Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826)

Του Κωνσταντῖνου Χολέβα
Πολιτικού Ἐπιστήμων -
Ματωμένα Ράσα: Ὁ Ρωγῶν Ἰωσὴφ

 

Μία ἀπό τίς ἡγετικές μορφές τοῦ ἀγῶνος τῶν πολιορκημένων ἦταν καί ὁ Δεσπότης. Ὁ Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ. Ἡ Ἐπισκοπή Ρωγῶν εἶχε ἕδρα στήν Ἀχαΐα, ἀλλά μέσα στήν ἀναταραχή τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ ἀγωνιστής Ἱεράρχης βρέθηκε ἀπέναντι, στό ἀγωνιζόμενο Μεσολόγγι. Ἐνίσχυσε, ἐμψύχωσε, πολέμησε, θυσιάσθηκε. Ἀξίζει νά μείνουμε λίγο περισσότερο στήν μορφή καί στήν προσφορά του.
Γεννήθηκε στήν Θεσσαλία, μᾶλλον στά Ἀμπελάκια Λαρίσης, τό 1776. Ἔμαθε καλά γράμματα στό σχολεῖο τῆς Τσαριτσάνης καί διεκρίθη ἀπό νωρίς γιά τήν φιλομάθειά του. Μόλις χειροτονήθηκε διάκονος ἄρχισε νά ξεδιπλώνει τό ρητορικό του τάλαντο. Ὅταν χειροτονήθηκε ἱερεύς ἄρχισε νά περιοδεύει στήν Θεσσαλία κηρύττων Χριστό καί Ἑλλάδα καί ἐνισχύων κάθε ἐπαναστατική προσπάθεια. Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος ἀνεμίχθη μέ τό κίνημα τοῦ παπᾶ-Εὐθύμη Βλαχάβα, ὁ ὁποῖος συνελήφθη καί ἐθανατώθη μέ διαταγή τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Ὁ Ἰωσήφ ἐνεκλείσθη στήν φυλακή τῶν Ἰωαννίνων, ἀλλά ἀπέφυγε τήν θανατική ποινή. Κατά τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως φυλακίσθηκε καί πάλι ἀπό τούς Τούρκους στή Ἄρτα, ἀλλά γρήγορα ἀπελευθερώθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες πού κατέλαβαν τήν πόλη. Τόν βρίσκουμε στό Μεσολόγγι κατά τήν πρώτη καί δεύτερη πολιορκία. Πρίν ἀρχίσει ἡ β΄ πολιορκία ἀπό τόν στρατό τοῦ Κουταχῆ (15/4/1825) καί τοῦ Ἰμπραήμ (12/12/1825) εἶχε ἤδη ἀναδειχθεῖ σέ πνευματικό καθοδηγτή πού ἐνέπνεε τόν σεβασμό. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1823 ἐτέλεσε τήν κηδεία τοῦ σεμνοῦ Σουλιώτη Μάρκου Μπότσαρη καί τόν Μάρτιο τοῦ 1825 κήδευσε τόν Λόρδο Βύρωνα. Καί οἱ δύο ἐτάφησαν στό Μεσολόγγι.

Τά Χριστούγεννα τοῦ 1825 ἦσαν πολύ δύσκολα γιά τούς 10.500 Χριστιανούς πού ἦσαν κλεισμένοι στό Μεσολόγγι. Ἡ πολιορκία εἶχε γίνει ἀσφυκτική μετά τήν ἄφιξη τοῦ Ἰμπραήμ σέ ἐνίσχυση τοῦ Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχῆ, ὁ τουρκοαιγυπτιακός στόλος ἐμπόδιζε τά ἑλληνικά πλοῖα τοῦ Μιαούλη νά φέρουν τροφές καί πολεμοφόδια, ἡ πεῖνα εἶχε ἀρχίσει νά ταλαιπωρεῖ τούς πολιορκημένους καί τά τουρκικά πυροβόλα κατέστρεφαν τά τείχη. Ὅμως τό ἠθικό δέν ἐκάμπτετο. Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων οἱ ἐκκλησίες ἦσαν γεμάτες καί οἱ καμπάνες κτυποῦσαν χαρμόσυνα. Λίγες ἡμέρες πρίν ὁ Ἐπίσκοπος ἔστειλε ἐπιστολή πρός ὅλους τούς κληρικούς καί ἱερομονάχους τῆς πόλεως. Τούς ἔλεγε μόλις τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία γιά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, νά μή καθυστερήσουν μέ τραπέζια καί κεράσματα , ἀλλά νά σπεύσουν στά τείχη καί νά βοηθήσουν στήν ἀνοικοδόμηση τῶν γκρεμισμένων καί στήν ἀποκατάσταση τῶν κτυπημένων προμαχώνων. Ἔτσι καί ἔγινε. Πρῶτος ἐκεῖνος ἔδωσε τό παράδειγμα καί οἱ Μεσολογγίτες τόν ἔβλεπαν νά δουλεύει καί νά μοχθεῖ μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους. Τό παράδειγμά του δέν ἄφησε κανέναν ἀσυγκίνητο. Ἀντί νά χαλαρώσουν, λόγῳ τῆς ἑορτῆς, ὅλοι μαζί, πολεμιστές καί ἄμαχοι, ἄνδρες καί γυναικόπαιδα, Μεσολογγίτες καί Σουλιῶτες, ἱερεῖς καί ξένοι Φιλέλληνες, μετέφεραν ὑλικά καί διόρθωναν τό τραυματισμένο τεῖχος. Ἡ προτροπή τοῦ Ἐπισκόπου ἔπιασε τόπο. «Μέ τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου καί ζωοοποιοῦ Σταυροῦ μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς καί μοναχοί νά δουλέψουμε στίς τάπιες (προμαχῶνες)».

Στίς 6 Ἀπριλίου ἡ κατάσταση εἶχε φθάσει στό ἀπροχώρητο. Τά τρόφιμα εἶχαν ἐκλείψει πρό πολλοῦ, ἡ περαιτέρω ἀντίσταση ἦταν ἀδύνατη. Οἱ πρόκριτοι μαζί μέ τόν συνετό Ἐπίσκοπο ἀποφάσισαν τήν Ἔξοδο. Νά βγοῦν καί νά διασχίσουν τό ἐχθρικό στρατόπεδο τό βράδυ τῆς 10ης Ἀπριλίου, καθώς ξημέρωνε ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων. Τό σχέδιο ἔπρεπε νά εἶναι μέν λεπτομερές, ἀλλά σαφές καί κατανοητό. Τό τελικό κείμενο τό ὑπαγόρευσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰωσήφ στόν Δυτικομακεδόνα πολεμιστή Νικόλαο Κασομούλη, ὁ ὁποῖος καί διέσωσε αὐτές τίς μνῆμες γράφοντας τά «Ἐνθυμήματα Στρατιωτικά». Παρά τό στρατιωτικό ὕφος τοῦ κειμένου τό Χριστιανικό πνεῦμα τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἐμφανές. Τό σχέδιο ἀρχίζει μέ τήν φράση «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος». Σέ μία παράγραφό του προβλέπει μεταξύ ἄλλων ὅτι «κάθε σύντροφος χρεωστεῖ νά βοηθεῖ τούς πληγωμένους» καί σέ μία ἄλλη ὅτι ὅλοι πρέπει νά βοηθήσουν τούς φαμελίτες, δηλαδή τούς οἰκογενειάρχες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν εὐθύνη γιά τήν γυναῖκα καί τά παιδιά τους.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐξόδου κάποια μυστηριώδης φωνή ἀκούσθηκε –σκοπίμως ἤ κατά λάθος; –καί καλοῦσε τούς ἐξοδίτες νά γυρίσουν πίσω. Ἄλλοι προχώρησαν καί πολλοί σώθηκαν. Ὅσοι ἐπέστρεψαν στήν πόλη σφαγιάσθηκαν ἀπό τούς ἤδη εἰσελθόντες Τούρκους καί Αἰγυπτίους. Μαζί μέ αὐτούς πού ἐπέστρεψαν ἦταν ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ. Ἀντιστάθηκε ἐπί τρεῖς ἡμέρες στό νησάκι τοῦ Ἀνεμόμυλου . Στό τέλος ἔβαλε φυτίλι στήν πυριτιδαποθήκη καί ἀνατινάχθηκε μαζί μέ συμπολεμιστές καί μέ Τούρκους εἰσβολεῖς. Λέγεται ὅτι δέν πέθανε ἀμέσως ἀπό τήν ἔκρηξη. Τόν βρῆκαν ἡμιθανῆ καί τόν κρέμασαν. Παρέδωσε τό πνεῦμα στίς 13 Ἀπριλίου 1826. Ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ μέ τήν πράξη του κατατετάγη ἐπαξίως στήν ἡρωική χορεία τῶν πολυαρίθμων Ἐθνομαρτύρων κληρικῶν. Προτίμησε νά πεθάνει ἐλεύθερος παρά νά παραδοθεῖ. Προτίμησε νά πεθάνει Χριστιανός και Ἕλληνας παρά νά ἱκετεύσει ἥ νά τουρκέψει. Τά ματωμένα ράσα του ἄς εἶναι σύμβολο καί πρότυπο λεβεντιᾶς καί ἀξιοπρεπείας καί ἄς διδάσκουν τίς ἐπερχόμενες γενιές. Ἐπισκόπου Ρωγῶν Ἰωσήφ, αἰωνία ἡ μνήμη!


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΤΙΒΑΡΟ
ΑΒΕΡΩΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.