Σάββατο, 7 Αυγούστου 2021

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ : ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΑΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Από την «Εκλογή έργων Ιωάννου Συκουτρή» των εκδόσεων Κάκτος. 

Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου

Πρώτα-πρώτα να γνωρίσωμεν ο ένας τον άλλον. Να δημιουργηθή η δυνατότης επικοινωνίας μεταξύ μας ζωηράς, ανταλλαγής σκέψεων, αλληλομορφώσεως, προσωπικής ακόμη γνωριμίας, που ημερώνει πολύ την οξύτητα των πνευματικών αγώνων. Θα μάθωμεν τότε να μη εξαγριωνώμεθα αν οι άλλοι διαφωνούν· θα αισθανώμεθα την αναγκαιότητα της διαφωνίας ως θεμελιώδη προϋπόθεσιν κάθε γονίμου πνευματικής ζωής. Πόσον ολίγον εις την Ελλάδα συναντάς αυτήν την ευρύτητα νου και ψυχής· οι περισσότεροι αντικρύζουν τους διαφωνούντας ως προσωπικούς των εχθρούς.
Έπειτα εκεί μέσα νομίζω θα ημπορή να πραγματοποιηθή συστηματικώτερα η αυτοαγωγή του διανοουμένου, που χρειαζόμεθα απολύτως. Αυτοαγωγή πρώτα πνευματική. Είμεθ’ ακόμη πολύ μονομερείς όλοι μας, πολύ συχνά ακόμη αμόρφωτοι. Μας λείπουν πολλάκις και αι γνώσεις (τελευταία συνηθίζουν να ομιλούν από περιωπής περί των γνώσεων· και όμως χωρίς έν απόθεμα στερεών γνώσεων δεν γίνεται τίποτε), μας λείπει και το βάθος της σκέψεως. Θα συναντήσετε συχνά επιστήμονας αρτίους, που δεν εννοούν τίποτ’ άλλο έξω από τον κλάδον των. Θα συναντήσετ’ ακόμη τάλαντα τεχνικά με διανοητικότητα μετρίαν, απλοϊκά και συγκεχυμένα εις τας σκέψεις των, χωρίς προβληματικότητα, χωρίς διαύγειαν, με κάτι πρωτογόνους αντιλήψεις – που σκέπτεσαι: καλύτερα ήταν να μη τον εγνώριζα προσωπικώς.
Αυτοαγωγή έπειτα ηθική. Η τέχνη δεν ημπορεί να είν’ αυτοσκοπός· ειδεμή, θα μείνη πάντοτε εις το πλαίσιον της ζωής. Έχει την αποστολήν να δυναμώση την ζωήν εις τα διαρκέστερα και βαθύτερα στοιχεία της, να την ξεκαθαρίση. Ένα έργον τέχνης είναι περισσότερον έργον βουλήσεως, παρά φαντασίας έργον και σκέψεως. Αυτό εννοώ, όταν τονίζω εις όλην μας την συνομιλίαν τον ηθικόν παράγοντα. Ελπίζω να μη παρεξηγηθώ ότι ζητώ ηθικολογίας.
Ο παράγων όμως αυτός επιβάλλει ωρισμένας υποχρεώσεις, εις τας οποίας πρέπει να παιδαγωγηθώμεν όλοι μας, να παιδαγωγήσωμεν ιδιαιτέρως τους νεωτέρους. Ο διανοούμενος πρέπει να έχη πολύ ζωηρόν το αίσθημα της σοβαρότητος των έργων του, της αξιοπρέπειας και της υπερηφανείας, της ευθύνης. Συμβιβασμός απέναντι του χρήματος π.χ. ή απέναντι της εφημέρου δόξης με το να κολακεύη την κοινήν γνώμην, έχουν τον αντίκτυπον τωνόχι τόσον εις τον χαρακτήρα τον ατομικόν του διανοουμένου, όσο εις το έργον του. Ένας διανοούμενος πρέπει να έχη την υπερηφάνειαν να κρίνη τον εαυτόν του ιστορικώς, και η ιστορία διδάσκει, ότι οι μεγάλοι διανοούμενοι δεν υπήρξαν αναμάρτητοι, υπήρξαν όμως άνθρωποι μ’ ευθύτητα και ευθιξίαν συνειδήσεως.
Οι διανοούμενοι αποτελούν την ευγενεστέραν αριστοκρατίαν του έθνους· πρέπει να έχουν και τας ιδιότητας κάθε γνήσιας αριστοκρατίας· να περιφρονούν κάποτε, να μην καταδέχωνται όλα και όλους. Πρέπει να το πάρωμεν απόφασιν: ένας διανοούμενος δεν ημπορεί να ζη σαν τραπεζίτης· και τι διανοούμενος είναι, αν δεν εκατάλαβεν ακόμη, ότι η πενία δεν είναι το μεγαλύτερον κακόν εις τον κόσμον;
Ονειρεύομαι μίαν οργάνωσιν, που θα κατώρθωνε με την αμοιβαίαν γνωριμίαν, με την αμοιβαίαν ενίσχυσιν, με την ένωσιν και την αλληλεγγύην, με την ανεπίδεικτον και στοργικήν κριτικήν, με την πνευματικήν παρακολούθησιν των νεωτέρων, εις τους οποίους πρέπει να τονισθή, ότι το να είσαι «πρωτότυπος» είν’ ευκολώτερον παρά να μην είσαι, με την πολυμέρειαν ακόμη της συνθέσεώς της, θα είχε και προς τα έξω, απέναντι του κράτους και της κοινωνίας, τεραστίαν δύναμιν, θα εμφυσούσε όμως και προς τα μέσα, εις τα στήθη των διανοουμένων, μίαν πνοήν ηρωισμού, ηρωισμού εναντίον των μεγάλων δυνάμεων του σκότους, που απειλούν σήμερον την πνευματικήν ζωήν: εναντίον του χρήματος, εναντίον της μάζης, εναντίον της ευκολίας. Ίσως να είναι και ονειροπολήματα ενός δασκάλου αυτά…
– Θα είσαστε διατεθειμένος προσωπικά να εργαστήτε για την ένωση των Ελλήνων διανοουμένων στις παραπάνω βάσεις;
– Και αμφιβάλλετε; Ανταποκρίνεται τούτο προς ό,τι ποθώ βαθύτερα και ως επιστήμων και ως διδάσκαλος και ως Έλλην.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters