Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ Η «ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΚΟΠΙΩΝ»

Του Ἰωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Διευθυντή τῶν «Ἐκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ»
acroceramo@hellasbooks.gr

 
Τό Ἔθνος εἶναι ὁ Λαός στήν ἱστορική του πορεία. Εἶναι τό σύνολο ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων πού χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό κοινή: φυλή, γλῶσσα, θρησκεῖα, παραδόσεις καί βιώματα. Στοιχεῖα πού διαμορφώνουν κοινή συνείδηση δηλ. ἐθνική συνείδηση. Τό ἔθνος δέν περιορίζεται στά κρατικά ὅρια πατρίδος, ἀλλά ἐξαπλώνεται ὅπου εἶναι συγκεντρωμένοι πληθυσμοί του πού βρίσκονται σέ προγονικές ἑστίες ἐκτός τῶν συνόρων τοῦ κράτους-βάσης του. 


Ὅταν ἀπειλεῖται τό ἔθνος ἐκδηλώνεται ἡ ἐνεργητική του πλευρά, ἀπελευθέρωση σκλαβωμένων ἀδελφῶν (ὁμοεθνῶν) ὅπως πού δέν φρονεῖ μόνο ἐθνικά ἀλλά καί ἀγωνίζεται ἐθνικά δηλ. ὁ ἐθνικισμός του. Ὅταν τό ἔθνος ἐκδηλώνεται πρός ἔγινε π.χ. γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, τόν προηγούμενο αἰώνα στήν Μακεδονία, Θράκη, Ἰωνία, Πόντο, Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Κύπρο, τότε ἔχουμε «Ἀλυτρωτισμό» ἤ ἀλλιῶς ἀλυτρωτικό ἐθνικισμό.
Σέ κάθε περίπτωση, ὁ ἐθνικισμός καί ὁ ἀλυτρωτισμός ἀφοροῦν στά δίκαια ἑνός ἔθνους ὑπαρκτοῦ καί διαχρονικοῦ πού ἀντιστέκεται ὑπερασπίζοντας τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Ὑπερασπίζοντας δηλ. τούς ἀνθρώπους του, τά ἐθνικά τους δικαιώματα καί τήν κληρονομιά τους. Ἐν ὀλίγοις: τήν Ἱστορία, τό Παρόν καί τό Μέλλον του.
Στό διά ταῦτα λοιπόν. Ἐρωτῶ:
 Εἶναι τά «Σκόπια» ἔθνος; Ἀποτελεῖ αὐτό τό Βαλκανικό κρατικό συνονθύλευμα Ἀλβανῶν, Ἀθίγγανων, Βορείων Ἑλλήνων, Βούλγαρων, γεννιτσάρων τοῦ κομμουνιστικοῦ παιδομαζώματος 1948-᾽49, Σλάβων κ.ἄ. Ἔθνος;;;;
 Ἀπειλοῦνται «ἐθνικά δίκαια» τῶν Σκοπιανῶν;
 Ἔχουν τά Σκόπια «ὑπόδουλα» ἤ «ἀλύτρωτα» ἀδέλφια στό ἀνύπαρκτο ἔθνος τους;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή.
Πρῶτον: δέν ὑπάρχει «ἐθνικισμός» τῶν Σκοπίων, διότι δέν ὑπάρχει ἔθνος τῶν Σκοπίων. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἐθνικισμό» τῶν Σκοπιανῶν τούς χαρίζει ΕΘΝΟΣ, τούς δίνει ἐθνική ὀντότητα.
Δεύτερον: δέν ὑπάρχει «ἀλυτρωτισμός» τῶν Σκοπίων διότι δέν διαθέτουν ἀλυτρώτους ὁμοεθνεῖς σέ πατροπαράδοτες σκλάβες πατρίδες. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἀλυτρωτισμό» τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἀποδοχή ἐθνικῆς ὀντότητας. Αὐτό πού ἐκφράζουν οἱ Σκοπιανοί εἶναι προφανῶς κρατικός σωβινισμός καί ἰμπεριαλισμός σέ βάρος ξένου ἔθνους καί κράτους.
Γι᾿ αὐτό ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ζήτημα τῶν Σκοπίων θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικοί στήν ὁρολογία πού χρησιμοποιοῦν. Ἄς μήν τούς παρασύρει ἡ ἐν γένει δαιμονοποίηση τοῦ ὅρου ἐθνικισμός πού προωθεῖ ἡ ἀ-εθνής Νέα Τάξις Πραγμάτων καί ἡ παγκοσμιοποιητική Ἀριστερά.
Οἱ Σκοπιανοί εἶναι σωβινιστές (ἱστορικά, πολιτιστικά καί ἐδαφικά) μέ ἰμπεριαλιστικές διεκδικήσεις (ἱστορικές, πολιτιστικές καί ἐδαφικές) σέ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἔτσι πρέπει νά τούς καταγγείλουμε.

Δυστυχῶς ὅμως ὁ σωβινισμός τῶν Σκοπίων βρῆκε τελευταία τόν πιό χρήσιμό της συνεργάτη καί συνοδοιπόρο στήν σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ…
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 13 Ἰουνίου (ἡμερομηνίας ΘΑΝΑΤΟΥ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου)… κυκλοφόρησε ἀπό τό ὑπουργείο Ἐσωτερικῶν τό προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας τῶν δύο κρατῶν…
Τό 20σέλιδο ἔγγραφο λοιπόν:
- διακατέχεται ἀπό πολλές διακρατικές τεχνικές καί διαδικαστικές λεπτομέρειες πού εἶναι ἡ προβλεπόμενη παγκοσμίως ἀπλή λογική καί βρίσκονται σέ ὅλες τίς διακρατικές σχέσεις….
- προβλέπει τήν ἀφαίρεση «ἀλυτρωτικῶν» ἀναφορῶν καί συμβόλων ἀπό τό σύνταγμα τῶν Σκοπίων, καθῶς καί ἀπό τά σχολικά βιβλία τους… καί ἐδῶ εἶναι πού θά ὑπερθεματίσουν ὅλοι οἱ ἀνόητοι καί μειοδότες ὑπέρ τῆς «συμφωνίας»…
Καί ἐν συνεχεία ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ:
- τό ΟΝΟΜΑ… νά εἶναι ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…
- οἱ μέ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΣ νά λέγονται ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ καί
- ἡ ΓΛΩΣΣΑ πού μιλοῦν νά ὀνομάζεται ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!!!!
Ἡ δέ σκόπιμη μή ἀναφορᾶ τῆς «ἐθνικότητας» καί ἀντ᾽ αὐτῆς ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «ἰθαγένεια» μαρτυρᾶ τήν ὕπουλη σκοπιμότητα…
Οἱ ΑΘΛΙΟΙ κυβερνῶντες δηλαδή, ἀπό τήν μία «ὑποχρεώνουν» τούς Σκοπιανούς νά ἀφαιρέσουν τά «ἀλυτρωτικά» χαρακτηριστικά τους καί τήν ἴδια στιγμή τούς ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ: - (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ,
- (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ καί
- (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ!!!
ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΕΙ δηλαδή αὐτά πού τό σκοπιανό συνονθύλευμα δέν εἶχε καταφέρει μέχρι τώρα νά ἀποκτήση… ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΘΝΟΣ.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ αὐτή ΔΕΝ μπορεῖ νά περάσει περιφρονώντας καί παραβιάζοντας τήν θέληση καί τήν φωνή τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅπως αὐτή καταδείχθηκε μέ τά πρωτοφανῆ σέ ἔνταση καί πλῆθος Ἐθνικά Συλλαλητήρια καί ὄχι μόνο!…
Εἶναι ἐθνική ἐπιταγή σήμερα ὁ Ἑλληνικός Λαός νά δείξει τίς ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του σέ κάθε ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ, ὅπως στό παρελθόν ἔδωσε τό παρόν σέ κάθε Ἀγώνα τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!
Γιατί ὅπως ἔγραψε τόν καιρό τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ὁ μεγάλος Ἓλληνας Ἰδεαλιστής Ἴων Δραγούμης:
''Εἶναι ἀνοιγμένος τώρα μπροστά στά θολωμένα μάτια σας, καί τά μυαλά σας τά σκοτισμένα ἕνας δρόμος ἀληθινός.
Δρόμος ζωής καί πολέμου. Ἄν θέλετε πάρετε το.
ΕΙΔΕΜΗ ΣΑΠΙΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ!!ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters