Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ Η «ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ»

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως
 
Το λαθρομεταναστευτικό πρόβλημα ἔφερε στὴν ἐπικαιρότητα, κοντὰ σὲ πολλὰ ἄλλα, καὶ πάλι τὸ Σκοπιανὸ, ποὺ κατὰ τὴ σοφὴ ρήση τοῦ κ. Μητσοτάκη (πατρὸς), θὰ τὸ ξεχνούσαμε ἐντὸς 10 ἐτῶν! Προσωπικὰ, καὶ ἀφοῦ ἔκανα ὅλη τὴ στρατιωτικὴ μου θητεία στὰ σύνορα μὲ τὴ Νότια Γιουγκοσλαβία, ἀπὸ τὸ 1965 ὑποστήριζα, καὶ ἐξακολουθῶ νὰ ὑποστηρίζω, ὅτι τὸ ἀγκάθι τῶν Σκοπίων θὰ τὸ βρίσκουμε πάντα μπροστὰ μας. Καὶ ὅτι πᾶσα ὑποχώρηση μελλοντικὰ θὰ γίνεται μπελάς μας. Πρόσφατα εἴχαμε δύο καὶ τρεῖς παραβιάσεις τοῦ ἐδαφικοῦ καὶ ἐναέριου χώρου μας. Αὐτὲς φανερὰ, ἄπειρες ἄλλες –καὶ μάλιστα καθημερινὰ– γίνονται φανερά. Κι ὅμως, ἡ στάση μας παραμένει παθητική. Ἦταν μιὰ εὐκαιρία, ἕνεκα τῆς πρόσφατης ἐναέριας παραβίασεως, νὰ κηρύξουμε ὅτι πᾶσα μελλοντικὴ παραβίαση τοῦ ἐθνικοῦ μας ἐδἀφους συνιστᾶ casus belli μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνει καὶ τότε, τὸ ’91-’93, σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα. Ἀλλὰ δὲν ἔγινε, διότι ἕνα πλῆθος «ρεαλιστῶν» δημοσιογράφων, πολιτικῶν καὶ διανοητῶν, ποὺ ἀποτελοῦσαν ἕνα εἶδος καλὰ συγκροτημένης ὀρχήστρας, χαρακτήριζαν κομψοπρεπῶς τοὺς ἀγωνιζόμενους γιὰ τὸ ὄνομα Μακεδονία «ἐθνοφθόρους καὶ καπηλωτὲς τῶν ὁραμάτων τῆς νέας γενιᾶς», ποὺ τότε ὄντως εἶχε ἀφυπνισθεῖ καὶ ἐξεγερθεῖ. Ἦταν, μᾶς ἔλεγαν τὰ διάφορα χαλκεῖα, πολιτικὸς σολοικισμὸς τὸ νὰ ἀσχολούμαστε «μὲ τὸ τυπικὸ μόνο ὄνομα ἑνὸς κρατιδίου». Διότι αὐτὸ ἔδειχνε ἔλλειψη πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ.
Κι ὅμως τὸ ὄνομα ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ τὴν «πέτρα σκανδάλου» μὲ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο. Ὑπῆρξε τότε συγγραφέας, ὑποστηρικτὴς τοῦ «συμβιβαστικοῦ ρεαλισμοῦ» ποὺ σ’ ἕνα βιβλίο του ἔγραφε ὅτι «ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀθάνατες», λὲς καὶ εἶναι Ἑλλὰς καὶ Μακεδονία κάτι διαφορετικὸ. Καὶ ἀκόμη ὅτι μαζὶ «θὰ πορευθοῦμε τὸ δρόμο τῆς ἐθνικῆς ἀνατάσεως». Κάποιοι ἄλλοι πίστευαν ὅτι μὲ τὶς περίφημες οἰκονομικὲς διεισδύσεις θὰ κάνουμε τοὺς Σκοπιανοὺς οἰκονομικὰ μας ὑποζύγια. Ἄλλοι πιὸ σοφοὶ, τότε ποὺ εἴχαμε κηρύξει τὸ διάτρητο ἐμπάργκο, μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν συνιστᾶ πολιτικὸ μας δικαίωμα νὰ ἀντιδροῦμε στὸ συνταγματικὸ ὄνομα ἑνὸς κράτους. Κι ὅμως τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Francis Jacobs εἶχε πεῖ ὅτι ἕνα κράτος μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει, ὅταν νιώθει ὅτι ἀπειλεῖται ἀπὸ ἄλλο, «ἐπιβάλλοντας οἰκονομικὲς κυρώσεις ἤ ἀκόμη καὶ μὲ στρατιωτικὴ δράση»! Ἐδῶ κοτζάμ Μεγάλη Βρεττανία ὑποχρεώθηκε νὰ ἀλλάξει ἐπίσημη ὀνομασία καὶ νὰ λέγεται Ἡνωμένο Βασίλειο, λόγω τῆς ἀντίδρασεως τῆς Γαλλίας, ἐπειδὴ μιὰ περιοχὴ της ὀνομάζεται Βρεττάνη! Χωρὶς τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ οἱ Γάλλοι θὰ ἔβαζαν veto στὴν ἔνταξη τῶν Ἀγγλῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση!
Ἐνθυμοῦμαι ἕνα σύγγραμμα στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας ἀναφέρει ὅτι θὰ κολλήσουμε στὴ «βαλτώδη βαλκανικὴ πραγματικότητα». Καὶ ὄντως κολλήσαμε ὄχι γιατὶ ἡ πραγματικότητα ἦταν βαλτώδης, κολλήσαμε γιατὶ ἡ πολιτικὴ μας ἦταν καὶ εἶναι... βλακώδης. Ὁ ἴδιος συγγραφέας μιλᾶ μὲ ἀποστροφὴ γιὰ τὸ «λαϊκὸ πατριωτισμὸ», λὲς καὶ ὁ πατριωτισμὸς εἶναι προνόμιο μόνο τῶν εὐγενῶν! Καὶ μᾶς προέτρεπε νὰ ἀκολουθήσουμε ἄλλη πορεία, δηλαδὴ νὰ πορευθοῦμε «πρὸς τὴν διὰπλαση τοῦ ἑλληνόφωτου εὐρωπαϊκοῦ μας ὁράματος»! Αὐτὸ ἐκάμαμε καὶ προκόψαμε. Σήμερα στὴν Ἑλλάδα μπορεῖς νὰ βρεῖς τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ... Ἑλλάδα! Ἡ  Ἑλλὰς τελεῖ ὑπὸ ἐξορίαν στὴ χώρα της. Οἱ ξένοι ἀκοῦν Ἑλλάδα καὶ Ἑλλάδα δὲν βλέπουν. Ἄν δὲν εἴχαμε τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ τὰ πολυάριθμα (ἀλλ’ ὄχι πάντοτε ἐν λειτουργίᾳ) μουσεῖα, ὁ ξένος ἐπισκέπτης θὰ ἔνιωθε ὅτι βρίσκεται σὲ κάποια ἄλλη χώρα μὲ ἀπροσδιόριστο ἐθνικὸ καὶ γλωσσικὸ χρῶμα. Εἶναι καιρὸς τὰ ἐθνικὰ θέματα νὰ μποῦν στὴν πρώτη γραμμή. Ἡ  Εἰδομένη μᾶς ἐπέτρεψε νὰ δοῦμε ὅτι ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι καὶ πρὸς Ἀνατολὰς, εἶναι πρὸς Βορρᾶν. Φοβᾶμαι ὅτι πράκτορες τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Σκοπίων δροῦν μέσα στὸ συνονθύλευμα τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τοὺς χρησιμοποιοῦν σὰν ἕναν ἄοπλο –πρὸς τὸ παρὸν– στρατό. Σὲ λίγο θὰ ἔχουμε καὶ ἔνοπλη δράση. Εἶναι καιρὸς ἡ χώρα μας νὰ ἀντιδράσει.
 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.