Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Η ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Του Χαράλαμπου Β. Κατσιβαρδά

Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω

Διασαφήσεις

«Έλληνες ό,τ’ είστε μην ξεχνάτε,
 δεν είστε από τα χέρια σας, μονάχα, όχι.
Χρωστάτε, και σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν,
Θα ‘ρθούνε θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί»

                 Κωστής Παλαμάς
      «Η λειτουργία δεν τελείωσε»


Είναι πρόδηλον ότι τα μίσθαρνα όργανα της Παγκοσμιοποιήσεως και της Νέας Τάξης πραγμάτων, επιχειρούν της πλήρη κατάργηση των εννοιών έθνος και Πατρίδα διότι αποτελούν διαλυτικά προσκόμματα εις  τους σχεδιασμούς του, εξ αυτού του λόγου μετέρχονται καθοιονδήποτε πρόσφορο και ικανό μέσο να τις εξοβελίζουν άρδην ως έννοιες εκ της καθημερινότητας.

Η πατρίς και το έθνος ακριβώς επειδή ενέχουν εις τον πυρήνα τους ταυτοτητοποιητική και συνεκτική ισχύ για τους λαούς, ο ολετήρας του συστήματος επιδιώκει να τις συνθλίψει ολοσχερώς υπό τις ερπύστριες του, αποδομώντας και κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας των.

Ειδότες σήμερον εκ των κυβερνώντων και ουχί μόνον την λυσσώδη πολεμική κατά των εννοιών αυτών, δηλαδή την παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας, τον ακρωτηριασμό της εθνικής μνήμης, την μη καλλιέργεια εθνικής συνειδήσεως,  την αποσάρθρωση της εθνικής μνήμης και ταυτότητας, την εσκεμμένη καλλιέργεια λήθης προς το παρελθόν, χάριν ενός αόριστου προοδευτισμού της δήθεν ενότητας των λαών, της ισότητας δια της καταργήσεως της εθνικής ετερότητας και της πολιτισμικής ταυτότητας του εκάστοτε έθνους κράτους, δυνάμεθα να εξάγουμε γόνιμα πορίσματα δια τα συμβαίνοντα.

Άρα λοιπόν εν προκειμένω ομιλούμε για ένα κανονικό «Σιδηρούν παραπέτασμα» το οποίο επιτίθεται συντεταγμένα και εκ βάθρων εις τους Έλληνες πολίτες προάγοντας τον εθνομηδενισμό και τον αφελληνισμό και δη ως θεσμική κρατούσα διδακτέα ύλη, εκπορευόμενη υπό του φερόμενου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος των, η Παγκόσμια διακυβέρνηση και η επιβολή μίας Παγκόσμιας Θρησκείας, τούτο το επιβάλλουν υπορρήτως πλην συστηματικώς, επιμελώς μεθοδευμένα και δη κατ’ εξακολούθηση, δια των ισχυρών μηχανισμών προπαγάνδας οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι προς πάσα κατεύθυνση, προεχόντως και κυρίως, εις τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, εις την εκπαίδευση, εις τον έντυπο, περιοδικό και διαδικτυακό πλέον τύπο.

Η αφετηρία της πλύσης εγκεφάλου των μαζών, είναι η σκόπιμη εννοιολογική αποσάρθρωση των εννοιών, δηλαδή δια της φαιάς και στοχευμένης προπαγάνδας δια ανιστόρητων και ανεδαφικών επιχειρημάτων τα οποία έχουν διαποτίσει το συλλογικό υποσυνείδητο των μαζών αποκρυσταλλώνοντας μία ψευδή συνείδηση ότι αμφότερες οι έννοιες Έθνος και Πατρίδα, συνιστούν μιαρές έννοιες, ταυτίζοντας τες εντέχνως δήθεν με τον Ναζισμό και τον Φασισμό.

Παρακάμπτουν, δηλαδή  την ιστορική βιωματική με απτά στοιχεία αλήθεια περί της διαχρονικής πορείας της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων, ακυρώνουν ευθέως τις θυσίες και τους πολέμους των προγόνων μας για την ιδική μας εθνική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, δια να απολαμβάνουμε ένα έθνος, ένα κράτος, μία γη ιδική μας με σύνορα και εν πλήρη τάξει.

Ο ισοπεδωτικός αυτός μηδενισμός καλλιεργείται χρόνια δια την πλήρη αποεθνικοποίηση του λαού και την δαιμονοποίηση των αντικειμενικών ορθών αυτών εννοιών, οι οποίες ανυπερθέτως αποτελούν προϋπόθεση, οιασδήποτε μορφής  δόμησης και διατήρησης της εθνικής ιδοπροσωπίας ενός έθνους, ενός πολιτισμού στο διάβα των αιώνων. 

Η έννοια της εθνικής ταυτότητας συγκεφαλαιώνει όλη την εξέλιξη του Ελληνικού πολιτισμού, της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας, τα έπη του Ομήρου, τον Ηρόδοτο, το Βυζάντιο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, την Ελληνική Επανάσταση, τους Βαλκανικούς Πολέμους, την Μικρασιατική καταστροφή, τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Κυπριακό μέχρι σήμερον όπως είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία μας προκειμένου να σμιλευτεί το αμάλγαμα της ελληνικής συνειδήσεως και της ταυτότητας μας ως προς τον πολιτισμό, την ιστορία, την γλώσσα, την Ορθοδοξία.

Η συκοφάντηση της εννοιών αυτών, ήτοι της Πατρίδας και του Έθνους καθώς και η οιονεί ποινικοποίηση των συνιστά μία εξόφθαλμη παράνοια την οποία επιχειρούν καθοιονδήποτε έμμεσο και πλάγιο τρόπο να το ενσταλάξουν εις την σκέψη των Ελλήνων και να τον εγχαράξουν εις το βαθύτερο υποσυνείδητό των, πράγμα το οποίο έχουν εν μέρει επιτύχει.

Έχουν δημιουργήσει δια των προναφερθέντων αυτών εργαλείων ελέγχου σκέψεως, ανερμάτιστες γενεές, ρυθμισμένους υποτελείς ραγιάδες, οι οποίες είναι έτοιμοι να ευθυγραμμιστούν με οιοδήποτε προδοτικό κέλευσμα ένεκεν πλήρους αγνοίας.

Οι μηχανισμοί καθίστανται ιδιαίτατα ισχυροί και εν ταυτώ έχουν διοργανώσει και την ίδια άμυνα του συστήματος υπό την έννοια όποιος αντιδρά εξουδετερώνεται ως δήθεν φασίστας, ρατσιστής, ακροδεξιός και διαπομπεύεται ή άλλως στιγματίζεται δια ποινικής διώξεως δυνάμει του περιλάλητου νόμο περί ρατσισμού.

Η πνευματική αιχμαλωσία και η διανοητική δικτατορία κείνται έγγιστα με αντίβαρο του συστήματος την ανέλεγκτη ροή μεταναστών, την αφειδή χορήγηση εις αυτούς επιδομάτων πρόνοιας, επιχορηγήσεων ενοικίων, ιθαγένειας, υπεραπλουστευτικές διαδικασίες φοίτησης εις όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής κυκλοφορίας, προτεραιότητα φοίτησης εις τους παιδικούς σταθμούς, επειδή ανήκουν εις τις ευπαθείς ομάδες, και όλα αυτά εν έτει 2019 όπου η Ελλάς πνέει τα λοίσθια, ένεκεν αδιάλειπτου 9 ετούς σφυροκοπήματος των ιδιαζόντως επαχθών όρων των δανειακών συμβάσεων των προσφυών αλλεπάλληλων «μνημονίων».

Ως εκ τούτου η αληθής πρόθεσης και η δόλια προαίρεσης είναι η αντικατάσταση των Ελλήνων, ο πλήρης διωγμός ημών, και η εποίκηση δια ειρηνικών μέσων, της Ελλάδας από αλλοδαπούς, τους οποίους βαπτίζουν αδιακρίτως ως πρόσφυγες κατά παράβαση της ήδη υφιστάμενης διακριτής εγχώριας αλλά και διεθνούς νομοθεσίας, πράγμα το οποίο και οι ίδιοι (εννοών τα έμμισθα, τελούντα σε διατεταγμένη υπηρεσία φερέφωνα), ανερυθρίαστως και απεριφράστως ομολογούν, ότι είναι διατεθειμένοι, να επιλύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δια των αλλοδαπών.

Η Ελλάς εάλω και από το γεγονός της σωρείας των Ελληνοποιήσεων σε μία χώρα με οξύ οικονομικό πρόβλημα και συγχρόνως εις μίαν χώρα με μάστιγα την υπογεννητικότητα, με αποτέλεσμα νομοτελειακά εις το μέλλον να δημιουργηθούν θύλακες αλλοδαπών οι οποίοι θα ανήκουν εις του ιδίους , κράτος εν κράτει, ή μέρος αυτών θα συμμετάσχουν ισοτίμως εις πάσα μορφής διοικήσεως, αυτοδιοικήσεως α, β, βαθμού αλλά και κεντρικής διοικήσεως εκπροσωπώντας τους .

Άρα η Ελλάς θα απολέσει την ιδιαιτερότητά της, θα πληγεί, εάν δεν συνειδητοποιήσει εναργώς ο Έλλην Πολίτης τι τεκταίνεται δια να ανασυστήσει την θεοσεβή όρο της Πατρίδος μας και σαφώς να αντιμετωπίσει τα «τάγματα εφόδου του συστήματος» τον ισοπεδωτικό ολετήρα των συστατικών στοιχείων της Εθνικής μας παραδόσεως.

Εν κατακλείδι, « μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίας και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρ και παρά θεοίς και παρ’  ανθρώποις τοις νουν έχουσι…και πανταχού ποιητέον, α αν κελεύη  η πόλις και η πατρίας» (Πλάτωνος, Κρίτων ΧII).

Η Πατρίς συνιστά τον οριοθετημένο τόπο, καθίσταται άρρηκτα συνδεδεμένη με την εδαφική ακεραιότητα ενός έθνους, στα πλαίσια του οποίου πραγματώνεται το έθνος διότι, το έδαφος συνιστά μέρος της ιστορίας του και προσδιορίζει με σαφήνεια την γεωγραφική του κατάταξη ανά τον κόσμο.


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters