Σάββατο 3 Απριλίου 2021

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ : ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ!


Κοντά σέ βάση το
Πολεμικο Ναυτικο μας – Φωνή πογνώσεως τν κατοίκων το κριτικο νησιο


ΕΙΝΑΙ πλέον κοινός τόπος. Οἱ παράνομοι μετανάστες ἔχουν καταστεῖ ἐργαλεῖο ἀσυμμέτρου καί ὑβριδικῆς εἰσβολῆς πρός τήν Ἑλλάδα. Αὐτό, στήν καλύτερη περίπτωση, διότι στήν χειρότερη, ἀνάμεσά τους, κρύβονται ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας. Κάποιοι πού ἔχουν ἀποστολή ἀπό τήν συλλογή πληροφοριῶν μέχρι τήν διενέργεια δολιοφθορῶν. Ὅλα αὐτά τήν δεδομένη στιγμή πού θά ἐπιλέξει ἡ τουρκική ἡγεσία. Μέχρι τότε προστατεύονται ἀπό τό Σύμφωνο Μεταναστεύσεως τῆς ΕΕ καί τίς κοινότυπες «ἀνθρωπιστικές» κραυγές τῆς κ. Ὕλβα Γιόχανσσον πού χρηματοδοτεῖ ὑποδομές προκειμένου τό πρόβλημα νά παραμείνει ἐντοπισμένο στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί τήν Ἑλλάδα. Δέν εἶναι δικά της χρήματα. Ἡ ΕΕ δέν παράγει πιστώσεις. Διαθέτει ἁπλῶς κατά τό δοκοῦν τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν τίς εἰσφορές τῶν κρατῶν μελῶν. Ἄς μήν ἔχουμε λοιπόν τήν ψευδαίσθηση ὅτι οἱ χρηματοδοτήσεις γιά τήν διαβίωση καί τά ἐπιδόματα τῶν μεταναστῶν ἔρχονται ἀπό «κάπου». Δικά μας λεφτά εἶναι. Καί μέ αὐτά χρηματοδοτεῖται ὁ ὑπόγειος τουρκικός σχεδιασμός. Οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ ἀναγνώστου τῆς «Ἑστίας» δικηγόρου Κωνσταντίνου Καλαντζοπούλου εἶναι παραπάνω ἀπό διαφωτιστική. Ἐκφράζει τήν ἀγωνία τῶν κατοίκων καί ἐπιπροσθέτως δίδει τήν ἱστορική διάσταση τοῦ τουρκικοῦ «ἐνδιαφέροντος» γιά τήν στρατηγική θέση πού κατέχει τό νησί τῆς Λέρου στό σύμπλεγμα τῶν Δωδεκανήσων. Γιά τόν λόγο αὐτό θά τήν παραθέσουμε σχεδόν αὐτούσια, μιά καί περαιτέρω σχολιασμός περιττεύει: «Στή Λέρο εἴμαστε τό πολύ 8.000 κάτοικοι, σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἀπογραφή.

Ἀπό τό 2015, δεχόμαστε κύματα παράνομων μεταναστῶν, πού τούς προωθεῖ στό νησί μας ἡ Τουρκία, μέ διάφορους τρόπους, ἐφαρμόζοντας δηλαδή ἕναν ἰδιότυπο, “ὑποχρεωτικό”, ἐποικισμό! Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Τουρκία τώρα, καί προηγουμένως ἡ Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ἀσκοῦσαν πολιτικές μέσῳ τῆς ὑποχρεωτικῆς μετακίνησης πληθυσμῶν, ὥστε νά “χάνει τό παιδί τήν μάνα καί ὁ σκύλος τόν ἀφέντη”. Ἡ μετακίνηση τῶν πληθυσμῶν, εἶναι ἀνέκαθεν (ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰῶνα) ἕνα βασικό ἐργαλεῖο τῆς Τουρκίας (Βλέπετε 1974 Κύπρος, 1955 Κωνσταντινούπολη κ.τ.λ.) Στήν Λέρο λοιπόν ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει πάσῃ θυσίᾳ τήν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀφοῦ δέν μπόρεσε νά τήν κατακτήσει μέ ἄλλους τρόπους, ἤ νά τήν ἀχρηστεύσει στρατηγικῶς. Γιά τήν ἀπόλυτη στρατηγική σημασία τῆς Λέρου, εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Στάλιν εἶχε ζητήσει στήν διάσκεψη τῆς Γιάλτας, ἕνα μόνον νησί, τήν Λέρο, παραχωρώντας ἀντίστοιχα στούς δυτικούς τήν ἐπιρροή σέ ὁλόκληρη τήν Γιουγκοσλαβία καί τήν Ἀλβανία (σέ ὁλόκληρη τήν Ἀδριατική δηλαδή), αἴτημα πού δέν ἀπεδέχθη ἐπ’ οὐδενί ὁ Ἀμερικανός πρόεδρος Φρ. Ροῦσβελτ. Σημειωτέον ὅτι ἡ Λέρος εἶναι τό πλέον στρατηγικό νησί τῶν Δωδεκανήσων, γι’ αὐτό καί κατά τήν διάρκεια τῆς Ἰταλικῆς κατοχῆς (τῶν Δωδεκανήσων) 1912-1943, ἦταν ὁ βασικός ἀεροναυτικός ναύσταθμος τῆς Ἰταλίας γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν Μέση Ἀνατολή. Ὑπάρχουν τρομερές στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις σέ ὅλο τό νησί, ἀκόμη σέ ἀρκετά καλή κατάσταση, ἔστω καί ἄν δέν συντηροῦνται καί φυλάσσονται ἐλλιπῶς.…»

«Παρά τίς συμφωνίες καί τήν ἀξιοζήλευτη, πείσμονα καί μέ αὐταπάρνηση προσπάθεια τό 1945 τοῦ τότε Ἕλληνα ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ἰωάννη Σοφιανόπουλου, στήν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν (στό Σάν Φρανσίσκο τῶν Η.Π.Α., ὅπου καί ἡ ἕδρα τῆς Κ.Τ.Ε.), ὁπότε ἐπέτυχε τόν ἆθλο νά ἀποδοθοῦν τά Δωδεκάνησα στήν Ἑλλάδα, οἱ Βρετανοί σαφῶς φιλότουρκοι ἀρνοῦντο νά τά παραχωρήσουν στήν Ἑλλάδα καί ἔφερναν πολλές δυσκολίες καί ἐμπόδια, ὥστε νά μήν ἐνσωματωθοῦν αὐτά μέ τήν Ἑλλάδα κάνοντας μεγάλες καταστροφές σέ ὑλικά καί ἐξοπλισμό, εἰδικά στήν Λέρο, ὥστε νά μήν βροῦν τίποτε ὄρθιο οἱ ἑλληνικές ἀρχές, ὅταν πῆραν στήν κυριολεξία μέ τό ζόρι τά νησιά τό 1947.

Οἱ καταστροφές πού ἔκαναν οἱ Βρετανοί ἀπό τό 1945 ἕως τό 1947, ἦταν μεγαλύτερες ἀπό ἐκεῖνες πού εἶχαν γίνει καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου (1940-1945)! Τελικῶς, οἱ Ἕλληνες μέ χίλια ζόρια, λειτουργοῦν τώρα ἕνα πολύ μικρό μέρος τοῦ Ἰταλικοῦ ναυστάθμου, σάν μονάδα μικροεπισκευῶν καί ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, στό Λακκί τῆς Λέρου. Καί ἐδῶ “ξαναμπαίνουν” δυναμικά οἱ Τοῦρκοι: Πῶς θά καταφέρουμε νά ἐλέγξουμε ἀπολύτως καί αὐτή ἀκόμη τήν μικρή ὑπομονάδα τοῦ ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στή Λέρο; Μά μέ τούς δῆθεν πρόσφυγες!

Καί ἀρχίζει ἀπό τό 2015 ἡ ἀποστολή ὁμάδων ἐλεγχόμενων λαθρομεταναστῶν, ἀπό τήν Τουρκία πρός τήν Λέρο. Ἄλλοτε ἀπ’ εὐθείας καί ἄλλοτε μέσῳ Φαρμακονησίου. Ἀπό τούς ἀποστελλόμενους, οὔτε τό 10% δέν εἶναι πραγματικοί πρόσφυγες. Οἱ ἄλλοι εἶναι λαθρομετανάστες, ἀπό τήν Ἀλγερία, ἀπό τήν Αἰθιοπία, ἀπό τό Πακιστάν, ἀπό τό Ἀφγανιστάν, ἀπό τό Ἰράν, τό Ἰράκ, ἀπό τήν Κεντρική Ἀφρική, ἀπό ὅλη τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική. Ὑπῆρξαν περίοδοι πού στήν Λέρο βρίσκονταν περισσότεροι ἀπό 2.000 λαθρομετανάστες, σέ ἕναν πληθυσμό 8.000 κατοίκων. Ὁ ἔλεγχος τῶν λαθρομεταναστῶν ἦταν πλημμελής, κατά τήν ἄφιξή τους στήν Λέρο. Θυμίζω ὅτι οἱ μουσουλμάνοι πού ἔκαναν πρό τριετίας τίς τρομοκρατικές ἐνέργειες στίς Βρυξέλλες, στό Παρίσι καί στήν Νίκαια τῆς Γαλλίας, ἀπεκαλύφθη ὅτι εἶχαν εἰσδύσει στήν Εὐρώπη μέσῳ Λέρου. Σημειωτέον ὅτι ἀπό τό ἔτος 2016, λειτουργεῖ στήν Λέρο Hot Spot στόν χῶρο τοῦ ψυχιατρείου.

Τώρα λοιπόν ἀρχές τοῦ 2021, ἴσως καί ἐνωρίτερον, καί παρά τίς ἀντιρρήσεις ὁλόκληρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ δημάρχου Λέρου Μιχάλη Κόλλια, ὁ ὑπουργός Νότης Μηταράκης, μαζί μέ ἄλλους “πατριῶτες”, ἀποφάσισαν, μέ τό ἀζημίωτο βέβαια, νά δημιουργήσουν ἕνα νέο, δεύτερο, Hot Spot στήν Λέρο, καί ἐπέλεξαν γι’ αὐτό τό πλέον στρατηγικό σημεῖο τοῦ νησιοῦ!
Δηλαδή στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ πού στούς πρόποδές του βρίσκεται ὁ ὑπάρχων ναύσταθμος, σχεδίασαν ἕνα νέο Hot Spot, τό ὁποῖο θά δεσπόζει ἀφ’ ὑψηλοῦ, τοῦ ναυστάθμου, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ κόλπου τοῦ Λακκίου, καί τῆς πόλης τοῦ Λακκίου, μέ τόν λιμένα της, τῆς Μαρίνας Λέρου Α.Ε., πού ἐλλιμενίζει σέ θάλασσα καί ξηρά περί τά 1.000 σκάφη, μαζί μέ τήν ναυτικοεπισκευαστική μονάδα τῆς Α.Ε. καί τίς λοιπές ἐγκαταστάσεις της, τίς ὁποῖες σημειωτέον χρησιμοποιοῦν δωρεάν τόσο τό Πολεμικό Ναυτικό ὅσο καί τό Λιμενικό Σῶμα, ἀλλά καί ὁ Στρατός, ἀφοῦ στό ἀνατολικό Αἰγαῖο δέν ὑπάρχουν ἄλλες σύγχρονες κρατικές ἐγκαταστάσεις καί δεξαμενές (νηοδόχοι, γερανοί κτλ.)!

Κατ’ ἀρχάς λοιπόν οἱ Τοῦρκοι θά ἔχουν πρός βορᾶν πλήρη καί ἄμεση πληροφόρηση, μέσῳ τῶν δῆθεν προσφύγων καί δῆθεν μεταναστῶν πού προωθοῦν στήν Λέρο καί ἐμεῖς οἱ φιλόξενοι (;) Ἕλληνες, τούς τοποθετοῦμε στό πλέον στρατηγικό σημεῖο τοῦ νησιοῦ!!!

Ἀλλά ἐπίσης γιά τό ἴδιο Hot Spot καί τήν κορυφή τοῦ βουνοῦ ὅπου τοποθετεῖται, ὁ εὑρισκόμενος ἐκεῖ, ἄν κοιτάξει πρός νότον ἐλέγχει καί τόν διεθνῆ δίαυλο, μεταξύ Λέρου καί Καλύμνου, ὁ ὁποῖος ξεκινάει ἀπό τά Δαρδανέλια καί καταλήγει ἀνατολικά τῆς Κρήτης.

Κατά συνέπειαν πρός δόξαν τῶν κ.κ. Νότη Μηταράκη καί Μαργαρίτη Σχοινᾶ, ἐπέτυχαν ἡ Λέρος νά τεθεῖ ὑπό τόν πλήρη ἔλεγχο τῆς Τουρκίας καί τῶν πρακτόρων της μέ τό ἀζημίωτο βέβαια. Ἀφοῦ ὅπως ἐδήλωσαν κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή τους στό νησί, ὅλα τά ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ νέου Hot Spot τά ἀναλαμβάνει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση…».

«Ἐχθές λοιπόν, 29 Μαρτίου 2021, ἀφίχθη στό λιμάνι τῆς Λέρου τό φορτηγό πλοῖο ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, ἀπό τό ὁποῖο ἄρχισαν νά ξεφορτώνονται τά ἕτοιμα σπιτάκια γιά τούς δῆθεν μετανάστες καί πρόσφυγες τοῦ Hot Spot. Καλά, ἐρωτᾶται λοιπόν: Ἀφοῦ τόσοι ἄλλοι χῶροι ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν στήν Λέρο, ἔπρεπε τό νέο Hot Spot νά τοποθετηθεῖ πάνω ἀπό τόν ναύσταθμο καί πάνω ἀπό τόν διεθνῆ δίαυλο, ὥστε νά μήν τοῦ ξεφεύγει τίποτα;;;
Μήπως αὐτό πού συμβαίνει ὀνομάζεται ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας στήν Νῆσο Λέρο; Μήπως αὐτό πού συμβαίνει ὀνομάζεται προδοσία κατά τῆς πατρίδος μας;;;

Σημειώνω ὅτι ἐδῶ καί χρόνια, ἀλλά καί πολύ πρόσφατα, οἱ Γάλλοι ζητοῦν ναυτική συνεργασία μέ τήν Ἑλλάδα, μέ βάση στό νησί τῆς Λέρου, δίνοντας ἀνταλλάγματα σοβαρά. Γιατί δέν δεχόμαστε τήν συνεργασία μέ τούς πραγματικούς συμμάχους μας Γάλλους καί δεχόμαστε τήν κατασκευή Hot Spot, γιά ἀγνώστου προέλευσης καί ποιοῦ λαθρομετανάστες;;;….»

Τά σοβαρά ἐρωτήματα τοῦ ἀναγνώστου μας χρήζουν οὐσιαστικῶν ἀπαντήσεων ἀπό τό ἑλληνικό Κράτος. Εἶναι προφανές ὅτι στήν Λέρο διακυβεύονται ἐθνικά συμφέροντα. Καί, δυστυχῶς, ἀνάλογοι κίνδυνοι ἐλλοχεύουν καί σέ ἄλλα στρατηγικῆς σημασίας νησιά. Ἀναμένουμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters