Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

ΥΣΤΑΤΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ...

Ο επικήδειος λόγος του, για τον Ιπποκράτη Δάκογλου που εκφώνησε εχθές στην εκκλησία ο Γιάννης Σχοινάς 
 
Στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1930 ένας νέος, καταγόμενος από τήν βασιλεύουσα, βαδίζει
Γιάννης Σχοινάς
απογοητευμένος στούς δρόμους τού κέντρου τών Αθηνών. Έχει επισκεφθεί όλους τούς συγγενείς στήν προσπάθειά του να συγκεντρώσει τό χρηματικό ποσόν πού τού χρειάζεται γιά νά εγγραφή στό Ε.Μ.Π., αλλά τού λείπει ένα πεντακοσιάρικο. Ξαφνικά εκεί στό πεζοδρόμιο πού βαδίζει βρίσκει ένα νόμισμα τών πεντακοσίων δρχ. Τό αρπάζει καί τρέχει, τρέχει καί προλαβαίνει νά κάνει τήν εγγραφή του λίγο πρίν εκπνεύσει η προθεσμία. Ο νέος αυτός ονομάζεται Ιπποκράτης Δάκογλου και μένει νά δούμε αν υπήρξε τυχερός άνθρωπος.
Εν συνεχεία διαπρέπει στόν επαγγελματικό τομέα ως Πολιτικός Μηχανικός μέ μεγάλα γιά τήν εποχή του έργα καί μέ σπουδαιότερο τό γήπεδο τού Παναθηναϊκού στή Λ. Αλεξάνδρας. Από τύχη κι’ αυτή η λαμπρή πορεία;

Έρχεται εις γάμου κοινωνία μέ τήν Κρητικοπούλα Ελευθερία Κοκκωνά από τό ορεινό ηρωϊκό χωριό τού Ρεθύμνου τής Κρήτης, τό Γερακάρι, καί αποκτούν τρία παιδιά: τόν Παναγιώτη, τόν Πολύδωρο καί τήν Θεοδοσία. Βιώνουν μία αρμονικώτατη οικογενειακή ζωή καί τής αφιερώνει γιά τά 50 χρόνια τού εγγάμου βίου τους (Χρυσοί γάμοι) τό σημαντικώτερο έργο του μέ τίτλο «Ο Μυστικός Κώδικας τού Πυθαγόρα καί η αποκτυπτογράφηση τής διδασκαλίας του». Τυχαία καί η οικογενειακή του ευτυχία;

Έρχεται η στιγμή τής συνταξιοδοτήσεώς του. Τό ανήσυχο πνεύμα του δέν τού επιτρέπει νά παραμείνει άπρακτος. Καταπιάνεται μέ τήν συγγραφή βιβλίων καί μάλιστα επιστημονικών πού έχουν σχέση μέ τόν Πυθαγόρα καί τούς Πυθαγορείους. Από τό 1980 καί μετά κυκλοφορούν τά έργα του πού δημιουργούν νέα δεδομένα στά Μαθηματικά, στή Μουσική καί στήν Αστρονομία.

Ο Ιπποκράτης  Δάκογλου
Μέ τό 4τομο έργο του «Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ» αποκαλύπτει τόν Μυστικό Κώδικα τού Πυθαγόρα τόν οποίον αναζητούσαν οι ερευνητές επί είκοσι έξι αιώνες, γιά νά δυνηθούν νά αποσυμβολίσουν τήν διδασκαλία του, κώδικα μέ τόν οποίον οι Πυθαγόρειοι εξασφάλιζαν τήν μυστικότητα κατά τήν μετάδοση τής απόκρυφης γνώσεώς τους. Στό έργο αυτό παρουσιάζονται οι πρώτες γνώσεις πού προέρχονται από τήν αποκρυπτογράφηση τών «Πυθαγορείων Ακουσμάτων», πού αποτελούσαν τούς τίτλους τών μαθημάτων τής Πυθαγορείου διδασκαλίας.
Δέν στέκεται όμως ήσυχος. Από τό 1991 αποστέλλει συνεχείς επιστολές στήν Αμερικανική ΝΑΣΑ καί στήν Ευρωπαϊκή ΕΣΑ καί τούς ενημερώνει, μεταξύ άλλων, γιά τήν λιοκεντρική μελέτη τού Πυθαγορείου Φιλολάου (5ος π.Χ. αιών) περί τής υπάρξεως 12 συνολικώς πλανητών στό λιακό σύστημα. Καθορίζει μάλιστα καί τήν απόστασή τους από τόν ήλιο. 16 χρόνια μετά τήν πρώτη δημοσίευση τού δικού μας Ιπποκράτη, παρουσιάζεται ο καθηγητής τής ΝΑΣΑ Έρικ Μπράουν καί ανακοινώνει τήν ανακάλυψη τού δεκάτου πλανήτη. Τόν ονομάζει ΣΕΝΤΝΑ καί δέν αναφέρεται καθόλου στόν Ιπποκράτη Δάκογλου.

Στό έργο του «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (2004) αναφέρει ότι η σημερινή μορφή τής Πυθαγορείου αριθμοσοφίας δέν είναι σύμφωνη μέ τόν φιλοσοφικό χαρακτήρα τού Πυθαγόρα, ο οποίος, είναι γνωστόν, ότι τίποτα δέν δίδασκε δίχως τήν μαθηματική τεκμηρίωση τής αληθείας αυτής.

Στό έργο του «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΦΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (2009) αναφέρει πώς ο Πυθαγόρας μυήθηκε στίς δοξασίες τού Ορφέως από τόν μύστη Αγλαόφαμο καί όπως μάς βεβαιώνει ο Συριανός, (ο δάσκαλος τού Πρόκλου), τίς μετέτρεψε από αφηρημένη φιλοσοφία στό επιστητό, στίς θετικές επιστήμες καί έτσι καί μέ ανάλογα σχέδια τίς δίδασκε στούς μαθητές του.

Στό επόμενο έργο του μέ τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ CHRISTIAN GOLDBACH (Δίγλωσση έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ)» (2014) επιτυγχάνει εκείνο πού δέν πέτυχαν οι ερευνητές τών εικασιών τού Γκόλτνμπαχ καί κυρίως οι μαθηματικοί οι οποίοι δέν είχαν, μέχρι τότε, επιτύχει τήν μαθηματική απόδειξη τής αληθείας των, γιά πάνω από 300 χρόνια, καί γι’ αυτό αδυνατούσαν νά αντιληφθούν τίς άλλες μεγάλες σοβαρότατες αλήθειες πού εμπεριέχουν αυτές.

Στό τελευταίο έργο του, τό οποίον, σημειωτέον, εκυκλοφόρησε στίς αρχές τού Δεκεμβρίου 2015, μέ τίτλο «ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - Μαθηματικο νόμοι παραγωγς Διδύμων Πρώτων ριθμν» αναπτύσσει τήν θεωρία τού Πυθαγορείου φιλοσοφικού–κοσμολογικού σκέλους τών Πρώτων Αριθμών, τό οποίο απετέλεσε τήν μαθηματική απόδειξη τού κύκλου τής ζωής τών πάντων (γέννηση, ζωή, θάνατος καί επαναγέννηση). Ο Πυθαγόρας έλεγε: «οι αριθμοί είναι όντα», δηλαδή ότι οι αριθμοί συμπεριφέρονται σάν τά έμψυχα όντα τής δημιουργίας, ήτοι ότι οι αριθμοί είναι γεννητοί, έχουν μάννα, έχουν πατέρα, συζευγνύονται, τεκνοποιούν, ζούν καί μεταβαίνουν στήν αιωνιότητα καί ξαναγεννιούνται αενάως.
Στάθηκε καί στό συγγραφικό του έργο τυχερός ο Ιπποκράτης Δάκογλου; Ή μήπως στό ότι έζησε 102 ολόκληρα χρόνια;

Δέν ήσουν τυχερός Δάσκαλε Ιπποκράτη Δάκογλου. Υπήρξες δημιουργικός, μετρημένος καί από τόν Θεό ευλογημένος. Ευλογημένος από τήν στιγμή πού έβαλε στό διάβα σου εκείνο τό πεντακοσιάρικο. Τυχεροί είναι όσοι σέ γνώρισαν από κοντά καί όσοι αντλούν εφόδια από τήν σοφία σου, μελετώντας τά έργα σου. Υπερτυχερός, δέ, μάλλον είμαι εγώ πού είχα τήν τιμή νά επιμεληθώ καί νά εκδόσω το σύνολο τής πνευματικής σου δημιουργίας.

Από τά χαράματα τής Δευτέρας 4ης Ιανουαρίου η πνευματική Ελλάς είναι σίγουρα πτωχότερη. Είναι βέβαιον όμως ότι εσύ Δάσκαλε Ιπποκράτη έχεις βρεί τήν θέση σου στήν γειτονιά τών Αγγέλων. Αυτή η θέση ταιριάζει μόνον σέ σένα μέ βάση τόν ελληνικό τρόπο τού ενάρετου καί δημιουργικού σου βίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του και αποχαιρέτησε κατά την χθεσινή νεκρώσιμο ακολουθία τον μεγάλο Έλληνα Ιπποκράτη Δάκογλου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Παναγιώτης Λιάκος, από την εφημερίδα Δημοκρατία, ο άνθρωπος που του πήρε την τελευταία συνέντευξη.

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters