Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗ

ΠΗΓΗ:Απόσπασμα από το βιβλίο του Στρατηγόυ Γεωργίου Γρίβα - Διγενή ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Χ (Σελ 110) από τίς εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ
 
Αντίδρασις τής οργανώσεως διά τήν συννετοχήν τών Αξιωματικών της είς τά Τάγματα Ασφαλείας.

    Δεν προτιθέμεθα ενταύθα να εκθέσωμεν τάς απόψεις μας επί τής σκοπιμότητας τής δημιουργίας των Ταγμάτων Ασφαλείας ούτε νά λάβωμεν θέσιν έναντι τών αξιωματικών εκείνων, οίτινες κληθέντες είς τά τάγματα ηυρέθησαν είς τήν ανάγκην νά υπηρετήσωσιν είς ταύτα.
   Το όλον ζήτημα θά συζητηθή έν καιρώ καί όταν τά πάθη κοπάσουν.
   Ημείς ώς οργάνωσις, εκπροσωπούντες ωρισμένην μερίδα αξιωματικών καί πολιτών, είμεθα υποχρεωμένοι, χάριν τού γενικού συμφέροντος, να συμμορφωθώμεν πρός τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως Καϊρου, ήτις τελεταίως εξεδηλώθη αναφανδόν κατά τών Ταγμάτων.
   Τόν Φεβρουάριον 1944 διαταγή τής Κυβερνήσεως Ράλλη διετάσσοντο οι Αξιωματικοί, όπως δηλώσωσι,εάν επιθυμούν να καταταγώσιν είς τα δημιουργηθησόμενα Τάγματα Ασφαλείας. Η θέσις τήν οποίαν έν προκειμένω έλαβεν ή Οργάνωσις, άνευ ουδεμιάς χρονοτριβής ή συζητήσεως, ήτο κατηγορηματική. Κατ' αυτήν άπαντες οί αξιωματικοί έδει να δηλώσωσι, ότι δέν επιθυμούσι νά καταταγώσιν είς τά Τάγματα.
   Την απόφασίν της ταύτην ή Οργάνωσις ανεκοίνωσεν καί είς τήν πρός τόν σκοπόν τούτον συγκληθείσαν σύσκεψιν τών Αρχηγών τών συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων, είς ήν παρέστησαν οί Στρατηγοί Βεντήρης (PAN), Διάμεσης (ΕΔΕΜ), καί ο Συνταγματάρχης Αντωνόπουλος (ΣΕ).
   Ευτυχώς ή ανωτέρω διαταγή της Κυβερνήσεως Ράλλη, λόγω τής παρακληθείσης αντιδράσεως, ηκυρώθη διά νά διατυπωθή ευθύς αμέσως υπό άλλην μορφήν, ήτοι τής διά διαταγών τού Υπουργείου Εθνικής Αμύνης τοποθετήσεως ονομαστικώς αξιωματικών είς τά Τάγματα.
   Καί κατά τής νέας ταύτης διαταγής ή Οργάνωσις αντέδρασεν δι' όλων τών δυνάμεών της, διατάξασα τούς καλουμένους αξιωματικούς της, νά μήν παρουσιασθώσιν είς τάς θέσεις των.
   Ευθύς αμέσως καί νέα διαταγή τής Κυβερνήσεως Ράλλη εκάλει τούς ευέλπιδας όπως παρουσιασθώσιν πρός συγκρότησιν Λόχου Ευελπίδων. Καί κατά τής διαταγής ταύτης ή Οργάνωσις αντέδρασεν αφ' ενός μέν διότι εστέρει την Οργάνωσιν δυναμικών στοιχείων, εφ' ετέρου δέ διότι υπήρχεν υπόνοια ότι οί Ευέλπιδες θά εχρησιμοποιούντο ώς σύνολου, καθ' ον τρόπον τα Τάγματα Ασφαλείας.
   Πρός τούτο ή Οργάνωσις διέταξε τούς είς τήν δύναμίν της Ευέλπιδας, όπως μήν παρουσιασθώσιν, όπερ καί έπραξαν άπαντες μηδενός εξαιρουμένου.
   Ούτω πλέον τών (40) τεσσαράκοντα αξιωματικών και Ευέλπιδων τής οργανώσεως έκ τών κληθέντων είς τα Τάγματα, δέν παρουσιάσθησαν, προτιμήσαντες τήν δίωξιν τής Κυβερνήσεως ήτις και τούς εστέρησεν τών αποδοχών των.  


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.