Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Του Πέτρου Ι. Νικολού
Ασκούμενου Δικηγόρου, Νομική ΕΚΠΑ

 

Ἕνα ἀπὸ τὰ πλεῖστα ὅσα εὐχολόγια, τὰ ὁποῖα στὸ καθεστὼς τῆς κυνοβολευτικῆς ἀγυρτείας ἐκστομίζονται μὲ περισσὴ ἄνεση, ἐντυπωσιακὴ φυσικότητα καὶ δογματικὴ βεβαιότητα εἶναι πὼς στὶς σύγχρονες δημοκρατίες ἀδιέξοδα δὲν ὑφίστανται. Ἀκόμα κι ἂν ὑποχρεωθοῦμε, ὅπως καὶ γίνεται, ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ κατεστημένου μέσα μαζικῆς τρομοκρατήσεως ὅτι ὄντως δὲν ὑπάρχουν, κανεὶς ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τοῦ ἀστικοῦ καπιταλισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει οὔτε πατρίδες οὔτε θρησκεῖες οὔτε οἰκογένεια, δὲν μᾶς εἶπε γιὰ ποιοὺς καὶ ὑπὲρ ποίων δὲν ὑφίστανται ἀδιέξοδα. Ἡ πολυπολιτισμικότητα, τὴν ὁποία προάγει σχεδιασμένα καὶ ἐσκεμμένα ὁ εὐαγγελιζόμενος τὸν ἐκσυγχρονισμὸ δυτικὸς κόσμος, διαχώρισε, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὸ ἡμέτερο ἑλληνώνυμο προτεκτορᾶτο, τὸ ἀνθρώπινο εἶδος σὲ δύο κατηγορίες. Κατὰ πρῶτον, στοὺς γηγενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐν εἴδει ἀμνῶν γαλακτοπαραγωγῆς ἀρμέγονται ὑπερφορολογούμενοι, μαντρώνονται ὑποβαλλόμενοι σὲ περιορισμοὺς ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τέλος σφαγιάζονται ἐθνικῶς, κοινωνικῶς καὶ πολιτισμικῶς, μὴ ἐρωτώμενοι, μὴ -ἔστω καὶ προσχηματικῶς- ὑπολογιζόμενοι, καὶ κατὰ δεύτερον στοὺς κατ’ εἰσαγωγὴν ἐπήλυδες ἢ ἄλλως φερέλπιδες ‘‘μπολιαστὲς’’ τῆς κοινωνικῆς μας πολυχρωμίας, τὶς ἀπειράριθμες ἀφροασιατικὲς ὀρδὲς τῆς λαθραίας καὶ παρανόμου μεταναστεύσεως, οἱ ὁποῖες ἀπολαύουσες κανονικὲς πληρωμένες διακοπὲς ἐξόδοις τῶν αὐτοχθόνων ὑποζυγίων μὲ δωρεὰν σίτιση, στέγαση καὶ διαμονὴ στὴν Πατρίδα μας, χωρὶς καμμία ὑποχρέωση προσφορᾶς καὶ ἐργασίας, ἀναγορεύονται σὲ πολῖτες πρώτης τάξεως, μὲ πολλαπλὰ προνόμια καὶ ἀφειδῶς παραχωρούμενα δικαιώματα.

Τὸ φρικῶδες, εἰδεχθὲς καὶ ἀσυλλήπτου βαρβαρότητος διαπραχθὲν ἔγκλημα στὸ Περιστέρι, ἤτοι ἡ στυγερὰ δολοφονία τῆς ἀνήλικης Ἑλληνίδος ἀπὸ Πακιστανὸ ἐποικιστή, χαραμοφάϊ παχυλῶν ἐπιδομάτων, κλεμμένων ἀπὸ τὶς τσέπες τῶν κορόϊδων, ἐπέχει θέση μιᾶς προσέτι ἀδιαψεύστου μαρτυρίας ἐκείνης τῆς βαθειᾶς, καισαρικῆς, διαιρετικῆς τομῆς ἀνάμεσα στοὺς ὅλο καὶ αὐξανομένους μουσαφιραίους ὡς ἐπιδόξους νέους ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς τοῦ Ὁμήρου καὶ τοὺς ἐντοπίους εἴλωτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθοῦν Ἕλληνες. Ἡ ἐμπράγματη ἀντίληψη νομῆς καὶ κυριότητος, τὴν ὁποία ἐπιδεικνύουν τὰ ἔγχρωμα καραβάνια ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ πάνω στὴν χώρα στὴν ὁποία εἰσέβαλαν μαζικῶς, μὲ τὴν ἀγαστὴ συνέργεια τῶν ‘‘ἀνθρωπιστικῶν’’ ΜΚΟ καὶ λοιπῶν μαγαζιῶν λαθρεμπορίας, δὲν ἐξαντλεῖται μόνο στὰ περιούσιακά μας ἀγαθά, τὰ κτήματα, τὶς ἐκκλησιές μας, τὶς παροχὲς τοῦ Δημοσίου, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται πλέον, ὡς φαίνεται, ἀποφασιστικὰ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων μας καὶ δη τῶν τέκνων μας. Τὸ κοσμοείδωλο τοῦ Ἰσλάμ ἐκτυλίσσεται, ἐγκαθίσταται καὶ τείνει ταχύτερα τοῦ ἐκτιμωμένου νὰ ἐπικυριαρχήσει πάνω στὸ ἀφιονισμένο μεταφυσικὰ χριστιανικό, ἕνεκα τῆς ἰμπερεαλίστικῆς του δυναμικῆς καὶ ταυτότητος, ἀποκαλύπτοντας ὅλο τὸ εὖρος του καὶ δὴ τὴν σύλληψή του γιὰ τὴν γυναῖκα, τὸν ἀλλοδαπὸ ἄπιστο, τὸν μὴ μουσουλμᾶνο. Ὁ ἀγγελικὰ πλασμένος κόσμος τῶν εὐτυχισμένων, μονιασμένων καὶ στοργικὰ σφιχταγκαλιασμένων ἑτεροκλήτων λαῶν, τὸν ὁποῖο ὀνειρεύετο καὶ ἀπηργάζετο ἡ προοδόπληκτη ἐλιτοκρατία, ἡ ὁποία ἀσκεῖ τὴν ἐγχωρία δημοσία ἐξουσία, ἐξελίσσεται στὴν πράξη σὲ σ’ ἕνα ἰδιώνυμο ἀπαρτχάϊντ ὅπου οἱ λεγεῶνες ἰσλαμιστῶν σὲ ῥόλο κατακτητοῦ ἀπειλοῦν τὸν γηγενῆ ὄχι ἁπλῶς μὲ ἀνατροπὴ τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῆς χώρας, ἀλλὰ μὲ ἀφαίρεση ζωῶν καὶ γιατί ὄχι μὲ ὁσονούπω συλλογικὲς ἐκτελέσεις, ὅ,τι ἀκριβῶς ἔζησε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ ἡ κοσμικὴ Γαλλία, ἤτοι πολύνεκρες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις. Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἰσλαμιστικῆς ἡγεμονίας ἐφ’ ἡμετέρου ἐδάφους ἀντὶ νὰ κάμπτεται συναντῶσα προσκόμματα στὸν πληττόμενο, ὑποτιμούμενο καὶ αἰσχρῶς μεταχειριζόμενο ἑλληνικὸ πληθυσμό, εὐδοκιμεῖ εὐνοουμένη ἀπὸ τὸν ὄζοντα συρφετὸ τῶν ἀμίσθων συνηγόρων τῆς μεταλλάξεως τῆς ἐθνικῆς μας κοινωνίας σὲ μία ἀηδιάζουσα πολυφυλετικὴ κουρελοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο ἑσμὸ ἀπάτριδων, ὁ ὁποῖος συγκεντρώνοντας ὅλο τὸ τόξο τῆς δικαιωματιστικῆς παρανοίας, ἐνῷ διαρρηγνύει κάθιδρος ἀπὸ ἀγανάκτηση τὰ μοντέρνα ἰμάτια του γιὰ τὴν ἀπαξίωση τῆς γυναικὸς στὴν μόνο κατ’ ὄνομα καὶ κατὰ διαστροφικὴ φαντασίαν πατριαρχικὴ κοινωνία, εἰσηγούμενος τὴν τυποποίηση σὲ ποινικὸ ἀδίκημα τῆς ‘‘γυναικοκτονίας’’, ἀποδέχεται τὴν ἐπέλαση τῶν στρατιῶν ἀναφομοιώτων μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι δὲν χαμπαριάζουν οὔτε ἀπὸ ὑψηλὴ διανόηση οὔτε ἀπὸ διαφωτισμοὺς οὔτε ἀπὸ ἀνθρωπιστικὲς εὐαισθησίες, ἀλλὰ ὅπου ἐπικρατήσουν θὰ ἐπιβάλλουν βίαια, ἀδυσώπητα καὶ ἀνεξέλεγκτα τὸν νόμο τῆς Σαρία καὶ τοὺς δικαιϊκοὺς κανόνες τοῦ Κορανίου, χωρὶς ἐξαιρέσεις, ἀστερίσκους καὶ ὑποσημειώσεις γιὰ κανένα φέροντα μπλουζάκια μὲ τὸ οὐράνιο τόξο χαζοχαρούμενο ὑποστήρικτή τους.

Τὸ τσίρκο τῶν προοδευτικῶν τσαρλατάνων, οἱ ὁποῖοι λειτουργῶντας ὡς προαγωγοὶ τοῦ χρηματοδοτουμένου ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ ὠρύονται γιὰ τὴν χειραφέτηση τοῦ κατὰ δική τους συλλογιστικὴ ἀδυνάμου φύλου, δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐπικροτοῦν, ὑποστηρίζουν καὶ ἐνθαρρύνουν τὸν μοναδικὸ ῥατσισμό, ὁ ὀποῖος ἀντικειμενικῶς λαμβάνει χώρα, ἐκεῖνον σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τόσο μὲ τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπή τους ἀπέναντι στὴν ἐξαθλίωση, φτωχοποίηση καὶ προλεταριοποίηση τῶν ὁμοεθνῶν τους ὅσο καὶ μὲ τὴν προώθηση μιᾶς παράλογης ἀτζέντας οὐτοπικοῦ φεμινισμοῦ καὶ κοινωνικοῦ μαρασμοῦ. Μεθοδικῶς, ἐνσυνειδήτως καὶ συστηματικῶς στρώνεται ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἀπόλυτη ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ, ἀφ’ ἑνὸς τῶν πολυπληθῶν λαῶν ποὺ καθοδηγεῖ καὶ ἀφ’ ἑτέρου τοῦ ἰσχυροῦ πολιτισμικοῦ στίγματος, τὸ ὁποῖο πρεσβεύει, ὑπηρετεῖ καὶ φέρει. Ὁ ἐχθρὸς τῆς Ἐθνικῆς μας συνεχείας καὶ ὑπάρξεως βρίσκεται ἤδη ἐντὸς τῶν τειχῶν.


https://www.eoneolaia.com/proaleifontas-to-islam/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters