Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ : Η CIA ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ)

Του Νίκου Μελέτη
Τα σενάρια διχοτόμησης της Κυπρου ή ακομη και ανταλλαγής 
πληθυσμών με αποχώρηση τωνΤουρκοκυπρίων και παραχώρηση 
για την εγκατάσταση τους είτε στη Θράκη, είτε σε μεγάλα νησιά 
του Αιγαίου, περιλαμβάνονταν σε μακροσκελή απόρρητη ανάλυση 
της CIA. 

Tο έγγραφο, με ημερομηνία Ιούνιος 1964 αποχαρακτηρίστηκε 
πρόσφατα και εχει όχι μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, καθως 
αποτυπώνονται χρήσιμα στοιχεία τόσο για την Κύπρο, όσο και για 
τα ελληνικά νησιά και την Θράκη, ενώ βεβαιως δεν μπορεί να 
περάσει απαρατήρητη η ομοιότητα ορισμένων σχεδίων διχοτόμησης με την γραμμή του Αττίλα δέκα χρόνια 
αργότερα… 

Σοκαριστικός όμως είναι και ο κυνισμός με τον οποίο υιοθετούνται 
λογικές μαζικής μετακίνησης πληθυσμών και αλλαγής ουσιαστικά 
συνόρων, εις βάρος μόνον της Ελλάδας, καθως φυσικά 
η Τουρκία δεν ειχε τιποτε να χάσει παρά μόνο να κερδίσει, καθώς 
οι υπό μετακίνηση Τουρκοκύπριοι θα αποτελούσαν πρακτικά το 
μέσο για την επέκταση της τουρκικήςεπιρροής και σε άλλα  εδάφη,που μόλις πριν μερικές δεκαετίες ειχαν απελευθερωθεί από
τον Οθωμανικό ζυγό. 

Διαχωρισμός των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών 
πληθυσμών 

Ιούνιος 1964 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 

Office of Research and Reports 

Πρόλογος 

Ο στόχος αυτής της σύντομης ανάλυσης είναι για να περιγράψει 
γνωστές και πιθανές μορφές διαχωρισμού των ελληνικών και TVN 
τουρκικών πληθυσμών στην Κυπρο. Η Έκθεση δεν εκτιμά την 
ομοιομορφία του χωρισμού από μόνη της ούτε δείχνει ότι ο 
διαχωρισμός του κυπριακού πληθυσμούπου θα προκύψει θα 
μπορούσε ή θα μπορούσε να βασιστεί μόνο σε γεωγραφικά 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ 

Η Έκθεση περιγράφει σύντομα επτά εναλλακτικές προτάσεις που 
έχουν η θα πρεπει να συζητηθούν για τον διαχωρισμό ελληνικών 
και τουρκικών πληθυσμών στην Κυπρο. Τρεις από τις προτάσεις 
θα απαιτούσαν την μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από την Κυπρο. 
Οι υπόλοιπες αφορούν μια ανακατανομή των πληθυσμών εντος 
της Κυπρου. 

Από τις προτάσεις που απαιτούν μετακίνηση των Τ/Κ από την 
Κύπρο , η πρώτη απαιτεί την επανεγκατάσταση των Τ/Κ στην 
Τουρκία με αντάλλαγμα καταβολής κονδυλίων στην Τουρκία. 
Επειδή η δυνατότητα αφομοίωσης περισσότερων πληθυσμών 
είναι περιορισμένη η Τουρκία πιθανόν θα βρεί αυτή την προσθήκητων Τ/Κ σαν ένα βαρύ φορτίο. 
Οι άλλες δυο προτάσεις αφορούν την ανταλλαγή των 
Τουρκοκυπρίων με τους Έλληνες από την Θρακη και τα νησιά του 
Αιγαίου αντιστοίχως. 

Και οι δυο θα απαιτήσουν μαζικές μεταφορές ανθρώπων και θα 
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα επανεγκατάστασης και θα 
αναστατώσουν τις ζωές ανθρώπων σε αυτά τα ελληνικά 
εδάφη που μέχρι τώρα ηταν αθώοι θεατές. 

Οι τέσσερις προτάσεις που αφορούν την ανακατανομή των 
πληθυσμών εντός της Κυπρου ,εχει επίσης αδύναμα σημεία.. 
Το ένα σχέδιο που θέτει το βόρειο τμήμα της Κυπρου σαν 
Τουρκοκυπριακή περιοχή , είναι πλησιέστερα στην κατάσταση την 
οποία οι τούρκοι θα επιθυμούσαν αλλα εχει σοβαρά οικονομικά 
μειονεκτήματα. Μια άλλη πρόταση με ρύθμιση καντονιών δείχνει 
να είναι διοικητικά μη πρακτική. Οι άλλες δυο εναλλακτικές για 
διαχωρισμό είναι περισσότερο ρεαλιστικές σε γεωγραφικό και 
οικονομικό πλαίσιο 

Πρόσθετες προτάσεις θα είναι κατανοητές . Για παραδειγμα θα 
ηταν δυνατόν να μεταφερθούν οι Τ/Κ οπουδήποτε αλλού εκτός 
της Ανατολικής Μεσογείου ,σαν την Αυστραλία η τον Καναδά. 

Μια τέτοια προσέγγιση όμως θα μπολιάσει νέους και ευρύτερα 
περίπλοκους παράγοντες στηνκατάσταση αυτή.
Ένας συνδυασμός από στοιχεία από τις προτάσεις μπορούν να 
πράξουν ένα πιο πρακτικό σχέδιο. 
Για παραδειγμα ,εάν τα μέρη συμφωνούν σε ένα σχέδιο που θα 
συνθέτει την μετεγκατάσταση κάποιων Τουρκοκυπρίων στην 
Τουρκια με την μετακίνηση των εναπομεινάντων Τουρκοκυπρίων 
εντος της Κυπρου ,με εγγυήσεις για τα δικαιώματα τους ,πιθανόν 
είναι εφικτό.

 ……………… 

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Τ/Κ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. 

Περιγραφή 

Οι Τ/Κ θα μεταφερθούν μαζικά από την Κυπρο στην Τουρκία όπου 
θα επανεγκατασταθούν . Η Τουρκία θα πρεπει να αποζημιωθεί με 
καταβολές σε μετρητά. Η Κύπρος θα γίνει εθνικά Ελληνική και 
θα μπορεί είτε να μεινει ανεξάρτητη είτε να ενωθεί με την Ελλαδα. 

Στοιχεία Background 

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί στην Τουρκία: 

41.970 αστικός πληθυσμός Τ/Κ 

62.350 αγροτικός πληθυσμός Τ/Κ 

104,320 σύνολο. 

Εκστάσεις 

217,495 εκτάρια (879 τετρ. Χλμ.) στην Κυπρο και σχεδόν η ίδια 
περιοχή στην Τουρκία, υπολογίζοντας ότι η περιοχή που θα 
χρειασθεί για την επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων θα είναι 
ίδια με την περιοχή που τώρα βρίσκονται στην Κυπρο. 

Εκτίμηση: 

Ισχυρά: 1. Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κυπρο θα εξαλειφθεί 

2.Η μετεγκατάσταση πληθυσμού , θα περιορισθεί αφού θα αφορά 
μόνο μια μειονοτική ομάδα 

Ασθενη: 1. Η απορρόφηση των Τ/Κ στην Τουρκια θα προκαλέσει 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η τελευταία τέτοια μετακίνηση 
πληθυσμού προς την Τουρκία έγινε με την μετακίνηση 150.000 
τούρκων από την Βουλγαρία το 1951-1953. Στα πρόσφατα έτη 
ο τουρκικός πληθυσμός αναπτύχθηκε με υψηλό ποσοστό σχεδόν 
3% ανά έτος ,η πίεση στον αγροτική γη αυξήθηκε …

ο βιομηχανικός τομέας εχει περιορισμένη δυνατότητα να 
απορροφήσει τους αστούς Τουρκοκυπρίους. Η ανεργία και η 
υποαπασχόληση είναι εκτεταμένες … 

2.Ακομη κι αν η Τουρκία συμφωνήσει με την πρόταση αυτή ,
θεωρείται δεδομένο ότι η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από 
την Κυπρο στην Τουρκια θα εχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του 
επιπέδου ζωής τους. 

3.Το Σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες στην 
Ελληνική Μειονοτητα στην Τουρκία 

ΣΧΟΛΙΑ 

Το ποσό της «μετρητοίς» καταβολής στην Τουρκία και το ερώτημα 
του ποιος θα συμβάλει σε αυτή την πληρωμή είναι ξεχωριστά 
προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε σε αυτή την φάση. 

Η τροποποίηση της πρότασης αυτής που θα προβλέπει και 
δημοψήφισμα πιθανόν να εχει πιθανότητες επιτυχίας. Εάν αντί 
μαζικής μετακίνησης ,προσφερθεί στους Τουρκοκυπρίους η επιλογή
της μεταφοράς και επανεγκατάστασης στην Τουρκια η παραμονής 
σαν μειονοτικής ομάδας σε μια κατάσταση που τον πρώτο λόγο 
θα εχει η πλειονότητα ,πιθανόν θα οδηγήσει σε παραμονή στην 
Κυπρο. (Ο Ερυθρός Σταυρος αναφέρει ότι λιγότεροι από 20000 
προσφυγές έχουν εγκαταλείψει τασπίτια τους από τις 30 
Απριλίου 1964).Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των 
Τουρκοκυπρίων για τους οποίους θα χρειασθεί επανεγκατάσταση 
θα είναι μικρότερος και θα είναι Ετσι ευκολότερο να
εγκατασταθούν στην Τουρκία και επομένως το ποσό που θα 
καταβληθεί στην Τουρκια θα είναι μικρότερο. 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ. 

Περιγραφή 

Τα νυν σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας θα πρεπει να μετακινηθούν 
δυτικά για να περιλάβουν την ελληνική περιοχή της Θράκης εντος 
της Τουρκίας. Η Κύπρος θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην 
Ελλαδα. Οι Έλληνες στην Θρακη θα μπορούσαν να μετακινηθούν 
στην Κυπρο και οι Τουρκοκύπριοι θα μετακινούνταν στην Θρακη 

Πληθυσμιακά Στοιχεία 

Πληθυσμός της Κυπρου το 1960: 

442,138 Ε/κ 

104,320 Τ/Κ 

546,458 Ε/Κ και Τ/Κ 

27,108 άλλοι 

573,566 σύνολο 

Σύνθεση Πληθυσμού στην Θρακη:* 

Σε θρησκευτική βάση 1961 

247,016 Έλληνες (ορθόδοξοι) 

108,763 Τούρκοι( Μουσουλμάνοι ,Πομακοι και Τουρκόγυφτοι) 

929 άλλοι 

356,708 σύνολο 

Πληθυσμοί που θα μετακινηθούν : 

104,320 Τ/Κ που θα μετακινηθούν εξω από την Κυπρο 

247,016 Έλληνες που θα μετακινηθούν εξω από την Θρακη 


351.336 σύνολο 

Πληθυσμιακές αλλαγές 

442,138 Ε/Κ στην Κυπρο το 1960 

247,016 Έλληνες που θα μετακινηθούν από Θρακη 

689,154 Μελλοντικός πληθυσμός της Κυπρου 

Με πληθυσμό της Κυπρου το 1960 , να είναι 573,566 θα υπάρξει 
αυξηση 115,588 ανθρώπων. 

108,763 τούρκοι στην Θρακη το 1961 

104,320 Τουρκοκύπριοι που θα μετακινηθούν από την Κυπρο 

213,083 Μελλοντικός τουρκικός πληθυσμός στην Θρακη 

356,708 Συνολικός πληθυσμός της Θράκης το 1961 

Μειωση πληθυσμου:143,625. 

Επηρεαζόμενες περιοχές: 879 τ.χλμ κατέχονται από Τ/Κ στην Κυπρο.
Δεν είναι γνωστό το ποσοστό κατοχής γης στην Θρακη μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων, η Συνολική έκταση στην Θρακη είναι 
8,534 τ χλμ. 

ASSESSMENT 

ΙΣΧΥΡΑ: Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κυπρο θα περιορίζονταν . 

ΑΣΘΕΝΗ: 1. Θα εμπλέκονταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων. 

Η Ελλαδα θα έπρεπε να παραχωρήσει ελληνική επικράτεια στην 
Τουρκία κάποιοι Έλληνες της Θράκης θα έπρεπε να μετακινηθούν 
σε άλλες περιοχες εκτός Κυπρου καθως η Κύπρος δεν θα μπορούσε να διαχειρισθεί τόσο μεγάλη αυξηση του πληθυσμού. 

Η μετεγκατάσταση στην Θρακη θα σήμαινε πιθανόν πτώση του 
επιπέδου ζωής για τους Τουρκοκυπρίους. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Το Θρακικό τμήμα του Έβρου μια περιοχή 4,193 τ.χλμ που γειτνιάζει
με την Τουρκία , μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή ανταλλαγή 
για τουρκοκυπριακή γη. Το 1961 ο Έβρος είχε πληθυσμό 157,901 
από τους οποίους μόλις οι 6,414(4%) είναι τούρκοι ,Πομακοι και 
τουρκόγυφτοι. Τα άλλα δυο τμήματα της Θράκης (Ροδόπη και 
Ξάνθη) έχουν περισσότερους Τούρκους αλλα δεν είναι γειτνιάζοντα με την Τουρκία. Η Θρακη δε εχει τέτοια αναλογία 
πληθυσμού Ελλήνων /Τούρκων , όπως αυτόν που εχει η Κύπρος. 

Η πληθυσμιακή σύνθεση ανά τμήμα της Ελληνικής Θράκης είναι 
το ακόλουθο : 

Σύνολο      Τούρκοι (μουσουλμάνοι & ομόθρησκοι)      Ποσοστό 
Ξάνθη        89.613                        42,936                               47,8 
Ροδόπη   109,194                        59,413                               54,0 
Έβρος      157,901                          6,414                                 4,0 
ΘΡΑΚΗ     356,708                   108,7633                               30,4 


ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Οι Τουρκοκύπριοι θα ανταλλαγούν με τους Έλληνες του Αιγαίου . 
Πιθανον τα νησιά του Αιγαίου θα προσαρτηθούν στην Τουρκια 
και η Κύπρος στην Ελλαδα 

Στοιχεία: 

Πληθυσμιακή σύνθεση στην Κυπρο το 1960: 

442,138 Ε?Κ 

104,320 Τ/Κ 

546,458 

27,108 άλλοι 

573,566 Σύνολο 

Πληθυσμιακή Σύνθεση στα νησιά του Αιγαίου 

477,476 συνολικός πληθυσμός οτυ 1961 

Με βάση την αστικοποίηση 

92,863 αστικός πληθυσμός 

157,154 ημιαστικός 

278,749 αγροτικός 

Με βάση την θρησκεία 

511,568 Έλληνες(ορθόδοξοι) 

5,063 Τούρκοι (μουσουλμάνοι) 

12,135 Άλλοι 

Στην βάση της γλώσσας 

522,015 Έλληνες (μητρική γλώσσα ,Ελληνική) 

5,156 Τούρκοι (μητρική γλώσσα Τουρκική) 

1,595 Άλλοι 

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί 

460,278 Πιθανός αριθμός Ελλήνων που θα μετακινηθούν από τα 
Νησιά του Αιγαίου στην Κυπρο 

104,320 Τ/Κ που θα μετακινηθούν από Κυπρο σε νησιά του Αιγαίου

564,598 σύνολο 

Ισχυρά: Το μειονοτικό πρόβλημα της Κύπρου θα περιορισθεί 

Ασθενη: 1 .Θα εμπλακεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

2.Επειδη η Κύπρος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αυξηση του 
πληθυσμού κάποιοι Έλληνες θα πρεπει να μετακινηθούν αλλού 

Η Ελλαδα θα πρεπει να παραχωρήσεις εθνική κυριαρχία στην 
Τουρκία 

Το επιπεδο ζωής των Τουρκοκυπρίων πιθανότατα θα περιορισθεί. 
Κυρίως λόγω των πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων 51,290 
άτομα μετακινήθηκαν από τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ της 
απογραφής του 1951 και της απογραφής του 1961 

ΣΧΟΛΙΑ Το διαμέρισμα της Λέσβου βρισκεται ακριβώς απέναντι 
των τουρκικών ακτών … 

Τα Δωδεκάνησα στο νοτιότερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου 
έχουν αναφερθεί μερικές φορές ως πιθανές περιοχές 
μετεγκατάστασης Τουρκοκυπρίων. Ο Πληθυσμός στα Δωδεκάνησα 
το 1951 περιλάμβανε 105.687 Έλληνες και 15.792 τούρκους. 
Ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός της Κυπρου που θα μπορούσε να  μεταφερθεί στα Δωδεκάνησα περιλαμβάνει 63.350 αγρότες και 
41.970 από αστικές περιοχές . 
Η ανταλλαγή θα είναι πιο περίπλοκη λόγω των ιδιοκτησιών γης 
στα Δωδεκάνησα που είναι ακομη μικρότερες από εκείνες στην 
Κυπρο καθως και λόγω της πιο ανεπτυγμένης οικονομικής 
κατάστασης της Κυπρου. 

……… 

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Α 

Περιγραφή 

Αυτό το πλάνο ηταν η αρχική τουρκική πρόταση που έγινε στους 
βρετανούς στο Λονδίνο στο τέλος Ιανουαρίου 1964. Στην βάση 
της υπάρχουσας διασποράς πληθυσμού , οριοθετεί χωριστές και μη
συνδεδεμένες περιοχες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
Τουρκικά Καντόνια. 

Στοιχεία (background data) 

Σύνθεση Πληθυσμού 

Πολύ δύσκολο να υπολογισθεί. Ο συνολικός αριθμός των 
προσώπων μπορεί να είναι λιγότερο από 80.000 εάν δεν μεταφερθούν αστικοί πληθυσμοί ,ενώ θα 
φθάσουν 198000 εάν συμπεριληφθούν και αυτοί. 

…… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχυρά: Εάν δεν μετακινηθεί αστικός πληθυσμός λιγότεροι 
άνθρωποι θα εκτοπισθούν σε σχέση με άλλες προτάσεις. 

Ασθενη: 1. Το πλάνο είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί πολιτικά. 
Οι ΤΚ το έχουν ίσως συνειδητοποιήσει για αυτό απέσυραν την 
πρόταση την επόμενη ημέρα που την κατέθεσαν. 

Διάσπαρτοι θυλάκες αποκλειστικά τουρκοκυπριακού πληθυσμού 
εν μέσω ελληνοκυπριακού πληθυσμού,πιθανόν θα 
πυροδοτήσουν τις υπάρχουσες δυσκολίες. Πρόσθετες δυσκολίες 
θα ανακύψουν όπως το πρόβλημα των ΤΚ που θα ταξιδεύουν 
μεταξύ των τουρκικών θυλάκων , μέσω ελληνικών περιοχών. 


ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Β 

Περιγραφή: 

(λογοκριμένο κείμενο) Αυτό αντικαθιστά την πρόταση καντονιών 
(Εναλλακτική Α). .Υπό την Εναλλακτική Β οι ΤΚ θα έχουν το βόρειο 
τμήμα του νησιου όπως περιγράφεται από την γραμμή μεταξύ 
των Δυτικών και Ανατολικών ακτών δια μέσου της Λευκωσίας 

BACKGROUND DATA 

Σύνθεση πληθυσμοί 

91,012 Ελληνοκύπριοι 

40,973 Τουρκοκύπριοι 

131,985 Σύνολο 

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί 

91,012 ΕΚ θα μετακινηθούν εξω από την περιοχή 

63,247 ΤΚ που από εκτός περιοχής θα μετακινηθούν σε αυτή. 

…………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχυρά: Η Τουρκική περιοχή θα είναι πλησιέστερα στην Τουρκική 
Ηπειρωτική χώρα 

Ασθενη: 1. Το εναλλακτικό Β οδηγεί σε ανεπαρκείς ρυθμίσεις για 
41.000 ΤΚ αστικό πληθυσμό. 

Η λύση δεν είναι δίκαιη: Οι ΤΚ αυξάνουν τις ιδιοκτησίες από 
652.000 σε 936.000 σκάλες και πιθανόν 
να πάρουν περισσότερη αρδευόμενη γη από αυτή που τώρα 
κατέχουν . 

Η ΤΚ περιοχή δεν εχει σχεδόν καθόλου ανεπτυγμένες πηγές 
ορυκτού πλούτου. 

4.Τα σύνορα έχουν σχεδιασθεί χωρίς υπολογισμό των φυσικών 
αποτυπώσεων του εδάφους. 

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ C 

Περιγραφή 

Ένας υποθετικός διαχωρισμός των δυο πληθυσμών σε δυο περιοχές
βασίζεται στα συστήματα αποχέτευσης. Δίνεται σημασία στην 
διανομή του πληθυσμοί (βάση της απογραφής του 1961), τα
ορυκτά και τις υδάτινες πηγές. 

Background Data 

Σύνθεση πληθυσμού 

73.521 ΕΚ 

23.221 ΤΚ 

96.742 σύνολο 

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί 

73,521 Ελληνοκύπριοι που θα μετακινήσουν προς τα εξω 

81,099 ΤΚ από την έξω περιοχή θα μετακινηθούν εντος 

154.620 Σύνολο 

…… 

Περιοχες ιδιωτικών ιδιοκτησιών που εμπλέκονται 

570.967 σκάλες Ελληνοκυπρίων 

184.793 σκάλες Τουρκοκυπρίων 

755.760 Συνολικά σκάλες (251.920 εκτάρια, 393,6 τ.μιλια) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχυρά: Τα σύνορα βασίζονται στον διαχωρισμό των αποχετεύσεων 
και περιγράφουν μοναδες που μπορούν άμεσα να διοικηθούν . 
Αυτά τα σύνορα προσφέρονται για σχετικά εύκολο έλεγχο των υδάτινων πηγών (γι α οικιακή χρήση και βιομηχανική χρήση και 
άρδευση). Τοποθετημένα στις διαιρέσεις τα σύνορα γενικά 
περνούν μέσα από αραιά εποικισμένες περιοχές ,μειώνοντας τις 
ευκαιρίες για συγκρούσεις .Τα σύνορα επίσης σχεδιάστηκαν για να 
υπάρχει δίκαιη κατανομή του ορυκτού πλούτου του νησιου 

Ο αριθμός των Κυπρίων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν όσοι 
και με το Σχέδιο Β… 

3.Η περιοχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι πλησιέστερη σε αυτή 
που τώρα κατέχεται από Τουρκοκυπρίους από ότι εκείνη με το 
Σχέδιο Β. 

Ασθενη: 

Ένας μεγάλος αριθμός ΤΚ αστών πρεπει να τακτοποιηθεί σε 
αγροτικές περιοχές . 

Υπάρχουν λίγες μεγάλες περιοχές αρκετές για γεωργία. 

Οι αρδευόμενες περιοχες που θα είναι διαθέσιμες στους ΤΚ είναι 
πιθανόν λιγότερες από αυτές που τώρα κατέχουν. 

Η Τουρκική περιοχή στερείται ενός κατάλληλου λιμανιού 

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ D 

Περιγραφή 

Όπως το Σχέδιο D, αυτό το Σχέδιο διαχωρίζει τους δυο πληθυσμούς 
σε περιοχές που βασίζονται στο δίκτυο αποχέτευσης. Αλλα σε 
αντίθεση με το Σχέδιο C ,το Σχέδιο D εχει δυο χωριστές περιοχές για 
τους ΤΚ. Η Ανατολική περιοχή ,κοντά στην Λάρνακα ,είναι γειτονική 
προς τις βρετανικές βάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις απασχόλησης. 

BACKGROUND DATA 

Σύνθεση Πληθυσμού 


70,486 ΕΚ 

20,558 ΤΚ 

91,044 σύνολο 

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί 

70,486 ΕΚ που θα μετακινηθούν προς τα εξω 

83,762 ΤΚ που από περιοχες εκτός ,θα μετακινηθούν εντός 

154,248 σύνολο 

Ιδιοκτησίες που θα επηρεασθούν : 

582,550.36 σκάλες Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας 

182,615.66 σκάλες Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας 

765,166.02 σύνολο(255.059 εκτάρια, 398.529 τετρ μιλια) 

Στοιχεία 

Ισχυρά: 

Όπως και το Σχέδιο C τα σύνορα βασίζονται στον διαχωρισμό του 
αποχετευτικού δικτύου και καθορίζει μοναδες που μπορούν 
άμεσα να διοικηθούν . 

Η έκταση των ιδιωτικών περιουσιών θα είναι πιο κοντά στην έκταση
που τώρα κατέχεται από τους Τουρκοκύπριους από την περιοχή 
που εμπλέκεται στο Σχέδιο Β. 

Η μία από τις δύο τουρκικές περιοχές γειτνιάζει στην περιοχή της 
βρετανικής βάσης όπου οι πληρωμένες θέσεις εργασίας είναι 
διαθέσιμες. 

Η Λάρνακα μια πόλη της περιφέρειας θα προσφέρει πρόσθετες 
ευκαιρίες για μερικούς αστούς Τουρκοκύπριους 

Η Λάρνακα επίσης θα προσφέρει κάποιες λιμενικές διευκολύνσεις 
για τους Τουρκοκύπριους. 

Ο αριθμός των προσώπων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν 
ο ίδιος με το Σχέδιο B και C. 

Ασθενη: Η επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων σε δυο περιοχές 
που δεν συνδέονται μεταξύ τους θα απαιτήσει μια συμφωνία 
σχετικά με τα δικαιώματα μεταφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των 
δυο περιοχών.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Hellasjournal.com
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters