Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΩΡΕΙΤΕΣ. (Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

Του Αντωνίου Αντωνάκου
Καθηγητού - Φιλόλογου
Ιστορικού - Συγγραφέως


ν προσέξουμε καλ τς πολιτικς διαφορς τν κομμάτων, θ διαπιστώσουμε τι πάρχουν διαφωνίες σ πολλ θέματα, τσι στε, ταν μία κυβέρνηση ρχεται στν ξουσία καταργε τς θέσεις τς προηγούμενης. Σ να θέμα λες ο μεταπολιτευτικς κυβερνήσεις, κατ τν γνώμη μου, χι μόνο φαίνεται ν συμφωνον λλ προχωρε κάθε μία, λλη συνειδητ λλη συνείδητα, κα να κόμη βμα π τν προηγούμενη στν ποδόμηση! "Στ θέμα τς καταστροφς λληνικς γλώσσας", που κάθε κυβέρνηση χι μόνο δν λλαζε ,τι κακ εχε κάνει προηγούμενη λλά, ντιθέτως, τ συμπλήρωνε κα τ ποδεχόταν δι τς νοχς τν λαθν τν προηγουμένων!
Στν καταστροφ μως τς λληνικς εμαστε λοι συνυπεύθυνοι κι χι μόνο ο κυβερνήσεις τ κόμματα. λοι! Πολιτικοί, πνευματικς κόσμος, καδημαϊκο πανεπιστημιακοί, καθηγητές, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι κα πλο πολίτες (μ τς ξαιρέσεις βεβαίως πο πιβεβαιώνουν τν κανόνα). Εμαστε συνυπεύθυνοι μ τν νοχή μας. Εμαστε συνυπεύθυνοι πειδ δν μιλομε, πειδ δν διαμαρτυρόμεθα. πειδ φήσαμε ν περάσει τόσος χρόνος νεκμετάλλευτος κα κυρίως πειδ κάναμε τν γλσσα μας, τν ερότερη κα σημαντικώτερη παρακαταθήκη μας, «ργανο» στ χέρια πολιτικν, πο χι μόνο δν ξεραν ν παίξουν οτε "μία θεία νότα" σ ατό, λλά, ντιθέτως, τ κατέστρεφαν σιγ σιγ γι ν μ μπορε ν βγάλει σωστ "νότα" κόμη κα στ χέρια τόμων μ ταλέντο.  


κούω πολλς φορές... «Μ τί ν κάνουμε, πο εμαστε λίγοι». Ατ φράση πεκφυγς χαρακτηρίζει κατ τν γνώμη μου, χι λληνες μ ραγιάδες. ν σκέφτονταν τσι ο λληνες το 1821, θ εχαμε κόμη τουρκικ κατοχή.

καθένας π μς χει μεγάλη δύναμη, ποία προστιθέμενη στν δύναμη λλων μοϊδεατν μπορε ν λλάξει τ πάντα. Ατ εναι γνωστ θεωρία το «σωρείτου» τς Μεγαρικς φιλοσοφικς Σχολς, ποία φυσικ δν διδάσκεται στ σχολεα γι ν μ γνωρίζουν τ λληνόπουλα τν δύναμη πο χουν. ν γίνουμε λοι ν δυνάμει σωρετες τ πράγματα θ λλάξουν. Κα γι ν γίνει ατ θεωρία μ πλ τρόπο κατανοητή, θ τν ναλύσω μ κάποια παραδείγματα.


φιλοσοφικς συλλογισμς μ τν νομασία «σωρείτης» ταν πινόηση το Εβουλίδου, τς Μεγαρικς Σχολς κα χρησιμοποιετο συχν στς συζητήσεις κα τ μαθήματα τς Σχολς ατς. Κατ' λλους πατρότης το σωρείτου νήκει στν Διόδωρο. σκοπς ατο το συλλογισμο εναι ν ποδείξει τι ποδοχ τς σχετικότητας κα χι πολυτότητα τν πραγμάτων θ μς βοηθήσει ν πιλύσουμε πολλ προβλήματα βλέποντάς τα  στς σωστές τους διαστάσεις. π εδικος πιστήμονες χει κόμη ποστηριχθε τι τν θεωρία το σωρείτου τν ντέγραψε κα Κάρολος Μρξ κα τν νσωμάτωσε κέραια στ δικό του ργο.

θεωρία μως το σωρείτου τς Μεγαρικς Σχολς χει πολ μεγάλο βάθος, κα π τν μεταφορά του στν πρακτικ τς κοινωνικς ζως, θ προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. ν σήμερα κάναμε τ διο πργμα μ λα τ φιλοσοφικ προβλήματα κα ν ξετάζαμε τν σύγχρονη φαρμογή τους θ γινόμασταν σίγουρα καλλίτεροι νθρωποι. ς δομε μως, τί εναι σωρείτης τν Μεγαρικν φιλοσόφων.


συλλογισμς ατς χει σχέση μ τν δημιουργία τς ννοίας «το σωρο» κα πότε ατς δημιουργεται. ς ποθέσουμε τι φήνουμε σ να σημεο ναν σπόρο σιταριο. Ατς δν ποτελε "σωρό". Τ διο θ συμβ ν προσθέσουμε ναν δεύτερο, τρίτο τέταρτο σπόρο. ν μως ατ τ συνεχίσουμε μέχρι κάποιον ριθμό, κάποτε, σ κάποιον «Χ»  ριθμό, θ σχηματισθε νας σωρς κα μες ατ θ τ ποδεχθομε.


ν γι παράδειγμα σωρς εναι ο 500 ο 1000 σπόροι (σχετικς-ποθετικς ριθμς) κα τ ποδεχθομε, ατ σημαίνει τι σ ναν σπόρο λιγώτερο (499 999) δν πρχε σωρός. πομένως, ν δεχθομε τι παρ να σπόρο δν πρχε σωρός, ν μ ναν σπόρο παραπάνω δημιουργήθηκε σωρός, ατ σημαίνει τι "νας σπόρος, εναι κανς ν σχηματίσει σωρό"!

ν ποθέσουμε τι ατ διαδικασία γινόταν μέσα σ να πλοο, ν δηλαδ ρχίζαμε ν δημιουργομε σιγ -σιγ τ φορτίο του ρίχνοντας ναν - ναν σπόρους σιταριο, θ φθάναμε κάποια στιγμ σ κάποιο σημεο ριακό. Σ ναν δηλαδ ριθμ «Χ» κόκκων σιταριο, πο μ τν πρόσθεση νς κόμη, τ πλοο θ βυθισθε...

Κι ν μ ναν κόκκο «μεον» τ πλοο πλεε, μ ναν κόκκο «σν» τ πλοο βουλιάζει.


Τ συμπέρασμα πο προκύπτει π ατν τν συλλογισμ εναι πολ σπουδαο: νας, κόκκος χει τν δύναμη ν βυθίση να πλοο! ν ατς συλλογισμός, τώρα, μεταφερθε στν καθημεριν ζωή, θ διαπιστώσουμε πόσο σημαντικ εναι δύναμη νς κα μόνον νθρώπου.

ταν δηλαδ κάθε νας θεωρε τι μόνος του μπορε ν σώσει τν κόσμο τότε μπορε ν προστεθε στν σωρ κα ν εναι νας "ν δυνάμει σωρείτης". Τ νόημα ατ τ χουν ναπτύξει διάφοροι σπουδαοι λληνες διανοητς μέσα π τ κείμενά τους αθόρμητα κα συνειδητά.

ξαίρετος συγγραφες Νκος Καζαντζάκης στν «σκητική» του, γράφει: «Ν γαπς τν εθύνη. Ν λς γ μόνος μου χω χρέος ν σώσω τν κόσμο. ν δν σωθε γ φταίω...»

λλ κα ων Δραγούμης, σπουδαος ατς λλην κα πνευματικς καθοδηγητς στ ργο του « λληνισμός μου κα ο λληνες» λέει: « καθένας πρέπει ν φαντάζεται πς ατς πρέπει ν σώση τ θνος του. καθένας γεννήθηκε σωτήρας το θνους του, λίγοι μως ξέρουν πς γεννήθηκαν τέτοιοι, δηλαδ πς ατο θ τ σώσουν, ν θέλουν. Πρέπει ν φαντάζομαι πς π μένα μόνον ξαρτται σωτηρία το θνους, καί, ν δν μουν γ δν θ ταν κανένας λλος πο ν τ σώση – ν μ κοιτάζω τί κάνουν ο λλοι κα ν φαντάζομαι μόνο πς γ χω τ μεγάλο χρέος τς σωτηρίας.»

   Δν θ μποροσε βεβαίως ν χει διαφορετικ ποψη κα   μεγάλος μας θνικς ποιητς Κωστς Παλαμς, ποος χει γράψει:   

                     

                      Κι ν πλθος τ’ σχημα,

                      κι ν εναι τ’ δεια φέντες,

                      φτάνει μία σκέψη, μία ψυχή,

                      φτάνεις σύ, γ φτάνω...

                      Ν δώσει νόημα στν πολλν τν παρξη,

                      νας φτάνει... Τ νόημα ατν τν στίχων λλ κα λων τν παραπάνω ρήσεων μπορε ν συλληφθε κα ν ποδοθε καλύτερα μέσα π τν πέκταση τς ναλύσεως το σωρείτου. Τ συμπέρασμα εναι μοναδικό.

οσιαστικ κα δυναμικ συμμετοχ κι νς μόνο νθρώπου-πολίτου, ταν προστίθεται στν δύναμη πο συγκεντρώθηκε π τν συμμετοχ κα πολλν λλων μπορε ν λλάξει καταστάσεις, ν φέρει τ πάνω κάτω στν ξέλιξη τν γεγονότων κα ν πραγματοποιήσει ατά, πο κ πρώτης ψεως φαίνονται κατόρθωτα. καθένας λοιπν π τος νθρώπους, καθένας π μς εναι, ν τ συνειδητοποιήσει, κα νας ν δυνάμει σωρείτης.


Ατ γίνονται περισσότερο κατανοητ ν τ ξετάσουμε στ πλαίσιο τν διαφόρων θνικν λλ κα κοινωνικν γώνων νς λαο.

προσφορ το κάθε πολίτη ξεχωριστ κα λων μαζ θ δώσουν τ ασιο ποτέλεσμα τς νίκης κα τς πιτυχίας, φαρμόζοντας τ «ν τ νώσει σχύς».

   Ατ ποτελε κα τ μεγαλεο τς νθρωποκεντρικς ντιλήψεως τν ρχαίων λλήνων. ναντικατάστατη ξία το νθρώπου, ς τόμου κα προσφορά του στ σύνολο εναι μοναδική.

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.