Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Του Μάνου Χατζηδάκη

Ὁ Νίκος Μπελογιάννης ἦταν ἀδίστακτος καί φανατικός “σταλινικός”. Εἶχε διατελέσει κορυφαῖος συνεργάτης τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στήν Κατοχή. Ὁ Μπελογιάννης ἦταν ὁ ἠθικός αὐτουργός γιά τίς σφαγές τοῦ Βαλτετσίου, τοῦ Φενεοῦ Κορινθίας, τῶν Γαργαλιάνων καί ἰδίως τοῦ Μελιγαλᾶ.
Γιά τήν σφαγή τοῦ Μελιγαλᾶ, ὁ κομμουνιστής Γ. Καραμούζης γράφει:
«Ὁ Ἄρης καί οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ κόμματος Κουλαμπᾶς καί Ν. Μπελογιάννης εἶχαν πάρει τήν ἀπόφαση: Ὅλοι ἔπρεπε νά ἐκτελεστοῦν...»!!!
Ἐκεῖνος μάλιστα ἐνεπνεύσθη καί τήν ἀρχή της... “οἰκογενειακῆς εὐθύνης” ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε σέ βασανιστήρια καί ἐκτελέσεις γυναικοπαίδων!
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Συμμοριτοπολέμου ἦταν “Πολιτικός Ἐπίτροπος” τῆς 10ης “Μεραρχίας” τοῦ Δ.Σ.Ε., “διαφωτιστής” καί “κομισσάριος” στά διαβόητα “Λαϊκά Δικαστήρια” τοῦ ΚΚΕ μέ τίς ἀμέτρητες ἐκτελέσεις “διά βοῆς”...
Ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1950, εἶχε εἰσέλθει κρυφά στήν Χώρα ἀπό τό “παραπέτασμα”, μέ σκοπό τήν ἀναδιοργάνωσι τῆς ἐπαναστατικῆς δράσεως τοῦ ΚΚΕ.
Στίς 20 Δεκεμβρίου 1950, ἡ Ἀσφάλεια εἶχε μία μεγάλη ἐπιτυχία. Κατάφερε νά συλλάβη ἕνα ἀπό τά πιό ἀκραία καί ἐπικίνδυνα στελέχη τῆς Κ.Ε. τοῦ παρανόμου μηχανισμοῦ τοῦ Κ.Κ.Ε.

Γ. Παπαδόπουλος: Ὁ μόνος στρατοδίκης πού μειοψήφισε
Ἡ πρώτη δίκη Μπελογιάννη ἄρχισε στίς 19 Ὀκτωβρίου 1951, μαζί μέ ἄλλους 92 κατηγορουμένους. Ἡ δίκη ἔγινε μέ βάσι τόν Α.Ν. 509/47 ἀπό τό Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν. Πρόεδρος τοῦ Στρατοδικείου ἦταν ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Σ.Δ. Ἀπόστολος Σταυρόπουλος. Ὡς μέλη - στρατοδίκες διορίστηκαν οἱ Ταγματάρχες Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ν. Κομιανός, Γ. Κοράκης καί ὁ Λοχαγός Κυριακόπουλος.
Στίς 2/11/1951 -ἐνῶ ἐξελίσσετο ἡ δίκη- ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀλ. Σακελλαρίου κάλεσε τόν Πρόεδρο τοῦ Στρατοδικείου Σταυρόπουλο καί τούς Δικαστικούς Συμβούλους Ι. Σίμο, Κ. Ἀθανασούλη, Β. Πετρούλια, Ἀπ. Καρκαζή καί Ι. Κριτσέλη καί ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία τῆς κυβερνήσεως Πλαστήρα νά βρεθῆ τρόπος “διακοπῆς” τῆς δίκης γιά μικροπολιτικούς λόγους!
Ὁ πρόεδρος τῆς Δίκης, Σταυρόπουλος ἀρνήθηκε. Καί τήν ἑπομένη οἱ ἐφημερίδες τῆς ἀντιπολιτεύσεως “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” καί “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ” δημοσίευαν σέ ἄρθρα τούς τό παρασκηνιακό αἴτημα τῆς κυβερνήσεως.
Ἡ “διαρροή” εἶχε προέλθει φυσικά ἀπό τόν ἴδιο τόν Σταυρόπουλο, ὁ ὁποῖος τιμωρήθηκε μέ 6μηνη ἀργία γιά «παράβασι ὑπηρεσιακῆς ἐχεμυθείας». Τό Πρωτοβάθμιο Ἀνακριτικό Συμβούλιο ἐξέτασε καί ὅλους τους στρατοδίκες καί στίς 15/12/1951 ἐξέδωσε παμψηφεί ἐπίσημη γνωμοδότησι ὅτι γιά τήν διαρροή δέν εὐθυνόταν οὐδείς ἄλλος ἐκ τῶν στρατοδικῶν.
Στίς 16 Νοεμβρίου 1951, ἡ δίκη ἔληξε μέ τήν καταδίκη του Μπελογιάννη καί ἄλλων 11 σέ θάνατο.
Ἀλλά ἐκεί συνέβη καί ἕνα περιστατικό ἀπό τά πρῶτα γνωστά τοῦ χαρακτῆρος καί τῆς ψυχοσυνθέσεως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου: Ὑπῆρξε ὁ μόνος στρατοδίκης πού δέν ψήφισε τήν ἐπιβολή τῆς θανατικῆς ποινῆς στούς κατηγορουμένους!

“Στρατιωτικά μυστικά ἐπί σκοπῶ κατασκοπείας”
Ἡ δίκη εἶχε τελειώσει. Καί ἡ ἀπόφασις ἔμενε ἀνεκτέλεστη. Ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες ὅμως, ἡ Ἀσφάλεια ἀνεκάλυψε δυό “γιάφκες” στήν Καλλιθέα καί στήν Γλυφάδα, πού ἀνῆκαν στήν συμμορία τοῦ Μπελογιάννη. Ἐκεῖ βρέθηκαν ἀσύρματοι γιά μετάδοσι κατασκοπικῶν πληροφοριῶν στήν Βουλγαρία! Τό γεγονός ὁδήγησε σέ διεξαγωγή νέας δίκης.
Ἡ δεύτερη δίκη τοῦ Μπελογιάννη καί ἀκόμη 29 συγκατηγορουμένων του, ἔγινε πλέον ἀπό τό Διαρκές Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν μέ βάσι τόν νόμο 375/36 «περί κατασκοπείας». Σέ αὐτήν δέν εἶχε ἀπολύτως καμμία συμμετοχή ἤ σχέσι ὁ Γ. Παπαδόπουλος.
Κατά τήν δίκη ἐκείνη κατέστη σαφές ὅτι τό ΚΚΕ εἶχε ἀρχίσει τήν προπαρασκευή τοῦ 4ου γύρου! (Βλπ. στρατηγοῦ Δ. Χονδροκούκη «Ὁ Μπελογιάννης χωρίς γαρύφαλλο»).
Ὁ τότε Γεν. Δ/ντής τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, Πανόπουλος, κατέθετε:
«Εἴχαμε διασταυρωμένες πληροφορίες ὅτι ἀπό τό “σιδηροῦν παραπέτασμα” μπαινόβγαιναν εἰδικά ἐκπαιδευμένοι κομμουνιστές μέ διπλό ρόλο: Ὁ ἕνας, νά μεταφέρουν ὁδηγίες ἀνασυγκροτήσεως τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ ΚΚΕ… καί ὁ ἄλλος νά συλλεγοῦν πληροφορίες γιά νατοϊκή δραστηριότητα στήν Χώρα μας… καί ἄλλες ἀπόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες… Ἐντύπωσί μας ἔκαναν τά σήματα πού κατασχέσαμε καί οἱ κώδικες συνεννοήσεως. Ἐκοπιάσαμε νά βροῦμε τίς κλεῖδες ἀποκρυπτογραφήσεως… Ἐπί κεφαλῆς καί γενικός ἀρχηγός, ὁ ἀνέκαθεν κατηγορούμενος Νίκος Μπελογιάννης…»
Καί ὁ ἀστυνομικός Ρακιντζῆς ἔλεγε:
«Ὑπάρχουν προσέτι, ἐκτός συνόρων τῆς Ἑλλάδος, περί τούς 30.000 κομμουνιστᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐκπαιδεύονται στρατιωτικῶς καί κατασκοπευτικῶς, ἄλλοι ὡς σαμποτέρ, μέ μόνιμον σκοπόν, ὅταν δοθῆ ἡ εὐκαιρία νά δράσουν στρατιωτικῶς κατά τῆς Πατρίδος τῶν, διά μίας νέας εἰσβολῆς…»
Στίς 1/3/1952 ἐξεδόθη ἡ καταδίκη του Μπελογιάννη καί ἀκόμη 3 “εἰς θάνατον” ὡς πράκτορες πού μετέδιδαν «στρατιωτικά ἤ ἄλλα μυστικά ἐπί σκοπῶ κατασκοπείας». Καί στίς 30/3/1952 οἱ Ν. Μπελογιάννης, Ν. Καλούμενος, Δ. Μπάτσης καί Ἡ. Ἀργυριάδης ἐκτελέστηκαν.


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters