Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ << ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ >> ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Β' ΜΕΡΟΣ)

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦ. ΤΣΙΠΗΡΑ.

ΥΨΙΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, και μέσω της εξασφάλισης της υγείας τους, με φυσικό τρόπο, και της επαναφοράς σε μία εκπαίδευση , βασισμένης στο φώς και στην λογική, της ελληνικής φιλοσοφίας , κια όχι σε ξενόφερτα πρώτυπα .
ΥΨΙΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, της ελληνικής φιλοσοφίας, και παιδείας, του περιβάλλοντος του πλανήτη μας, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ,...
ΥΨΙΣΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΥΒΡΙΣ, ΚΑΙ Η ΑΣΕΒΕΙΑ.
ΥΨΙΣΤΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ, ΩΣ ΑΤΟΜΟ, Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΊΔΟΥΣ, κατά το αριστοτελικό :
<< πάντες άνθρωποι, του ειδέναι, ορέγονται, φύσει....>>

Οι αρχές της άμεσης δημοκρατίας είναι:
1.Ελευθερία 2.Ισότητα 3.Αλληλεγγύη 4.Αυτονομία 5. προσπάθεια για ομοφωνία, και όχι υποχρεωτική επιβολή οριακών πλειοψηφιών, σε σημαντικές μειοψηφίες, όταν οι πρώτες, λαμβάνουν πο
οστό, κάτω του 60% των ψήφων.

Οι θέσεις για την άμεση δημοκρατία , που σήμερα , στην Ελλάδα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, μέσω συνεχών ψηφοφοριών, και δημοψηφισμάτων, με χρήση διασυνδεμένων υπολογιστών, είναι εφικτή, μη- ουτοπική, χαμηλού κόστους, ασφαλής, και διευκολυντική της συμμετοχής όλων των πολιτών, με βάση τις αριστοτελικές αρχές της, είναι :
1. Ο δημόσιος χώρος, των συνελεύσεων, ανά θεματική ενότητα, σε τοπικό, ή εθνικό επίπεδο είναι ανοιχτός στη συμμετοχή όλων και ανήκει σε όλους, και όλες, πλήν των καταχραστών δημοσίων πόρων, των υβριστών, και των ασεβών, και όσων δεν μετέρχονται της ελληνικής γλώσσας και παιδείας . Το ίδιο ισχύει και στην ελεύθερη παρακολούθηση των συνεδριάσεων τους, in person, απο τον οιονδήποτε πολίτη, και όχι μόνο απο τους συγγενείς και φίλους, του πρώτου τυχόντα πολιτευτή , όπως συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου η δήθεν τηλεοπτική κάλυψη, λειτουργεί σαν άλλοθι .
2. Η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών, στη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων και ελέγχου της εφαρμογής τους, τόσο στη σφαίρα της πολιτικής όσο και της οικονομίας είναι θεμελιώδης προϋπόθεση. Όλοι ελέγχουν και ελέγχονται για αυτοβελτίωση , αλλά και για βελτίωση των λειτουργιών της κοινωνίας.
3. Οι αναγκαίες εκπροσωπήσεις , σε κατώτατο επίπεδο, έχουν χαρακτήρα συντονιστικό ή εκτελεστικό και όχι διαμεσολαβητικό, αντιπροσωπευτικό ή αποφασιστικό.
4. Όλοι οι εκπρόσωποι κληρώνονται είτε απευθείας από το σώμα της λαϊκής συνέλευσης είτε από ψηφισμένο από αυτήν κατάλογο , όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα, όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι άμεσα ανακλητοί, λογοδοτούν κατά τη διάρκεια εξάσκησης των καθηκόντων τους , υπάρχει η άμεση πρόνοια της άμεσης ανάκλησης τους, αν παραβούν τον όρκο τους, χωρίς το σώμα, ή, η κοινωνία να περιμένουν, την λήξη της υποχρεωτικά σύντομης θητείας τους, και κρίνονται στον απολογισμό τους με τη λήξη αυτών των καθηκόντων.
5. Η ύπαρξη πολλών τοπικών συνελεύσεων- σωμάτων (γειτονιάς, δήμου, εργασιακών χώρων, χώρων σπουδών, πολιτισμού, θεματικών ενοτήτων, κτλ) , οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους είναι ο θεμέλιος λίθος της άμεσης δημοκρατίας. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι ευκαιριακή αλλά υπεύθυνη και όσο το δυνατόν πιο τακτική, με την φυσική παρουσία, και , καθημερινή, μέσω συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης . Η επικοινωνία μεταξύ των τοπικών συνελεύσεων δημιουργεί ένα οριζόντιο δίκτυο, που έχει σαν σκοπό τον συντονισμό των θέσεων και των δράσεων που απαιτούνται.
6. η δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων, για μείζονος σημασίας θέματα, είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και ανεξάρτητη, ακόμη, και από τις αποφάσεις των συνελεύσεων.
7. τα σώματα- συνελεύσεις, συγκροτούνται, με βάση την αρχή της κληροκρατίας, με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πολιτών, σε τμήματα, των , π.χ. 500, ή, 1.000 ατόμων, που εναλλάσσονται σε πολύ σύντομες χρονικές περιόδους, και όχι μεγάλες περιόδους, π.χ. 4ετιών, που ευνοούν την διαφθορά, και τις αντι-δημοκρατικές λογικές.
8. στα σώματα- συνελεύσεις, συμμετέχουν ισότιμα , εκλεγμένα με τις ίδιες διαδικασίες , σώματα αρίστων πολιτών, που επίσης και υποχρεωτικά μετέρχονται της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, ανά κλάδο, και ειδικότητα, ( εργασίας, και όχι φυσικά,... δουλείας= δουλιάς...), με δικαίωμα ψήφου.
9. ΑΝΏΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί των μείζονος σημασίας, πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητας του πολίτη, όπως φερ' ειπείν, η διανομή του δημόσιου πλούτου, είναι, το αντιπροσωπευτικό των επί μέρους συνελεύσεων των πολιτών ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ, με τα πρόσωπα που το αποτελούν, να ανανεώνονται ετησίως, όπου να επιβάλλεται η αντιπροσώπευση όλων των περιοχών, που αποτελούν τις ελληνικές περιφέρειες, και να απαγορεύονται οι διακρίσεις φύλου, η οικογενειοκρατία, και ο νεποτισμός.
10. Η ασέβεια είναι η ύψιστη ύβρις για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, και για αυτό απαιτείται, ο απόλυτος σεβασμός , σύμφωνα και με τις πεποιθήσεις των προγόνων μας, εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, του Θείου, των θρησκευτικών και πολιτικών. πεποιθήσεων, ακόμη και των μη- ελλήνων, ο σεβασμός των νεκρών, ο σεβασμός των ζώων, ο σεβασμός της μητρότητας, κλπ .
11. οι αποφάσεις για την υπεράσπιση της γλώσσας , της ελληνικής παιδείας, και της ελληνίδος πατρίδας, ύψιστη υποχρέωση , για τους έλληνες, και τις ελληνίδες, λαμβάνονται, απο Συνέλευση, υπερ-συνέλευση, των επί μέρους συνελεύσεων, και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα , για όλους τους πολίτες.
12. ύψιστη τιμωρία των παρανομούντων, και όσων υπονομεύουν για ίδιον όφελος, ή, για όφελος ξένων δυνάμεων, το δημοκρατικό πολίτευμα, πρώτα, η αφαίρεση του δικαιώματος λόγου, και παρουσίας, στις συνελεύσεις, κατόπιν, η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγενείας, ακόμη, και για αυτούς που έχουν γεννηθεί, από έλληνες γονείς, και τέλος ο εξοστρακισμός, σε μία σύγχρονη εκδοχή του, πάλι ανεξάρτητα από το ελληνικό, ή, αλλοδαπό γένος.


Αριστοτελικη Αθηναιων Πολιτεια
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters