Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑ - Ἐστίν ἡμῖν πατρίς αἳ διακόσιαι νῆες πεπληρωμέναι ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, 480 π.Χ.


Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

[Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΡ.ΦΥΛ. 1, σ.14]

1η Σεπτεμβρίου 1939. Ἡ γερμανικὴ Λουφτβάφε εἰσβάλλει στὴν Πολωνία βομβαρδίζοντας τὸν λιμένα τῆς Γδύνιας. Τὸ πρῶτο πλοῖο ποὺ βυθίζεται μὲ τὴν κήρυξη τοῦ Β' ΠΠ, ἀνήκει στὸν Ἑλληνικὸ ἐμπορικὸ στόλο. Εἶναι τὸ φορτηγὸ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ. Καί, πρὶν ἀκόμη ἠχήσουν ἐπισήμως οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου στὴν Ἑλλάδα, ὁ ἰταλικὸς στόλος, ἀνήμερα τῆς Παναγίας, τορπιλλίζει τὴν ΕΛΛΗ στὸν λιμένα τῆς Τήνου.
28η Ὀκτωβρίου 1940. Ὁ Στόλος τοῦ Βασιλικοῦ ΠΝ, ἀριθμεῖ μόλις τριάντα μονάδες. 1 καταδρομικὸ μάχης. 10 ἀντιτορπιλλικά. 13 τορπιλλοβόλα. 6 ὑποβρύχια. Ἡ ναυτικὴ ἀεροπορία μόλις 77 ἀξιόμαχα ἀεροσκάφη, ἔναντι τῶν 463 ποὺ ἔβαλαν κατὰ τῆς Ἑλλάδος.
Καὶ ὅμως. Στὸν κατὰ θάλασσαν κατὰ τοῦ Ἄξονος Ἀγῶνα, ἡ Ἑλλάς, ὡς μοναδικὸς σύμμαχος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας , ἀναλαμβάνει τὴν Ἄμυνα σὲ ὁλόκληρη τὴν Μεσόγειο. Φιλοδοξία τοῦ Μουσσολίνι ἦταν ἡ ἀνασύσταση τοῦ ρωμαϊκοῦ imperium καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς Μεσογείου σὲ Mare Nostrum. Εἶχε μετατρέψει τὴν δική μας θάλασσα σὲ κυρίαρχο σύνθημα τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος.
Περιφρονῶντας τὸν ἐπαπειλούμενο ὄλεθρο, μὲ μνημειώδη αὐταπάρνηση, οἱ ἄνδρες τοῦ ΠΝ δὲν δίστασαν. Ρίχτηκαν στὸν ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας καὶ Νίκης Ἀγῶνα. Τήρησαν μὲ εὐλάβεια τὴν στοιχειώδη ἀρχὴ καὶ δὲν ὑπολόγισαν τὴν ὑλικὴ ὑπεροχὴ τοῦ ἐχθροῦ. Ὅλοι οἱ προηγηθέντες πόλεμοι, ἀπὸ τοὺς Μηδικοὺς καὶ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τὸ 1821 καὶ τοὺς Βαλκανικοὺς μέχρι καὶ τὸν νέο κλιμακούμενο πόλεμο, τὸ εἶχαν ἀποδείξει. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Κίμωνος, τοῦ Κανάρη καὶ τοῦ Κουντουριώτη, θὰ ἔπρατταν τὰ δέοντα.
Μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐκτυλίσσεται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἔπη τῆς Ἱστορίας. Οἱ φαντάροι μας ἀψηφοῦν τὸν ἐχθρὸ καὶ μὲ τὴν ἰαχὴ ΑΕΡΑ τὸν καταδιώκουν. Οἱ πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη ἀπελευθερώνονται.
Τὴν ἴδια στιγμή, σὲ θάλασσα καὶ ἀέρα, διαδραματίζεται μία ἄλλη ἐποποιΐα. Ὁ πανίσχυρος ἰταλικὸς στόλος, ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ ὑπεροψία τὸν Ἑλληνικό, ἀναγκάζεται νὰ ὑποκλιθεῖ μπροστὰ στὴν πολεμικὴ ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων.
Ἐὰν οἱ Ἕλληνες δὲν μετέφεραν στὴν Πρώτη Γραμμὴ τὰ λιγοστὰ ἔστω ἐφόδια, ἐὰν δὲν βομβάρδιζαν ἀπὸ θαλάσσης καὶ ἀέρος, μὲ τὰ ἐλάχιστα ἀπαρχαιωμένα ἀεροσκάφη τῆς ναυτικῆς ἀεροπορίας, τίς ναυτικὲς & χερσαῖες δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ, ἴσως ἡ Παγκόσμια Ἱστορία νὰ εἶχε πάρει ἄλλῃ τροπῇ. Ἴσως καὶ νὰ μὴν εἶχε γράψει ὅτι ἡ μικρὴ Ἑλλάς, ὄχι μόνο ἄντεξε ἀμυνόμενη ἐπὶ πεντάμηνο διάστημα στὶς ἐπιθέσεις τῆς Ἰταλίας, ἀλλὰ νίκησε. Ἐξαναγκάζοντας μάλιστα τὴν Γερμανία νὰ προστρέξει σὲ βοήθεια τῆς Ἰταλίας καὶ νὰ καθυστερήσει ἄλλους δύο μῆνες μέχρι νὰ καταλάβει τὴν Κρήτη, ὅταν μέσα σὲ σαράντα πέντε ἡμέρες ἡ αὐτοκρατορικὴ Γαλλία εἶχε ἤδη ὑποταχθεῖ.
Τὸ Ἑλληνικὸ Ναυτικό, ἐπανδρωμένο μὲ τὸ πιὸ πεπειραμένο καὶ δοκιμασμένο ἀνθρώπινο δυναμικό, κατέρριψε κάθε ρεκὸρ κινδύνου κερδίζοντας τὴν κυριαρχία στὴν Μεσόγειο.
Ὁ Ἄξονας ἔχασε τὸν πόλεμο στὴ Δύση ἐπειδὴ τὸν ἔχασε στὴν Μεσόγειο.
Οἱ ναυτικοί μας ἔδωσαν τὸν Ὑπὲρ Πάντων Ἀγῶνα. Τὰ καράβια μας οὐδέποτε πτοήθηκαν ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἰταλικὸ στόλο καὶ τὴν γερμανικὴ ἀεροπορία . Ὅπως καὶ τὰ ὑποβρύχιά μας. Ἄν καὶ παλαιότητος, ἦταν ἐπανδρωμένα μὲ λεοντόκαρδους ἐθελοντὲς αὐτοκτονίας. Τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιφανῶν στρατηγῶν, ναυάρχων πυρπολητῶν ἡρώων τοῦ Γένους εἶχαν γίνει ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου.
Σεπτέμβριος τοῦ 1943. Τὴν ἑπομένη τῆς συνθηκολόγησης τῆς Ἰταλίας, τὸ ἀπτόητο ἀντιτορπιλλικὸ Ὄλγα, μὲ τὴν μεγαλύτερη πολεμικὴ ἐμπειρία στὴν Μεσόγειο καὶ ἐνῶ περιέτρεχε τὸ Τυρρηνικὸ Πέλαγος, δέχεται διαταγὴ ἀπὸ τὸν Ναύαρχο Κάννιγχαμ νὰ πλεύσει πρὸς τὸ Ἀλγέρι. Ἐκεῖ θὰ τελοῦνταν ἡ παράδοση τοῦ ἰταλικοῦ στόλου. Πλὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἄλλο συμμαχικὸ σκάφος δὲν ὑπῆρχε στὴν μοῖρα ποὺ ἀναχώρησε.
Τὸ πρωϊνὸ τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, βορείως τοῦ Ἀκρωτηρίου Μπόν, ἐμφανίζονται τρία θωρηκτά, τέσσερα καταδρομικὰ καὶ τρία ἀντιτορπιλλικά. Καὶ παρελαύνουν μπροστὰ ἀπὸ τὰ συμμαχικὰ πλοῖα ἀπονέμοντας τίς προσήκουσες τιμές.
Ὁ Βρετανὸς Ἀρχηγὸς Στόλου Ἀνατολικῆς Μεσογείου Ναύαρχος Τζὸν Κάννιγχαμ ἀναφωνεῖ:
"Ἀπὸ τὸ WARSPITE πρὸς τὸ Βασίλισσα Ὄλγα: Ζήτω ἡ Ἑλλάς !"
Πλήρωμα καὶ ἀξιωματικοί, δὲν μπόρεσαν νὰ κρύψουν τὴν συγκίνησή τους. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ἀνταπαντοῦν μὲ ἰαχή!
Τὸ ΟΛΓΑ, μαζὶ μὲ τὸ ΑΔΡΙΑΣ καὶ τὸν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ συνοδεύουν τὸν ἰταλικὸ στόλο μὲ τίς μαῦρες του σημαῖες μεσίστιες μέχρι την Ἀλεξάνδρεια. Ἐκεῖ οἱ Ἕλληνες θαλασσομάχοι τυγχάνουν θερμῆς ὑποδοχῆς.
Τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ὁ ΑΔΡΙΑΣ, θὰ ἔγραφε μία ἀπὸ τίς πιὸ λαμπρὲς σελίδες στὴν Παγκόσμια Ναυτικὴ Ἱστορία. Μὲ τὸ θάρρος καὶ τὴν λεβεντιὰ τοῦ Κυβερνήτη Τούμπα, τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τοῦ πληρώματός του, ἡ Ἑλλὰς γελοιοποιεῖ τὴν ἀνίκητη γερμανικὴ ἀεροπορία ἀνεβάζει τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν συμμάχων στὸν ἕβδομο οὐρανό.
Καθὼς οἱ Γερμανοὶ ἑτοιμάζουν ἀντεπίθεση, ὁ ΑΔΡΙΑΣ, μαζὶ μὲ τὴν ΟΛΓΑ καὶ δύο βρεταννικὰ ἀντιτορπιλλικὰ φορτώνουν πυρομαχικὰ ἀπό την Ἀλεξάνδρεια γιὰ τοὺς Ἰερολοχίτες στὴν Λέρο. Πλέοντας κοντὰ στὴν Κάλυμνο, ὁ ΑΔΡΙΑΣ πέφτει σὲ ναρκοπέδιο καὶ ὁλόκληρη ἡ πλώρη του ἀποκόπτεται. Ὁ πρωραῖος πυργίσκος μὲ τὰ δύο πυροβόλα ἐκτοξεύτηκε πάνω στὴ γέφυρα.
Οἱ ἀπώλειες ἦταν τραγικές. Ὅταν ὅμως τὸ A/T HMS HURWORTH ζητᾶ ἀπὸ τὸ πλήρωμα νὰ ἐγκαταλείψει τὸ πλοῖο, ὁ μέγας Κυβερνήτης Τούμπας ἀρνεῖται. Καὶ ἀπαντᾶ ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ προσπαθήσει νὰ προσαράξει τὸ πλοῖο στὶς τουρκικὲς ἀκτές. Τὸ HURWORTH προσπαθῶντας νὰ πλησιάσει τὸν ΑΔΡΙΑ, ἀνατινάζεται καὶ σχεδὸν αὔτανδρο, βυθίζεται.
Ἐν τέλει, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Μεγαλοδύναμου, ὁ ΑΔΡΙΑΣ φθάνει στὶς τουρκικὲς ἀκτές. Καὶ μετὰ ἀπὸ 40 ἡμέρες καὶ ὑποτυπώδεις ἐπισκευὲς συνεχίζει τὸν περιπετειώδη πλοῦ πρός την Ἀλεξάνδρεια.
Ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μέσα στὸ ἱστορικὸ λιμάνι, τὸ σύνολο τοῦ συμμαχικοῦ στόλου, παρακολουθεῖ ἐκστατικὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ πλοίου μὲ τὴν κομμένη πλώρη. Οἱ ξένοι δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους. Οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦσαν νὰ κρύψουν τὴν περηφάνια τους. Μέχρι πού, ὅλοι μαζί, ξέσπασαν σὲ ἰαχές ! Αὐτὸ ποὺ συνέβαινε ἦταν πρωτόγνωρο. Τὰ πληρώματα τοῦ συμμαχικοῦ στόλου παρατεταγμένα ὑποδέχονταν τὸν ΑΔΡΙΑ ζητωκραυγάζοντας.
Τὸ Π.Ν. εἶχε σηκώσει ψηλὰ τὴν Τιμὴ καὶ τὴν Δόξα τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Ἑλληνικὸς Στόλος εἶχε δώσει το παρὼν σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη. Σὲ ὅλες τίς ναυμαχίες, σὲ ὅλες τίς νηοπομπές, ἀπὸ τὰ παγωμένα νερὰ τοῦ Ἀρκτικοῦ καὶ τοῦ Ἀτλαντικοῦ μέχρι τίς Ἰνδίες καὶ τὴν Σρὶ Λάνκα.
Ἡ Ἑλληνικὴ ἐποποιΐα κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίθει στοιχείων τραγωδίας. Οἱ ἀπώλειες ἦταν συγκλονιστικές. Χιλιάδες ἄνδρες. 1 θωρηκτό, 4 ἀντιτορπιλλικά, 9 τορπιλλοβόλα, 3 ναρκαλιευτικά, 2 τορπιλλάκατοι, 1 πλωτὸ νοσοκομεῖο, 1 ὑδροφόρος καὶ 1 ναυαγοσωστικό - συνεργεῖο. Τὸ 50% τῆς δυνάμεώς μας χάθηκε. Τὸ 73% τῶν ποντοπόρων μας πλοίων καὶ τὸ 95% τῶν ἐπιβατηγῶν ἐπίσης.
Παρὰ ταῦτα , κανένα Ἑλληνικὸ πλοῖο, οὐδέποτε καὶ οὐδαμῶς, ὑπέστειλε τὴν σημαία του. Ὅλοι οἱ σύμμαχοι εἶχαν νὰ λένε γιὰ τὴν εὐστροφία, τὴν ναυτικὴ ἱκανότητα, τὴν αὐταπάρνηση, κυρίως, ὅμως, γιὰ τὴν Πίστη τῶν Ἑλλήνων στὴ Νίκη. Οἱ Ἆθλοι τοῦ Πολεμικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ μας ναυτικοῦ μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς ἥρωες ἀξιωματικοὺς καὶ ναῦτες σφράγισαν ἀνεξίτηλα τὶς σελίδες τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Στοὺς λεοντόκαρδους Ἕλληνες ναυτικοὺς χρωστᾶμε ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἐμπειριῶν ποῦ πλάθουν τὴν Ἐθνική μας αὐτογνωσία. ἡ συνέπεια Ἔργων καὶ Λόγων συνθέτει τὸν Τρόπο. Καὶ ὑπὸ τὴν χάριν τῆς Θείας Πρόνοιας, διαμορφώνει καὶ ὑπενθυμίζει τὴν Ἠθικὴ τοῦ Μέλλοντός μας.
Ἔχομεν γῆν καὶ πατρίδα, ὅταν ἔχομεν πλοῖα εἰς τὴν Θάλασσαν, λέει ὁ Θεμιστοκλῆς.
Ἀκλόνητη παραμένει ἡ Ἐθνική μας Ἀλήθεια. Ἡ ὑπερχιλιετὴς Παράδοση καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ εἶναι ἐγγύηση τῆς σταθερότητος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Ὁ ἐξοπλισμός, ἡ ἄρτια ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐπιχειρησιακὴ ἐκπαίδευση ἀξιωματικῶν καὶ πληρωμάτων δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση καὶ ἀμφιβολία.
Ὡς Ἕλληνες, ὡς ζωντανοὶ φορεῖς τῆς Ἑλλάδος, ἔχουμε ὕψιστο καθῆκον νὰ διαφυλάξουμε τὴν Ἱστορικὴ Ἀλήθεια. Ἐκείνη ποῦ χαράζει τὴν φυσιογνωμία καὶ ἰδιοσυγκρασία μας.
Εἰς πεῖσμα ἐκείνων ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὸ ἀντίθετο, ἡ Ἑλλὰς παραμένει θεματοφύλαξ τοῦ Παρελθόντος καὶ γενεσιουργὸς τοῦ Μέλλοντος.


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters