Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

Επίκαιρα κείμενα του Γ. Παπαδοπούλου για την Εθνική μας Παλιγγενεσία
Στήν πρώτη γραμμή τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἐπαναστάσεων
 Στρέφομεν ὅλοι σήμερον εὐγνώμονα τήν μνήμην πρός τούς ἡρωϊκούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι πρό 150 ἐτῶν ἀπεφάσισαν νά κρούσουν ἐκ νέου τάς πύλας τῆς Ἱστορίας μέ τό σύνθημα “Ἐλευθερία ἤ θάνατος” καί ἀπεδύθησαν εἰς ἕνα μακρόν, ἄνισον καί ἄπελπιν ἀγῶνα διά τήν ἀποτίναξιν τῆς δουλείας. Τό τόλμημά των, τό ὁποῖον κατέταξε τούς Ἕλληνας εἰς τήν πρώτην γραμμήν τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἐπαναστάσεων πού ἐπηκολούθησαν, ἀποτελεῖ ἀξιοθαύμαστον καί ἐκπληκτικόν γεγονός ἐντός τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου κατά τούς νεωτέρους χρόνους.
 Oὐδέποτε ὑπετάγημεν
 Ὁ πρωτοποριακός οὗτος χαρακτήρ του ὀφείλεται εἰς τό ὅτι οὐδέποτε, κατά τήν σκοτεινήν περίοδον τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ὑπετάγημεν χωρίς νά ἐξεγειρώμεθα.
Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ὑπῆρξε τό ἀποκορύφωμα μακρᾶς ἐξεργασίας, ὀφειλομένης εἰς τήν συνεχῆ ἐγρήγορσιν τῆς Ἐθνικῆς Συνειδήσεως. Ἐκδηλώσεις τῆς ἐγρηγόρσεως ταύτης εἶναι αἱ προηγηθεῖσαι ἀλλεπάλληλοι ἐξεγέρσεις ἐναντίον τοῦ δυνάστου καί ἡ ἑδραίωσις τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἔξωθεν οὔτε ἔπρεπεν οὔτε ἠδύνατο ὁ Ἑλληνισμός νά ἀναμένη τήν λύτρωσιν. Χωρίς αὐτήν τήν αὐτοσυνείδησιν καί αὐτοπεποίθησιν τῶν προγόνων μας δέν θά ὑπῆρχε σήμερον ἐλεύθερον Ἑλληνικόν Ἔθνος…[1]
 Ἡ ἀκατανίκητη ζωτικότητα τῆς Φυλῆς
 Ἦτο ἄνισος καί ἄπελπις ὁ ἀγών εἰς τόν ὁποῖον ἀπεδύθησαν. Δέν τόν ἐφοβήθησαν ὅμως, μολονότι ἦτο ἀποτρεπτική ἡ λογική τῶν ἀριθμῶν, τοῦ συσχετισμοῦ τῶν ὑλικῶν δυνάμεων καί τοῦ “διεθνοῦς κλίματος”, τοῦ πάντοτε ἀντιδραστικοῦ. Ἡ παράτολμος ἀπόφασίς των ὑπηγορεύθη ἀπό τήν ἀκατανίκητον πίστιν των εἰς τό δίκαιον καί τήν ζωτικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς.
 Τό πνεῦμα ἐθνικῆς ἐνότητος

 Παρετάθη ἐπί πολλά ἔτη ὁ ἀγών. Θά ἦτο δυνατόν νά εἶχε λήξει πολύ ἐνωρίτερον, ν’ ἀποφευχθοῦν πολλαί καί ὀδυνηραί θυσίαι καί νά ἦσαν τά ἐπιτεύγματά του σημαντικώτερα τότε. Ἔλειψεν ὅμως εἰς ὡρισμένας φάσεις του, τό πνεῦμα τῆς ἐθνικῆς ἐνότητος, τό ὁποῖον ὁσάκις ἐπρυτάνευσε κατόπιν ἐπετέλεσε θαύματα. Τό γεγονός τοῦτο πρέπει ν’ ἀποτελῆ μόνιμον δίδαγμα διά τό Ἔθνος μας.[2]
[1] Λόγος 23ης Μαρτίου 1971
[2] Λόγος 24ης Μαρτίου 1972


ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ : ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 2945 ΑΡΙΘ. 1016 ΤΕΥΧΟΣ Β' ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΚατεβάστε την ΚΥΑ 2945  Αριθμός  ΦΕΚ 1016 τεύχος β (24/03/2020)

Mε την ΚΥΑ 2945  Αριθμός 1016 τεύχος β (24/03/2020)  που υπέγραψε η Κυβέρνηση ΧΙΛΙΑΔΕΣ που έχουν έλθει παρανόμως στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν σε  σε Εικοσιοκτώ (28) σημεία τα περισσότερα από αυτά ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ .
Με καραβιές και Λεωφορεία συνεχίζεται η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των Ελλήνων χωρίς κανένα τεστ για τον ιό και με ειδική μεταχείριση να κυκλοφορούν από τις 07.00 το πρωί εως το βράδυ ελεύθερα χωρίς αδειες σε αντίθεση με τον Ελληνα που χρειάζεται άδεια ,Ταυτότητα η Διαβατήριο για να κυκλοφορήσει στη Χώρα του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ βάσει της ΚΥΑ 2945  Αριθμός 1016 τεύχος β που υπέγραψε η Κυβέρνηση παραμονή της 25ης Μαρτίου 2020.
1. Δομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», στο στρατόπεδο «ΤΧΜ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Δομή «ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ», στην Τοπική Κοινότητας Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Δομή «ΛΟΥΤΡΑ ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ», σε ξενοδοχεία του Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 4. Δομή «ΒΕΡΟΙΑΣ», στο στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Δομή «ΒΟΛΟΥ», στις εγκαταστάσεις «ΜΟΖΑΣ» του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Δομή «ΔΟΛΙΑΝΩΝ», στην Εθνική Οδό ΚαλπακίουΣυνόρων του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Δομή «ΔΡΑΜΑΣ», στην Αποθήκη Νο 3 της Βιομηχανικής Περιοχής του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
8. Δομή «ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
9. Δομή «ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», στην Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
10. Δομή «ΘΗΒΑΣ», στη θέση «ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11.Δομή «ΚΑΒΑΛΑΣ», στο στρατόπεδο «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» στη θέση «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ» του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
12. Δομή «ΚΑΤΣΙΚΑ», στην Δημοτική Κοινότητα Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Δομή «ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ», στην Τοπική Κοινότητα Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Δομή «ΚΥΛΛΗΝΗΣ», στην Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15.Δομή«ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ»,στο στρατόπεδο «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ» του Δήμου Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
16.Δομή«ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ»,στο στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
17.Δομή «ΛΑΥΡΙΟΥ», στη θέση «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
18. Δομή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
19. Δομή «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
20. Δομή «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
21. Δομή «ΡΙΤΣΩΝΑΣ», στην Περιφερειακή Οδό Χαλκίδας-Θηβών του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
22. Δομή «ΣΕΡΡΩΝ», στη θέση «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
23. Δομή «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», στη θέση «ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4» του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
24.Δομή«ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»,στο στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Δομή «ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε ξενοδοχεία του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
26. Δομή «ΠΥΡΓΟΥ», στη θέση «ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΥΡΓΟΥ» του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
27.Δομή«ΚΟΡΙΝΘΟΥ»,στο στρατόπεδο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
28. Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2945 Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51) και ιδίως τα άρθρα 8 παρ. 4-5, 10 παρ. 4-5 και 11 παρ. 5 αυτού, ως ισχύουν. β. Του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133). γ. Του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες Διατάξεις» (Α΄169). δ. Του ν. 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄21) και ιδίως του άρθρου 96 αυτού. ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄4). στ. Του π.δ. 6/2020
«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄5). ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄10). η. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119). θ. Του π.δ. 122/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ι. Του π.δ.  83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄121). ια. Του π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123). ιβ. Της Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). ιγ. Της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). ιδ. Της 16931/16-5-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα
«Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (Β΄1410).
2. Την αριθμ. 2943/23-3-2020 αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 1055.201.0000000
«Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία θα καλυφθεί με σχετική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συστήνονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 4-5 και 10 παρ. 4-5 του ν. 4375/2016, οι κάτωθι Δομές Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΑΒΕΡΩΦ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ''ΕΘΝΟΣ'', ''ΖΥΓΟΣ'', ''ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ''

Λέξη για τα εθνικά θέματα- Χλιαρή απέναντι της Τουρκίας η κυρία Σακελλαροπούλου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ξεκίνησε την θητεία της με άριστους οιωνούς. Παρέστη στην έπαρση της Σημαίας στην Ακρόπολη, μετέβη στο Πεντάγωνο, μίλησε με αξιωματικούς φρουρούς των συνόρων μας, τους εμψύχωσε έκανε λόγο για ένα νέο πατριωτισμό. Με το διάγγελμά της προχθές βράδυ για την εθνική επέτειο φάνηκε να κερδίζει τις εντυπώσεις. Με λόγο κοφτό ύφος συνεσταλμένο, πρόσωπο αποφασιστικό απέσπασε κατ’ αρχάς θετικά σχόλια από τους πολίτες. Άρεσε και σε εμάς. Ωστόσο τα φαινόμενα απατούν. Μελετώντας εκ των υστέρων το γραπτό κείμενο των μηνυμάτων που απηύθυνε με την ευκαιρία της εθνικής επετείου προς τους Αποδήμους Έλληνες (23/3/2020) και προς τον ελληνικό λαό ( 24/3/2020) διαπιστώσαμε με οδυνηρά έκπληξη ότι η κυρία Σακελλαροπούλου προέβη σε παραλείψεις ασυγχώρητες για το αξίωμά της. Πλέον αυτών αποτάθηκε με άλλη γλώσσα στους Αποδήμους Έλληνες και άλλη γλώσσα στους γηγενείς κατοίκους της Ελλάδος. Πρωτοφανές να χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να νομίζει πως δεν θα γίνει αντιληπτός! Κωδικοποιούμε:
1. Και από τα δύο μηνύματα-διαγγέλματα λείπει παντελώς η λέξη ”Έθνος”. Στο μήνυμά της προς τους Αποδήμους έχει χρησιμοποιήσει μερικά παράγωγα του (”εθνική επέτειος” ”εθνική κυριαρχία”, ”εθνικοί ευεργέτες”), στο μήνυμά της προς τον ελληνικό λαό τα έχει διαγράψει πλην εξαιρέσεως. Όπως θα διαπιστώσετε από την αντιπαραβολή των κειμένων η λέξη ”επέτειος” στο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό δεν συνοδεύεται από το επίθετο ”εθνικός”. Και βεβαίως δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ”Έθνος”. Λυπούμεθα για το σχόλιο αλλά κουτοπονηριές… χαμηλοβλεπούσης.
2. Στο κείμενο προς τους Αποδήμους η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρεται στον ”οθωμανικό ζυγό”. Στο κείμενο προς τον ελληνικό λαό διαγράφει την λέξη ”ζυγός” και την αντικαθιστά με την ηπιότερη λέξη ”δεσποτισμός” που απηχεί το ρεύμα εκείνο των αναθεωρητών της Ιστορίας που προπαγανδίζουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ανεκτική και φιλική προς τους υπόδουλους Έλληνες.
3. Στο μήνυμα προς τους Αποδήμους κάνει αόριστη αναφορά στην ”επιθετική συμπεριφορά γειτονικών κρατών” χωρίς να τολμά να κατονομάσει την Τουρκία. Στο διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό κάνει μνεία στην ”επιθετικότητα της Τουρκίας” λέξη απολύτως χλιαρή για να περιγράψει αυτό που έκαναν οι Τούρκοι με τις παραβιάσεις επάνω από το Αιγαίο χθες.
4. Τόσο στο μήνυμα της προς τους Αποδήμους όσο και στο διάγγελμά της προς τον ελληνικό λαό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε να κάνει την παραμικρή αναφορά στα εθνικά θέματα σπάζοντας την παράδοση των προκατόχων της Κωνσταντίνου Καραμανλή, Χρήστου Σαρτζετάκη, Κωστή Στεφανόπουλου, Καρόλου Παπούλια και Προκόπη Παυλόπουλου. Ο κορωνοϊός δεν μπορεί να είναι άλλοθι για να παραλείπει κανείς αναλυτικές αναφορές τουλάχιστον στα ελληνοτουρκικά (Αιγαίο, Κύπρος). Για να μην πούμε και στις προϋποθέσεις παροχής στηρίξεως στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την ΕΕ (ελληνική μειονότητα Βορείου Ηπείρου, περιουσίες, Τσάμηδες). Η επανάληψίς τους είναι υποχρεωτική για τον αρχηγό του κράτους. Ως ένα βαθμό μπορεί να μην είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τους Έλληνες σήμερα, αλλά τα διαγγέλματα τα διαβάζουν και στην Άγκυρα και στα Τίρανα . Και εξάγουν τα συμπεράσματά τους.
5. Τελευταίο αλλά όχι έλασσον . Η κυρία Πρόεδρος απέφυγε και στα δύο κείμενα της (μήνυμα και διάγγελμα) α) να κάνει αναφορά στον ρόλο της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας στην Επανάσταση, β) απέφυγε να κάνει αναφορά στους ήρωες της Επαναστάσεως υπακούοντας στην νέα προσέγγιση που μας ετοιμάζεται προς σερβίρισμα εν όψει του εορτασμού των 200 ετών, γ) απέφυγε σε αντίθεση με τους προκατόχους της να κάνει αναφορά στον Καποδίστρια, τον Ρήγα και τον Κοραή. Για να μην την παρεξηγήσουν ως προς τον Καποδίστρια να υποθέσουμε οι διπλωμάτες που τηλεδιασκέπτεται; Ειλικρινώς λυπούμεθα. Η “Εστία” ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θα στηρίξει την νέα Πρόεδρο γιατί αυτό επιβάλλεται από το αξίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα μάτια στον προεδρικό αναθεωρητισμό και στους δισταγμούς που απορρέουν από αυτόν. Οι ‘Ελληνες θέλουν Πρόεδρο λιοντάρι, όχι τρομαγμένο περιστέρι.
Για την ιστορία παραθέτουμε τα δύο κείμενα της Προέδρου, το μήνυμα για τον Απόδημο Ελληνισμό και το διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό για την 25η Μαρτίου προκειμένου να κάνετε και μόνοι σας τις συγκρίσεις .
Μήνυμα προς τους Αποδήμους Έλληνες
”Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, τους Απόδημους Έλληνες, για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης.
Η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στον αγώνα του 1821 υπήρξε καθοριστική, καθώς σημαντικά κέντρα του ελληνισμού από άποψη πνευματική, πολιτική, οικονομική, αλλά και αριθμητική, βρίσκονταν εκτός των εδαφών που αποτέλεσαν το πρώτο ελληνικό κράτος. Στην Οδησσό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία. Πολλοί Απόδημοι Έλληνες έλαβαν μέρος και θυσιάστηκαν στον αγώνα, ενώ οι ελληνικές παροικίες στην Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Βουδαπέστη, την Τεργέστη, την Βενετία και αλλού συνέβαλαν πνευματικά και υλικά στην επανάσταση.
Ο ρόλος όμως των Ελλήνων της Διασποράς δεν σταμάτησε με την επίτευξη της ανεξαρτησίας μας. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού βρέθηκαν στο πλευρό του νέου ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι από το εξωτερικό προέρχονταν οι περισσότεροι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον δημόσιο βίο της Ελλάδας. Και εσείς σήμερα, άξιοι συνεχιστές των Ελλήνων της εποχής εκείνης, είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό της Ελλάδας, όπως και εμείς, που κατοικούμε μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους, οφείλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των απανταχού Ελλήνων.
Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Πρέπει όλοι να δράσουμε με αποφασιστικότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επιθετική συμπεριφορά γειτονικών μας κρατών, τα οποία, μεταξύ άλλων, μεταχειρίζονται απελπισμένους ανθρώπους ως εργαλείο για να υπονομεύσουν την εθνική μας κυριαρχία, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο πόνο και το διεθνές δίκαιο. Σε μια συγκυρία δύσκολη, οφείλουμε ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις αξίες του ελληνισμού, όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα”.
Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό
”Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα ανεξίτηλα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Με την επανάσταση του 1821 ενάντια στον οθωμανικό δεσποτισμό, ο λαός μας διεκδίκησε και κέρδισε οριστικά το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. Ο αγώνας του ’21 και οι θυσίες των προγόνων μας άνοιξαν τον δρόμο για ένα σύγχρονο κράτος, που σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης και είναι εγγυητής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
Η φετινή επέτειος βρίσκει την χώρα μας αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας: την πανδημία του κορωνοϊού. Αναπόφευκτα, δεν θα γίνουν οι καθιερωμένες παρελάσεις. Παρελαύνουν, όμως, μπροστά μας, και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι, οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει η χώρα: οι Ένοπλες Δυνάμεις που προστατεύουν τα σύνορά μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας που επαγρυπνούν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες, όσοι ανώνυμα προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν όφελος ή αναγνώριση. […]
Η 25η Μαρτίου μας διδάσκει ότι, για να πετύχει μια εθνική προσπάθεια, το «εμείς» πρέπει να μπει πριν από το «εγώ». Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη. Κι όπως τότε, έτσι και σήμερα, για να θωρακίσουμε το «εμείς» και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλούμαστε να παραμερίσουμε το «εγώ». Να θυσιάσουμε προσωρινά ατομικές μας ελευθερίες, για να προασπίσουμε το υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και τα περιθώρια περιορισμού των ατομικών ελευθεριών ορίζονται στο Σύνταγμα και στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι σίγουρη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών καταλαβαίνει την αναγκαιότητα των μέτρων. Και θα τα τηρήσει σχολαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι, αφού αποτελούν τον μόνο τρόπο, ώστε να αντιμετωπισθεί η πανδημία”.


ΕΣΤΙΑ
http://www.estianews.gr/kentriko-thema/apisteyto-i-proedros-diegrapse-tis-lekseis-ethnos-zygos-orthodoksia/TO «ΒΡΟΜΙΚΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Ο στρατηγός Δημήτρης Μακρής ήταν ένας από τους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ο απροσκύνητος κλέφτης του Ζυγού Αιτωλοακαρνανίας!
Του Σάββα Καλεντερίδη
Υπήρξε από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς του Αγώνα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και από εκείνους που δεν εξαργύρωσε τους αγώνες του με υλικά μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Μετά την Απελευθέρωση έζησε την υπόλοιπη ζωή του μεταξύ Μεσολογγίου και Ζυγού, με τους ανθρώπους που μοιράστηκε τους σκληρούς και αιματηρούς για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και όχι δεσποτείας. Δεν δέχτηκε αξιώματα και άλλους τίτλους, εκτός από εκείνον που δικαιούνταν, του Καπετάνιου του Μεσολογγίου. Έμεινε έτσι απροσκύνητος σ’ ολόκληρη τη ζωή του.
Μάλιστα, κάποια στιγμή, όταν ο νεαρός βασιλιάς Όθων αποφάσισε να διορίσει υπασπιστή του έναν απροσκύνητο πολέμαρχο της Επανάστασης και τον κάλεσε στα ανάκτορα για να του ανακοινώσει ότι τον επέλεξε για τη θέση αυτή, ο κλέφτης του Ζυγού τα βρήκε δύσκολα. Απαντώντας στον Όθωνα, είπε: «Μεγαλειότατε, δεν ξέρω εγώ να τσακάω τη μέση μου».
Και ήσυχος και υπερήφανος όπως ήταν σ’ όλη του τη ζωή, πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το Μεσολόγγι, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του, τιμώντας με τον τρόπο ζωής του τους αγώνες και την προσφορά του στην πατρίδα.
Στην ίδια… ρότα, σ’ ένα κλέφτικο τραγούδι της ηρωικής περιοχής Ασπροποτάμου Τρικάλων, λέει ο λαϊκός δημιουργός: «Παιδιά απ’ τον Ασπροπόταμο κι απ’ το τρανό Γαρδίκι/ απ’ της Κουρούνας τις σπηλιές, λεβέντες παληκάρια/ Τούρκο μην προσκυνήσετε, οχτρό μη φοβηθείτε».
Ο δε αρχιστράτηγος του Εθνικοαπελευθερωτικου μας Αγώνα, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνισμού, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέει για την Ελληνική Επανάσταση: «Η επανάσταση η εδική μας δεν ομοιάζει με καμία από όσες γίνονται σήμερα στην Ευρώπη. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεων είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος και ήτο το έθνος με άλλο έθνος. […] Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στον Σουλτάνο! Είχε πάντα τον Βασιλιά του, τον στρατό, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματολοί και Κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»…
Διάλεξα αυτά τα τρία αποσπάσματα από τα αμέτρητα του αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, ενώ δεν βρήκαν ούτε ένα να επιλέξουν οι πολιτικοί μας ταγοί στις τραγικές σε περιεχόμενο και ύφος δηλώσεις που έκαναν προχθές, επ’ ευκαιρία της Επετείου της Επανάστασης του 1821.
Η κυρία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία όφειλε να καταθέσει την όποια ιδεολογία της στην εξώπορτα του Προεδρικού Μεγάρου, γιατί εκπροσωπεί ολόκληρο τον Ελληνισμό, νεκρούς και ζωντανούς, δεν βρήκε να πει μια λέξη για τους αγώνες και το αίμα που έχυσαν οι Ελληνες εναντίον των Τούρκων για να απελευθερωθούν από τη σκλαβιά και να αποκτήσουν την Ελευθερία.
Παρέλειψε δε να αναφέρει γιατί αγωνίστηκαν οι ήρωες του 1821. Ασχέτως σε τι… Θεό πιστεύουμε καθένας από εμάς, η αλήθεια είναι ότι οι Ελληνες το 1821 ξεκίνησαν την επανάσταση «Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία» και κανείς δεν δικαιούται, κυρίως ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να το ξεχνά και να μην το αναφέρει στις επετειακές ομιλίες και στα διαγγέλματά του.
Αντί αυτού, σε μια περίοδο που οι Ελληνες έγκλειστοι στα σπίτια τους, εν μέσω ενός άλλου είδους πολέμου και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ είχαν ανάγκη από έναν εμπνευσμένο λόγο που θα τονώσει το εθνικό τους φρόνημα, άκουσαν μεταξύ άλλων περίπου άσχετων με την επέτειο τα εξής:
• Με την Επανάσταση του 1821 ενάντια στον οθωμανικό δεσποτισμό ο λαός μας διεκδίκησε και κέρδισε οριστικά το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του….
• Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη….
Δεν ξέρω τι ήθελε να πει η κυρία Πρόεδρος, αλλά παλιός και νέος πατριωτισμός δεν υπάρχει, υπάρχει ένας και μοναδικός πατριωτισμός και είναι αυτός που μας διδάσκουν η Ιστορία, οι εθνικοί αγώνες και οι εθνικές επέτειοι όπως αυτή της 25ης Μαρτίου, αυτός που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας.
Όσο για τον οθωμανικό δεσποτισμό, όχι, δεν πολεμήσαμε ενάντια στον οθωμανικό δεσποτισμό, αλλά εναντίον της οθωμανικής σκλαβιάς. Ο Ρήγας Φεραίος δεν είπε καλύτερα μιας ώρας ζωή χωρίς τον οθωμανικό δεσποτισμό, αλλά «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Όσο για το μήνυμα του Ελληνα πρωθυπουργού, περιέχει κάτι πολύ επικίνδυνο, που εξυφαίνουν χρόνια τώρα οι εθνομηδενιστές.
Είπε ο κ. Μητσοτάκης: «…Συγκρότησαν έθνος. Και ίδρυσαν κράτος δημοκρατίας και δικαιοσύνης…» Όχι, κύριε Μητσοτάκη, το ελληνικό έθνος δεν συγκροτήθηκε με τον αγώνα του 1821. Προϋπήρχε, και ο εθνικός δεσμός ήταν αυτός που ένωσε τους Ελληνες του Πόντου, που κήρυξαν την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, με τους Ελληνες της Κύπρου, της Κρήτης, της Ηπείρου, Βορείου και Νοτίου, τους Ελληνες των Παραδουνάβιων Χωρών, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Σμύρνης, της Θεσσαλίας, του Μοριά και της Ρούμελης.
Ποιος εθνομηδενιστής τα λέει αυτά και τα εκστομίζει και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας;
Και αν δεν είναι γνωστό το σχέδιο, να το αποκαλύψουμε εμείς: Το σχέδιο των εθνομηδενιστών, που… συνωστίζονται στην επιτροπή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, είναι να περάσουν τη θεωρία ότι το ελληνικό έθνος δεν υπήρχε προ του 1821 και ότι το νέο ελληνικό έθνος που γεννήθηκε τότε αποτελεί συμπίλημα διάφορων φυλών.
Δηλαδή, αφού περάσουν τη θεωρία ότι το νέο ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε από Αρβανίτες, Βλάχους, Σλάβους, Καππαδόκες, Πόντιους, Θράκες, Κρήτες, Κυπρίους κ.ά., μετά θα αρχίσουν το ξήλωμα.

Αν δεν γνωρίζετε, κύριε πρωθυπουργέ, το σχέδιο, ρωτήστε τις υπηρεσίες να σας πουν ότι εκείνοι που πρωτοστατούν στην εμπέδωση και την καθιέρωση της θεωρίας του «νέου ελληνικού έθνους» είναι ακριβώς, μα ακριβώς οι ίδιοι που πρωτοστατούν στη δημιουργία νέων εθνών, όπως το κυπριακό, το κρητικό, το ποντιακό, το βλαχικό, το μακεδονικό* και σόι πάει το βασίλειο.
Όσο δε για τις δηλώσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών, καλύτερα να μην αναφερθώ σ’ αυτές, γιατί δεν είναι άξιες αναφοράς. Μόνο θα αναφερθώ στη δήλωση του ενός πρώην πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίους απεγνωσμένα συνεχίζει να στέλνει μηνύματα ότι είναι χρήσιμος: «Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε την ανάγκη μιας παγκόσμιας δημοκρατικής διακυβέρνησης». Δεν φτάνει η ύβρις, χρησιμοποιεί και το «δημοκρατική» σαν φερετζέ στην αθλιότητα που εκστόμισε.
Συμπέρασμα, η Ελλάδα και το έθνος είναι σε κίνδυνο και είναι αδήριτη ανάγκη η δημιουργία ενός κινήματος, που θα υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ελληνική πατρίδα.
Και αυτό έπρεπε να γίνει χθες.

*Για τη δημιουργία του «μακεδονικού» έθνους έχουν φροντίσει ήδη οι κ. Τσίπρας και Κοτζιάς υπογράφοντας την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών.

NEWSBREAK
https://www.newsbreak.gr/apopseis/88597/to-vromiko-schedio-me-stocho-to-ethnos/

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

1821-2021 : ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;

Του Παναγιώτη Ήφαιστου

Ομ. Καθηγητού Διεθνών Σχέσεων – Στρατηγικών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Οι αγώνες Ελευθερίας-Εθνικής ανεξαρτησίας και το βαθύτερο διαχρονικό νόημά τους. Ωρα για ένα σύγχρονο κράτος προσανατολισμένο προς τη δημοκρατία, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία.

Ο αγώνας ελευθερίας των Ελλήνων του 1821 που συμβολίζεται με την αξίωση εθνικής ανεξαρτησίας, πρωτοπόρησε. Αυτό επειδή αφενός κατά την διάρκεια του συστήματος ισορροπίας δυνάμεων από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα κυριαρχούσαν κριτήρια και παράγοντες που αφορούσαν τους ηγεμονικούς ανταγωνισμούς και αφετέρου επειδή ο πλανήτης είχε κυριολεκτικά καταπλακωθεί από το φαινόμενο της αποικιοκρατίας. Ταυτόχρονα, η Επανάσταση των Ελλήνων που αξίωναν όχι μόνο ελευθερία αλλά και δημοκρατική συγκρότηση σύμφωνα με τις οικουμενικές διαχρονικές Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις άρχισε μόλις έξι χρόνια μετά το Κογκρέσο της Βιέννης όταν οι ηγεμονικές δυνάμεις αποφάσισαν «όχι Επαναστάσεις όχι δημοκρατία».
Θα επιχειρηθεί με συντομία να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν σημαντικά το πώς θα είναι το νεοελληνικό κράτος μετά το τέλος της πανδημίας κορονοϊού:
1. Ποιες είναι οι προεκτάσεις της πανδημίας.
2. Ποιοι έκαναν την Επανάσταση, τι διδάσκει το 1821 και τι σημαίνει η αποτυχία εκπλήρωσης των αξιώσεων των μετά-Επαναστατικών Εθνοσυνελεύσεων.
3. Τα διδάγματα της διαδρομής των Ελλήνων δύο αιώνες μετά την Επανάσταση.
4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιτύχει ένα κράτος μετά την πανδημία να ανακάμψει και να αναπτυχθεί με ασφάλεια. 
Κατά πρώτον, λίγους μήνες μετά την πανδημία και όσο προχωράμε είναι πασιφανές ότι
α) οι προεκτάσεις στα πεδία της οικονομίας, των κοινωνικοπολιτικών δεδομένων και της διεθνούς πολιτικές θα είναι βαθύτατες και για κάποιους που θα αποδυναμωθούν ανεπίστροφα αρνητικές,
β) στον πλανήτη, στις περιφέρειες και στην Ευρώπη τίποτα δεν θα είναι όπως πριν,
γ) οι προκλήσεις για όλα τα κράτη θα είναι μεγάλες γιατί σε οξείες καταστάσεις αυτοβοήθειας ευνοούνται οι ανταγωνισμοί, οι αντιπαραθέσεις και ενδεχομένως οι διενέξεις,
δ) όταν η πανδημία θα τελειώσει θα επιβιώσουν και ευημερήσουν όρθιοι και δυνατοί όσοι θα βρεθούν κρατικά, πνευματικά και πολιτικά έτοιμοι και
ε) ενώ καλό είναι να γίνονται σωστές εκτιμήσεις για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα διεθνώς και στην Ευρώπη για την Τουρκία ένα είναι σίγουρο: Όποιος και να είναι ο ηγέτης της θα πρέπει να αναμένεται να γίνει ένας ακόμη πιο απειλητικός και επικίνδυνος γείτονας. Η αποτροπή της απειλής είναι ζήτημα επιβίωσης.

Ποιοι έκαναν την Ελληνική Επανάσταση;


Αρματολοί κοντά στην Αθήνα, 1829. Found in the collection of the Staatliche Museen, Berlin. (Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)
Είναι θλιβερό όταν ιδεολογήματα, ανυπόστατα θεωρήματα και γνώμες κάθε είδους αμφισβητούν ή και εμπαίζουν την πρώτη όπως είπαμε Επανάσταση ελευθερίας και δημοκρατίας των Νέων Χρόνων. Να αμφισβητείται επίσης ποιοι την έκαναν. Σίγουρα δεν την έκαναν αγγελικά πλασμένοι άνθρωποι αλλά άνθρωποι, των οποίων το ανθρώπινο εκκρεμές όπως πάντα ισχύει και πάντα θα ισχύει, κυμαίνεται. Σταθεροποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του συλλογικού βίου με κοινωνικοπολιτικές αποφάσεις, εάν και όταν βέβαια μια κοινωνία διαθέτει Κοινωνικό και πολιτικό γεγονός. Επίγειοι άγγελοι είναι μόνο στην φαντασία φορέων εσχατολογικών ασυναρτησιών –συνειδητών ή παρασυρμένων δεν έχει σημασία– οι οποίοι αντί να κατανοήσουν την σημασία των εθνικών πολιτισμών, των εθνικών πολιτικών παραδόσεων και το τι σημαίνει το άθλημα κάθε Κοινωνικού και Πολιτικού γεγονότος, παραμιλούν για ανθρωπολογικά εξομοιωμένους και πολιτικά εξισωμένους πλανήτες (μέχρι πρόσφατα ήταν τα διεθνιστικά δόγματα τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο αδόκιμος εξομοιωτικός και εξισωτικός όρος παγκοσμιοποίηση).

Οι Οθωμανοί, εκτούρκισαν, εξισλάμισαν και εξόντωσαν πολλούς αλλά τελικά δέχθηκαν να πληρώνονται φόροι και οι Πόλεις να αυτό-θεσπίζονται αυτεξούσια, δημοκρατικά και με πολιτικές δομές και λειτουργίες που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από την κλασική εποχή.

Ενώ ζητούσαν εθνική ανεξαρτησία που στον σύγχρονο κόσμο ενσαρκώνεται μόνο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος η αξίωση διαιώνισης αυτεξούσιας πολιτικής συγκρότησης οδηγούσε σε ένα είδος συμπολιτείας-κοσμοσυστήματος παρόμοιου με της Βυζαντινής Οικουμένης.

Οι τελευταίοι αμυνόμενοι του ΜεσολογγίουJoseph Denis Odevaere, 1826 (Photo by: Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images)

Ήταν «αγράμματοι» και περίπου «αλήτες» ή «κλέφτες» όπως μερικοί αλματωδώς απλουστεύουν γενικεύοντας απαράδεκτα; Ασφαλώς και όχι γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ «ιδεολογικής παραμόρφωσης» και μόρφωσης απόρροια πολιτικής παιδείας. Οι πολίτες των δημοκρατικά οργανωμένων Πόλεων διέθεταν δημοκρατική πολιτική παιδεία κάτι πολύ ανώτερο κάθε μόρφωσης. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα από άποψη πολιτικής θεωρίας αριστουργηματικά γραμμένα απομνημονεύματα του «αγράμματου Μακρυγιάννη» που αποτύπωσε τις Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις της Ελληνικότητας με άξονα την ελευθερία και την δημοκρατία. Κάθε άλλη πολιτική θέση που αποτυπώθηκε, εξάλλου, καταμαρτυρεί τις υψηλές βαθμίδες πολιτικής παιδείας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει σύγχρονο κράτος και ήθελε να το συγκροτήσει τάχιστα με σκοπό σταδιακά να ενσαρκώσει το σύνολο των δημοκρατικών κατακτήσεων της διαχρονικής Ελληνικότητας. Αυτό οδηγούσε σε αντιπαράθεση με τις στρατηγικές των ηγεμονικών δυνάμεων...

Θα ήταν άσκοπο και άχαρο να αναλωθούμε για να ασχοληθούμε με ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα «παραπτώματα» και ενίοτε φρικτά πολιτικά σφάλματα μεμονωμένων ατόμων σε μια πολυτάραχη ιστορική φάση. Ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας και σε κάθε περίπτωση κανείς θα πρέπει να κατανοήσει τις κυμάνσεις τους συγκροτημένου ή υποβόσκοντος κοσμοσυστήματος των Ελληνικών Πόλεων οι οποίες όπως είπαμε ακόμη και όταν υπήρξαν υπόδουλες λειτουργούσαν αυτεξούσια και κυρίως με επιδόσεις που καταμαρτυρούν υψηλών βαθμίδων πολιτική παιδεία. Ταυτόχρονα αναπόφευκτα υπήρχαν εγγενή προβλήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας:
Κατά πρώτον ενώ οι Πόλεις ήταν επάξιοι φορείς των πολιτικών παραδόσεων της Ελληνικότητας η περιπετειώδης διαδρομή χιλιετιών για να επιβιώσουν υποχρεώνονταν να συναλλάσσονται ξεχωριστά με υπέρτερες εξουσίες. Δεύτερον,στην ιστορική μνήμη των μελών του Ελληνικού έθνους υπέβοσκε η Βυζαντινή Οικουμένη της οποίας οι Πόλεις όπως είπαμε ήταν εντολείς. Ενώ άξονας ήταν οι πολιτικές παραδόσεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας οι Εθνοσυνελεύσεις αποτύπωσαν ένα αναπόφευκτο θολό τοπίο επιδιώξεων: Ενώ ζητούσαν εθνική ανεξαρτησία που στον σύγχρονο κόσμο ενσαρκώνεται μόνο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος η αξίωση διαιώνισης αυτεξούσιας πολιτικής συγκρότησης οδηγούσε σε ένα είδος συμπολιτείας-κοσμοσυστήματος παρόμοιου με της Βυζαντινής Οικουμένης.
 
Εννέα εκατομμύρια ήταν οι Βρεττανοί εννέα εκατομμύρια και οι Έλληνες των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Ανάδυση ενός ισχυρού Ελληνικού κράτους και ή συμπολιτείας άλλαζε εκ βάθρων τα γεωπολιτικά και στρατηγικά δεδομένα του πλανήτη.

Συντομεύω λέγοντας ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση το 1828 βρέθηκε μέσα στις Συμπληγάδες αυτού του διλήμματος. Ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει σύγχρονο κράτος και ήθελε να το συγκροτήσει τάχιστα με σκοπό σταδιακά να ενσαρκώσει το σύνολο των δημοκρατικών κατακτήσεων της διαχρονικής Ελληνικότητας των οποίων ο ίδιος ήταν παμμέγιστος φορέας. Αυτό αφενός οδηγούσε σε αντιπαράθεση με τις στρατηγικές των ηγεμονικών δυνάμεων και αφετέρου οι τελευταίες εκμεταλλεύτηκαν την βιασύνη των προυχόντων των Πόλεων για να στραφούν κατά του Καποδίστρια. Λογικότατο διαίρει και βασίλευε, βασικά της Μεγάλης Βρετανίας. 

Εννέα εκατομμύρια ήταν οι Βρεττανοίεννέα εκατομμύρια και οι Έλληνες των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Ανάδυση ενός ισχυρού Ελληνικού κράτους και ή συμπολιτείας άλλαζε εκ βάθρων τα γεωπολιτικά και στρατηγικά δεδομένα του πλανήτη. Λογικά και αναμενόμενα η Βρετανία απαιτούσε να έχει μια μόνο φόρου υποτελή περιοχή στην Πελοπόννησο φόρου υποτελή στον Σουλτάνο.

Με αυτές τις ιστορικές συνθήκες και με δεδομένες τις αβάστακτες ανθρώπινες κακουχίες λόγω άνισων αντιπάλων, την απουσία (κρατικής) πολιτικής οργάνωσης και τις οικονομικές δυσκολίες αυτό που πέτυχε ο Καποδίστριας με μεγαλοφυείς και αριστουργηματικούς διπλωματικούς ελιγμούς επί μια τριετία ήταν υπό τις περιστάσεις πέραν κάθε προσδοκίας: Ανεξάρτητο κράτος, όρια μέχρι και την μισή περίπου σημερινή Ελλάδα και εν μέσω ενός εξελισσόμενου διεθνούς συστήματος και μιας φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατάθεση απαιτήσεων για τα υπόλοιπα μέρη όπου επί αιώνες βρίσκονται Έλληνες. Δολοφονήθηκε και επέπεσαν οι Βαυαροί. Διόλου τυχαία ο πρώτος τους νόμος ήταν η κατάργηση του αυτεξούσιου της πολιτικής οργάνωσης των Πόλεων.

Η πρώτη μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Αλαμάνα έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου (Photo by © Historical Picture Archive/CORBIS/Corbis via Getty Images)"
 
Στο σημείο αυτό λοιπόν συνοψίζουμε τα εξής κύρια:


1. Η Επανάσταση έγινε από τους Έλληνες της διαχρονίας οι οποία διαμέσου των Πόλεων διαιώνισαν τις πολιτικές παραδόσεις της δημοκρατίας και της ελευθερίας ενώ ταυτόχρονα διέθεταν πολίτες υψηλών βαθμίδων πολιτικής παιδείας σμιλευμένης μέσα στον διαχρονικό πολιτειακό τους βίο.
2. Οι Επαναστάτες ως προς αυτά και άλλα διόλου τυχαία κρατούσαν σημαίες που έγραφαν ελευθερία ενώ οι πολιτικές τους αξιώσεις αν και αναπόδραστα όχι πολύ συγκεκριμένες αξίωναν συσπείρωση των Ελλήνων σε ένα δια-πολιτειακό «σύστημα» που θα τους διασφάλιζε τόσο εθνική ανεξαρτησία όσο και διαιώνιση της δημοκρατικής τους συγκρότησης σύμφωνα με τις ιστορικές προϋποθέσεις κάθε πόλης.
3. Ο Καποδίστριας δρομολόγησε εθνική στρατηγική που σταδιακά μεν αλλά σταθερά εκεί θα οδηγούσε αλλά η δολοφονία του άλλαξε τα πράγματα και έφερε την ξενοκρατία που λίγο πολύ συνεχίζεται.

Τα προβλήματα του χθες και  οι προοπτικές για το μέλλον

Τι σημαίνουν τα πιο πάνω για το Ελληνικό κράτος κατά την διάρκεια της διαδρομής δύο αιώνων, τι προβλήματα και τι προοπτικές υπάρχουν και τι σημαίνουν για το μέλλον. Το πρώτο που κανείς θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα είναι ότι ενώ οι Έλληνες αντιστάθηκαν μέσα σε ένα κράτος που δεν ήταν προσανατολισμένο σύμφωνα με τις αξιώσεις των Επαναστατών. Οι πολίτες όμως του νεοελληνικού κράτους «θέλουν δεν θέλουν» (ή κάποιοι «δεν το θέλουν») είναι φορείς ενός παμμέγιστου πολιτισμού εθνικού και ταυτόχρονα οικουμενικού. Οικουμενικού επειδή οι πολιτικές παραδόσεις της Ελληνικότητας με τον ένα ή άλλο τρόπο και στην μια ή άλλη βαθμίδα αποτέλεσαν τον άξονα του ιστορικού γίγνεσθαι. Τίποτα άλλο δεν ερμηνεύει την υπεράσπιση με αυτοθυσία της εθνικής ανεξαρτησίας όποτε αυτή κινδύνευσε ενώ εκτός νεοελληνικού κράτους γεννήθηκαν γίγαντες της ελευθερίας όπως ο Αυξεντίου και ο Παλληκαρίδης.

Ταυτόχρονα η ανυπαρξία συμπολιτείας που σήμαινε πως οι διάσπαρτοι Έλληνες αντί να συσπειρωθούν ευνοήθηκαν οι εμφύλιες διαιρέσεις –που γιγαντώθηκαν με τους χειμάρρους ξενόφερτων εσχατολογικών ιδεολογικών δογμάτων και τον επάρατο εμφύλιο πόλεμο–, σε συνδυασμό με την ξενοκρατία, λειτούργησαν ανασταλτικά στην μετεξέλιξη του κράτους προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου κράτους και στην συγκρότησή του σύμφωνα με τις Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις: Πολιτειακό προσανατολισμό που θα διασφάλιζε ότι οι πολίτες θα καθίσταντο ολοένα και περισσότερο εντολείς μιας ανακλητής πολιτικής εξουσίας, η κοινωνία να είναι κάτοχος του κράτους και η Ιθάκη να είναι μονίμως η πολιτική ελευθερία υπό συνθήκες της έσχατης και υπέρτατης κοσμοθεωρίας της εθνικής ανεξαρτησίας.

Μείζον ζήτημα τότε και σήμερα είναι η Ελληνική διασπορά. Κοντολογίς, είχαμε διανοούμενους, αστική τάξη της διασποράς, αξιωματούχους άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής και φορέων της Ελληνικότητας και φιλέλληνες κάθε είδους όχι για κάποιο άλλο λόγο αλλά επειδή γνώρισαν και υιοθέτησαν τον παμμέγιστο ανθρωποκεντρικό διαχρονικό και οικουμενικό πολιτισμό της δημοκρατίας και ελευθερίας που ενσαρκώνει η Ελληνικότητα. Υπό τις σύγχρονες μάλιστα κρατοκεντρικές συνθήκες όπως και για άλλα έθνη η εθνική διασπορά των Ελλήνων είναι όχι μόνο ένα στρατηγικό έρεισμα αλλά και μια γέφυρα με άλλα έθνη και άλλα κράτη. Παρενθετικά σημειώνεται ότι και πάλι διόλου τυχαία μετά την δολοφονία του Καποδίστρια η Ελληνική αστική τάξη της διασποράς η οποία πρωτοστατούσε, εκδιώχθηκε.

Το όραμα του Ρήγα 

«ο Ρήγας εξάπτει τον προς ελευθερίαν των Ελλήνων έρωτα»

Ας μη ξεχνάμε στο σημείο αυτό το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι οι τελευταίοι ρατσιστές της ιστορίας (και όσοι έτσι κινούνται γελοιοποιούνται). Επί χιλιετίες και ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές περιστάσεις έσμιγαν, συγκρούονταν, συνυπήρχαν, συναλλάσσονταν και συν-πολιτεύονταν με όλα σχεδόν τα άλλα έθνη και αυτό ακριβώς αποτύπωσε η μεγαλοφυής πνευματική συγκρότηση και ιστορική θέαση του Ρήγα Βελεστινλή:
«Η Ελληνική Δημοκρατία είναι μία, με όλον όπου συμπεριλαμβάνει εις τον κόλπο της διάφορα γένη και θρησκείας. Δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών με εχθρικό μάτι».
Και αλλού, στο «Περί σχέσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα ξένα έθνη»:Ο ελληνικός λαός είναι φίλος και σύμμαχος με τα ελεύθερα έθνη. Οι Έλληνες δεν ανακατεύονται εις την διοίκηση των άλλων εθνών, αλλά ούτε είναι εις αυτούς αποδεκτό να ακατατωθούν άλλα έθνη εις την δική τους».«Δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των δια αιτία της ελευθερίας».Όλα όμως χάνονται αν χαθεί η πατρίδα. Έτσι γράφει: «Οι έλληνες «δεν κάμνουν ποτέ ειρήνη με ένα εχθρό ο οποίος κατακρατεί ελληνικό τόπο». 

Τι κράτος θέλουμε μετά την πανδημία;

Ολοκληρώνουμε λοιπόν λέγοντας ότι λογικότατα μετά την μεγάλη κρίση που διανύουμε και που σίγουρα θα είναι βαθύτατων προεκτάσεων η επιβίωση, ανάπτυξη και ασφάλεια του νεοελληνικού κράτους συναρτάται με τα εξής:

Πρώτον, το Ελληνικό κράτος απαιτείται όπως ο Καποδίστριας επιδίωκε επειδή γνώριζε τι σημαίνει αυτό να οργανωθεί επιτελικά, διοικητικά και στρατηγικά. Σε κανένα κράτος δεν νοείται περιφερόμενοι που συναγελάζονται με ανεξέλεγκτους διεθνικούς δρώντες να έχουν ρόλο και μάλιστα πρωτεύοντα στην στρατηγική του κράτους. Η στρατηγική είναι αποκλειστική υπόθεση του κράτους και των επιτελείων του.

Δεύτερον,δεν νοούνται αμφιταλαντεύσεις γύρω από ανυπόστατα και διαιρετικά ιδεολογικά δόγματα, θεωρήματα και ιδεολογήματα. Έφθασε η στιγμή να παραμεριστούν με αποφασιστικότητα. Οι νεοέλληνες παρά την ξενοκρατία και τις συμφορές συνεχίζουν να είναι δυνατή και συνεκτική κοινωνία που διαθέτει ανθρωποκεντρική ανθρωπολογική υπόσταση και πάμπλουτο πολιτικό πολιτισμό. Μόνο θα κερδίσουν εάν κολυμπήσουν με τον σωστό τρόπο μέσα στον ωκεανό του παμμέγιστου Ελληνικού εθνικού πολιτισμού ο οποίος είναι ταυτόχρονα οικουμενικός και ο άξονας του ιστορικού γίγνεσθαι. Είναι ο πολιτισμός της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας του Αριστοτέλη, της φιλοπατρίας του Σωκράτη και του Ρήγα Βελεστινλή με θέαση των άλλων εθνών που εμπνέει σεβασμό αλλά και ορθολογισμό.

Τρίτον, όπως συχνά γράφεται η ανάλυση της διεθνούς πολιτικής είναι το αντίστοιχο της ιατρικής (Waltz). Όπως και στην ιατρική λάθος διάγνωση σημαίνει λάθος θεραπεία, ζημιές ή και θάνατο. Απαιτείται γνώση και επίγνωση κατά τα άλλα γνωστών αν και κακοποιημένων ιστορικών πτυχών που διακρίνουν το προ-κλασικό σύστημα, το κλασικό κρατοκεντρικό σύστημα ίδιο βασικά με το σημερινό, την χιλιετή ανθρωποκεντρική και κοσμοσυστημικά δημοκρατικά δομημένη μετακρατοκεντρική Βυζαντινή Οικουμένη, την επίσης χιλιετή Δυτική Θεοκρατία, το αρχαϊκό σύστημα ισορροπίας δυνάμεων της Βεστφαλίας του 1648 που η αποτυχία του οδήγησε στους δύο πολέμους και το σύστημα του ΟΗΕ του 1945 για το οποίο καμιά αμφιταλάντευση δεν χωρεί. Είναι πανομοιότυπο με το κλασικό κρατοκεντρικό και όποιος θέλει να γνωρίζει με μαθηματική ακρίβεια τα αξιώματα θα τα μάθει στον Παραδειγματικό Θουκυδίδη. Το αν θα υπάρξει μελλοντικά πλανητικό κοσμοσύστημα των εθνών καμιά σχέση δεν έχει με τους σύγχρονους διεθνισμούς και σίγουρα δεν επέρχεται αύριο.

Μέχρι τότε μετά την πανδημία για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι, επιτέλους, εάν βάλουμε στα θεμέλια της ζωής μας του κατά τα άλλα οικουμενικού εθνικού μας πολιτισμού της της Δημοκρατίας, Ελευθερίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας προϋπόθεση των οποίων είναι συντριπτική συναίνεση γύρω από τις υψηλές έννοιες της φιλοπατρίας και της αυτοθυσίας εάν κινδυνέψει η οικεία πατρίδα. Έρχονται δύσκολοι καιροί, δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε, θα πρέπει να αντικρουστούν λανθασμένα ιστοριογραφήματα και να καλλιεργηθεί η γνώση των κύριων και αξονικών της διαχρονικής Ελληνικότητας και να κατανοηθεί ο ρόλος της ισχύος και της εθνικής ασφάλειας κάθε σύγχρονου κράτους που απαιτούν και την δέουσα εθνική στρατηγική.


HUFFPOST 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/1821-2021-pos-tha-einai-to-neoelleniko-kratos-meta-to-telos-tes-pandemias-koronoioe_gr_5e7a3dc9c5b62f90bc52334d?fbclid=IwAR151LkXG7cM_S74JrF-9WBqbsB1kKrYpi9iCg5MW26iszDtH2eVhqeHr9Q ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.