Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Γράφει ο Λεωνίδας Μπελιάς
Η έννοια της Εθνικής αμύνης αποτελεί μια σύνθετη όσο και πολύπλευρη έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή υπεράσπισης ενός Έθνους έναντι των επιβουλών  άμεσων ή έμμεσων ­που θέτουν σε κίνδυνο, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά της πατρίδος. Η υπεράσπιση εναντίον της έμπρακτης ή επαπειλούμενης αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας ενός Έθνους έχει πολλές  μορφές όπως για παράδειγμα ο ένοπλος αγώνας, ή ακόμη και ο πνευματικός αγώνας. Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις αντίστασης συνιστούν την Εθνική άμυνα.
Η έννοια της αμύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τού Έθνους, αφού δεν νοείται άμυνα χωρίς την ύπαρξη των ένοπλων δυνάμεων μιας χώρας, προκειμένου να  διαφυλαχθούν τα Ιερά και τα ‘Όσια του Έθνους (η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η παιδεία και ο πολιτισμός). Η Εθνική άμυνα απλώνεται και ενσαρκώνει τον ιστορικό βίο ενός Έθνους, την εθνική του υπόσταση, την Εθνική ταυτότητά του. Γι' αυτό και η άμυνα τού Έθνους, στο ένα σκέλος της εδράζεται και έχει ως αιχμή του δόρατος, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά επεκτείνεται και σε μια πνευματική άμυνα η οποία περιβάλλει, συμπληρώνει και εμπνέει την Εθνική Άμυνα. Αυτή τη μορφή εθνικής αμύνης υπαγορεύεται από την Εθνική συνείδηση, δηλαδή ότι ενώνει όλους τους Έλληνες, η κοινή πατρίδα, η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη, η κοινή ιστορία, τα κοινά ήθη και έθιμα, ο κοινός πολιτισμός. Όλα αυτά περικλείονται σε δυο λέξεις: Ελληνική Παιδεία.
Η Ελληνική Παιδεία παρέχει στους νέους την δυνατότητα να καλλιεργήσουν βαθιά μέσα τους την έννοια της Εθνικής αμύνης που πηγάζει, τροφοδοτείται και εμπνέεται από την Εθνική Παιδεία, η οποία αποσκοπεί και έχει ως ύψιστο στόχο την καλλιέργεια της προσωπικότητας τού παιδιού, ώστε να αποτελέσει στο μέλλον ένα συνειδητό και υπεύθυνο πολίτη ενός ανεξάρτητου και αυτάρκους Έθνους-Κράτους, ο οποίος θα διαπνέεται από το αίσθημα της ελευθερίας και της  φιλοπατρίας.
Η Ελληνική Παιδεία πρέπει να πασχίζει για την πνευματική μόρφωση και την διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσέξουν να κάνουν πραγματικούς Έλληνες και Ελληνίδες. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου, για  εμάς τους Έλληνες είναι ευκολότερη, αφού έχουμε το υλικό, περισσότερο από κάθε άλλο Έθνος. Διότι το Έθνος μέσα από την μακραίωνη Ιστορία του, δημιούργησε το μεγαλύτερο πολιτισμό. Ο οποίος αποτέλεσε την βάση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, έδωσε τα ωραιότερα δείγματα αγώνων ανδρείας, ηρωϊσμού και κατορθωμάτων, τα οποία δόξασαν την Ιστορία του. Έχοντας αυτό το πολύτιμο υλικό οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση σε κάθε μάθημα να ομιλούν στα παιδιά για το Έθνος στο οποίο ανήκουν και να τους φέρουν τα παραδείγματα, προκειμένου να τα ενθουσιάσουν και να τονώσουν το εθνικό φρόνημα, ώστε μια μέρα και αυτά με την σειρά τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προγόνων.  
Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών οφείλει να είναι η διάπλασης του χαρακτήρα των παιδιών και η ανάπτυξις των δεξιοτήτων τους. Πρέπει ο μαθητής και η μαθήτρια να διδαχτούν να είναι δημιουργικοί και να σταματήσουν να απολαμβάνουν την ζωή αργά και νωχελικά, αλλά να αγωνίζονται και να δημιουργούν. Το παιδί πρέπει να μάθει να επιζητά δια μέσου της δημιουργίας, την πνευματική ανάταση και επαγγελματική καταξίωση και όχι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρονιά στην πατρίδα μας, να επιδιώκει την υποβάθμιση των υπολοίπων προκειμένου να ανέβει επίπεδο.

Η Ελληνική Πολιτεία με την στράτευση των νέων Ελλήνων, τους προετοιμάζει να είναι έτοιμοι να υπερασπισθούν τα Ιερά και τα Όσια της πατρίδος με τα όπλα όποτε παραστεί ανάγκη. Ο ρόλος της Εθνικής παιδείας, δεν είναι άλλος από το να φροντίζει για την καλλιέργεια τού πνεύματος, τού ήθους και τού φρονήματος των νέων μέσα από την εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο, και να τούς θωρακίζει ηθικά και πνευματικά προκειμένου να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα, γνωρίζοντας  ποιες Αξίες και ποια Ιδανικά έχουν χρέος να υπερασπίσουν όταν χρειαστεί να πολεμήσουν και συνάμα ότι ο αγώνας Υπέρ της Πατρίδος αποτελεί ύψιστη τιμή για κάθε Έλληνα.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πρέπει λοιπόν  να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους, να κατανοήσουν ότι είναι οι μελλοντικοί οδηγοί του Έθνους και ότι σπουδάζοντας και αναπτύσσοντας την διάνοια τους, το πνεύμα τους και το φρόνημα τους, αυτό από μόνο του, τους τοποθετεί στην θέση του οδηγού των μελλοντικών γενεών του Έθνους. Οι Έλληνες μαθητές οφείλουν να κατανοήσουν, πάντοτε με την συνδρομή των δασκάλων και των καθηγητών ότι δεν πρέπει να αποζητούν την γνώση που τους παρέχεται από το σχολείο μόνο γιατί θα  τους είναι χρήσιμη για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά να επιθυμούν την γνώση, η οποία  θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν πνευματικά και ψυχικά προκειμένου να ηγηθούν στην αυριανή Ελλάδα.
Συνοψίζοντας, σε ότι αφορά τον σκοπό της Εθνικής Παιδείας, αυτός οφείλει να  είναι ξεκάθαρος: πρωτίστως να εφοδιάσει με γνώσεις, τους μαθητές με πληροφορίες σε διάφορους τομείς τού επιστητού και να αναπτύξει τη γνωστική και νοητική δύναμη τού μαθητή, ώστε να ενεργεί και να σκέπτεται ορθά και δημιουργικά.· Και κατά δεύτερον να καλλιεργήσει την ψυχή και το πνεύμα τού παιδιού, να τού διδάξει Αρχές, μορφές συμπεριφοράς και αυτοπειθαρχίας προκειμένου αυτός να  εμπνευστεί από τις Αξίες και τα Ιδανικά της Ελλάδας, και να ξεπηδήσουν από μέσα του αβίαστα.  
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι, το έργο της Εθνικής παιδείας είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό, διότι καλείτε να μυήσει τον νέο στη γλώσσα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της πατρίδας του, στην πίστη, και, γενικότερα, στον πολιτισμό, στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική του ταυτότητα, δηλαδή την γνώση για το Έθνος του οποίου είναι κομμάτι. Σε αυτό συνίσταται και η πολύ μεγάλη ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας, να επιλέγει, να καταρτίζει, να οργανώνει και ελέγχει το σύστημα λειτουργίας της Εθνικής παιδείας με μεγάλη προσοχή αφού η παραμικρή αστοχία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο την Κρατική όσο και την Εθνική υπόσταση της πατρίδος μας.
Εν κατά κλείδι, παρατηρούμε ότι η Εθνική Παιδεία και η Εθνική Άμυνα, είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, που εκ της φύσεως τους αλληλοσυμπληρώνονται και δεν νοείται η ύπαρξη της μίας δίχως την ύπαρξη της άλλης. Η Εθνική Παιδεία και Εθνική Άμυνα, οφείλουν να αποτελούν τον κορμό της Εθνικής πολιτικής, προκειμένου το Έθνος – Κράτος να είναι σε θέση να υπερασπιστεί ανά πάσα στιγμή την εδαφική και πνευματική ανεξαρτησία του.
 
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters