Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ (1941 – 1944)

Του Μάνου Χατζηδάκη

ΠΗΓΗ : Το 4τομο έργο  του Μάνου Χατζηδάκη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ» από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ.https://www.hellasbooks.gr/
Τηλ. Παραγγελιών 210 3628976


Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος υπήρξε Αρχηγός της Τάξεως 1940Α’ στην Σ.Σ.Ευελπίδων.
Και στο Έπος του 1940 - 41 πολέμησε αρχικά ως Αξιωματικός Βολής και κατόπιν ως Ουλαμαγός και Υπολοχαγός της 3ης Πυροβολαρχίας του ΙΙ Συντάγματος Ορειβατικού Πυροβολικού της ΙΙ Μεραρχίας.
Στις επίσημες “Εκθέσεις Πολεμικής Δράσεως” χαρακτηρίσθηκε με «διαγωγήν καί γενναιότητα ἐξαίρετον» και έλαβε τον χαρακτηρισμό του «ἐξαιρέτου πολεμιστοῦ καί Ἀξ/κοῦ»! Τιμήθηκε δε, με τό Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας (ΕΔΥΕΘΑ 197/41), δύο Πολεμικούς Σταυρούς Γ’ Τάξεως (ΕΔΥΕΘΑ 197/41) καί (ΕΔΥΕΘΑ 199/41), τό Μετάλλιο Ἐξαιρέτων Πράξεων (ΕΔΥΕΘΑ 396/46), τόν Ἀργυρό Σταυρό Γεωργίου Α’ Μετά Ξιφῶν (ΕΔΥΕΘΑ 549/47) καί τό Ἀναμνηστικό Μετάλλιο Ἐκστρατείας 1940 - 41 (ΕΔΥΣ 496/50).
Ποιά όμως υπήρξε η δράσις του κατά την Κατοχή;

Οι συκοφαντίες
Τά τελευταία χρόνια, ὑπῆρξαν θρασύτατοι συκοφάντες οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίστηκαν ἀναπόδεικτα ὅτι δῆθεν ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ὑπηρέτησε στό…«Τάγμα Ἀσφαλείας Πατρῶν»(!) Χαρακτηριστικά, ὁ “δημοσιογράφος” Γ. Τράγκας, ἀναίσχυντα ἔχει ἐπανειλημμένα δηλώσει, κάτι πού ἀναπαράγεται ἀναπόδεικτα ἀπό τούς γνωστούς λασπολόγους: «Ὁ ἀνθυπολοχαγός Γ. Παπαδόπουλος ἐπόπτευε γιά λογαριασμό τῶν Γερμανῶν τήν συγκομιδή τῶν σιτηρῶν ἀπό τούς ἀγρότες τῆς Ἀχαΐας, ὡς Ἀξιωματικός τοῦ Τ.Α. Πατρῶν. Αὐτό τό ἀναφέρει ὁ συνταγματάρχης Κουρκουλάκος στό βιβλίο του “Τά Τάγματα Ἀσφαλείας”, τό ὁποῖο κατάφερε καί ἐξαφάνισε ἡ χούντα. Ἐγώ ὅμως ἔχω ἕνα ἀντίτυπο».
Τό βιβλίο πού ἀναφέρει ὁ ἐπαίσχυντος συκοφάντης δέν ὑπῆρξε ποτέ, παρά μόνο στήν ἀρρωστημένη φαντασία του(!) Ο Ν. Κουρκουλάκος οὐδέποτε ἔγραψε βιβλίο, καί τό 1955 -σέ ἀνύποπτο χρόνο- ἀρνήθηκε ἀκόμη καί νά καταθέση ὑπόμνημα τῆς δράσεως τοῦ Τ.Α. Πατρῶν, ὅταν τοῦ ζητήθηκε ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. (Διεύθυνσι Ἱστορίας Στρατοῦ) Ἐάν ὁ Τράγκας εἶχε τό “μοναδικό ἀντίτυπο” τοῦ ἀνυπάρκτου βιβλίου, θά τό ἐπιδείκνυε ἤ θά τό ἀνατύπωνε. Ἀλλά φυσικά δέν μπορεῖ νά ἐπανεκδόση κάτι πού δέν ὑπῆρξε ποτέ!
Πρόκειται λοιπόν περί ἀθλίου ψεύδους! Πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπηρετοῦσε στά… Τάγματα Ἀσφαλείας Πατρῶν ἐνῶ κάθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἀδιαλείπτως κατοικοῦσε, νυμφεύθηκε, σπούδαζε, ἐργάστηκε, ἔγινε πατέρας καί ὀργανώθηκε σέ ἀντιστασιακή ὀργάνωσι στήν Ἀθήνα;
Ιδού λοιπόν η Αλήθεια...

Η αλήθεια στο προσκήνιο
Μέ τήν ἕναρξι τῆς Κατοχής τό 1941, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος, μέ τόν ἀδελφό του Κώστα (πού πολέμησε στήν Μάχη τῆς Κρήτης), μετακόμισαν στήν Ἀθήνα. Τά δυό ἡρωικά ἀδέλφια ἀποφάσισαν νά μοιραστοῦν τίς δυσκολίες καί νοίκιασαν μαζί μία οἰκία στήν ὁδό Θήρας τῆς Κυψέλης, κοντά στήν Λ. Πατησίων.
Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀπό τριτοετής Εὔελπις τό 1939, εἶχε ἐρωτικό δεσμό μέ ἕνα νεαρό κορίτσι, τήν Νίκη Βασιλειάδου. Μέ τήν ἐπιστροφή του στήν Ἀθήνα, ἀποφάσισε νά τήν ζητήση σέ γάμο. Ἐπισκέφθηκε τούς θείους - κηδεμόνες της στήν Νέα Φιλαδέλφεια καί ζήτησε τό χέρι της. Οἱ θεῖοι συμφώνησαν μέ ὑπερηφάνεια διότι θά παντρευόταν ἕναν ἡρωικό πολεμιστή - ἀξιωματικό. Καί στά τέλη τοῦ 1941 ἀρραβωνιάστηκαν. Στά μέσα τοῦ 1942 ἔγινε ὁ γάμος τους στήν οἰκία τῆς Νίκης (λόγω κατοχῆς), μέ κουμπάρο τόν συμμαθητή του στήν Σ.Σ.Ε Νίκο Κερδεμελίδη.
Ἀμέσως μετά τόν γάμο τους, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος καί ἡ σύζυγός του Νίκη μετακόμισαν στήν ὁδό Φιλαδελφείας 15 Νέα Σμύρνη, σέ ἕνα ἐνοικιασμένο “δυάρι” στο ὁποῖο παρέμειναν μέχρι τό 1962. Στίς 4 Φεβρουαρίου 1943 τό ζευγάρι ἀπέκτησε τό πρῶτο του παιδί.
Τό 1942 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἔδωσε ἐξετάσεις καί ἐγγράφηκε στό 3ο ἔτος τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν στό Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο. Τά μαθήματα στό Πολυτεχνεῖο, τά παρακολουθοῦσε μαζί μέ τόν φίλο καί κουμπάρο τοῦ Νίκο Κερδεμελίδη.
Ὡς τελειόφοιτος μάλιστα, ἐργάστηκε καί σέ κάποιο γραφεῖο Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ στήν Νέα Σμύρνη ὅπου διέμενε. Παράλληλα φρόντισε νά βελτιώση τίς γνώσεις του στά Γαλλικά καί τά Ἀγγλικά.
Ἀμέσως μετά τόν γάμο του, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀποπειράθηκε νά διαφύγη μέ καΐκι στήν Μέση Ἀνατολή γιά νά ἐνταχθῆ στόν ἐκεῖ ἀνασυγκροτούμενο Ἑλληνικό Στρατό. Παρέμεινε κρυμμένος ἐπί μία ἑβδομάδα σέ μία σπηλιά. Ἐκεῖ γνωρίστηκε καί μέ τόν υἱό τοῦ μετέπειτα πρωθυπουργοῦ Κ. Τσαλδάρη, Ἀθανάσιο Τσαλδάρη, πού ἀνέμενε τό ἴδιο καΐκι. (Μαρτυρία τοῦ Ἀθ. Τσαλδάρη στόν Λ. Παπάγο, βλπ. «Σημειώσεις 1967 - 1977» σελ. 335).
Τελικά, οἱ περιπολίες τῶν Γερμανῶν δέν ἐπέτρεψαν στό καίκι νά προσεγγίση τήν ἀκτή καί ἔτσι ὁ Παπαδόπουλος παρέμεινε στήν κατεχόμενη Ἑλλάδα.

Δ/τής 2ου Λόχου τοῦ 11ου Τάγματος τῆς “Χ”
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1943 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος καί ὁ ἀδελφός του Κώστας, ἐνετάχθησαν στήν Ε.Ο.Α. (Ἐθνική Ὀργάνωσι Ἀντιστάσεως) “Χ”, πού εἶχε ὡς ἀρχηγό της, τόν Ἀντισυνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα καί εἶχε τήν ἕδρα της στήν Ἀθήνα. Σέ αὐτήν παρέμεινε μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1944.
Ἡ ἔνταξις τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου στήν “X” ἀναφέρεται ἀπό χειρόγραφο 29 σελίδων μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Γ. Γρίβα καί τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ “Χ”». Ο Γ. Παπαδόπουλος ἔχει στήν κατάστασι αὔξοντα ἀριθμό 133 καί γράφει:
«133.Ὑπολ. Πυρ. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Χρίστος). Ἰούν. 1943 - Σεπτ. 1944». (Βλπ. Σπ. Παπαγεωργίου «Ο Γρίβας καί η “X”. Το χαμένο αρχείο» σελ. 689.)
Ἀναφέρεται ὡς Ὑπολοχαγός διότι πράγματι στίς 11 Σεπτεμβρίου 1943 ἔλαβε προαγωγή στόν βαθμό αὐτόν μέ τόν Ἀριθμό Ἐγκυκλίου Διαταγῆς 248/1943.
Ἡ “Χ” σταδιακά συγκρότησε 14 Ἔνοπλα Τμήματα στήν Ἀττική. Ὁ Ὑπολοχαγός Γ. Παπαδόπουλος ὑπηρέτησε ὡς Δ/τής τοῦ 2ου Λόχου τοῦ 11ου Τάγματος τῆς “Χ” πού ἔδρευε στό Κουκάκι, ἀρχικά ὑπό τόν Λοχαγό Γ. Θεοχαρόπουλο καί κατόπιν ὑπό τόν Λοχαγό Δ. Βαρδάνη. (Φάνη Χαμόδρακα «Ἀπό τήν Ἐθνική Ἀντίσταση στόν “Κόκκινο Δεκέμβρη” - Ὁ ρόλος τῆς οργανώσεως “Χ” καί ὁ Γρίβας» σελ. 133 - 134)

Συνεργασία μέ τίς Ὀργανώσεις ΚΟΔΡΟΣ” καί “ΟΜΗΡΟΣ”
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943 ἡ “Χ” ἄρχισε συνεργασία μέ τήν Ὀργάνωσι Πληροφοριῶν “ΚΟΔΡΟΣ”, τοῦ Πλωτάρχου Παν. Λυκουρέζου. Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος συνεργάστηκε ἔκτοτε μέ τήν ὀργάνωσι ἐκείνη.
Στίς 23 Ὀκτωβρίου 1943 ἡ “Χ”, μέ τήν συμβολή τοῦ ἀπεσταλμένου ἀπό τό Σ.Μ.Α. Λοχαγοῦ Ντόν, ὑπέγραψε “Πρωτόκολλο Συνασπισμοῦ” μέ τίς ὀργανώσεις Ρ.Α.Ν., ΕΔΕΣ, ΤΡΙΑΙΝΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ, ΕΕΣ, ΕΣΑΣ, ΠΕΑΝ, Ἐθνικό Κομιτάτο κ.ἄ.
Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἔκτοτε, γνωρίστηκε καί συνεργάστηκε μέ πολλά ἀπό τά μέλη τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων.
Στίς 22 Νοεμβρίου 1943 συμμετεῖχε σέ τμῆμα ἐνόπλου περιφρουρήσεως συνεργείων ἀναγραφῆς συνθημάτων γιά τήν τρίτη ἐπέτειο τῆς καταλήψεως τῆς Κορυτσᾶς, ὅπου ἔγινε καί μικροσυμπλοκή μέ ΕΑΜίτες πού ἔριψαν ἐναντίον τούς χειροβομβίδες!...
Ἀνεξάρτητα ἀπό τήν “Χ”, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος εἶχε ἔλθει σέ ἐπαφή καί μέ τήν ὀργάνωσι πληροφοριῶν “ΟΜΗΡΟΣ”.
Αὐτή ἦταν ἡ πορεία καί δράσις τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου κατά τήν Κατοχή. Συνοψίζουμε:
- Στά τέλη τοῦ 1941, ἦλθε στήν Ἀθήνα καί συγκατοίκησε μέ τόν ἀδελφό του στήν Κυψέλη (ὁδός Θήρας).
- Τό 1942 νυμφεύθηκε στήν Ἀθήνα, τήν σύζυγό του Νίκη καί μετακόμισαν στήν ὁδό Φιλαδελφείας 15 Νέα Σμύρνη, ὅπου διέμειναν μέχρι τό 1962.
- Τό 1943 γεννήθηκε τό πρῶτο τους παιδί, ὁ Χρῆστος, καί πάλι στήν Ἀθήνα.
- Τά ἔτη 1943 - 1944 φοιτοῦσε στήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου στήν Ἀθήνα. Καί μάλιστα ἐργάστηκε περιστασιακά σέ γραφεῖο Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ τῆς περιοχῆς.
- Εἶναι καταγεγραμμένο μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ὀργανώσεως “Χ”-πού ἕδρευε στήν Ἀθήνα- ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1943 μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1944. Ἔδρασε στούς τομεῖς Κουκακίου καί Νέας Σμύρνης καί συνεργάσθηκε μέ τίς ὀργανώσεις “ΚΟΔΡΟΣ” καί “ΟΜΗΡΟΣ”.

Στην Σ.Δ.Α.
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1944 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀποσπάστηκε στήν Στρατιωτική Διοίκησι Ἀττικῆς.
Στίς 23 Ὀκτωβρίου 1944, Στρατιωτικός Διοικητής Ἀττικῆς ἀνέλαβε ὁ Παυσανίας Κατσώτας. Λίγες ἡμέρες μετά, ὁ νέος Σ.Δ.Α. ἐπέλεξε τόν Ὑπολοχαγό Γεώργιο Παπαδόπουλο γιά τήν στελέχωσι τοῦ Ἐπιτελείου του:
Ἀπό τίς 13 Νοεμβρίου 1944 ἕως τίς 23 Μαρτίου 1945 τοῦ ἀνετέθη καίρια θέσις στό 1ο Ἐπιτελικό Γραφεῖο Σ.Δ.Α. μέ Δ/ντή τόν Ἄντ/ρχή Κων/νο Κοτσαρίδη. («Βιβλιάριο Μητρώου Ἀξιωματικοῦ» Φάκελος Γ. Παπαδοπούλου).
Ὅπως εἶναι αὐτονόητο, ἡ Σ.Δ.Α. δέν θά τοποθετοῦσε σέ κρίσιμη ἐπιτελική θέσι στήν Ἀθήνα, ἕναν …“ταγματασφαλίτη” πού ὑπηρετοῦσε στήν… Πάτρα! Ἀκόμη μία γελοιοποίησις τῶν συκοφαντιῶν.
Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδόπουλος, πολλά χρόνια ἀργότερα ἔλεγε:
«Ἡ δράσις μου κατά τήν Κατοχήν, ἐξετιμήθη ὡς πρόσθετον προσόν γιά νά τοποθετηθῶ ἀμέσως μετά τήν Ἀπελευθέρωσιν καί ἐπί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου εἰς καιρίαν καί νευραλγικήν θέσιν τοῦ Ἐπιτελείου τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἀττικῆς». (Δήλωσις 30/8/1989).
Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῶν Δεκεμβριανῶν 1944, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος εἶχε ἀναλάβει χρέη Ὑπασπιστοῦ τοῦ Σ.Δ.Α. Π. Κατσώτα. Καί ἀνελάμβανε ἐπικίνδυνες ἀποστολές μεταφορᾶς διαταγῶν ἀπό μαχόμενο τμῆμα σέ μαχόμενο τμῆμα, διανύοντας τούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν ἐν μέσῳ καταιγισμοῦ πυρῶν καί ὅλμων!...
Τό 1953, ἡ Πολιτεία τίμησε τήν πλούσια καί γενναία ἀντιστασιακή δράσι τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου μέ τό Μετάλλιο Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941 - 1944 (ΕΔΥΕΘΑ 280/1953)...

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters