Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΩΣ ΕΖΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕΘ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Του Φιλόθεου Στ. Κεμεντζετζίδη
 
            Τό συλλαλητήριο ἐνάντια στήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στίς 8 Σεπτεμβρίου 2018 στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἔχει ἤδη περάσει στήν ἱστορία. Ὡστόσο ὅσα συνέβησαν πρίν ἀλλά καί κατά τή διάρκεια του, συγκλόνισαν τό Πανελλήνιο καί κατέδειξαν μέ τόν πλέον δραματικό τρόπο, τήν ἄβυσσο πού χωρίζει τή συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέ τούς ἐμπνευστές τῆς συμφωνίας, οἱ ὁποῖοι δέν δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν τίς δυνάμεις τῶν ΜΑΤ ἐναντίον τοῦ λαοῦ πού πάλευε γιά τά ἐθνικά δίκαια.

            Μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων καί τοῦ διαδικτύου, τά γεγονότα καθώς καί ἡ ὑπέρμετρη ἀστυνομική βία ἔγιναν εὐρέως γνωστά, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπιχείρηση συγκάλυψης ἀπό τά περισσότερα ΜΜΕ. Αὐτό ὄμως πού δέν εἶναι τόσο γνωστό εἶναι τό γεγονός ὅτι γιά πρώτη φορά σέ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις, στοχοποιήθηκαν, λοιδορήθηκαν, συκοφαντήθηκαν καί ἀντιμετωπίστηκαν ὡς ἐν δυνάμει ἐπικίνδυνοι ταραχοποιοί,  τά χριστιανικά  σωματεῖα καί οἱ ἀδελφότητες τῆς Θεσσαλονίκης σέ μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση, τόσο  ἀπό ΜΜΕ ἐλεγχόμενα ἤ φίλα διακείμενα  πρός  τήν κυβέρνηση,  ὅσο καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀσφάλεια, μέ πρακτικές πού θύμισαν ὄχι δημοκρατία ἀλλά καθεστῶτα σταλινικοῦ τύπου. Τά περισσότερα ἀπό τά ἐν λόγῳ  σωματεῖα  ἔχουν ἱστορία δεκαετιῶν στήν πόλη μας καί διακρίνονται πέρα ἀπό τήν ἱεραποστολική τους δράση ἐντός καί ἐκτός τῆς πατρίδας μας, καί γιά τήν κοινωνική καί φιλανθρωπική τους προσφορά γιά τήν ὁποία πολλάκις ἔχουν τιμηθεῖ. Δροῦν δέ ὑπό τήν εὐλογία τῶν τοπικῶν μητροπόλεων καί ποτέ δέν ἔχουν δώσει ἀφορμή οὔτε ὑπόνοιες  γιά παράνομη δράση. Βεβαίως βρίσκονται πάντοτε στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἀγώνα εἴτε γιά τά ἐθνικά μας θέματα εἴτε γιά τήν προάσπιση τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ λαοῦ μας. Αὐτοί οἱ φορεῖς ἀντιμετωπίστηκαν ὡς ἐγκληματικές ὀργανώσεις, σέ μία μελανή δυστυχῶς σελίδα γιά τήν ἑλληνική ἀστυνομία.  Μία καταγραφή τῶν ὅσων συνέβησαν ἀλλά καί μία προσωπική ἀποτίμηση τοῦ συλλαλητηρίου θά ἐπιχειρήσουμε μέ τό παρόν ἄρθρο.
            Πρός τό τέλος Αὐγούστου ἦλθε τό πρῶτο χτύπημα ἀπό  ἐφημερίδα φίλα προσκείμενη στήν κυβέρνηση μέ τήν παρανοϊκή συκοφαντία ὅτι στήν Θεσσαλονίκη «ἀκραῖοι φορεῖς ἐτοιμάζουν κατάλυση της Δημοκρατίας» μέ ἀφορμή τό συλλαλητήριο. Μάλιστα ἡ ἐφημερίδα μέ κομπασμό δημοσίευσε καί κατάλογο τῶν φορέων αὐτῶν, ὁ ὁποῖος περιελάμβανε 22 ὀρθόδοξα χριστιανικά σωματεῖα τῆς πόλης μας. Γνωρίζοντας τό ἀντιεκκλησιαστικό μένος τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδας, τό θεωρήσαμε τυχαῖο γεγονός ἐνῶ στήν πραγματικότητα ὑπῆρξε τό πρῶτο χτύπημα ἀπό μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἡ ὁποία ἐκτυλίχθηκε τίς ἡμέρες πρίν τό συλλαλητήριο. Τήν τελευταία ἐβδομάδα  ἄρχισε μία χιονοστιβάδα δημοσιευμάτων περί πιθανῶν ἐπεισοδίων, αὐστηρῶν μέτρων, ἀποκλεισμοῦ πρακτικά ὁλόκληρης τῆς πόλης, κ.α.  πού σκοπό εἴχαν ὅπως ἀποδείχθηκε, νά φοβίσουν τόν λαό καί νά τόν ἀποτρέψουν ἀπό τό νά συμμετάσχει μαζικά. Χωρίς νά εἴμαστε εἰδήμονες σέ θέματα ἀσφαλείας, συχνά  εἴχαμε τήν ὑπόνοια ὅτι οἱ συναντήσεις μας καί ἴσως καί οἱ τηλεφωνικές συνομιλίες  για τό συντονισμό και τήν ὀργάνωση τῆς δράσης μας γιά τό συλλαλητήριο,  ἦταν ὑπό τήν παρακολούθηση τῆς ἀσφάλειας  ἐνῶ τό ἴδιο ἴσχυσε τόσο για  γραφεῖα ἀδελφοτήτων  ὅσο καί  γιά μεμονωμένα πρόσωπα. 4 μέρες πρίν τό συλλαλητήριο εἴχαμε τό πρωτοφανές γεγονός ἐφόδου σέ χριστιανική ἀδελφότητα μέ πλούσια πνευματική προσφορά, λόγῳ πληροφοριῶν γιά ὕπαρξη παράνομου ὑλικοῦ (πού βεβαίως  δέν βρέθηκε ποτέ!). Ἡ κρατική τηλεόραση τό παρουσίασε χωρίς νά δώσει καμία ἐπεξήγηση ὡς ἔφοδο τῆς ἀσφάλειας σέ «ἀκροδεξιό στέκι». Ὁ γκεμπελισμός σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο!
            Τίς τελευταῖες τρεῖς ἡμέρες εἴχαμε τουλάχιστον 20 προσαγωγές ἀτόμων ἀπό τίς χριστιανικές ἀδελφότητες (ἀλλά καί ἄλλων ἐκτός ἀδελφοτήτων ὄπως μάθαμε ἀργότερα). Εἴτε σταματώντας τους στό δρόμο, εἴτε περιμένοντάς τους κάτω ἀπό τό ἴδιο τό  σπίτι τους, νέοι ἄντρες, φοιτητές, ἀκόμη καί  νεαρές μητέρες μέ τά παιδιά τους ὁδηγήθηκαν στήν ἀσφάλεια γιά ἐξακρίβωση στοιχείων, ὁρισμένοι μάλιστα 2 φορές. Στήν ἀπορία τους γιά ποιό λόγο συμβαίνει αὐτό  καί γιατί δέν ἀσχολεῖται ἡ ἀστυνομία μέ τούς πραγματικά ὕποπτους γιά ἐπεισόδια, ἡ  μόνιμη ἐπωδός τῶν ἀστυνομικῶν ἦταν ὅτι «αὐτές εἶναι οἱ ἐντολές πού ἔχουμε ἀπό Ἀθήνα». Ὡστόσο σέ μία τουλάχιστον περίπτωση ὁ ὑπεύθυνος ἀξιωματικός δήλωσε, ζητώντας συγγνώμη ἀπό τούς προσαχθέντες, ὅτι «καί γιά μᾶς εἶναι πρωτοφανῆ αὐτά τά πράγματα, λυπούμαστε πραγματικά»
            Τήν ἡμέρα τοῦ συλλαλητηρίου ἐντάθηκε ἡ διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων κυρίως γιά τήν ἀποτροπή μαζικῆς ἐλεύσεως κόσμου ἀπό τήν ἐπαρχία. Ἡ ἐπιχείρηση αὐτή πέτυχε καθώς πολλοί σύλλογοι ἀλλά και πρόσωπα, ἀποθαρρύνθηκαν ἤ ἀκύρωσαν τήν μετάβασή τους φοβούμενοι καί τά πιθανά ἐπεισόδια πού διατυμπάνιζε ἡ κυβέρνηση ἀλλά καί τούς κλειστούς δρόμους. Στά Γρεβενά ἔχουμε καταγγελία ὅτι τήν παραμονή ζητήθηκε ἀπό τήν ἀσφάλεια ἀπό πρόσωπο πού ὀργάνωσε μετάβαση στή Θεσσαλονίκη, ἀναλυτική ὀνομαστική κατάσταση συμμετοχῶν στό συλλαλητήριο! Ἐνῶ ἀνήμερα, ἡ ἀστυνομία ἐπίσης στά Γρεβενά τούς ἐνημέρωσε «ἐμπιστευτικά» νά μήν ξεκινήσουν γιατί  «τά Μάλγαρα εἶναι κλειστά καί θά ταλαιπωρηθοῦν»!
            Μέσα στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν προφανές ἀπό τό πρωῒ ὅτι ἡ ἀστυνομία μέ τήν δικαιολογία τῆς παρουσίας ὑψηλόβαθμων Ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων, θά σφράγιζε  οὐσιαστικά  τήν πρόσβαση στό κέντρο. Τήν παραμονή διαμηνύθηκε στούς ὀργανωτές ὅτι ἡ πρόσβαση στό Λευκό Πύργο θά εἶναι ἐφικτή μόνο ἀπό Δυτικά καί μόνο ἀπό τήν Λεωφόρο Νίκης, ἐνῶ διοχετεύονταν φῆμες περί πιθανῶν συμπλοκῶν μέ τούς διαδηλωτές τῶν ἄλλων τριῶν ἐκδηλώσεων διαμαρτυρίας γιά συνδικαλιστικά θέματα.  Ὁ ἀποκλεισμός ἐφαρμόστηκε στό ἀκέραιο, ἐνῶ στά  ἀνατολικά ἀπαγορεύθηκε ἡ πρόσβαση ἀκόμη καί πεζῆ καθώς τά λεωφορεῖα τῶν ΜΑΤ παρατάχθηκαν μέχρι τή θάλασσα λίγο μετά τό ξενοδοχεῖο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ.
            Ὁ πρωθυπουργός γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία ἦλθε νύκτα σάν κλέπτης στήν πόλη καί τό πρωῒ ἐπίσης γιά πρώτη φορά ἐπισκέφτηκε τά περίπτερα ἀπό τίς 8.30 πρίν τό ἐπίσημο ἄνοιγμα πού ἔγινε στίς 10 π.μ. γιά νά ἀποφύγει τήν ἐπαφή μέ τόν κόσμο, κρυμμένος πίσω ἀπό 6.500 σιδηρόφρακτους ἀστυνομικούς (τούς ἴδιους πού πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἔβριζε σκαιότατα).  Τό κλίμα φόβου καί ἀποκλεισμοῦ πού ἐπικράτησε ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι παραδοσιακά τό Σαββατοκύριακο αὐτό, λόγῳ τῶν διαδηλώσεων οἱ Θεσσαλονικεῖς προτιμοῦν μία βόλτα στή Χαλκιδική, ἔφερε ἀποτέλεσμα καί ἡ ἐκδήλωση διαμαρτυρίας δέν εἶχε  τή μαζικότητα τοῦ περασμένου Ἰανουαρίου. 
            Παρ’ ὅλο ὅμως τό κλίμα τρομοκρατίας, πολλές δεκάδες χιλιάδες Ἕλληνες ἔδωσαν δυναμικό παρόν κατακλύζοντας τήν περιοχή ἀπό τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τό Λευκό Πύργο ἕως καί ὁλόκληρη τή Λεωφόρο Νίκης πρός τά Δυτικά τουλάχιστον μέχρι τήν πλατεία Ἐλευθερίας. Ἀλλά καί ἀνατολικά μέχρι το Μέγαρο Μουσικῆς, παρά τό ἀστυνομικό  μπλόκο στό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ κόσμος πολύς μέ σημαῖες προσπαθοῦσε νά προσεγγίσει τό χῶρο τῆς συγκέντρωσης.  Ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀπό μικρά παιδιά  μέ τούς γονεῖς τους μέχρι καί γέροντες, μέ παλμό καί δυναμισμό ἔδωσαν ἠχηρό χαστούκι στήν προδοτική συμφωνία καί στούς ἐμπνευστές της.
Δυστυχῶς  ἡ κυβέρνηση βλέποντας ὅτι παρά τίς προσπάθειές της  δέν κατόρθωσε νά  ἀποτρέψει τό συλλαλητήριο πού ἐξελισσότανε κανονικά λίγο πέρα ἀπό τό Βελίδειο, ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό δεύτερο σχέδιο γιά τή βίαιη διάλυσή του. Μέ ἀφορμή ἐπιθέσεις  κουκουλοφόρων  κοντά στό Δημαρχεῖο ἐξαπέλυσε μία τρίωρη καταιγίδα ἀπό χημικά, δακρυγόνα καί χειροβομβίδες κρότου-λάμψης τέτοια πού σύμφωνα μέ φορεῖς τῆς πόλης δέν εἶχε ξαναδεῖ ἡ Θεσσαλονίκη. Νά σημειωθεῖ ὅτι τά ἄτομα αὐτά  δέν εἴχανε σχέση  μέ τούς φορεῖς πού ὀργάνωσαν τό συλλαλητήριο (οἱ ὁποῖοι καί ἔλαβαν κάθε δυνατό μέτρο περιφρούρησης) καί  ἡ δράση τους εἶναι αὐτόχρημα ὕποπτη καθώς  πέρα ἀπό τό ὅτι δώσανε τήν ἀφορμή πού ἔψαχνε ἡ ἀστυνομία γιά νά ἐπέμβει, σέ 2 τουλάχιστον  περιπτώσεις  καί σύμφωνα μέ μαρτυρίες αὐτοπτῶν, ὑπῆρξε συνεννόηση μεταξύ τους καί τῶν δυνάμεων τῶν  ΜΑΤ (κάτι που καταγράφεται και στην καταγγελία των Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων). Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται  ὁρισμένα μόνο γεγονότα και καταστάσεις πού δείχνουν τήν βιαιότητα  τῆς καταστολῆς.
1. Τά χημικά πού ἔπεσαν σκέπασαν ὅλο τό κέντρο τῆς πόλης. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στήν ἀρχή καί μέχρι τίς 8μμ  λόγῳ τῆς  φορᾶς τοῦ ἀνέμου τά δακρυγόνα δέν ἐπηρέασαν τόν κύριο ὄγκο του συλλαλητηρίου ἀλλά μεταφέρθηκαν πρός τήν Ἔκθεση μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μπορεῖ νά ξεκινήσει  ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων γιά περισσότερο  ἀπό μία ὥρα, προκαλώντας δυσφορία καί στούς ἴδιους τούς ἐπισήμους πού ἦταν μέσα. Μάλιστα μέ τή λήξη τῆς ἐκδήλωσης ὑπῆρχε δυσφορία σέ ἀπόσταση ἀκόμη καί 1 χλμ βόρεια, στίς ἀρχές τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Δημητρίου!
2. Ἡ ἀγριότητα τῆς ἐπέμβασης  ὁρισμένων διμοιριῶν τῶν ΜΑΤ ὑπῆρξε πρωτοφανής. Δέν δίστασαν νά ρίξουν χημικά ἀνάμεσα σέ οἰκογένειες  μέ μικρά παιδιά ἐνῶ τούς τό ἐπεσήμαινε ὁ κόσμος. Γιατρός πού πῆγε νά βοηθήσει διαδηλωτή πού λιποθύμησε ψεκάστηκε κατά πρόσωπον μέ χημικά! Ἀστυνομικοί (πού πρόσβαλλαν τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας), ὄπως ἔχει καταγραφεῖ, ἔβριζαν τούς βορειοελλαδίτες ἀποκαλώντας τους κ....Βούλγαρους! Οὔτε γέροντες, οὔτε γυναίκες, οὔτε ἱερωμένοι  πού κρατοῦσαν ἱερές  εἰκόνες ,οὔτε δημοσιογράφοι στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, ξέφυγαν ἀπό τήν μανία τῶν ΜΑΤ! Ἀκόμη καί μπροστά σέ ἀσθενοφόρο ἔπεσαν δακρυγόνα ἐμποδίζοντας τό ἔργο τῶν διασωστῶν!
3. “Ἀπορία” προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἀπέναντι ἀπό τό συλλαλητήριο γιά τή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τάχθηκαν διμοιρίες τῶν Ἀθηνῶν ἐνῶ ἀπέναντι στούς ἀναρχικούς καί στούς συνδικαλιστές διμοιρίες τῆς Θεσσαλονίκης. Τό λογικό θά ἦταν τό ἀντίθετο ἐκτός κι ἄν ἡ κυβέρνηση ἤθελε ἔτσι κι ἀλλιῶς βίαια καταστολή τῆς ἐκδήλωσης. Συγκλονιστικό εἶναι ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ἔναντι τῶν τριῶν ἄλλων διαδηλώσεων δέν ρίχθηκε οὔτε ἕνα δακρυγόνο  αὐτή τή φορά (σέ ἀντίθεση μέ ὅτι συνέβαινε τά  προηγούμενα χρόνια) δείχνοντας ποιούς πραγματικά θεωρεῖ ἐχθρούς του τό καθεστώς πού μᾶς κυβερνᾶ.
4. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων χτυπήθηκε νέος οἰκογενειάρχης,  μέ ἀποτέλεσμα να πέσει στή θάλασσα τραυματισμένος καί νά σωθεῖ ἀπό θαῦμα καθώς τό σημεῖο ἐκεῖνο κοντά στό ἄγαλμα τοῦ πλοιάρχου Βότση εἶναι τό μόνο ρηχό (1 μέτρο) στήν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ ἀστυνομικοί 20 μέτρα μακριά του δέν κινήθηκαν στό ἐλάχιστο γιά νά τόν σώσουν.
5.Μετά τη λήξη τοῦ συλλαλητηρίου, 5 μέλη χριστιανικῆς ἀδελφότητας (τά 2 ἀνήλικα) συνελήφθησαν ἔξω ἀπό τό ξενοδοχεῖο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, ἐπιστρέφοντας στό σπίτι τους μέ τή δικαιολογία ὅτι φαίνονταν ὕποπτοι καί κρατοῦσαν σημαῖες! Ὄπως δήλωσε ὁ δημοσιογράφος πού τούς ὑπερασπίστηκε, ὑπῆρξε σχέδιο ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀσφάλειας νά φορτώσουν στά ἄτομα αὐτά, τά ἐπεισόδια πού ἔγιναν και ἡ κράτησή τους να μετατραπεῖ σέ σύλληψη. Τελικά μπροστά στό πασιφανές ἀνυπόστατο τοῦ πράγματος καί στήν παρέμβαση ντόπιων ἀξιωματικῶν πού ἐπεσήμαναν τό πλῆγμα στό κῦρος καί τό γόητρο τῆς ἀστυνομίας ἀπό μία τέτοια ἐνέργεια, ἐπεκράτησε ἡ λογική καί ἀφοῦ   πέρασαν τη νύκτα στό κρατητήριο ἀπελευθερώθηκαν στίς 5 π.μ. τῆς Κυριακῆς.
Ὅσα ἀναφέρθηκαν ὥς τώρα, προφανῶς δέν χαρακτηρίζουν ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,  τό ὁποῖο τιμᾶ καί σέβεται ὁ ἑλληνικός λαός  καθώς καί τήν πλειονότητα τῶν στελεχῶν του. Ὡστόσο  δυστυχῶς συνέβησαν καί πεποίθησή  μας εἶναι  ὅτι ὄντως ἀποτελοῦν μία μελανή σελίδα στήν ἱστορία τῆς ἀστυνομίας, πού στράφηκε ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ πού ὑποτίθεται ὅτι προστατεύει. Ὅσο γιά τή δικαιολογία ὁρισμένων ὅτι «ἐκτελοῦσαν ἐντολές» ἄς  ἀναλογισθοῦν ὅσοι τό ἰσχυρίζονται τί θά ἔκαναν ἄν τούς ζητοῦσαν νά πυροβολήσουν τόν κόσμο (γιατί  ΜΟΝΟ αὐτό  δέν  ἔγινε  στίς 8 Σεπτεμβρίου)
            Ἡ κυβέρνηση σέ μία παράπλευρη κίνηση καί πονηρά σκεπτόμενη,  ἦλθε στήν Ἔκθεση, κομίζοντας καί  μία «ὑπόσχεση» πρός τούς  πολυπληθεῖς στή Βόρεια Ἑλλάδα φιλάθλους τοῦ ΠΑΟΚ,  σχετικά μέ τό νέο γήπεδο τῆς ὁμάδας. Εἶναι βαθειά νυχτωμένη (ὅπως ἔδειξε καί ἡ ἀντίδραση ὁρισμένων συνδέσμων),ἄν νομίζει ὅτι μοιράζοντας «φύκια γιά μεταξωτές κορδέλλες», οἱ  φίλαθλοι τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς  ὁμάδας  θά καταπιοῦν τό ξεπούλημα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
            Τό συλλαλητήριο ἐνάντια στή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν  παρά τήν λυσσώδη προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νά τό συκοφαντήσει καί νά τό ἀκυρώσει πραγματοποιήθηκε καί πέτυχε τό  σκοπό του. Δεκάδες χιλιάδες  Ἑλλήνων (καί ἀνάμεσά τους τά μέλη τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς πόλης μας), ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ ΥΠΕΚΥΨΑΝ, ΔΕΝ ΔΕΙΛΙΑΣΑΝ, ἀλλά ἀπέδειξαν μέ τήν παρουσία τους  ὅτι οἱ ἐμπνευστές τῆς κατάπτυστης συμφωνίας  τῶν Πρεσπῶν, θά μᾶς βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Αὐτοί πού δέν γνωρίζουν οὔτε πῶς νά στέκονται στήν ἀκρόαση ἑνός ἐθνικοῦ ὕμνου, δέν δικαιοῦνται νά κάνουν μαθήματα  στό λαό γιά τό τί εἶναι ἐθνικά ἐπωφελές καί τί ὄχι! Ἡ πραγματική ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ καί ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΟΤΕ τήν ἐκχώρηση τοῦ Ὀνόματος, τῆς Ταυτότητας, τῆς Γλώσσας  καί τῆς Ἱστορίας τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας σέ ἀλλότριους σφετεριστές!
 
Υ.Γ. Τό κείμενο ἀποτελεῖ μία πρώτη προσωπική προσπάθεια συγκέντρωσης μαρτυριῶν καί καταγραφῆς ὅσων συνέβησαν στίς 8 Σεπτεμβρίου, ὅπως τά ζήσαμε  ὡς μέλη  τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν Σωματείων τῆς  Θεσσαλονίκης.  Προφανῶς ὑπῆρξαν καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς,  ἐθνικά-πατριωτικά σωματεῖα ἀλλά και μεμονωμένα ἄτομα, πού ἔδωσαν τό δικό τους ἀγῶνα, βίωσαν τήν  καταστολή τῶν δυνάμεων τῶν ΜΑΤ καί συνέβαλαν καί ἀπό τή δική τους πλευρά, τά μέγιστα στήν ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου

ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters