Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟ

Δρομολογείται αφαίρεση του Σταυρού εκ της σημαίας ενόψει της επικείμενης αναθεωρήσεως του Συντάγματος.

Του Χαράλαμπου Β. Κατσιβαρδά
Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω
 


Είναι πρόδηλο ότι το έθνος, συν τω χρόνω προιόντι, συρρικνούται επικινδύνως, η εθνική κυριαρχία καταλύεται, αρχής γενομένης της εκουσίας υπαγωγής εις τα μνημόνια εν συνδυασμώ με την εθνικά ασκούμενη μειοδοτική πολιτική.


Πέραν όμως των γεωγραφικών απειλών και της ηττοπαθούς εθνικά ενδοτικής στάσεως, η Ελλάς έχει ανυπερθέτως καταστεί έρμαιο της εγκαθιδρυθησομένης Παγκσομιοποιήσεως αλλά και της νεοπαγούς Νέας Τάξης Πραγμάτων.


Η προαγωγή του ιδεολογήματος του εθνομηδενισμού, η παραχάραξη της ιστορίας, η αποδόμηση της γλώσσας, η κατασυκοφάντηση της παράδοσης και εν γένει του Ελλαδικού πολιτισμού, συνιστούν ανυπερθέτως επιμελώς μεθοδευμένες πρακτικές ούτως ώστε να καταλυθούν οι εθνικές ταυτότητας και να προλειανθεί προσηκόντως το έδαφος δια την επέλαση του ολετήρα της ομογενεοποιήσεως και να νοθευτούν η συμπαγεία των εθνών, με επιδοτούμενους μετανάστες.


Ήδη σήμερον ομολογείται δια επισήμων χειλέων των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων η αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού δια τις ορδές της ανελέγκτου και αθρόου προσελεύσεως των μεταναστών, οι οποίες θα επιλύσουν αμελλητί και αυτόχρημα το οξύ και διογκούμενο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.


Η έλλειψη εθνικής πολιτικής τεκμαίρεται και από την φορολόγηση του τρίτου παιδιού, το οποίο λογίζεται υπό του Ελληνικού Κράτους ως πολυτελές τεκμήριο διαβιώσεως αντί να δίδονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα δια την εξ αντιθέτου διεύρυνση της Ελλαδικής οικογένειας ως άλλωστε διαλαμβάνει και η Συνταγματική έννομη τάξη.


Οι αναθεωρητές της ιστορίας μαζί με τους κλειδούχους της κερκόπορταας ευαγγελίζονται την συνθλιπτική ισοπέδωση της Πατρίδας μας πανηγυρίζοντας ήδη δια την ολσχερή εξαφάνιση του Ελληνισμού.


Το Ελλαδικό κοινβούλιο λογοδοτεί εις την ίδια υπερεθνική αρχή, η οποία επιβουλεύεται το Ελλαδικό Κράτος προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιοτελείς σκοπιμότητες, αδιαφορώντας δια την εθνικό και εν τοις πράγμασι δημόσιο συμφέρον.


Το τρίπτυχο της προελαυνούσης αυτής καταστάσεως ανάγεται εις τον ράγδην μετασχηματισμό των εθνών κρατών εις  ουδετεόρθησκα, ουδετερόφιλα και ουδετεροεθνή κράτη, τα οποία στερούνται ορισμένης ταυτότητας και εθνικής αυτεπίγνωσης.


Τα ως άνω τα οποία βιώνουμε, επίκεται, εν δέοντι καιρώ, δηλαδή οσονούπω, ενόψει της επομένης Συνταγματικής αναθεωρήσεως ήτοι εν έτει 2024, την ανακίνηση του ακανθώδους και καίριου ζητήματος εγκείμενο εις τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας με ό,τι τούτο συνεπάγεται.
Ναι μεν υφίσταται το άρθρο 3 του Συντάγματος, καθώς και η προμετωπίδα, δια της οποίας δεσπόζει «εις το Όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας» πλην όμως, οι μηχανισμοί τα εκλαμβάνουν καθώς και η «ορθόδοξη-κρατούσα» άποψη των καθεστωτικών Συνταγματολόγων φρονούν ότι δεν ενέχει κανονιστική ισχύ, απλώς εθιμοτυπική ως δηλωτικό στοιχείο ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους άνευ ετέρου τινός.


Παρά ταύτα, όμως εν περιπτώσει πλήρως διαχωρισμού, η Εκκλησία δεν έχει ουδεμία δικαιοδοσία εκχώρησης των «θρησκευτικών της συμβόλων» εις τις κρατικές δομές, ήτοι οι εικόνες των Αγίων αλλά και ο Εσταυρωμένος θα παύσει να δεσπόζει εις περίοπτη θέση, στα Δικαστήρια , στις Κρατικές Υποδομές, στα Σχολεία και ούτω καθ’ εξής, λόγω ότι θα θίγει την ισότητα της θρησκευτικής ελευθερίας, όπου ουδεμία θρησκεία θα απολαμβάνει ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως υπό του Κράτους διότι θα καθίσταται δηλωτικό κατηχήσεως και προσηλυτισμού. 


Το αυτό σαφώς θα συμβεί και με τις δοξολογίες, τον Αγιασμό, εις ορισμένες πολιτικές περιστάσεις,  ήδη έχει περιοριστεί ο όρκος εις τα δικαστήρια αλλά και εντός του Κοινοβουλίου, πλην όμως, το αξιοπερίεργο είναι και το θέτω, ως τροφή δια σκέψη και εν ταυτώ λαβή δια αλλεπάλληλους συνειρμούς ότι οι ίδιοι αυτόκλητοι και διαπρύσιοι κήρυκες της αθεΐας, στρέφονται σφόδρα κατά της πρωτοκαθεδρίας έτερων θρησκειών εν τη  Πατρίδας μας, καθιστάμενοι αυτοδικαίως σφοδροί πολέμιοι εν τέλει κατά της ζώσης Ορθοδόξου Παραδόσεως.


Ως εκ τούτου, λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών, εν συνεχεία με την αναφυόμενη προβληματική, μετά την επέλευση διαχωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας, μεταξύ άλλων θα αφαιρεθεί ο Σταυρός εκ της σημαίας, δια τον λόγο ότι, συνιστά αμιγώς ένα θρησκευτικό σύμβολο το οποίο δεν είναι κατοχυρωμένο εκ του Συντάγματος.


Πέραν της οντολογικά ιστορικής συναλληλίας του έθνους με την ίδρυση του Κράτους, συνιστά προεχόντως εν θρησκευτικό σύμβολο το οποίο επιβάλλεται να καταργηθεί δια της απεμπλοκής της Κρατούσας θρησκείας με τον Κράτος, άρα δηλαδή αυτομάτως, η Ελλαδική σημαία, θα απεμπολήσει τον πυρήνα του πολιτισμού της και θα επέλθει οριστικά και αμετάκλητα η ρήξη έθνους-πολιτισμού ταυτότητας και αλλογενούς εν τέλει Κράτους το οποίο αφανώς θα κηδεμονεύεται υπό τρίτων ιθυνόντων νοών.


Τούτο δε τεκμαίρεται εκ του γεγονότος ότι η Ελληνική Σημαία δεν είναι κατοχυρωμένη εκ του Συντάγματος ως παλαιότερον συνέβαινε εις την Συνταγματική έννομη τάξη της στρατιωτικής δικτατορίας, διαρκούσης της επταετίας εν έτει 1968  και συγκεκριμένα εις το άρθρο 4.: εθνική σημαία της Ελλάδος είναι δίχρους, κυανή και λευκή. Σχηματίζεται εξ εννέα οριζοντίων ταινιών, πέντε κυανών και τεσσάρων λευκών, διατεταγμένων εναλλάξ. Εις την άνω προς τον ιστόν γωνίαν υπάρχει λευκός ισοσκελής σταυρός εντός κυανού τετραγώνου, έχοντος μήκος πλευράς ίσον προς το πλάτος πέντε ταινιών».


Εν κατακλείδι, η απαξία της Ελλαδικής εν γένει σημαίας, πέραν εκ του ως άνω ελλοχεύοντος κινδύνου, είναι πρόδηλο,  ότι ουδόλως προστεύεται ως εθνικό σύμβολο,  υπό της Ποινικής Νομοθεσίας,αλλά αμιγώς ως κρατικό σύμβολο, άρα λοιπόν, εάν κάποιος ρυπάνει, αλλοιώσει ή καύσει δημοσίως την Ελληνική σημαία, δεν λογίζεται ποινικό αδίκημα, εξ αντιδιαστολής με τον αφαίρεση της Ελληνικής σημαίας από μία Κρατική υπηρεσία και πάλι υπό προϋποθέσεις.


Το άρθρο 191 Α του Ποινικού Κώδικα υποβάθμισε το αδίκημα της προσβολής του εθνικού συμβόλου αφενός ως κρατικό αμιγώς σύμβολο της πολιτειακής εξουσίας και επουδενί του έθνους, το οποίο κολάζεται ως έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης της δημοσίας τάξεως, μειώνοντας το εύρος της αξιοποίνου συμπεριφοράς, υπό την έννοια ότι στοιχειοθετείται οιαδήποτε δημόσια μορφή ρύπανσης, παραμόρφωσης, καταστροφής ή αφαίρεσης εθνικού συμβούλου υπό του εκάστοτε δράστη, αν και εφόσον αποδειχθεί έκθεση σε κίνδυνο της δημόσιας τάξεως, ήτοι διασάλευση και διατάραξη των ήρεμης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των πολιτών.


Εν άλλοις λόγοις, εάν ο εκάστοτε επίδοξος δράστης, εν γνώσει του πραμορφώσει και καταστρέψει το εθνικό σύμβολο δολίως και επί τω τέλει να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, πλην όμως, εάν και εφόσον τούτο, δεν το πράττει, εν τω πλαισίω της κρατικής εξουσίας, δηλαδή να αφαιρέσει μία σημαία από ένα κρατικό όργανο, διασαλεύοντας την δημόσια τάξη, θέτοντας σε κίνδυνο αυτή, ή εισέτι και να το πράξει, δηλαδή να αφαιρέσει ή να καταστρέψει μία Ελληνική σημαία από ένα κτήριο πλην όμως αν το πράξει άνευ διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως η πράξει αυτή παραμένει ατιμώρητη.


Εν κατακλείδι, η Ελλάς Εάλω, η διαγραφή της ιστορίας μας και η λήθη του έθνους προβάλλεται δια μέσου του ποινικού κώδικα την ίδια στιγμή, την οποία ποινικοποιείται η ελευθερία έκφρασης και ο πατιρωτισμός.


Το ίδιο το Κράτος υποτιμά το εθνικό μας σύμβολο δια των ποινικών διατάξεων της, τα συμπεράσματα δικά σας.


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters