Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ - ΠΩΣ ΤΟ ΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΓΙΝΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ

Του Σαράντου Ι. Καργάκου
Ιστορικού Συγγραφέως
 
Η δύναμη δέν εἶναι πάντα δύναμη ἄν αὐτός πού τήν κατέχει κυριαρχεῖται ἀπό ματαιδοξία ἤ ἄν πρόκειται περί κράτους. Ἡ δύναμη ἀφήνεται ἀνεξέλεγκτη νά ὁδηγεῖ τό ἅρμα τῆς ἐξουσίας. Ἄς μήν ἀναφερθοῦμε στήν τραγωδία τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας πού τό πάθος γιά ἐπέκταση τήν ὁδήγησε στήν ἀνεμώλια ἐκστρατεία τῆς Σικελίας (415-419 π.Χ.) οὔτε καί στή Ναπολεόντεια Ἐποποιία πού ἔκλεισε μέ δραματικό τρόπο στό Βατερλώ (18/6/1815). Ἄς περιοριστοῦμε σέ πιό κοντινά περιστατικά. Ἡ δύναμη τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας ὑπῆρξε ἡ καταστροφή της, ἐνῶ ἡ μετέπειτα ἀδυναμία της ὑπῆρξε ἡ δύναμή της. Ἡ ὑπεροψία, τέλος, ὁδήγησε τούς Ἀμερικανούς στό Βιετνάμ γιά νά γράψουν κι αὐτοί μιά δική τους τραγωδία αἶσχος, πού παρά λίγο νά μήν ἔχει τέλος. Σήμερα «οἱ ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας», ἡ γειτόνισσα Τουρκία μέ πληθυσμό πού ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 80.000.000, μέ τό πρόσχημα ὅτι περιβάλλεται ἀπό λαούς ἱστορικά ἐχθρικούς (Ἕλληνες, Βούλγαρους, Ἀρμένιους, Σύριους, Ἰρανούς) καί στό ἐσωτερικό της τούς Κούρδους –καί ὄχι μόνον αὐτούς– ἐξοπλίζεται συνεχῶς καί διαθέτει σήμερα ἕναν στρατό πού ὑστερεῖ ἀριθμητικά μόνον ἔναντι τῆς Κίνας, πιθανῶς καί τῆς Ἰνδίας καί τοῦ Πακιστάν.
Ὁ στρατός αὐτός λόγω τῆς συνεχοῦς ἐμπλοκῆς του σέ πόλεμο μέ τούς Κούρδους εἶναι πάντα ἑτοιμοπόλεμος, εἰδικά γιά περιπτώσεις ἀνορθόδοξου πολέμου, γίνεται ὅμως ἐμπειροπόλεμος μέ τή νέα ἐμπλοκή σέ πόλεμο μέ τή Συρία.
Παράλληλα, μέ τίς συνεχεῖς παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου ἐκγυμνάζει τή συνεχῶς ἐμπλουτιζόμενη ἀεροπορία της, ἐνῶ τό ἴδιο πράττει καί μέ τό πολεμικό ναυτικό, πού ἔχει μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο γιά πρώτη φορά ὑπεροχή ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ, κι ἄς λέει ἀτυχῶς ὁ ὑπουργός μας ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὅτι τά ἕξι (στήν πραγματικότητα τέσσερα) ὑποβρύχιά μας εἶναι ὑπερόπλο. Ἄν τά ὑποβρύχια ἦσαν ὑπερόπλο, οἱ Γερμανοί θά εἶχαν νικήσει καί στόν Α΄ καί στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα ἡ Τουρκία δημιουργεῖ μιά δική της βιομηχανία ἀνταλλακτικῶν, πυρομαχικῶν κ.λπ. Ἀγοράζει καινούργια ὅπλα ἀπό τή μέχρι χθές μεγαλύτερη ἐχθρό της, τή Ρωσσία, καί μέ τή βοήθειά της ἑτοιμάζει ἀτομικό ἐργοστάσιο στό Ἀκούγιου. Βοήθειά μας!

Παράλληλα δημιουργεῖ ἕνα στεφάνι συμμαχιῶν ὁλόγυρά μας, ὅπως οἱ Ἀλβανοί, οἱ Σκοπιανοί καί οἱ Βούλγαροι, ἄν πρός αὐτούς δέν τούς προφθάσαμε ἐμεῖς. Ὅλα αὐτά σέ συνάφεια μέ ὅσα συμβαίνουν στή Συρία, δημιουργοῦν ἕναν ὑποχωρητικό σκεπτικισμό σέ πολλούς συμπατριῶτες μας, καί κυρίως σέ πολιτικούς. Πολλοί σπεύδουν –ἀκόμη καί κυβερνητικά στελέχη– νά ἀποδοκιμάσουν τόν κ. Καμμένο, ἄν πεῖ κατά τό ἄσμα καί μιά κουβέντα παραπάνω.

Οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νά διεκδικοῦν καί νά λένε ὅτι θέλουν, ἐμεῖς ὅμως ὄχι. Ὡστόσο, ἡ ἀπειλητική δύναμη τῆς Τουρκίας δέν ἀντιμετωπίζεται μέ λεκτικά σκονάκια, ἀντιμετωπίζεται μέ μιά ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ (θητεία 18 μηνῶν στά 20 χρόνια), μέ σκληρή καί ὄχι ψυχαγωγική ἐκγύμναση (ὅσο καλύτερα ἐκγυμνάζεται ἕνας στρατός τόσο μικρότερες οἱ ἀπώλειές του) καί, κυρίως, ὅπως ἔχω προτείνει συχνά, μέ μιά ἀμυντική συμμαχία ἀνάμεσα σέ μᾶς, στή Βουλγαρία καί στή Σερβία. Τό ΝΑΤΟ δέν μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει οὔτε στήν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν. Μήπως βοήθησε στήν Κύπρο καί στά Ἴμια; Βέβαια ἐννοῶ συμμαχία σοβαρή καί ὄχι μουσικοχορευτική, ὅπως μᾶς ἔδειξε τό βράδυ τῆς 10ης Ἀπριλίου ὁ νέος «Μεγάλος Τραγουδιστής», ὁ κ. Κοτζιᾶς. Πρῶτος «Μεγάλος Τραγουδιστής» ἦταν ὁ κ. Πάγκαλος στήν ὑπόθεση Ὀτσαλάν. Ὡστόσο, ἡ Τουρκία θά τό βρεῖ ἀπό μᾶς. Ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη δύναμη τοῦ Ἐρντογάν, πού ὅλο καί πιό πολύ προσεγγίζει διανοητικά καί λεκτικά πρός τόν Μουσσολίνι, τόν ἔχει φέρει σέ σύγκρουση μέ τούς παραδοσιακούς συμμάχους του, τούς Δυτικούς, καί σέ μιά πολύ στενή οἰκονομική σχέση μέ τόν παραδοσιακό ἐχθρό τους τή Ρωσσία. Ὅμως ὁ Τράμπ δέν ἦλθε σάν εἰρηνοποιός, ἦλθε τήν ἐπαύριο τῆς ἐκλογῆς του σάν Τζών Γουαίην. Ἦλθε «μάχαιρα βαλεῖν».

Ἀφοῦ ἔβαλε στήν «κάτσα» τούς Εὐρωπαίους συμμάχους του, τώρα μέ μπομποδέκτη τήν Ἀγγλία στρέφεται μαχητικά κατά τῆς Ρωσσίας, συμβιβάζεται μέ τόν πρῶτο του ἐχθρό, τόν Βορειοκορεάτη πρόεδρο γιά νά στραφεῖ κατά τῆς Κίνας, πρωτίστως στό οἰκονομικό πεδίο, καί τώρα μέ σύμμαχο τό Ἰσραήλ στρέφεται κατά τῆς Συρίας. Ὁ Ἐρντογάν βρίσκεται πλέον σέ ἀμηχανία. Θυμίζουμε τό παλαιό ἆσμα: «Μά θαρρῶ πώς θά τά μπλέξω, τήν Κική ἤ τήν Κοκώ, ποιά νά διαλέξω». Δέν ἔχει περιθώρια ἐκλογῆς. Τό Ἰσραήλ, ὅπως διέσπασε τόν ἀραβικό κόσμο, θά διασπάσει καί τήν Τουρκία. Ὁ Ἐρντογάν, ὅπως ἔδειξε ἡ περίπτωση τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐπιχειρεῖ νά γίνει σωτήρας τῶν Μουσουλμάνων. Ἀλλά ποιῶν; Σιιτῶν ἤ Σουνιτῶν; Τρέχα γύρευε!

Μέσα στήν Τουρκία ἀναμοχλεύονται, πλήν τοῦ κουρδικοῦ, καί ἄλλα ἐθνικιστικά κινήματα, πέρα ἀπό τό θρησκευτικό τῶν Ἀλεβήδων. Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μπουλέντ ἔχουν ἀρχίσει νά δραστηριοποιοῦνται. Οἱ ἐκλογές πλησιάζουν. Μιά ἀποτυχία τοῦ «Σουλτάνου χωρίς Καφτάνι» θά εἶναι σάν νά τοῦ πέσει στό κεφάλι τό ταβάνι. Θά σπάσει, μέ ἔξωθεν παρεμβολές, ὁ τεχνητός δεσμός μεταξύ τῶν Τούρκων, πού μόνο κατά ἐλάχιστο ποσοστό θά εἶναι Τοῦρκοι, καί ἴσως ἡ ἑπόμενη γενιά νά δεῖ στή Μικρά Ἀσία νά ξεφυτρώνουν, ὅπως μετά τήν κατάλυση τῆς περσικῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, νέα ἐθνικά κράτη, ὅπως τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου. Δέν πρέπει τότε νά χάσουμε τήν εὐκαιρία ὄχι γιά νέα ἐκστρατεία ἀλλά γιά προστασία τῶν λειψάνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Πόλη, στά Πριγκιποννήσια, στήν Ἴμβρο καί στήν Τένεδο.

Ἀλλά πρίν φθάσουμε –καί θά φθάσουμε– σ’ αὐτό ἀπαιτεῖται προσοχή. Ἡ κατάσταση εἶναι εὔρυθμα σοβαρή. Στήν Κύπρο καί μόνον ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀγγλικές βάσεις. Τόσον ἡ κυπριακή ὅσο καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν πρέπει νά μποῦν σέ αὐτό τό «τζιώτικο ραβαΐσι», γιατί τά πρῶτα πλήγματα ἀπό τίς ρωσσικές καί συριακές βάσεις θά τά δεχθοῦν οἱ ἀγγλικές, ἀλλά στήν οὐσία τά τραύματα θά διευρυνθοῦν καί θά μολύνουν (μέ κάθε ἔννοια) τή Μεγαλόνησο. Ἡ Κύπρος αὐτή τή στιγμή εἶναι στό κέντρο τοῦ κυκλῶνα τῆς συμφορᾶς.


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters