Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ


Ὁ Ἀλβανός Πρόεδρος Μπαϊράμ ἀπαίτησε τήν ὑποστολή της, ἀλλά ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος ἠρνήθη καί ἀπεχώρησε

Απαράδεκτη ἀλβανική πρόκλησις διεπράχθη τήν ἡμέρα πού ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας εὑρίσκετο στά Τίρανα, τήν παραμονή τῆς ἡμέρας πού ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπρόκειτο νά πραγματοποιήσει τήν ἀναβληθεῖσα περιοδεία του στά χωριά τῆς Χειμάρρας, τήν Δερβιτσάνη καί τήν Λειβαδιά. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάϊ διετύπωσε τήν ἀπαίτηση νά ὑποσταλεῖ ἡ ἑλληνική σημαία ἀπό τόν μειονοτικό Δῆμο Φοινίκης καί, ἀφοῦ ὁ δήμαρχος Χριστάκης Κίτσιος ἠρνήθη, ἀκύρωσε τήν ἐπίσκεψή του.

Σημειώνεται ὅτι οἱ δῆμοι τῆς Βορείου Ἠπείρου στούς ὁποίους κατοικοῦν Ἕλληνες, μέλη τῆς ἀναγνωρισμένης ἐθνικῆς μειονότητος, δικαιοῦνται νά ἔχουν ἀνηρτημένες στά δημοτικά καί ἄλλα κρατικά καταστήματα καί τήν ἀλβανική καί τήν ἑλληνική σημαία. Ἐπιπροσθέτως, κάποιοι δῆμοι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Φοινίκη, ἀναρτοῦν καί τήν σημαία τῆς ΕΕ.

Ὁ Ἀλβανός Πρόεδρος, ὅμως, παρεγνώρισε αὐτήν τήν πραγματικότητα καί ἐκινήθη κατά τρόπον λίαν προσβλητικό, καί γιά τόν δήμαρχο ἀλλά καί γιά τήν μειονότητα ἐν γένει. Ἡ αὐτοκινητοπομπή του πέρασε ἀπό τό Φοινίκι καί διῆλθε πρό τοῦ δημαρχείου χωρίς νά σταματήσει. Ἡ πρόκλησις, ὅμως, συνεχίσθηκε καί στό χωριό Ἅλυκο, ὅπου θά γινόταν κατάθεσις στεφάνου. Καί ἐκεῖ, ὅμως, ὁ Μπαϊράμ Μπεγκάϊ ἀντιμετώπισε τήν ἄρνηση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν νά ὑποστείλουν τήν ἑλληνική σημαία.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βορειοηπειρωτική μειονότης εἶναι ἀναγνωρισμένη ὡς ἐθνική καί καμμία σχέση δέν μπορεῖ νά ἔχει τό καθεστώς της μέ αὐτό τῆς μειονότητος τῆς δυτικῆς Θράκης, πού εἶναι καθαρῶς θρησκευτική. Συνεπῶς, οἱαδήποτε προσπάθεια συγκρίσεων θά ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ. Θά σημειώσουμε, ἀκόμη, ὅτι γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν οἱ προβλέψεις τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας τοῦ 1914 γιά αὐτονομία καί σειρά ἄλλων δικαιωμάτων γιά τόν ἑλληνικό πληθυσμό. Ἀπό τά δικαιώματα αὐτά, ἐλάχιστα ἀσκοῦνται ἀπό τήν ἑλληνική μειονότητα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ δυνατότης νά ὑπάρχει ἐπηρμένη ἡ ἑλληνική σημαία δίπλα στήν ἀλβανική.

Ἡ εἰδησεογραφία δέν ἀναφέρει νά ἐτέθη τό θέμα στά Τίρανα, κατά τήν συνάντηση τοῦ Νίκου Δένδια μέ τήν Ἀλβανίδα ὁμόλογό του, Ὄλτα Χάτσκα. Ἀπεναντίας, ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν τουρκική διείσδυση στήν Ἀλβανία, καθώς μόλις εἶχε γίνει γνωστή ἡ ἀπόφασις ἀγορᾶς τριῶν ἐξοπλισμένων μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων (drones). Ἐτόνισε ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ κινήσεις αὐτές τῆς Τουρκίας ἀντιβαίνουν πρός τό εὐρωπαϊκό κεκτημένο.

Ταὐτοχρόνως, ὁ κ. Δένδιας ἐπεσήμανε τόν θετικό ρόλο πού μπορεῖ νά διαδραματίσει ἡ Ἑλλάς στήν ἔνταξη τῶν χωρῶν τῶν δυτικῶν Βαλκανίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: «Αὐτό τό μήνυμα μετέφερα στό Βελιγράδι, αὐτό τό μήνυμα μετέφερα στήν Πρίστινα, αὐτό τό μήνυμα μετέφερα καί στόν συνάδελφό μας, τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Καί θά ἤθελα νά ἐπαναβεβαιώσω, ἀπό ἐδῶ, ἀπό τά Τίρανα, τήν ἀπόλυτη ἑτοιμότητα τῆς χώρας μου νά παράσχει κάθε ἐνταξιακή ἀρωγή στήν Ἀλβανία, σέ κάθε τομέα πού ἐσεῖς κρίνετε ὅτι σᾶς εἶναι χρήσιμη».

Ὑπογραμμίζοντας ὅτι «τό εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα ἔχει ἐξασφαλίσει πρόοδο, σταθερότητα, εὐημερία καί συνεργασία στό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς Εὐρώπης γιά πολλές δεκαετίες», ὁ κ. Δένδιας ἀνεφέρθη καί στίς ἀναθεωρητικές δυνάμεις: «Πιστεύουμε ὅτι αὐτός ὁ δρόμος (ὁ εὐρωπαϊκός) στήν πραγματικότητα εἶναι μονόδρομος καί ἀποκτᾶ τεράστια σημασία στή σημερινή συγκυρία, κατά τήν ὁποία ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισή τους ἀναθεωρητικές δυνάμεις, πού ἐπιθυμοῦν νά ἐπιστρέψουμε σέ ἄλλους καιρούς, σέ ἄλλες ἐποχές, σέ ἄλλες ἀντιλήψεις. Καί προσπαθοῦν οἱ ἀναθεωρητικές αὐτές δυνάμεις νά προσεγγίσουν τά Δυτικά Βαλκάνια μέ ἀπώτερο στόχο, φοβᾶμαι, ὄχι τήν συνεργασία, ἀλλά τήν δημιουργία ζωνῶν ἐπιρροῆς, πού δέν συνάδουν οὔτε μέ τό εὐρωπαϊκό acquis, οὔτε μέ τήν εὐρωπαϊκή προοπτική, οὔτε μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀξίες».

Ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ κ. Δένδια ὁλοκληρώθηκε μέ συνάντηση μέ τόν Ἔντι Ράμα μετά τήν ὁποία ἐδήλωσε: «Ἐδῶ στά Τίρανα τελειώνει ἡ περιοδεία μου στά Δυτικά Βαλκάνια. Εἶχα τήν εὐκαιρία νά συναντηθῶ τό πρωΐ μέ τήν ὁμόλογό μου, τήν Ἀλβανίδα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, καί τό μεσημέρι εἶχε τήν εὐγένεια νά μοῦ παραθέσει γεῦμα ὁ Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα. Εἴχαμε τήν δυνατότητα καί μέ τούς δύο συνομιλητές μου ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀναλύσουμε τήν κατάσταση στά Δυτικά Βαλκάνια, τά προβλήματα πού ὑπάρχουν στό βόρειο Κόσοβο, ἀλλά ἐπίσης νά ἀναφερθοῦμε καί στίς διμερεῖς μας σχέσεις».

 

https://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bc%90peisodio-me-tin-%e1%bc%91lliniki-simaia-stin-foiniki-t%e1%bf%86s-voreiou-%e1%bc%a0peirou/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters