Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ΣΕ ΘΡΑΚΗ, ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΚΥΠΡΟ


Ἐξέγερσις στόν Ἕβρο γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση – Δυσφορία στήν Λευκωσία γιά τήν μή ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Κυπριακό στόν ΟΗΕ – Γιά «ἐκλιποῦσα Δημοκρατία» ὁμιλεῖ ὁ Ἐρντογάν


Η ΠΑΤΡΙΣ μας ἔφθασε ἕως ἐδῶ πού ἔφθασε μετά ἀπό διακόσια χρόνια ἐλευθέρου βίου, χάρις εἰς τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἑλλαδικοῦ, Κυπριακοῦ καί Ἀποδήμου καθώς καί χάρις εἰς τό τεράστιο πλεονέκτημα τῆς ἐθνικῆς ὁμοιογενείας. Μία σειρά ἀπό γεγονότα πού συνέβησαν ὅμως κατά τήν διάρκεια τοῦ σαββατοκύριακου ὅπως:

• οἱ διαμαρτυρίες κατοίκων καί δημάρχων τῆς Θράκης γιά τήν διάλυση ταξιαρχιῶν (στό πλαίσιο τῆς νέας δομῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων) οἱ ὁποῖες ἐξεδηλώθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τῆς Προέδρου τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη Ντόρας Μπακογιάννη

• ἡ δολιοφθορά στήν ἑλληνική Σημαία στό Καστελλόριζο κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τῆς Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 Γιάννας Ἀγγελοπούλου ἡ ὁποία συνοδεύετο ἀπό τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς Νῖκο Ἀλιβιζᾶτο, Γιάννη Βούλγαρη, Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Δέσποινα Μουζάκη καί Νῖκο Κανελλόπουλο

• ἡ παράλειψις κάθε ἀναφορᾶς στό Κυπριακό ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στήν ὁμιλία του στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ (ἐνῶ ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης κατήγγειλε στήν δική του ὁμιλία τήν παραβίαση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος στήν ὑφαλοκρηπῖδα της.)

ἐδημιούργησαν ἰσχυρή αἴσθηση καί προβληματισμό γιά τήν ἐθνική ἑνότητα σέ πολλά μέτωπα. Πολλώ δέ μᾶλλον πού τήν ἴδια ὥρα ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν σέ ἐπιστολή του πρός τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες (ἐν ὄψει Συνόδου Κορυφῆς) ἐπιχειρεῖ ἀπροκαλύπτως νά διασπάσει τό ἑνιαῖο ἐθνικό μέτωπο Ἑλλάδος – Κύπρου, χαρακτηρίζοντας τούς Ἑλληνοκυπρίους καί τούς Τουρκοκυπρίους «συνιδρυτές τῆς ἐκλιπούσης Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί συνιδιοκτῆτες τοῦ νησιοῦ»! Τί συμβαίνει λοιπόν; Ἡ ἔμπειρη Ντόρα Μπακογιάννη ἦταν ἡ πρώτη πού κατάλαβε ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στήν Θράκη δέν εὐνοεῖ τίς τολμηρές ἀποφάσεις πού ἔχει ἴσως στό μυαλό της ἡ Κυβέρνησις γιά τήν μειονότητα. Στήν Ἀλεξανδρούπολη ἡ κυρία Μπακογιάννη χρειάσθηκε νά ἐπιστρατεύσει ὅλη τήν πειθώ καί τήν διπλωματία της γιά νά κατευνάσει τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς πού μέ μαῦρες σημαῖες διεμαρτύροντο γιά τήν διάλυση τῆς ἑβδόμης ταξιαρχίας στόν Προβατώνα.

Στήν Κομοτηνή ὁ προσκείμενος στό ΚΙΝΑΛ Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης προεκάλεσε ἐπεισόδιο μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι δέν ἔγινε δεκτός σέ ἰδιαίτερη συνάντηση ἀπό τήν κυρία Μπακογιάννη –μολονότι δήμαρχος τῆς πρωτευούσης τοῦ νομοῦ, ἐνῶ ἀντιθέτως ἔγινε δεκτός ἀπό ἐκείνην ὁ ὁμοϊδεάτης του δήμαρχος Σαππῶν Ντῖνος Χαριτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀρίστη σχέση μέ τόν Γιῶργο Παπανδρέου. Στήν πραγματικότητα ἡ ἀποχώρησις τοῦ δημάρχου Κομοτηνῆς ἀπό τήν σύσκεψη ἦταν τό μήνυμα τῆς Φώφης Γεννηματᾶ πρός τήν Πρόεδρο τῆς Διακομματικῆς νά μήν προχωρήσει σέ παραχωρήσεις στούς ἀκραίους τῆς μειονότητος. Στήν ἴδια πόλη ἡ κυρία Μπακογιάννη συνηντήθη μέ τόν Σύλλογο Ἐπιστημόνων τῆς Μειονότητος πού σέ χαμηλούς τόνους ἐζήτησε δασκάλους ἀπό τήν Τουρκία καί ὄχι ἀπό τήν Ἑλληνική Παιδαγωγική Ἀκαδημία ΕΠΑΘ (ἀπερρίφθη). Ἐπίσης συνηντήθη μέ τήν διαχειριστική ἐπιτροπή Βακουφίων πού τῆς ἐνεχείρισε ἔγγραφο μέ τά αἰτήματά της. Στό ἔγγραφο διαφαίνονται τά νομικά ἐπιχειρήματα τῆς ἑπομένης προσφυγῆς πού θά κατατεθεῖ στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου. Μετά ταῦτα τό συμπέρασμα εἶναι σαφές: μέ ἄλλα φτερά πέταξε γιά τήν Θράκη ἡ κυρία Μπακογιάννη, μέ ἄλλα γύρισε στήν Ἀθήνα.

Στό Καστελλόριζο, ἐπίσης, ἡ ἀτμόσφαιρα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι τεταμένη. Ἡ Πρόεδρος τοῦ 2021 Γιάννα Ἀγγελοπούλου ἐξῆρε κατά τήν ἐπίσκεψή της τό Σάββατο τό «ἀνυπότακτο φρόνημα καί τήν ἀντοχή τῶν κατοίκων» καί ἐξήγγειλε σειρά παρεμβάσεων μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ «ἐνεργειακή αὐτονόμηση τῆς βραχονησίδας τοῦ Ἅη-Γιώργη». Ὁ ἱστορικός Πασχάλης Κιτρομηλίδης πού τήν συνόδευε τόνισε ὅτι «τό Καστελλόριζο δέν εἶναι μόνο ἀπόληξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ἀλλά μιά νησίδα στήν ὁποία ἐπιβιώνει ἕνα κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στήν ἀρχική του κοιτίδα». Ὁ καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης –σέ ἀντίθεση μέ τόν Χρῆστο Ροζάκη– ἐδήλωσε στούς ἀκρῖτες «δέν εἶστε ἀποκομμένοι».

Τήν ὥρα πού ἀναχωροῦσε ὅμως ἀπό τό νησί ἡ ἀποστολή τοῦ 2021 ἔγινε γνωστό τό περιστατικό μέ τήν προσβολή τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας πάνω στήν ὁποία «Οὖνοι» ἔρριξαν ἑκατό κιλά μπογιά (καί πάλι δέν κατάφεραν νά τήν σβήσουν ἀπό τόν βράχο!). Εἶναι λυπηρό γιά ἐμᾶς νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἐνῶ ἡ προσβολή τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας ἔγινε ἀντιληπτή ἀργά τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἡ ἀνακοίνωσις καταδίκης τοῦ γεγονότος ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί το …τελεσίγραφο στήν Τουρκία περί τιμωρίας τῶν ὑπευθύνων ἐξεδόθη τήν ἑπομένη τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς στίς 12.32 μ.μ. Ἀντιθέτως, ἡ ἀνακοίνωσις καταδίκης γιά τό πρωτοσέλιδο ἐφημερίδος τοῦ ὁμίλου μας κατά τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐξεδόθη τήν ἴδια ἡμέρα, δύο ὧρες μετά τήν ἀνάρτηση τῆς «δημοκρατίας» στά περίπτερα. Ἐάν πρόκειται γιά Ἕλληνες τά ἀνακλαστικά τῆς καταδίκης ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία εἶναι ταχύτατα, ἐάν πρόκειται γιά Τούρκους δολιοφθορεῖς τῆς Σημαίας μας …εἶναι ἐξαιρετικά ἀργά. Ἴσως μέ κεντρική ἀπόφαση καί ὄχι ἀπαραιτήτως ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Τό τρίτο μέτωπο στό ὁποῖο ἡ κατάστασις εἶναι τεταμένη εἶναι στίς σχέσεις τῆς Λευκωσίας μέ τό ἐθνικό κέντρο. Πάγωσαν στήν κυπριακή πρωτεύουσα ἀπό τήν ἀποφυγή κάθε ἀναφορᾶς στό Κυπριακό στήν πρωθυπουργική ὁμιλία στόν ΟΗΕ. Τήν στιγμή μάλιστα πού ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει γιά τόν διαμοιρασμό τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς Μεγαλονήσου χωρίς προηγουμένη ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Οἱ καταγγελτικοί τόνοι πού χρησιμοποίησε ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ἦσαν σέ τεραστία ἀπόσταση ἀπό ὅσα διεκήρυξε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός.

Εἶναι θέμα χρόνου νά ἐκδηλωθοῦν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις μέ τήν κατηγορία τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς Κύπρου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο. Ἡ Λευκωσία τίς ἀποτρέπει μέ πολύ κόπο ἀντιλαμβανομένη τήν ζημία πού θά γίνει. Ὁ Ἑλληνισμός ὅμως δέν ἔχει αὐτήν τήν στιγμή τήν πολυτέλεια τῆς διασπάσεως. Οὔτε στήν Θράκη ἀντέχει –μέ ἀφορμή τήν διάλυση ταξιαρχιῶν καί τά μαξιμαλιστικά αἰτήματα τῆς μειονότητος– νά καταστεῖ ἡ περιφέρεια αὐτή ντέ φάκτο τουρκική ἐπαρχία. Οὔτε στό Καστελλόριζο μέ τήν Σημαία ἀντέχει προσβολές, θέματα γιά τά ὁποῖα ἡ Πολιτεία πρέπει νά ἀντιδρᾶ ἀμέσως καί ὄχι βραδυφλεγῶς. Καί βεβαίως οὔτε γιά τήν Κύπρο. Ἡ Πολιτεία βαδίζει πλέον πάνω σέ τεντωμένο σχοινί στά ἐθνικά καί ὡς καλός ἀκροβάτης πρέπει νά ἰσορροπήσει μεταξύ τῶν διεθνῶν ὑποχρεώσεων καί τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος τῆς χώρας μας. Ὅσο εἶναι καιρός…


https://www.estianews.gr/kentriko-thema/isorropia-pano-se-tentomeno-schoini-se-thraki-kastellorizo-kypro/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters