Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΗ

Διαβάζοντας ἄρθρα καί σχόλια σχετικά μέ τήν Προδοσία τῆς Μακεδονίας, βλέπω συχνά μιά μονομέρεια ἤ καί τύφλωση σχετικά μέ τό βάθος τοῦ ζητήματος. Πολλοί ρίχνουν τό ἀνάθεμα στούς “μπολσεβίκους” καί τούς “ἀπόγονους τῶν κομμουνιστῶν” τῆς περιόδου 1946-49, θεωρώντας ὅτι τό πρόβλημα πηγάζει ἀπό τήν “ἰδεολογία” τῶν συριζέων. Ἄλλοι πάλι πιστεύουν ὅτι φταίει ἡ διαχειριστική ἀνεπάρκεια πού ὁδήγησε τούς τελευταίους σέ πλήρη ὑποχώρηση ἔναντι τῶν ἀμερικανογερμανικῶν ἀπαιτήσεων γιά ἕνα τέλος στή σκοπιανή ἐκκρεμότητα.
Δέν θά ἀρνηθῶ πώς καί τά ἀνωτέρω παίξαν κάποιον ρόλο. Ὅμως ἄν μείνεις μόνο σ’ αὐτά, καί ἀρνεῖσαι νά δεῖς ὅτι ἡ ἄς ποῦμε ἑλληνική Κυβέρνηση βασίζεται πρωτίστως στίς ξένες πλάτες, χάνεις τήν οὐσία τοῦ προβλήματος, πού εἶναι πρόβλημα συνολικά τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ. Πῶς ἔφταναν νά λένε οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21 – σάν τόν Μακρυγιάννη – “καλύτερα ἤμασταν μέ τούς Τούρκους”; Πῶς μεθοδεύτηκε ἡ σφαγή τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν Ἀθήνα; Πῶς ὑπέσκαψαν τόν Κυπριακό Ἀγώνα μέ τίς Ζυρίχες, φτάνοντας ὥς τό 1974 πού ἡ Μεγαλόνησος ἔπεφτε “μακρυά”; Ἀλλά καί πιό πρόσφατα, πόσα ἐθνικά ἐγκλήματα λ.χ. τοῦ Σημίτη (s-300, Μαδρίτη, Ἴμια, Ὀτζαλάν, Χρηματιστήριο, Goldman Sachs…) ξεχάσαμε κι ἀκόμα περιφέρεται ὄχι μόνο ἐλεύθερος ἀλλά καί φωτοστεφανωμένος; Γιά νά μήν θυμήσω καί τόν ἀκατανόμαστο πού μᾶς ἔβαλε στά Μνημόνια… Ὁ Σύριζα λοιπόν “ἁπλῶς” συνεχίζει τήν μακρά πομπή τῶν ὀργάνων τῆς Ξενοκρατίας, σέ ἕνα κοινωνικό περιβάλλον πού δυστυχῶς τούς ΑΝΕΧΕΤΑΙ. Τά ἀφεντικά μᾶς μελετοῦνε χρόνια, μᾶς φτιάχνουν ἔτσι (μέ τά ΜΜΕ καί τήν δῆθεν ἐκπαίδευση) καί ξέρουν ὅτι θά ἀνεχθοῦμε νά μένουμε θεατές στό τηλεπαιχνίδι “Δημοκρατία” – παρότι αὐτό τό τελευταῖο μοιάζει ὅλο καί περισσότερο μέ Φασιστοκρατία πού ξεθεμελιώνει τήν πατρίδα μας. Ναί, γιά τή Μακεδονία κάναμε μεγαλειώδη συλλαλητήρια ἀλλά …ὥς ἐκεῖ. Τό παιχνίδι παίζεται ἀλλοῦ, στά κουκιά τῆς Βουλῆς ὅπου ἐκ τῶν πραγμάτων καμμία λαϊκή πρωτοβουλία δέν ἐπιτρέπεται. Τέλος, ξέρουν ὅτι κανένας δέν θά ἀγγίξει τόν ἔνοχο, ὅτι ἀκόμη κι ἄν κάποιος τρελλαμένος τό κάνει θά βρεῖ ἀπέναντί του ὄχι μόνο τό μισελληνικά στελεχωμένο κράτος ἀλλά καί ὅλη τήν κοινωνία πού θά σπεύσει – ὄντας εὐνουχισμένη καί ἀποχαυνωμένη – νά καταδικάσει τή “βία” καί τήν “ἐκτροπή”…
Ἐλεεινά τά συριζοειδῆ ὑποπαράγωγα τῆς κοινοβουλευτικῆς ὀλιγαρχίας, συμφωνῶ, ἀλλά καί ὅποιος κρυφοελπίζει στούς ἀκραιφνεῖς ἐκπροσώπους τοῦ κοτζαμπασισμοῦ ἤ μυρηκάζει ἕναν παρωχημένο ἀντικομμουνισμό χάνει τήν εἰκόνα τοῦ τρομακτικοῦ δάσους πού θέλει ξύρισμα ἀπό τήν διακοσάχρονη ρίζα του.


ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ; (ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ)

1. Ἕνα Ἐκκλησιαστικό Βιβλίο:
Λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας (ὕμνοι, τροπάρια, ἱερά Ἀναγνώσματα) πού καλύπτει τήν πιό κατανυκτική καί σπουδαῖα λειτουργική περίοδο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Ἀρχή: Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου
Τέλος: Μέγα Σάββατο
Χωρίζεται σέ 3 περιόδους:
α’ 1) Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου
2) Κυριακή Ἀσώτου
3) Κυριακή Ἀπόκρεω
4) Κυριακή Τυροφάγου
β’ Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή
(Καθαρά Δευτέρα ἕως Σάββατο Λαζάρου -> 6 ἑβδομάδες -> 5 Κυριακές)
γ’ Μεγάλη Ἑβδομάδα Παθῶν καί Ἀναστάσεως

2. Μιά λειτουργική Περίοδος Κατανυκτική καί Πένθιμη:
Τριώδιο εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστική περίοδος πού καλύπτεται ἀπ’ τό βιβλίο του Τριωδίου. Εἶναι ἀντίστοιχη μέ ἑορταστική περίοδο ἀρχαίας εἰδωλολατρείας. Φεβρουάριο μέ Μάρτιο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιόρταζαν μέ ὀργιαστικό τρόπο τά Βάκχια (Βάκχος = Θεός τῆς μέθης), τά Διονύσια (Διόνυσος = Θεός τῆς ἀκολασίας), τά Ἀνθεστήρια (γιορτές ἀνοίξεως πού συμβόλιζαν τή γονιμοποίηση καί ἀναγέννηση τῆς φύσεως).
Οἱ ἄνθρωποι θεοποίησαν τά κατώτερα πάθη γιά νά τά ἱκανοποιοῦν ἐλεύθερα. Αὐτό πού ἔκαναν οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως δέν ταιριάζει σέ βαπτισμένους Χριστιανούς. Εἶναι ἀσέβεια πού μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ λάθη σοβαρά.
Τό Τριώδιο δέ σημαίνει ἁμαρτωλή μέθη, μάσκες, καρναβάλι, προσωπίδες ὥστε κάτω ἀπ’ αὐτές κρυμμένοι βαπτισμένοι ἄνθρωποι νά κάνουν ὄ,τι δέν τολμοῦν νά πράττουν μέ φανερό τό πρόσωπο: «οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων» (Α’ Κορ. ι’ 21).

3. Ἕνας τρόπος ζωῆς πού μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν Θεό:
Γιά τόν ἄνθρωπο πού πιστεύει στόν Θεό, Τριώδιο σημαίνει:
Ἀγώνας μέ χαρά γιά νά γίνω καλύτερος.
Ἀγώνας μέ συγκεκριμένο στόχο, γιά νά ξεπεράσω ἕνα ἐλάττωμά μου φέτος.
Ἀγώνας μέ πίστη στήν Πατρική Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος θά μοῦ δώσει δύναμη νά ξεπεράσω τίς προσκλήσεις τοῦ κόσμου γιά νά μείνει καθαρή ἡ ψυχή.
Τώρα στό Τριώδιο ζῶ περισσότερο ὅπως θέλει ὁ Θεός (προσεύχομαι, ἐκκλησιάζομαι, δείχνω ἀγάπη, εἶμαι ἀληθινός).

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί κατ’ ἐπέκταση τό Τριώδιο,στό ὁποῖο ἀνήκει, ὀνομάζεται «Στάδιο τῶν ἀρετῶν»! Σάν ἄλλοι ἀθλητές μπαίνουμε στό στίβο γιά νά κερδίσουμε ἔπαθλα στόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς! Καλό Στάδιο!

Γνωριμία με το Τριώδιο

Καλύπτει μία μεγάλη, πένθιμη και κατανυκτική περίοδο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (Α’ Κυριακή του Τριωδίου) και τελειώνει το Μέγα Σάββατο. Το καθαυτό Τριώδιο περιλαμβάνει 4 Κυριακές: του Τελώνου και Φαρισαίου, του Ασώτου, της Απόκρεω και της Τυρινής. Αυτή η πρώτη περίοδος μας προετοιμάζει για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Η ταπείνωση του Τελώνη, σε αντίθεση με την υπεροψία του Φαρισαίου, γίνεται αρχή του Τριωδίου. Υψώνει, δικαιώνει και χαριτώνει τον άνθρωπο. Τον καθιστά ευλογημένο και αγαπητό στον Θεό και στους ανθρώπους.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Η συγκινητικότατη αυτή παραβολή μας καλεί όλους σε μετάνοια κι επιστροφή. Ας αποφύγουμε την ανταρσία του ασώτου και την αλαζονεία του μεγαλυτέρου αδελφού. Ας μιμηθούμε τη μετάνοια του πρώτου, γιατί μόνο αυτή θα μας σώσει.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Αυτή η Κυριακή θα έπρεπε να ονομάζεται της Κρίσεως, από το Ευαγγέλιο που έχει ως θέμα τη Β’ Παρουσία του Χριστού και τη μέλλουσα κρίση. Όλα θα φανερωθούν και θα κριθούν την ημέρα εκείνη. Ο αμερόληπτος Κριτής θ’ αποφασίσει δίκαια κι αντικειμενικά. Απ’ τη μια οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, που θα καταδικαστούν αιώνια κι απ’ την άλλη οι δίκαιοι, που θ’ απολαμβάνουν  για πάντα την επουράνια Βασιλεία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Το θέμα αυτής της Κυριακής είναι η έξωση του Αδάμ απ’ τον Παράδεισο. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της νηστείας και γι’ αυτό θυμόμαστε την πρώτη παράβαση των πρωτοπλάστων, που κατέλυσαν τη νηστεία. Έτσι, η τήρηση αυτής της εντολή του Θεού είναι μέσο βοηθητικό για εντατικότερο πνευματικό αγώνα.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Περίοδος νηστείας, συντριβής και πνευματικής περισυλλογής. Αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Μέγα Σάββατο. Περιλαμβάνει 6 Κυριακές: της Ορθοδοξίας, του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, της Σταυροπροσκυνήσεως, του Αγ. Ιωάννη της Κλίμακος, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και των Βαΐων.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Μετά το τέλος της Καθαράς Εβδομάδας, που επιδιώκουμε την ολοκληρωτική κάθαρση των ψυχών και των σωμάτων μας, είναι η Α’ Κυριακή των Νηστειών, όπου εορτάζουμε τη νίκη της Ορθοδοξίας μας.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Μετά την εορτή της Ορθοδοξίας, η αγία μας Εκκλησία όρισε να τιμάται ένας μεγάλος αγωνιστής, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και κατατρόπωσε τους αιρετικούς.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής προβάλλεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου για προσκύνηση, διδαχή και ενίσχυση των πιστών. Το Τίμιο Ξύλο γίνεται πηγή ζωής και αφθαρσίας, χάριτος και ευλογίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Αυτή η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της «Κλίμακος», ένα βιβλίο, με το οποίο ζητεί ν’ ανεβάσει τον Χριστιανό από τις μικρότερες και απλούστερες στις μεγαλύτερες και τελειότερες αρετές, σαν ν’ ανεβαίνει κανείς μία σκάλα από τη γη στον ουρανό.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΣ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

Στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς πλησιάζουμε περισσότερο προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, εορτάζουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, επειδή υπήρξε υπόδειγμα αληθινής και έμπρακτης μετάνοιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Πανηγυρική και χαρμόσυνη μέρα, αφού εορτάζεται η ταπεινή, αλλά και θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ακολούθως, εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου, που καταλήγει στην ένδοξη Ανάσταση την Κυριακή του Πάσχα.

ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΛΥΝΕΤΑΙ

Του Γεώργιου Ρωμανού   
Συγγραφέως, ιστορικόυ ερευνητή
 
Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή: η διεθνής νομολογία προβλέπει, ότι: «κατεξοχήν οι διμερείς συμφωνίες ακυρώνονται.» Τελεία και παύλα.
Βάσει συγκεκριμένων άρθρων (και) της Σύμβασης της Βιέννης, η ακύρωση είναι σαφέστατα δυνατή, ειδικά σε συμφωνίες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ή έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το εθνικό. Έτσι η «Συμφωνία των Πρεσπών» ακυρώνεται, λύνεται.
Είναι κοινότοπο ότι οι συμφωνίες στην πορεία εφαρμογής τους συχνά καταπατώνται ή ακυρώνονται στην πράξη από το ένα Μέρος, πράγμα που σημαίνει, ότι θα ήταν δικαιικά αδιανόητο να μη μπορεί να ακυρωθεί από το άλλο Μέρος μία καταπατημένη συμφωνία. Το αντίθετο θα σήμαινε καθεστώς παγκόσμιας ανελευθερίας και στυγνού ολοκληρωτισμού.
Στην περίπτωση της «Συμφωνίας των Πρεσπών» είναι υπαρκτό (και θα υπάρχει και στο μέλλον) το ζήτημα της καθολικής εφαρμογής της από τους Σκοπιανούς. Με αποτέλεσμα η πλήρης εφαρμογή της να παρακολουθείται στενότατα (με ό,τι σημαίνει αυτό) από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που τη θεωρούν εθνικά εγκληματική.
Ήδη από τον Ιούλιο του 2018 έχω δημοσιοποιήσει με κείμενα και ομιλίες μου κρίσιμα στοιχεία, εκ της ελληνικής και διεθνούς νομολογίας, για την ακύρωση της «Συμφωνίας». Ανάλογα στοιχεία, τεραστίας σημασίας, δημοσιοποιήθηκαν από προσωπικότητες με διεθνές κύρος, όπως οι 376 καθηγητές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι έστειλαν (18/5/2009) την γνωστή επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μ. Ομπάμα. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι 1.072[1] καθηγητές και επιστήμονες της διεθνούς και ελληνικής κοινότητας, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν στο Διαδίκτυο από το International Hellenic Association (IHA), και εκατοντάδες ακόμη προσωπικότητες.
Στην Ελλάδα ο συνταγματολόγος καθηγητής κ. Γεώργιος Κασιμάτης απέδειξε το άκυρο της «Συνθήκης των Πρεσπών», το ίδιο και ο καθηγητής κ. Ιωάννης Μάζης[2], ο πρέσβης ε.τ. κ. Περικλής Νεάρχου, 18 ακόμη πρέσβεις[3] και πολλοί άλλοι. Όλοι συμφωνούν στο ότι η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι παράνομη, ακυρώσιμη και γι’ αυτήν έπρεπε πρωτίστως να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός με Δημοψήφισμα.
Από την άλλη πλευρά, κύριο επιχείρημα της φορτικής προπαγάνδας υπέρ της «Συμφωνίας» είναι, ότι αυτή είναι νομικά «απρόσβλητη», κάτι σαν …διαιώνια μοίρα για την Ελλάδα, πιο ισχυρή από τα 2.700 χρόνια της μακεδονικής ιστορίας. Η προπαγάνδα αυτή προσπαθεί να πείσει, ότι η «Συμφωνία» βρίσκεται πάνω από την διεθνή νομολογία και πως δήθεν «δεν καταγγέλλεται, δεν ακυρώνεται, δεν καταργείται, δεν λύνεται». Τον μύθο κατασκεύασαν ξένα κέντρα μαζί με τον ολιγαρχικό Κυβερνητισμό, που αποτελεί λαϊκή μειοψηφία στη χώρα μας, και τον διεκπεραιώνουν οι ενδοτικοί του «λογικού συμβιβασμού». Αυτοί είναι που υπερτονίζουν, ότι η «Συμφωνία δεν καταγγέλλεται» χωρίς να λένε, όμως, ότι μπορεί να ακυρωθεί ως παράνομη, γιατί παραβιάζει τουλάχιστον μία δεκάδα άρθρων της διεθνούς νομολογίας. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος θα επανέλθουμε με υπαρκτά αδιάσειστα στοιχεία, αναλόγως των πολιτικών συνθηκών.
Η «Συμφωνία» πουθενά ΔΕΝ περιέχει τον καταχρηστικό-περιοριστικό όρο ότι «δεν καταγγέλλεται». Αυτή η δόλια άποψη διοχετεύτηκε έντεχνα κυρίως από έναν «άγγελο» κακού στη χώρα μας ο οποίος την επινόησε λόγω του ότι η «Συμφωνία» γράφει πως οι διατάξεις της, ως προς τα βασικά σημεία (όνομα, γλώσσα, εθνότητα) «θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες». Αυτό το «αμετάκλητες» «μεταφράστηκε» σε «δεν καταγγέλλεται». Όμως η νομική και γλωσσική ερμηνεία του «αμετάκλητος», για όσους έχουν στοιχειώδη μόρφωση και γνώση της ελληνικής, είναι ότι «δεν μπορεί να μετακληθεί». Που σημαίνει: «δεν μπορεί να αλλάξει ως προς το περιεχόμενό της». Ωστόσο, η κάθετη διαφωνία του ελληνικού λαού δεν βρίσκεται στο «να αλλάξει το περιεχόμενό της», γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα διατηρηθεί… η «Συμφωνία», αλλά στο ότι εφόσον αυτή παραβιάζει το διεθνές και ελληνικό δίκαιο ακυρώνεται βάσει της υπάρχουσας αντιστοίχου νομολογίας η οποία παραβιάστηκε βάναυσα, με ακραία αντιδημοκρατικό τρόπο.
Και εδώ έχει θέση ένα δικαιικά παγκόσμιο πρωτότυπο, έτσι κατάντησε, ερώτημα: δύο Μέρη που παραβιάζουν τους νόμους (εθνικούς και διεθνείς), μπορούν αφού συνομολογήσουν την απάτη τους σαν «Συμφωνία» να την νομιμοποιήσουν με τις υπογραφές τους, και οι ίδιοι οι παρανομούντες να ορίζουν αυτή την παρανομία τους σαν «αμετάκλητη»; Οι παράνομοι δια της παρανομίας τους παράγουν δίκαιο;
Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα νομικής προσέγγισης αποτελεί και το αν επιτρέπεται καν… το «δεν καταγγέλλεται» (έστω και καθ’ ερμηνεία) σε μία διμερή συμφωνία, όταν αυτή δεσμεύει την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων μερών σε πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών το οποίο δεν επιδέχεται δέσμευση. Ο ελληνικός λαός είναι αντίθετος με την «Συμφωνία των Πρεσπών» γιατί εξ αυτής αποστερείται κάθε έννοια ελεύθερης έκφρασης (και τελικά την Ελευθερία του) σε κεφαλαιώδες δικαίωμά του συνυφασμένο με την υπόσταση της εθνικής του κυριαρχίας, που είναι το όνομα μιας επιφανούς περιοχής της Ελλάδος –της Μακεδονίας. Και μάλιστα αυτή η δέσμευσή του έγινε με πραξικοπηματικό τρόπο, καθώς παραβιάστηκε η ελληνική νομοθεσία, το Σύνταγμα και οι κοινοβουλευτικοί κανόνες, όπως καταγγέλθηκε μέσα στη Βουλή από την αντιπολίτευση.
Ειδικότερα, ως προς το διεθνές δίκαιο, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Με ποια νομολογία και με ποιες διεθνείς συμβάσεις επιτρέπεται η σύναψη μιας συμφωνίας κρατών για την οποία τουλάχιστον το 70% ενός λαού, (στην Ελλάδα), πιστεύει ότι είναι σε βάρος της χώρας του, και το 64%, (στα Σκόπια), ΔΕΝ πήγε καν να ψηφίσει στο εκεί δημοψήφισμα-παρωδία; Πού ακριβώς αναφέρεται διεθνώς, ότι προκειμένου να ψηφιστεί μια «Συμφωνία» που η μεγίστη πλειοψηφία του λαού χαρακτηρίζει «προδοτική» επιτρέπεται να παρακάμπτεται έως καταργήσεως το εθνικό δίκαιο;
Είναι πλέον κοινώς γνωστό στη χώρα μας, ότι αφού καταπατήθηκε και το θεμελιώδες συνταγματικό δικαιώμα περί λαϊκής κυριαρχίας, Άρθρο 1 παράγραφοι 2,3, η «Συμφωνία των Πρεσπών» ψηφίστηκε από μια περιστασιακά οριακή πλειοψηφία η οποία καταγγέλθηκε μέσα στη Βουλή από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη, αλλά και από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ως: «παράνομη πλειοψηφία ‘‘αποστατών’’ και ‘‘προθύμων’’ κατόπιν ανταλλαγμάτων.» Ταυτόχρονα, υπήρξε καταγγελία, μέσα στο υπουργικό συμβούλιο, από τον πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος των ΑΝΕΛ, κ. Π. Καμμένο εναντίον του πρώην ΥΠΕΞ κ. Ν. Κοτζιά, για χρηματισμό εκ μέρους του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος και επακολούθησε δήλωση[4] του κ. Ν. Κοτζιά για μήνυσή του εναντίον του κ. Π. Καμμένου, πράγμα που πιστοποιεί το γεγονός.
Κατόπιν όλων αυτών, και όπως έχει καταγγελθεί από συνταγματολόγους, η «Συμφωνία των Πρεσπών» δεν ανταποκρίνεται στους όρους της «διαφάνειας», της «αλήθειας» και της «ακρίβειας» του διεθνούς και εθνικού δικαίου. Πρόσθετα η «Συμφωνία» δεν είναι έγκυρη και διότι με αυτήν αναγνωρίζει «εθνότητα» και «γλώσσα», οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως αναγνωριστεί διεθνώς και είναι πλαστές.
Γι’ αυτούς, αλλά και για μια πλειάδα ακόμη λόγων η «Συμφωνία των Πρεσπών» μπορεί να ακυρωθεί από μία επόμενη κυβέρνηση. Είναι ζήτημα συναίσθησης πατριωτικού καθήκοντος και ανάλογης πολιτικής βούλησης. Ευχής έργο είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση εκ της αντιπολίτευσης.
Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ούτε να ξεχάσει ούτε να συγχωρήσει.

όλες αυτές οι απειλές-εκβιασμοί στρέφονται ενάντια στη δημοκρατία και τις έχω στείλει στην εισαγγελία.»


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΛΛΑ Ο ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης η Ελληνική Πολιτεία έχει υποβαθμίσει το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου.
Κάθε έτος και κάθε δεκαετία που περνάει αυτό γίνεται όλο και πιο αισθητό.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι στο πλαίσιο της "ελληνοαλβανικής φιλίας" και των συμφωνιών μεταξύ Αθήνας - Τιράνων το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας από το 2004 αφαίρεσε από τα σχολικά βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας κάθε αναφορά σε Βόρειο Ήπειρο και Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.

Αποτέλεσμα ήταν από το βιβλίο της Ιστορίας της Γ' Λυκείου να εξαλειφθεί ακόμα και αυτή η περιγραφή σε μία σελίδα του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα του 1914. 
Η κίνηση αυτή όμως εδώ και δεκαπέντε χρόνια αποδεικνύεται μονόπλευρη, αφού το αλβανικό Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε σε ανάλογες απαλοιφές. 
Τα βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας που διδάσκονται στα σχολεία της Αλβανίας συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τις αναφορές περί "αλβανικών περιοχών στην Ελλάδα", εννοώντας την νότιο Ήπειρο και την δυτική Μακεδονία και χάρτες της "Μεγάλης Αλβανίας".

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η Ελλάδα εξαφάνισε τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα από τα σχολικά της βιβλία, η Αλβανία στα αντίστοιχα βιβλία της κάνει εκτενείς αναφορές σε αυτό το ιστορικό γεγονός, από την δική της βέβαια σκοπιά.
Ο Σπύρος Σπυρομήλιος και ο Γεώργιος Χρηστάκης Ζωγράφος, η ανακήρυξη της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου και το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι πρόσωπα και γεγονότα που δεν υπάρχουν για την Ελληνική Ιστορία σε καμία σχολική τάξη.
Στην αλβανική Ιστορία όμως έχουν την δική τους θέση, έστω και ως "μαύρες σελίδες".

Στην ιστορία τους όμως οι αλβανοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το αρχαίο βασίλειο της Ηπείρου και τον Βασιλιά Πύρρο...
... Αλλά και το Δεσποτάτο της Ηπείρου

  


Η Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου του 1913 αποφάσισε να μοιράσει "ιστορικά αλβανικά εδάφη" στα γειτονικά κράτη Ελλάδα, Σερβία και Μαυροβούνιο, σύμφωνα πάντα με την αλβανική ιστοριογραφία


Επίσης οι μαθητές στην Αλβανία διδάσκονται ότι... ο φυσικός ζωτικός αλβανικός χώρος εκτείνεται γεωγραφικά από το Σατζάκ της Σερβίας έως τον Αμβρακικό Κόλπο. Αλβανία και Κοσσυφοπέδιο είναι ενιαίος χώρος πλέον και πολιτικά.  Τα συμπεράσματα από αυτά τα ντοκουμέντα που παρατέθηκαν ενόψει της 105ης επετείου της ανακήρυξης της Αυτονομίας της Β. Ηπείρου, τα αφήνουμε στους Έλληνες αναγνώστες...


ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ : Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ - Η ΣΥΓΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Ένα ηρωικό δημοτικό τραγούδι, πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα, που τοποθετείται και αυτό στην Ελληνική Επανάσταση.

Η Σαμαρίνα είναι ένα κεφαλοχώρι του Νομού Γρεβενών, ένα από τα υψηλότερα (1.450 υψόμετρο) και γνωστότερα Βλαχοχώρια της Ελλάδας.

Το 1826, στην πολιορκία του Μεσολογγίου, οι Σαμαριναίοι μετέχουν στην αθάνατη φρουρά των Μακεδόνων η οποία πολεμούσε με ανδρεία. Η ομάδα των Σαμαριναίων αποτελείτο από 120 μαχητές, με αρχηγό τον Μίχο Φλώρο, και βρέθηκαν να μάχονται με ηρωισμό στην «Ντάπια», στο πλευρό του στρατηγού Μάκρη.
Μερικά από τα ονόματα των μαχητών, που διέσωσε η παράδοση, ήταν των Μάκρη, Μανάκα, Αβραμούλη, Συράκου, Μ. Μπούσια, Γκιολδάρη, Τζίμου. Κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου η Μακεδονική φρουρά ήταν εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων, με συνέπεια να έχει τις μεγαλύτερες απώλειες από τα πυρά των Οθωμανών.

Διεσώθησαν μόνο 33 Σαμαριναίοι, ενώ οι υπόλοιποι, Φλώρος, Μακρής, Αβραμούλης κ.ά., έπεσαν ηρωικά στο Μεσολόγγι.
Όπως θρυλείται, ο καπετάνιος Μίχος Φλώρος, βαριά τραυματισμένος, έδωσε στα παλικάρια που σώθηκαν ως τελευταία του επιθυμία τα λόγια του τραγουδιού «Παιδιά της Σαμαρίνας»:

«Κι εσείς παιδιά μωρέ κλεφτόπουλα.
Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα.
Αν πάτε, πά – μωρ’ πάνω στα βουνά,
ψηλά στη Σαμαρίνα μωρέ παιδιά καημένα.
Τουφέκια να μωρέ να μη ρίξετε.
Τραγούδια να μην πείτε μωρέ παιδιά καημένα.
Κι αν σας ρωτήσει μωρέ η μάνα μου,
η δόλια η αδερφή μωρέ παιδιά καημένα.
Μην πείτε, πεί – μωρέ πως εχάθηκα.
Πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά καημένα
Μα πείτε πως παντρεύτηκα πήρα καλή γυναίκα…».NEWS PEPPER
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ : ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ»

Ντοκουμέντο: Ο Κωστής Παλαμάς μέσα από κείμενά του εξαίρει τη θεωρία του Εθνικισμού

 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα ισχυρό ράπισμα στην προσπάθεια ιδεολογικής κυριαρχίας της αριστερής ψευτοδιανόησης, καθώς και στην ανθελληνική προπαγάνδα των μπολσεβίκων. Μια προπαγάνδα που κρατά χρόνους πολλούς και ξεδιπλώνεται τόσο μέσα όσο και έξω από πανεπιστήμια, σχολεία και χώρους εργασίας, χώρους καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Αφισοκολλητές και ινστρούχτορες, που έγιναν προφεσόροι και πρυτάνεις, κατέλαβαν πανεπιστημιακούς και υπουργικούς θώκους, σπίλωσαν με τα εμετικά τερατουργήματά τους οποιαδήποτε πιθανότητα να ανελιχθεί ένας Νεοελληνικός Πολιτισμός, σαν απόσταγμα της γόνιμης σύνδεσης, παρελθόντος και παρόντος, στο μέλλον.

Ένας πολιτισμός, όπως διαφαίνεται μέσα στο πνευματικό οικοδόμημα αγνών δημιουργών, οι οποίοι σκοπίμως και συστηματικώς αποσιωπήθηκαν και πολεμήθηκαν, εξαιτίας του πατριωτικού και εθνικιστικού τους προσανατολισμού. Ένας εξ αυτών είναι και ο εθνικός μας Ποιητής Κωστής Παλαμάς, ο οποίος αποσιωπήθηκε και θάφτηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το συγκεκριμένο πόνημα παρουσιάζει μια σειρά άρθρων του μεγάλου Ποιητή, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες της εποχής του (κυρίως στο Εμπρός, και δευτερευόντως στην Καθημερινή και την Νέα Ημέρα Τεργέστης) και πραγματεύονται φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Κείμενα που έχουν εξαφανιστεί από την «προτεινόμενη» βιβλιογραφία και τα οποία πραγματικά δείχνουν τις πολιτικές θέσεις και απόψεις του. Ο Παλαμάς έχει αντιληφθεί τον προδοτικό και ύπουλο ρόλο των κομμουνιστών και το τολμά, γράφει για το πώς σφάζουν οι μπολσεβίκοι, αναφερόμενος στη δολοφονία της τσαρικής οικογένειας το 1918.

Για τον Χρυσόστομο της Σμύρνης και το μαρτύριο που υπέστη, ο Ποιητής συγκρατεί την οργή του και θυμάται μια επίσκεψη του Ιεράρχη στην Αθήνα. Οι τουρκικές θηριωδίες εις βάρος των Ελλήνων από τους κεμαλικούς, όπως περιγράφονται από τον Μωρίς Μπαρρές, διατυπώνονται στο άρθρο του Παλαμά «Εις Μέγας Πατριδολάτρης».

Για την Μεγάλη Ιδέα, την Φιλοπατρία, τον Εθνικισμό, τον Εθνικόφρονα Σοσιαλισμό, τον παγγερμανισμό, τον φασισμό, αλλά και αυτή την ίδια την δαιμονική κομμουνιστική ιδεολογία των μπολσεβίκων, ο Παλαμάς δίνει με την πένα του τις ιδεολογικές του καταβολές και περιγράφει με τιμιότητα και ενάργεια την ποιοτική και ουσιαστική διαφορά μεταξύ του εθνικόφρονος σοσιαλισμού και του ψευδεπίγραφου μαρξιστικού (πρεσβεύοντα την άρνησιν και την καταφρόνησιν των πατρίδων).

Ένας πνευματικός άνθρωπος με τέτοιες απόψεις είναι σίγουρα επικίνδυνος για το Σύστημα.. Και αυτό διότι ο μεγάλος αυτός πνευματικός ταγός δεν δέχτηκε να συμπαρασυρθεί ούτε από την μόδα των τότε «νέων» ιδεών, τις οποίες αποστρέφεται παρά τις πιέσεις που δέχτηκε αλλά ούτε και από την απογοήτευση της πραγματικότητας ιστορικών γεγονότων, στρατιωτικών ηττών και υποχωρήσεων, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή. Αντιθέτως, με πυγμή και θάρρος διακηρύττει πως στις πιο δύσκολες στιγμές ο ποιητής οφείλει να προστατεύσει τις Ιδέες και τα Ιδανικά που κινδυνεύουν, να δημιουργήσει νέα οράματα και σύμβολα για την αναβίωση του έθνους – την πραγματική επανάσταση.

Με την οξυδέρκεια και την ειλικρίνεια, την φιλοπατρία και τον εθνικισμό που τον χαρακτηρίζουν, ο Κωστής Παλαμάς γίνεται αναμφίβολα ο πνευματικός ταγός και ο κήρυκας του Ελληνικού Εθνικισμού μέσα σε μια ελεύθερη Ευρώπη, το έργο του οποίου οφείλει να μελετήσει κάθε Εθνικιστής.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου παρατίθεται το εξής:

«Η Μεγάλη Ιδέα, με την οποίαν από την Άλωση της Πόλης έζησε και παρηγορήθηκεν, έδρασε κ’ εμεγαλούργησε το Έθνος, δέχθηκε θανάσιμα τραύματα στις ημέρες μας. Νέες ιδέες βάλθηκαν να τη θανατώσουν, να την υποκαταστήσουν. Και θα μπορούσε κανείς να την ειπή νεκρή, αν είχε ο θάνατος επιρροή στα πνεύματα. Γιατί η Μεγάλη Ιδέα, είναι ύπαρξη πνευματική. Μπορεί να τραβηχτή για καιρό, ή και για πάντα, από την ατμόσφαιρά μας. Όμως δεν πεθαίνει, θα ξανάρθη με τον καιρόν η ώρα της. Οι δυνατοί θα μας την ξαναπαρουσιάσουν, με το ίδιο της ή και με άλλο όνομα, το ίδιο κάνει.»


ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΑΣ ΓΙΑΤΙ Ο «Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΣΜΟΣ»!

Της Ελένης Παπαδοπούλου

Όμαιμον, ομόγλωσσον, ομότροπον, ομόθρησκον.

Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες ενός έθνους. Εύλογα θ’ αναρωτηθεί κανείς: δηλαδή οι Καραμανλήδες, που ήρθαν πρόσφυγες από την Καππαδοκία, δεν ήταν Έλληνες, αφού ήταν τουρκόφωνοι; Οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί της Μακεδονίας, που αγωνίστηκαν στον Μακεδονικό Αγώνα κι έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα; Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν απωλέσει το ομότροπον προσαρμόζοντας τα ήθη τους στα ήθη της χώρας όπου διαμένουν, παύουν να είναι Έλληνες; Οι Πομάκοι, που είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι Έλληνες; Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Καλώς ή κακώς, για κάποιους λόγους κάποιες μερίδες πληθυσμών έχασαν στο διάβα των αιώνων ένα εκ των τεσσάρων συστατικών του έθνους. Αυτό δεν τους πετάει αυτόματα εκτός του εθνικού κορμού, όσο διατηρούν αναλλοίωτο το αίμα – σε κάθε περίπτωση – και την εθνική τους συνείδηση.
Αυτή η εθνική συνείδηση επί Τουρκοκρατίας εκφράστηκε μέσα από τη θρησκεία – την ορθοδοξία. Παρ’ όλο που σε αρκετές περιοχές τα ελληνικά είχαν απαγορευτεί κι ο κόσμος ήταν αναγκασμένος να μιλά τουρκικά, είχε ωστόσο συναίσθηση της ελληνικότητάς του λόγω της θρησκείας. Ήταν αυτή που τους ξεχώριζε από τους Οθωμανούς και λειτούργησε ως πολιτισμικό φράγμα, ώστε να μην εκτουρκιστούν οι Έλληνες κι αφομοιωθούν από τον κατακτητή. Πολλοί Πόντιοι και Καραμανλήδες, αλλά και άλλοι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας και της Τουρκίας, έχασαν τη γλώσσα τους, όμως διατήρησαν τη θρησκεία τους. Σε αρκετούς είχε τεθεί το δίλημμα ν’ αποφασίσουν αν θα κρατούσαν τη γλώσσα ή τη θρησκεία και προτίμησαν τη θρησκεία, καθώς θεώρησαν ότι αυτή, με τα ήθη της και τα έθιμά της (ομότροπον) πέρα από την κοινή πίστη, θα λειτουργούσε ως πιο ισχυρός συνεκτικός κρίκος για να τους δένει με το έθνος. Δεν έσφαλαν. Ακόμα και στα βάθη της Τουρκίας, ο χριστιανισμός κατόρθωσε αυτούς να τους ξεχωρίζει πάντα από τους μουσουλμάνους συγχωριανούς τους. «Οι χριστιανοί» έλεγαν, όχι «οι Έλληνες». Δεν τους ένοιαζε εξ άλλου αν ήσουν Έλληνας, Αρμένιος ή Ασσύριος. Ο Τούρκος σ’ έβλεπε απλώς ως χριστιανό, ενώ αντίστοιχα σε θεωρούσε Τούρκο ό,τι καταγωγής κι αν ήσουν, αν ασπαζόσουν το Ισλάμ. Αυτό δε συνέβη βέβαια με τους χριστιανούς, που διατήρησαν τις εθνικές του συνειδήσεις και θα εξηγήσω παρακάτω τον λόγο.
Ο ελληνισμός λοιπόν είναι συνυφασμένος με την ορθοδοξία εδώ κι αιώνες, γι’ αυτό και τα θεμέλια του ελληνικού κράτους τέθηκαν πάνω της, επικυρώνοντας έτσι τον ισχυρό δεσμό Ελληνισμού-Ορθοδοξίας. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο, ότι οι Έλληνες ποτέ δεν αντιλήφθηκαν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό ως ταυτόσημα, αλλά έβλεπαν την πρώτη ως αναπόσπαστο κομμάτι του δεύτερου. Δεν μπορούσαν δηλαδή να διανοηθούν Ελληνισμό χωρίς Ορθοδοξία, αλλά δεν τα θεωρούσαν ένα και το αυτό. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα για παράδειγμα είδαμε σλαβόφωνους Έλληνες αγωνιστές να πολεμούν κατά των επίσης ορθόδοξων Βουλγάρων, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ελληνικότητάς τους. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Έλληνες είχαν από παλιά ενσωματώσει την πίστη στη φυλή κι όχι το αντίθετο. Γι’ αυτό και η ελληνική διέφερε στη συνείδησή τους από τις άλλες ορθοδοξίες, από των Βουλγάρων επί παραδείγματι ή από των Αρμενίων. Γιατί ήταν ένα φαινόμενο ελληνικό, μια πίστη εμποτισμένη από τα ελληνικά ιδεώδη, ήθη και αξίες.
Κι ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, μια εποχή πλήρους ηθικής κατάπτωσης σ’ ένα κράτος σαθρό, αντεθνικό και αντιλαϊκό, όπου ο πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας είναι πιο φανερός από ποτέ. Η αριστερά ακολουθεί κατά γράμμα τις επιταγές του Λένιν και προχωρά με ταχείς ρυθμούς όχι μόνο στο διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας, αλλά και στην αναθεώρηση του Συντάγματος με στόχο την κατάργηση της επίσημης θρησκείας. Να γίνουμε «κράτος ουδετερόθρησκο», λένε, καθώς στην εποχή μας είναι γενικότερα της μόδας το ουδέτερο. Να μην υφίσταται διάκριση σε φύλα, θρησκείες, εθνικότητες, χρώματα… Όλα ουδέτερα. Να μην υπάρχουν ιδιαίτερες ταυτότητες εν ολίγοις, να εξαλείψουμε τη διαφορετικότητα και την κάθε ιδιαιτερότητα χάριν της γενικότερης ισότητας.
Υπάρχουν όμως κι άλλοι λόγοι, για τους οποίους πολεμούν τον χριστιανισμό συγκεκριμένα, με τόσο μένος, ενώ είναι πολύ πιο ανεκτικοί με τις άλλες θρησκείες. Εν πρώτοις η ιδιότητά του ως συνεκτικό στοιχείο του έθνους, όπως το αναλύσαμε παραπάνω. Ένας λαός χωρίς κοινή πίστη χειραγωγείται, αλλά και διαιρείται πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν υπάρχουν πλέον ταυτοτικοί δεσμοί με τον πλησίον σου, παύει και το αίσθημα του ανήκειν στο ίδιο σύνολο, στην ίδια κοινότητα. Ο δεύτερος λόγος μας έρχεται από τον ίδιο τον Λένιν:
«Ο μαρξισμός είναι υλισμός. Ως τέτοιος είναι εξίσου αμείλικτα εχθρικός προς τη θρησκεία, όσο και ο υλισμός των εγκυκλοπαιδιστών του ΧVΙΙΙ αιώνα ή ο υλισμός του Φόιερμπαχ. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μα ο διαλεκτικός υλισμός του Μαρξ και του Έγκελς προχωρεί πιο πέρα από τους εγκυκλοπαιδιστές και τον Φόιερμπαχ, εφαρμόζοντας την υλιστική φιλοσοφία στον τομέα της ιστορίας, στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε κατά της θρησκείας. Αυτό είναι το αλφάβητο όλου του υλισμού και, συνεπώς, και του μαρξισμού. Μα ο μαρξισμός δεν είναι υλισμός που σταμάτησε στο αλφάβητο. Ο μαρξισμός προχωρεί πιο πέρα. Ο μαρξισμός λέει: πρέπει να ξέρουμε ν’ αγωνιζόμαστε κατά της θρησκείας, και γι’ αυτό πρέπει να εξηγήσουμε υλιστικά την πηγή της πίστης και της θρησκείας μέσα στις μάζες. Την πάλη κατά της θρησκείας δεν μπορούμε να την περιορίζουμε σ’ ένα αφηρημένο ιδεολογικό κήρυγμα, δεν μπορούμε να την ανάγουμε σ’ ένα τέτοιο κήρυγμα. Την πάλη αυτή πρέπει να την συνδέσουμε με τη συγκεκριμένη πρακτική του ταξικού κινήματος που αποβλέπει στην εξάλειψη των κοινωνικών ριζών της θρησκείας.»
Ο μαρξισμός είναι υλισμός. Ο χριστιανισμός είναι το ακριβώς αντίθετο, καθώς προϋποθέτει την πίστη στην ύπαρξη της ψυχής και την αθανασία της, άρα και στη μεταθανάτια ζωή, και οδηγεί σε πνευματικές αναζητήσεις, σκληραγώγηση του πνεύματος και κατά συνέπεια απομάκρυνση από τον υλισμό. Ο χριστιανισμός, αν μπορούσε να δοθεί ένα συνώνυμο μη θρησκευτικού χαρακτήρα, θα μπορούσε να ονομαστεί και αντι-υλισμός. Και γι’ αυτό ο Στρατηγός Ντεγκρέλ έλεγε ότι ο μπολσεβικισμός μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με τον χριστιανισμό.
Όλα τα παραπάνω εξηγούν τον λυσσαλέο πόλεμο εκ μέρους της Αριστεράς στον χριστιανισμό, η οποία παράλληλα δε δείχνει να ενοχλείται από τον θρησκευτικό φανατισμό των αλλογενών καλεσμένων της, εφ’ όσον αυτοί μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. Για την Αριστερά η μόνη αληθινή – αν και όχι θεϊκού περιεχομένου – θρησκεία είναι ο μαρξισμός και σ’ αυτόν παραμένει πιστή, ακολουθώντας με εντυπωσιακή ιδεολογική συνέπεια τα διδάγματα των αποστόλων του:
«Ολόκληρο το πρόγραμμα μας είναι θεμελιωμένο πάνω σε επιστημονική και, συνάμα, στην υλιστική ακριβώς κοσμοθεωρία. Γι’αυτό η εξήγηση του προγράμματος μας συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και την εξήγηση για τις πραγματικές ιστορικές και οικονομικές ρίζες της θρησκευτικής θολούρας. Η προπαγάνδα μας συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και την προπαγάνδα του αθεϊσμού. Η έκδοση της αντίστοιχης επιστημονικής φιλολογίας, που ως σήμερα την απαγόρευε αυστηρά και την καταδίωκε η απολυταρχική-δουλοπαροικιακή κρατική εξουσία, πρέπει ν’αποτελέσει τώρα έναν από τους τομείς της κομματικής μας δουλειάς. Τώρα θα βρεθούμε ίσως στην ανάγκη ν’ακολουθήσουμε τη συμβουλή που έδωσε κάποτε ο Ένγκελς στους γερμανούς σοσιαλιστές: μετάφραση και μαζική διάδοση της γαλλικής διαφωτιστικής και αθεϊστικής φιλολογίας του XVIII αιώνα.» (Λένιν, «Σοσιαλισμός και Θρησκεία», 3/12/1905)
Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω, πως όποιος παπαγαλίζει τα επιχειρήματα της αριστεράς κι επιδεικνύει το ίδιο μένος με την αριστερά απέναντι στον χριστιανισμό, θα πρέπει να κάνει μια αναθεώρηση των αξιών του. Είναι πιθανόν να βρίσκεται στη λάθος πλευρά… Δε νοείται να δηλώνει κανείς εθνικιστής και να χτυπά έναν εκ των τεσσάρων πυλώνων του έθνους.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ


Η ΜΕΓΑΛΗ «ΠΑΓΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Toυ Σάββα Καλεντερίδη

Ο τουρκικός σχεδιασμός ώστε να διεκδικηθεί μερίδιο από τα ενεργειακά κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου

Τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη πολυμερείς και περίπλοκες διαδικασίες, που οδηγούν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών οι οποίες θα επιτρέψουν την ασφαλή εκμετάλλευση και μεταφορά προς τις αγορές των ενεργειακών κοιτασμάτων, σε πρώτη φάση της ανατολικής Μεσογείου και σε δεύτερο των θαλασσών που περιβάλλουν την Ελλάδα και αποτελούν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως το Λιβυκό, το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Οσον αφορά την ανατολική Μεσόγειο, τα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής ανήκουν στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ και στην Κύπρο, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες και σχετικές διαδικασίες στην ΑΟΖ του Λιβάνου.

Επίσης, όσον αφορά την Κύπρο, σε αυτό το «μεγάλο παιχνίδι», εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ο ιδιοκτήτης των κοιτασμάτων, συμμετέχουν διεκδικώντας τη «μερίδα του λέοντος» οι ΗΠΑ διά της Noble Energy και της ExxonMobil, η Γαλλία διά της TOTAL, η Ιταλία διά της ENI, η Κορέα διά της KOGAZ, το Κατάρ διά της Qatar Petroleum και το Ισραήλ διά της Delek.

Οπως φαίνεται από τα παραπάνω, απουσιάζει η Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος, σημειωτέον, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ευελπιστούσε ότι θα ανατρέψει τα δεδομένα και με τη βοήθεια του καθαιρεθέντος προέδρου της Αιγύπτου, Μόρσι, θα μετατρέψει την ανατολική Μεσόγειο σε μουσουλμανική θάλασσα.
Μάλιστα, υποστηρίζοντας αυτό το σχέδιο, η Τουρκία ενεπλάκη στην εξέγερση της Λιβύης και της Συρίας, αποσκοπώντας στην ανατροπή του Καντάφι και του Ασαντ, αντίστοιχα, και την ανάληψη της εξουσίας από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, αδελφό κόμμα της οποίας είναι το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ταγίπ Ερντογάν.

Αν είχε πετύχει αυτό, τότε όντως η ανατολική Μεσόγειος θα είχε μετατραπεί σε μουσουλμανική θάλασσα, αφού σε Τουρκία, Συρία, Αίγυπτο και Λιβύη θα υπήρχαν κυβερνήσεις της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, εξέλιξη που θα έθετε υπό τη σχετική επιρροή της Αδελφότητας και τον Λίβανο.

Τι θα σήμαινε αυτό;

Οτι θα είχαν ανατραπεί όλες οι συμφωνίες που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία με τις συνορεύουσες χώρες, με εξαίρεση το Ισραήλ, το οποίο πλέον θα ήταν η μόνη χώρα η οποία θα είχε ακτή στη Μεσόγειο που θα ήταν εκτός μουσουλμανικού τόξου!

Τελικά, το σχέδιο της Τουρκίας δεν ευοδώθηκε, ο Μόρσι καθαιρέθηκε και τη θέση του πήρε ο στρατηγός Σίσι, που ούτε θέλει να ακούει για Μουσουλμανική Αδελφότητα και ο Καντάφι ανατράπηκε. Ομως, τα μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, παρά τον πακτωλό χρημάτων και τα παράνομα φορτία όπλων που στέλνει μέχρι σήμερα ο Ερντογάν, δεν κατάφεραν να πάρουν την εξουσία στη Λιβύη, και στη Συρία ο Ασαντ αποδείχτηκε εφτάψυχος, σε σημείο να ψάχνει ο Ερντογάν τρόπο συνεργασίας με αυτόν για να κινηθούν μαζί εναντίον των Κούρδων.

Ο Ερντογάν, παρότι το σχέδιο μετατροπής της ανατολικής Μεσογείου σε μουσουλμανική λίμνη απέτυχε, δεν το έβαλε κάτω. Εκμεταλλευόμενος το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτησε η Τουρκία με την εισβολή στην Κύπρο, η οποία έγινε με τις ευλογίες και την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αγγλίας, διεκδικεί τη μισή και παραπάνω ΑΟΖ της ανατολικής Μεσογείου, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο «αλά τούρκα».

Η Τουρκία, λοιπόν, υπέγραψε συμφωνίες με το ψευδοκράτος και χάραξε παράνομα οικόπεδα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περιοχές που έχει αδειοδοτήσει η Λευκωσία και στις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες έρευνας και γεωτρήσεων, που είναι τα πρώτα στάδια για να φτάσουμε στην εκμετάλλευση.

Μάλιστα, επειδή δεν έχει δείξει ενδιαφέρον καμία ξένη εταιρία, η Τουρκία αποφάσισε να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, αγοράζοντας ένα ερευνητικό σκάφος, κατασκευάζοντας άλλο ένα και αγοράζοντας μια πλατφόρμα εξόρυξης σε βαθιές θάλασσες.

Ομως, η Τουρκία δεν αρκέστηκε σε αυτά.
Πέραν των δυνατοτήτων που έχει με την απόκτηση μέσων, τα οποία θεωρητικά της δίνουν τη δυνατότητα να κάνει πειρατικές έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέστρωσε και στρατιωτικά σχέδια, τα οποία, σύμφωνα με τους στρατηγικούς εγκεφάλους της Αγκυρας, θα της επιτρέψουν να «χωθεί» στο τραπέζι της μοιρασιάς και να εξασφαλίσει μερίδιο από τα ενεργειακά αποθέματα της ανατολικής Μεσογείου.

Τα στρατιωτικά σχέδια, που επεκτείνονται και στις ελληνικές θάλασσες (Αιγαίο, Ιόνιο και Λιβυκό), εντάσσονται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος ακούει στο όνομα «Γαλάζια Πατρίδα».

Τι είναι η «Γαλάζια Πατρίδα» και πού αποσκοπεί; Υπομονή. Ολα αυτά και πολλά άλλα θα τα δούμε στο άρθρο μας της Κυριακής.

Ως τότε, λόγω επικαιρότητας, μετά τη συνάντηση Αποστολάκη - Ακάρ, ανατρέξτε στο «Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ», μετά την υπογραφή του οποίου, το 1988, ο τότε Τούρκος ΥΠΕΞ, επιστρέφοντας στην Αγκυρα, είπε: «Βάλαμε, νομικά, πόδι στο Αιγαίο».


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ

«Σκοτώνουν πάλι το παιδί μου» δηλώνει η μητέρα του ήρωα 
Οργή στην οικογένειά του: «Φασιστική η απόφαση»
  
Ο εθνομηδενισμός, η αγαπημένη κουλτούρα αρκετών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν έχει τέλος. Με μια απίστευτη και προκλητική ενέργειά του το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού, ζητεί να μην αναγερθεί προτομή του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος δολοφονήθηκε από την αλβανική αστυνομία, γιατί εγείρει εθνικιστικά αισθήματα, θέματα αλυτρωτισμού και ευνοεί τη δράση φασιστικών, ρατσιστικών και εγκληματικών ομάδων! 
Η επιστολή (και μάλιστα, ανοιχτή) προς το δημοτικό συμβούλιο και τον δήμαρχο Αργους - Μηκυνών Δημήτρη Καμπόσο αποτελεί μνημείο ενδοτισμού και προσβολής της μνήμης ενός Ελληνα, που έδωσε τη ζωή του για τη σημαία και τη Βόρειο Ηπειρο, και υπογράφεται από την πρόεδρο του επιμελητηρίου Εύα Μελά (αρέσκεται να θαυμάζει τον Αρη Βελουχιώτη) και τον γενικό γραμματέα Παναγιώτη Βαρελά. Στην επιστολή-ντροπή από ελληνικό φορέα αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Το ΕΕΤΕ, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και σύμβουλος του Δημοσίου σε θέματα τέχνης, θέτει ζήτημα “σκοπιμότητας” τοποθέτησης της προτομής του Κ. Κατσίφα. Η τοποθέτηση μιας τέτοιας προτομής εγείρει εθνικιστικά αισθήματα, θέματα αλυτρωτισμού, θα ενισχύσει ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις, αντιλήψεις που ευνοούν τη δράση φασιστικών, ρατσιστικών και εγκληματικών ομάδων... Μια τέτοια κίνηση εκ μέρους του δήμου σας ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι επικίνδυνη... Το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ καλεί τον Δήμο Αργους - Μυκηνών να μην εγκρίνει την τοποθέτηση της προτομής Κ. Κατσίφα στην περιοχή». 
Η χαροκαμένη μάνα του Κωνσταντίνου Κατσίφα, Βασιλεία,  καταγγέλλει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντιδρά στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε. «Το παλικάρι μου ήταν Ελληνας με κεφαλαία γράμματα. Μιλούσε για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και έκλαιγε. Σκοτώθηκε για μια σημαία. Είναι απαράδεκτη η στάση αυτή απέναντι στο νεκρό παιδί μου. Ο Κωνσταντίνος μας ήταν ήρωας. Πάλεψε για τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών και ήταν ενάντια στον φασισμό».
Την ίδια ώρα η αδελφή του μας λέει: «Το να τοποθετηθούν προτομές του Κωνσταντίνου μου δεν είναι φασιστικό. Φασιστικό είναι αυτό που αποφασίζει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, που ανήκει μάλιστα στο υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή τι θέλουν να κάνουν; Να τον δολοφονήσουν για ακόμα μία φορά; Είναι ντροπή τους να στέλνουν ένα τέτοιο κείμενο. Και να τους το τονίσετε: φασιστικό είναι αυτό που αποφασίζουν εκείνοι».


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.