Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟ


Του Ιωάννη Γιαννάκενα
Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ
Γιά σχεδόν 5 δεκαετίες τώρα, οἱ ἐντολοδότες τοῦ διεθνιστικοῦ ἐξουσιασμοῦ ἐπιδιώκουν μέσα ἀπό τήν «παγκοσμιοποίηση» νά μᾶς φορτώσουν μέ τήν ἀπολύτως ἐθνομηδενιστική «πολυπολιτισμικότητα».
Ὅπου ὑπάρχει ἡ δυναμική τοῦ χρήματος, αὐτό κατευθύνεται πλέον πρός ἰσοπέδωση καί ἀλλοίωση ὅλων ἐκείνων τῶν συνεκτικῶν στοιχείων πού κρατοῦν ἑνωμένα ἔθνη, κράτη καί κοινωνίες. Μοναδικός σκοπός ἡ ἀπόλυτη ἀνατροπή τῆς ἐσωτερικῆς ἄμυνας καί τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας τῶν λαῶν, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ παγκοσμίως ἡ πολυφυλετική καί πολυπολιτισμική πολτοποίηση.
Ἡ σύγχρονη αὐτή μορφή τοῦ καπιταλισμοῦ ἡ ὁποία ἔχει ἀπορροφήσει ὁλοκληρωτικά τήν πάλαι ποτέ προλεταριακή καί διεθνιστική «ἐπανάσταση», ἔχοντας πάντα ὡς σκοπό μία ἑνιαία ἀγορά, χωρίς ἐθνικούς δασμούς καί σύνορα, φθάνει σήμερα στό ἀπόγειό της μέ τήν ὑποκρισία τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλά καί τῆς «φιλελεύθερης δεξιᾶς» νά συμμαχοῦν ἐναντίον σέ ὁτιδήποτε εἶναι παραδοσιακό καί στέκεται ὡς ἐμπόδιο στόν ἐπιδιωκόμενο παγκόσμιο χυλό. Πατρίδα, Ἔθνος, Γλῶσσα, Θρησκεία, Παράδοση… οἱ μεγάλοι ΕΧΘΡΟΙ.
Ὑπερεθνικές καί Παγκόσμιες ἑταιρίες, ὀργανισμοί καί πολυεθνικές, προωθοῦν καί ἀποδομοῦν ἐθνικές οἰκονομίες καί κοινωνικές συνοχές, μισώντας ὁτιδήποτε τό ΕΘΝΙΚΟ, ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν ΙΣΤΟΡΙΑ, στοχεύοντας στήν ἀλλαγή καί ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, δια-γράφοντας καί ἀλλοιώνοντας τά δεδομένα καί τά γεγονότα πού κατέγραψαν τήν ἱστορία μας ὥς τώρα, θέλοντας μία νέα παγκόσμια ἱστορία μέ τήν ἀπόλυτα ὑλιστική καί ἐθνομηδενιστική ὀπτική.
Ἡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ αὐτή ἐπέλαση τῶν παγκοσμίως ἐπελαυνόντων ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ τά τελευταῖα χρόνια ἔχει περάσει σέ νέα φάση τοῦ σχεδίου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πληθυσμῶν μέ ὑποτιθέμενες «προσφυγικές» καί «μεταναστευτικές» ἐποικιστικές εἰσβολές κυρίως στήν Εὐρώπη… Δυστυχῶς μέ τήν Ἑλλάδα στό μάτι τοῦ κυκλώνα, ὅπου ἡ ΕΙΣΒΟΛΗ καί ὁ ξεκάθαρος ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ἔχει κυρίως ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Ἡ δέ ΥΠΕΡενεργητικότητα τοῦ «Ἐπιτηδείου Οὐδέτερου» ΤΟΥΡΚΟΥ ἐκμεταλλεύεται τίς συνθῆκες αὐτές.
Στήν ΕΠΙΒΟΥΛΗ αὐτή τῆς «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ» εἶναι κραυγαλέα ὁλοφάνερη ἡ ΤΑΥΤΙΣΗ καί συνεργασία τῶν μισθοφορικῶν ὁμάδων τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, τῶν περισσοτέρων «Μ.Κ.Ο.», ἱδρύματα τοῦ Σόρος καί ἄλλων ἀκροκαπιταλιστικῶν πλουτοκρατικῶν «ὁμίλων» πού ἐπιβουλεύονται στήν οὐσία ὄχι μόνο τά ΕΘΝΗ, ἀλλά τόν ἴδιο τόν ΑΝΘΡΩΠΟ!
Ἡ προσπάθεια αὐτή ὅλων αὐτῶν τῶν ἐθνομηδενιστῶν ἔχει δημιουργήσει μέσα στίς σύγχρονες κοινωνίες τό ΜΙΣΟΣ καί τήν ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων πού ἦσαν ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΑΝ.
Ἡ τραγική δέ ἐξέλιξη μέ τήν πολυφυλετική ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας εἶναι ὅτι ἡ «παραδοσιακή» Ταξική Πάλη ἀπέκτησε φυλετική καί θρησκευτική διάσταση σπέρνοντας ΜΙΣΟΣ «ΕΜΦΥΛΙΑΚΟ»… ἀπόδειξη ὁ μεγάλος ἀριθμός συλληφθέντων «ἀλλοδαπῶν δευτέρας γενιᾶς» σέ κάθε διαδήλωση μέ «ἐπεισόδια»… Σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἑπόμενο εἶναι νά μήν τούς λέει κάτι ἡ Σημαία τῆς Ἐλευθερίας καί τοῦ Σταυροῦ, διότι ΚΑΝΕΙΣ πρόγονός τους ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ὑπερασπίζοντας αὐτήν τήν ΠΑΤΡΙΔΑ ἤ αὐτό τό ΕΘΝΟΣ, ἀντιθέτως πολύ πιθανῶς νά πολέμησαν ΕΝΑΝΤΙΩΝ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ. Ἔτσι σαφῶς καί δέν δημιουργεῖται «κοινωνική εὐαισθησία» ἀπέναντι στόν γείτονά μας … στόν συνάνθρωπό μας.
Ἡ κατάληξη αὐτῶν τῶν δεκαετιῶν ἐθνομηδενιστικῆς ἐπέλασης καί εὐνουχισμοῦ τῆς κοινωνίας, τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, μᾶς ἔχει ὁδηγήσει στήν χειρότερη πιθανῶς ἐξέλιξη καί αὐτή εἶναι ὁ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ!!!
Μεγάλη μερίδα τῆς «κοινωνίας» βρίσκεται σήμερα νά «ΜΙΣΕΙ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΗΣ…», δικαίως ἤ ἀδίκως… Μισεῖ τό κράτος, τήν ἀστυνομία, τόν γείτονα, τήν Ἐκκλησία, τόν Στρατό, χωρίς νά νιώθει κάτι ἑνωτικό… Ἡ ἐγκληματικότητα συνεχῶς αὐξάνεται ὅπως καί ἡ ἀδιαφορία γιά τόν συνάνθρωπό μας τό ἴδιο…. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅταν ἀπαξιώνουμε τά στοιχεῖα πού μᾶς ἑνώνουν ὡς διαχρονική πορεία ἑνός Ἔθνους.
Γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά συμβεῖ … Χιλιάδες χρόνια τώρα δημιουργήσαμε Πολιτισμό, δώσαμε στόν ἄνθρωπο τήν ΣΚΕΨΗ καί τήν ΓΝΩΣΗ πού τόν βοήθησαν νά πλησιάσει τήν ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ἔφτασε τόν ἄνθρωπο ὅσο πιό κοντά μποροῦσε στό ΟΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ καί αὐτό πρέπει ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ νά τό ὑπερασπιστοῦμε μέ νύχια καί μέ δόντια, διότι εἶναι ἡ παγκόσμια κληρονομιά μας πρός τούς συνανθρώπους μας.
Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, θά πρέπει πρῶτα ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, νά κατανοήσουμε ποιά εἶναι αὐτή καί ποιές οἱ εὐθύνες μας, νά βροῦμε τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ στά κείμενά μας, νά ἀντιληφθοῦμε τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ καί ὄχι τά «μάρμαρα», νά λειτουργήσουμε ὡς ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ τουριστικοί ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ…
Πρέπει ὅλοι, ἀλλά καί ὁ καθένας μας χωριστά νά ἀναλογιστοῦμε τίς ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ, γιά ἕνα Ἔθνος, γιά μία Πατρίδα, γιά τήν Ὀρθοδοξία πού σήμερα δοκιμάζονται.
Νά κρατήσουμε ΟΡΘΙΑ τήν ΣΗΜΑΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΟ τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καί Τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ. Σύμβολο τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ.


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters