Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

[Ἓλληνες ὂντες βαρβάροις δουλεύσομεν; ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Τήλεφος ]

Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου 

νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

Μιλοῦν γιὰ Δυτικό πολιτισμό. Γιὰ ἕναν “πολιτισμό” ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ χρεωκοπήσει καί πού συνεχίζει νὰ ἀφήνει πίσω του ἀποστήματα χρεωκοπίας. Μιλοῦν γιὰ "συνεννόηση". Καιροσκοπῶντας, ἐπιλέγουν τὴν μόνη ὁδὸ ποὺ δὲν καλλιεργεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Συνείδηση. Τὴν ὁδὸ ποὺ δὲν συναντᾶ τὶς λεωφόρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου.
Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ ἐγχειρίδιο τῆς νέας πραγματικότητος.
Κάποτε οἱ ραγιᾶδες ἦταν φιλήκοοι τῶν ξένων γιὰ νὰ φυλαχτοῦν ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο. Σήμερα;
Σήμερα τεντώνουμε τ' αὐτιά μας στὶς ἀπάτες καὶ τὶς μηχανορραφίες τῶν ξένων. Πόσο ἄβουλοι γίναμε.
Ἡ Χώρα μας, ὁ Παράδεισος ἐπὶ Γῆς, ἔχει μετατραπεῖ σὲ χῶρο ἐναπόθεσης πάσης φύσεως ἀποβλήτων. Εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ἐντοπίσει κανεὶς κάτι γηγενές, κάτι ἀξιόλογο. Ἀντ' αὐτοῦ, φρίκη. Παντοῦ βρωμιά. Δυτικῆς ἐμπνεύσεως μὲ τριτοκοσμικῆς προελεύσεως πρῶτες ὗλες. Δίχως ἴχνος ντροπῆς, συζητοῦν μὲ τὸ Βερολῖνο ἀπὸ τὴν μονιμοποίηση, δηλαδή τὴν νομιμοποίηση τῶν παρανόμων μεταναστῶν, τὴν διαχείριση τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου, μέχρι καὶ τὸν παροπλισμό τοῦ σκάφους ποὺ λέγεται Ἑλλάς. Ἐπί πληρωμῇ. Ἡ φρίκη ποὺ πλησιάζει. Ἡ Πατρίδα μας ἄντρο ἐγκληματικότητας. Μιὰ ἀπάνθρωπη σύγχυση ποὺ ἐξελίσσεται σὲ ἄθλιο ἐφιάλτη.
Ἡ νέα πραγματικότητα.
Κατὰ συρροὴν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Φυσικὲς καὶ πνευματικές καταστροφές. Δολοφονίες. Οἰκονομικοί, οἰκολογικοὶ, βιολογικοὶ καὶ πνευματικοὶ βιασμοί. Ἀναγκαστικὲς ἐπιτάξεις δημόσιας καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας, κατάχρηση ἐξουσίας. Μπαρκάρισμα Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὸ ἄγνωστο. Τὴν ἴδια στιγμὴ, φόρτωμα καὶ εἰσαγωγὴ σαρκίων ἀπὸ τὰ πέριξ στὴν Ἑλλάδα.
Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ πῶς μπορεῖ νὰ σὲ ἔχουν καταδικασμένο σὲ θάνατο καὶ ὡστόσο νὰ σοῦ χαμογελοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.
Ὁ Ἕλλην μετέωρος. Σὲ τόπο ἀνύπαρκτο. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουμε φυσιολογικὲς παραστάσεις στὸ μυαλὸ μας ὅταν μᾶς ἐξοντώνουν καὶ βιολογικὰ τόσο βίαια;
Ἡ φιλαυτία, ἡ φιλαρχία, ἡ μικρότητα καὶ ἡ σύγχυση ξεσκεπάζεται μὲ τὸν ἀπεχθέστερο τρόπο. Συμφωνίες, μνημόνια, δεσμεύσεις.
Μὲ αὐτὴ τὴν στάση δὲν ἀντιστέκεσαι σὲ καμμιὰ δύναμη.
Ἡ ἔλλειψη καλλιέργειας συνειδήσεως κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπαναπαύεται. Νὰ μὴν ἀσκεῖ κριτική. Καὶ ἡ κριτικὴ μένει στὴν ἀφηρημένη διεκδίκηση.
Ὕστερα ἀπὸ ὅτι ἔχουμε ζήσει ὡς Ἔθνος ἀλλά καὶ ὡς κράτος σὲ ποιὰ πολιτικὴ δράση νὰ πιστέψει ὁ Ἕλληνας;
Ἄραγε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πῶς συλλογίζονται τὴν Ἑλλάδα; Ἔχουν ἄραγε καμμία σχέση μὲ τὶς παραστάσεις ἑνὸς Ἕλληνα; Τὶ νόημα μπορεῖ νὰ ἔχουν γιὰ αὐτοὺς τὰ λόγια τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Παλαιολόγου, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Αὐξεντίου; Θὰ ἔλεγε κανεὶς πὼς στέκουνται μὲ τὴν πλάτη γυρισμένη στὴν Ἑλλάδα.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Ὅταν ἕνα Ἔθνος χάνει τὴν Πίστη, τὴ λαλιά καὶ τὰ παιδιά του, χάνει τὴν Ψυχή του, τὴν Ἄμυνά του. Χάνει τὸ Νόημα τῆς ὑπάρξεώς του.
Γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ εἴμαστε πρωταγωνιστὲς καὶ θεατὲς στὸ φρικαλέο ἔγκλημα τοῦ ἀφανισμοῦ μας;
Τὸ γνωρίζουμε, τὸ βλέπουμε. Ὁ Μύλος τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διπλωματίας δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει.
Παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὁ Ἕλλην γεννιέται καί πεθαίνει Ἐλεύθερος. Ὄχι γιὰ νὰ ὑπακούει, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζεῖ, νὰ δημιουργεῖ καὶ νὰ κοινωνεῖ τὸ Αἰώνιο, δηλαδή τὸ Ἀληθές.
Ἡ Ἀρετή, τὸ Ἦθος καὶ ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση δὲν ἀλέθονται.
Ὁ δεσμός ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα σὲ πρόσωπα ποὺ μοιράζονται τοὺς ἴδιους πόθους, τὶς ἴδιες Ἀξίες, ἀποκαλύπτεται. Δὲν ὀμνύουμε στὴν διχόνοια. Δὲν ὀμνύουμε στὴν πονηρία τῶν ξένων.
Ὁ Ποιητὴς λέει:
Πάντα ὅσα εἰς τὴν καρδίαν μας
εἶναι ἀκριβῆ, δὲν πρέπουσιν
εἰς ἄνδρας ποὺ τρομάζουν
ἔμπροσθεν εἰς ἀνόητον
βάρβαρον σκῆπτρον.
Ἐάν ἐπιλέξουμε νὰ ζήσουμε ἑνωμένοι, μὲ ἕνα συμφέρον, μὲ ἕναν Σκοπό, μὲ μία κίνηση ὅλοι, ποιός θὰ μᾶς σταματήσει;
Καιρός ν' ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τὴν χαμηλή σφαῖρα στὴν ὁποία ἔχουμε ὑποπέσει.
.
Μὲ Ἀγάπη καὶ Σεβασμό,
Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου
3 Ἰουνίου 2022


Ι.ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters