Προφανῶς προσβλέπων σέ νέες διεκδικήσεις.

Μᾶλλον χλιαρή θά χαρακτηρίζαμε τήν ἀντίδραση κύκλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού περιορίσθηκαν νά ἐπισημάνουν ὅτι ἡ Ἑλλάς «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στίς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις, πλήρως σεβόμενη τό Διεθνές Δίκαιο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πυξίδα τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς καί στό πλαίσιο αὐτό ἐφαρμόζει τίς προβλέψεις πού ἀπορρέουν ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης τοῦ 1923, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τήν ὕπαρξη θρησκευτικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στή Θράκη». Ἐπίσης, ἀναφέρουν πώς ἡ Μουσουλμανική Μειονότης, ἡ ὁποία εὐημερεῖ, ἀριθμεῖ περίπου 120.00 κατοίκους, Ἕλληνες πολῖτες, καί προσθέτουν πώς στήν περιοχή αὐτή λειτουργοῦν σήμερα 127 μειονοτικά σχολεῖα, καθώς καί 260 τεμένη.

Τέλος, οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές διαμηνύουν πώς ὁποιαδήποτε προσπάθεια διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος καί παραποιήσεως τῶν στοιχείων αὐτῶν, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται, εἶναι αὐτονόητα ἀπορριπτέα καί δέν χρῄζει περαιτέρω σχολιασμοῦ.Δυστυχῶς, δέν ἀρκεῖ ἡ δήλωσις, πώς τά τουρκικά ψεύδη εἶναι ἀπορριπτέα. Ἀπαιτεῖται ἀντίδρασις πιό δυναμική!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters