Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

SYRIZA CULTURAE LINQUAS NON AMAT - Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ-«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στήν ὁποία προσέφυγε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν κατάργηση τῶν Λατινικῶν ἀπό τήν διδακτέα ὕλη τῆς Γ΄ Λυκείου καί τήν ἐξαίρεσή τους ἀπό τά μαθήματα στά ὁποῖα δοκιμάζονται οἱ μαθητές γιά τήν εἰσαγωγή στά ΑΕΙ, μᾶς προεκάλεσε κυριολεκτικῶς κατάπληξη. Μετά τήν ψυχρολουσία τῆς καταργήσεως τῆς μεταφράσεως τοῦ ἀγνώστου κειμένου στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί τῆς ἀντικαταστάσεώς της ἀπό «ἐρωτήσεις κατανόησης» –λέτε καί δέν μποροῦσε νά προβλέπονται καί μετάφρασις καί ἐρωτήσεις– ὁ κ. Γαβρόγλου ὑπεστήριξε πώς ὁδηγεῖ τά Λατινικά στήν χωματερή τῆς Ἱστορίας, γιατί ἀνεβάζουν τεχνητά τίς βάσεις!!! Γιατί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μαθητῶν ἀριστεύει σέ αὐτά, ἐνῶ ὑποτίθεται μέ τήν Κοινωνιολογία πού θά τά ἀντικαταστήσει ὁ συντελεστής δυσκολίας τοῦ μαθήματος θά αὐξηθεῖ!
Εκφράζουμε τήν κατάπληξή μας γιά τίς ἀστεῖες δικαιολογίες τοῦ κ. ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος καταργεῖ ἕνα μάθημα πού διδάσκεται ἀνελλιπῶς στά σχολεῖα μας ἐδῶ καί ἕναν αἰῶνα! Ἀπό τό 1825. Ἐκφράζει κατάπληξη ἐπί τῆς ἀρχῆς γιά τίς δικαιολογίες στίς ὁποῖες προσφεύγει ὁ ὑπουργός Παιδείας τῆς χώρας. Ἄν πράγματι ὁ τρόπος πού διδάσκεται τό μάθημα ὁδηγοῦσε στήν μαζική ἀριστεία ὑποψηφίων φοιτητῶν –ἔννοια τήν ὁποία ὁ κ. ὑπουργός καί οἱ προκάτοχοί του ἀπεχθάνονται– τότε δέν εἶχε παρά νά ἀλλάξει τόν τρόπο διδασκαλίας καί νά τόν προσαρμόσει στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς. Ἐν ἀνάγκη νά αὐξήσει τόν συντελεστή δυσκολίας του. Ἀλλά φεῦ!
Ὡστόσο αὐτό πού ἐντυπωσιάζει καί μέ τήν περίπτωση τῆς διδασκαλίας τῶν Λατινικῶν εἶναι ἡ ἀντιπάθεια πού φαίνεται πώς θρέφει ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ. Καί γιά τά Λατινικά καί γιά τά Ἀρχαῖα, ἐνῶ δέν γνωρίζουμε ποία ἡ ἄποψίς του καί γιά τά …ἑλληνικά. Μήπως νά τά καταργήσουμε καί αὐτά καί νά τά ἀντικαταστήσουμε μέ τά Greeklish τοῦ Τwitter; Διόλου ἀπίθανο καί αὐτό.
Τά Λατινικά ὅμως δέν εἶναι μία γλῶσσα σέ ἀχρησία οὔτε βεβαίως ἡ μελέτη τους εἶναι χαμένος χρόνος ὅπως γνωμοδότησε στά κοινωνικά δίκτυα παλαιά τηλεοπτική persona. Τά Λατινικά εἶναι ἡ βάσις γιά τήν κατανόηση τῶν ἐπιστημῶν, τῶν συγχρόνων γλωσσῶν καί τῆς ἱστορίας τῶν λαῶν. Ἔχει ἀκούσει τίποτε σχετικῶς γιά τίς λατινογενεῖς γλῶσσες ὁ κ. ὑπουργός, γιά τίς ρίζες τους καί γιά τήν ἐτυμολογία τῶν λέξεών τους; Ἔχει μελετήσει λατινικές ἐπιγραφές σέ ἀρχαῖα μνημεῖα; Ἔχει ἀκούσει φράσεις ὅπως τό «carpe diem» σέ διάσημες ταινίες; Πιστεύει ὅτι μπορεῖ νά κατανοήσει κανείς σέ βάθος τά ἱσπανικά, τά ἰταλικά, τά γαλλικά, τίς γλῶσσες τῶν κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς (Λατινικῆς βεβαίως-βεβαίως) ἄν δέν ἔχει πάρει γεύση τῆς Λατινικῆς γλώσσης; Μπορεῖ νά κατανοήσει εἰς βάθος τόν πολιτισμό τους; Καί ἀκόμη ἀφοῦ τό θέμα μας εἶναι ἡ εἰσαγωγή στά Πανεπιστήμια, δεδομένου ὅτι οἱ ἐπιστῆμες τῆς Νομικῆς καί τῆς Φιλοσοφίας βρίθουν λατινικῶν ὅρων εὐρέως διαδεδομένων (erga omnes π.χ.) ἤ καί λιγώτερο διαδεδομένων (in dubio pro reo, rebus sic stantibus π.χ.), εἶναι τόσο μεγάλη …ἁμαρτία γιά τόν μέσο μαθητή νά μυηθεῖ στά μυστικά τῆς γλώσσης αὐτῆς πρίν εἰσαχθεῖ στό Πανεπιστήμιο;
Ἀσφαλῶς καί δέν περιμένουμε ἀπάντηση ἀπό τόν κύριο ὑπουργό. Ἡ ἀπόφασίς του ἔχει σαφῶς ἀντιδυτική, ἀντιευρωπαϊκή στόχευση καί ἐν τέλει γι’ αὐτό καί ἐλέγχεται. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει καί τό Ὑπουργεῖο του ἔχουν «ἔρωτα» μέ τήν τουρκική γλῶσσα τήν ὁποία ἐπιχειροῦν νά καταστήσουν ὡς δεύτερη ἐπίσημη στήν Θράκη μέσω τῶν ἀποφάσεων τῶν Μουφτήδων. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει ἔχει …«ἔρωτα» μέ τήν «μακεδονική γλῶσσα» καί σπεύδει νά τήν ἀναγνωρίσει ὅπως ποτέ στό παρελθόν καμμία κυβέρνησις δέν ἔπραξε. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει ἔχει «ἔρωτα» μέ τά ἀλβανικά πού θέλει νά βάλει ὡς γλῶσσα ἐπιλογῆς στά δημόσια σχολεῖα.
Ἀλλά μέ τά Λατινικά «ἔρωτα»; Μέ τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά; Μέ τά ἴδια τά ἑλληνικά; Πρός Θεοῦ! Ἡ λογική πού διαπνέει τόν κύριο Γαβρόγλου καί τήν παρέα του εἶναι ἀποκοπή ἀπό τίς γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι ἡ λογική τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Τό μῖσος γιά τήν ἀριστεία. Καί γι’ αὐτό πρέπει νά καταγγελθεῖ. Ὄχι βεβαίως μέ τό ρηχό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Κοινωνιολογία κάνει τά παιδιά ἀριστερά. Ἀλλά μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι χωρίς Ἀρχαῖα καί Λατινικά ἀπεμπολοῦμε τμῆμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητός μας. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ φιλελεύθερη προσέγγισις.


ΕΣΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters