Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

29 ΜΑΪΟΥ 1453 : Η ΠΟΛΙΣ ΕΚΥΡΙΕΥΘΗ...
Τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
νομικού και επιστήμων οικονομικής και κοινωνικής διοικήσεως

Ἀτμόσφαιρα φτιαγμένη ἀπό νοσταλγία. Πόθος γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ πάντα μοιάζει τόσο μακρυά. Ἐρχόμενος ἀπό τὰ βάθη τῆς Ἱστορίας, ὁ χρησμός σφυρηλατεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Οἰκουμένη.
"(..) Ὄλβιοι, οἵ κείνην ἱερὴν πόλιν οἰκήσουσιν ἀκτὴν Θρηικίην τʹ ἔνυγρον παρά τε στόμα Πόντου."
Τὰ Θεόκτιστα Τείχη. Τὸ Μέγα Κάστρο. Ἡ μαρτυρία μιᾶς ἀπαράμιλλης θυσίας, τὸ Μνημεῖο πάνω στὸ ὁποῖο ἀκουμπᾶ ἡ Συλλογικὴ Μνήμη. Ἡ Πόλη. Τὸ καταπληκτικό αὐτό φαινόμενο ἐπιβίωσης τοῦ Γένους.
Ἡ Πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα διήρκεσε πενήντα ὀκτὼ μερόνυχτα. Πενήντα ὀκτὼ. Ὀκτὼ τρομερές ἑβδομάδες.
Ὅμως. Ἡ στιγμὴ ὅπου διαφαίνεται πλήρως ἡ τραγωδία, εἶναι μετὰ τὶς 23 Μαΐου, ὅταν ἐπιστρέφει στὴν Πόλη τὸ βενετσιάνικο πλοῖο ποὺ εἶχε στείλει ὁ Παλαιολόγος στὸ Αἰγαῖο. Καμμιὰ χριστιανικὴ δύναμη δὲν εἶχε στείλει βοήθεια.
Δὲν εἴδαμε τίποτε Κωνσταντῖνε, τοῦ εἶπαν οἱ Βενετοί.
Στὸ Αἰγαῖο δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνα δυτικὸ πλοῖο.
Τὰ γεγονότα δὲν ἔγιναν γνωστά στὸν Ἑλληνισμό. Τὰ Χρονικὰ τῆς Πολιορκίας, δὲν μαθεύτηκαν. Μαθεύτηκε ἡ Ἅλωση.
"Ἡ Πόλη ἔπεσε."
Τὰ τῆς πολιορκίας παρέμειναν κλειδωμένα στὶς μεγάλες βιβλιοθῆκες τῆς Δύσης γιὰ νὰ τὰ μελετοῦν οἱ ἐπαΐοντες. Τὰ μάθαμε μετὰ τὸ 1920, μετὰ τὸ 1930. Αἰῶνες μετά.
Τείχη καὶ ρωγμές ποὺ ὅλο χαλνοῦν, κι ὅλο κάτι ἀπομένει. Οἱ Ἥρωες, ὀρθοί φρουροί, ἄφησαν πίσω τους ἀνυπολόγιστης ἀξίας παρακαταθήκη. Ἡ Μνήμη τοῦ Γένους, μὲ τὴν Δύναμη τῆς προφορικῆς παράδοσης κατέγραψε τὴν ἀνείπωτη θυσία. Ἔτσι μαθαίνει ὁ κόσμος τὶ συνέβη. Καὶ συνειδητοποιεῖ ποῦ πρέπει νὰ ἀκουμπήσει. Ποῦ πρέπει νὰ ἐλπίζει. Σὲ ποιοὺς νὰ ἀνάβει τὸ καντήλι τῆς Μνήμης.
Ἡ Ἑλλάδα ἐγκλωβίστηκε στὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο καὶ συνεχῶς συρρικνώνεται. Ἐγκαταλείφθηκε ὁ θεματοφύλακας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου. Χάθηκε ἡ γέφυρα ποὺ ἕνωνε τὸν ἀρχαῖο μὲ τὸν μεσαιωνικὸ καὶ τὸν μεσαιωνικὸ μὲ τὸν Νέο Κόσμο. Ὅ,τι δὲν βόλευε μπῆκε σὲ παρένθεση καὶ προτάχθηκαν τὰ ἰδεολογήματα τοῦ ἑλλαδισμοῦ.
Καὶ ὅμως. Ὁ Ἀγῶνας τῶν Πολιορκημένων, ποὺ ἐνῶ γνωρίζουν τὸ τέλος καὶ παρὰ ταῦτα ἐπιλέγουν νὰ τηρήσουν τὸν Ὅρκο τῆς Ἀρετῆς, παραμένει τὸ Αἰώνιο Σύμβολο. Ἡ τρεμόσβεστη φλόγα ποὺ μᾶς κάνει νὰ βγαίνουμε ἀπὸ τὶς Συμπληγάδες τῆς πραγματικότητος καὶ νὰ ταξειδεύουμε στὸν Ἑλληνικό Κόσμο.
480 π.Χ. Ὁ Ξέρξης πρὶν ἀπό τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν καλεῖ τὸν Βασιλιᾶ τῶν Λακεδαιμονίων Δημάρατο. Τὸν ρωτᾶ ἂν θὰ τολμήσουν οἱ Ἕλληνες νά τοῦ ἀντισταθοῦν.
Καὶ ὁ Δημάρατος τοῦ ἀπαντᾶ.
- Ἡ Ἑλλάδα παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα εἶναι ἐφοδιασμένη μὲ Ἀρετὴ ποὺ κερδήθηκε μέ την Σοφία καί τον κυρίαρχο Νόμο. Ὁπλισμένη μὲ αὐτό τὸ Ἦθος ἡ Ἑλλάδα ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς Πενίας καί τοῦ Δεσποτισμοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἑλληνικό Πνεῦμα.
Τὸ ἴδιο συνέβη καί τὸ 1453. Καὶ ὁ Μεχμὲτ ἔστειλε πρέσβεις στὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο. Τοῦ παραχωροῦσε προνόμια καί τοῦ ἔδινε διαβεβαιώσεις πὼς δὲν θὰ πείραζε τὸν πληθυσμὸ μέσα στὰ Τείχη. Ζητοῦσε νά τοῦ παραδώσει τὴν Πόλη. Τὴν πεντηκοστή ἡμέρα τῆς πολιορκίας. Τὴν ἡμέρα Μνήμης τῶν Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου ἦταν σαφής. Δὲν δεχόταν νὰ πληρώσει ὑψηλότερους φόρους ὑποτέλειας. Ἃς κρατήσουν οἱ βάρβαροι ὅλα τὰ κατακτημένα ἐδάφη ποὺ ἔχουν κατακτήσει. Ἀλλὰ τὴν Κωνσταντινούπολη; Ὄχι. Δὲν μποροῦσε νά τὴν παραδώσει.
"Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν."
Ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε ἐκφράσει τὴν γνώμη ὅλων.
Στὶς 28 Μαΐου, τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς πολιορκίας, στὶς φρικτὲς ἐκεῖνες κρίσιμες ὧρες λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν τελευταῖα μεγαλοπρεπῆ λειτουργία ποὺ ἔμελλε νὰ τελεσθεῖ στὴν Ἁγία Σοφία, ὁ Βασιλέας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπευθύνεται στοὺς ἄνδρες του. Στοὺς τελευταίους πιστούς. Τοὺς ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῶν μεγάλων Ἑλλήνων Ἡρώων. Καὶ ὅτι εἶχε ἀποφασίσει νὰ πεθάνει Ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ, μαζὶ μὲ τὸν Λαό.
“(..)Καλῶς λοιπόν γιγνώσκετε, Ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσαρά τινα ὀφείλομεν κοινῶς πάντες νὰ προτιμήσωμεν τὸν θάνατον μᾶλλον ἥ τὴν ζωήν.
Πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας.
Δεύτερον δὲ ὑπὲρ τῆς Πατρίδος.
Τρίτον δὲ ὑπέρ τοῦ Βασιλέως ὡς Χριστοῦ τοῦ Κυρίου.
Καὶ τέταρτον ὑπέρ Συγγενῶν καὶ Φίλων.
Πεντήκοντα καὶ ἑπτὰ ἡμέραι παρῆλθον ἤδη ἀφ' ὅτου ὁ ἀλιτήριος σουλτᾶνος ἐλθών ἀπέκλεισεν ἡμᾶς καὶ μετὰ πάσης μηχανῆς καὶ δυνάμεως δὲν ἔπαυσε πολιορκῶν ἡμᾶς καθ' ἡμέραν τε καὶ νύκτα. Τώρα δὲ πάλιν, Ἀδελφοί, μὴ δειλιάσετε, ἐὰν ἔχη πέσει ὀλίγον μόνον μέρος τῶν τειχῶν ἐκ τῶν κρότων καὶ τῶν πληγμάτων τῶν πυροβόλων, διότι ὡς ὑμεῖς βλέπετε, κατὰ τὸ δυνατὸν διωρθώσαμεν πάλιν αὐτό.
Δὲν ἔχω καιρὸν νὰ εἴπω εἰς ὑμᾶς περισσότερα. Γνωρίσατε λοιπὸν τοῦτο. Καὶ ἐὰν ἐκ καρδίας φυλάξητε τὰ ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν, ἐλπίζω εἰς τὸν Θεόν, ὅτι θὰ λυτρωθῶμεν ἡμεῖς τῆς ἐνεστώσης αὐτοῦ δικαίας ἀπειλῆς. Δεύτερον δὲ καὶ ὁ στέφανος ὁ ἀδαμάντινος ἐν οὐρανοῖς ἐναπόκειται ἡμῖν, καὶ μνήμην αἰώνιος καὶ ἄξιος ἐν τῷ κόσμῳ ἔσεται."
Ἦταν πιὰ φανερό. Κάθε πολεμικὴ ἐπιτυχία, κάθε κατόρθωμα, κάθε πράξη Ἀντίστασης εἶχε ἀποκτήσει ἄλλο Νόημα. Τὸ Πνεῦμα εἶχε κυριαρχήσει ἐπὶ τῆς Ὕλης. Ἡ ἐπιλογή τοῦ μαρτυρίου, ἡ ἐπιλογή τῆς Ἐλευθερίας, ἡ προσμονὴ τῆς Ἀνάστασης θὰ ἔσωζε παντοτινὰ τὴν Πόλη.
29 Μαΐου 1453. Λίγο πρὶν τὸ ξημέρωμα. Στὴν θέα τῶν Ἀγαρηνῶν νὰ εἰσέρχονται ἀπὸ τὸ ρῆγμα, βγαίνει μιὰ κραυγὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ Κωνσταντίνου.
"Ἡ Πόλις ἐκυριεύθη καὶ ζῶ ἀκόμη;"
Καὶ ὁρμᾶ στὸ κρατερώτατο σημεῖο τῆς μάχης. Ἀνώνυμος μέσα στὸ πλῆθος τῶν ἀνωνύμων συμπολεμιστῶν του, ὁ Βασιλιάς πέφτει μπροστὰ στὴν Πύλη ποὺ ὑπερασπιζόταν ἐπὶ πενήντα ὀκτὼ μερόνυχτα. Στὴν Πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ.
Τὸ κῦρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου εἶχε σωθεῖ. Καὶ μαζὶ του, τὸ Ὅραμα τῆς Ἑλλάδος.
Φίλτατε Ἀναγνώστη.
Ὁ Γαλαξίας τῶν ἐπιφανῶν τοῦ Γένους, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, Βασιλέων, στρατηγῶν καὶ κληρικῶν, πολιτῶν, ἀρχόντων καὶ σοφῶν, ζώντων καὶ νεκρῶν, δὲν παύει νὰ μεταλαμπαδεύει τὸν Τρόπο. Ἡ Ἰδέα, τὸ Πνεῦμα καὶ οἱ Ἀθάνατοι ἐργάτες τοῦ Εἰκοσιένα δικαιώνονται.
Ἀπέναντι στὴν Τυραννία ποὺ φοβερίζει τὴν Ἀνθρωπότητα, ὁ Ἑλληνισμός καλεῖται καὶ σήμερα νὰ σαρκώσει τὸν προαιώνιο ρόλο. Τὴν πραγμάτωση τοῦ Ἀνέφικτου.
Ἡ Ἰδέα ζεῖ.
Ἡ ἀδιάλειπτος Ἱστορική Συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.
Τὰ ἀπαράγραπτα Δίκαια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἡ ἀπό κτίσεως τοῦ Βυζαντίου ἄκαμπτη Ἑλληνικότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Καὶ ἡ Ἐλιά καὶ ὁ Βράχος καὶ ὁ Νόστος. Ὅλα εἶναι Ἐκεῖ.
Ἡ Πόλις σὲ ἀκολουθεῖ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΣ

Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.Λεγοντας <φυλη>,εννοουμε την<καταγωγη>-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα<συνειδηση>
περι κοινης καταγωγης.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη<φυλετικη υπαγωγη>-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.
''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Αυτή η σημαία στα μάτια τα δικά μας συμβολίζει τους Αγώνες όσων πολέμησαν, εργάστηκαν,θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν και έζησαν με πρώτιστες αξίες εκείνες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Πατρίδας. Αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην αιώνιο πανύψηλο φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι ικανή καμία βουλή, κανένα κράτος και κανένας πολιτικός ή κεφάλαιο να την ξεφτιλίζει και να την ξεπουλάει καθημερινά. Οι δειλοί τη βλέπουν με φόβο. Οι προδότες σαν πανί. Οι αστοί σαν ύφασμα. Οι άνανδροι την καίνε. Μα εμείς τη βλέπουμε σαν τη Μάνα που καρτερεί να μας δεί να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. Τα δικά μας,τα δικά της, του Γένους.

ΛΟΓΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
"Από στενός πατριώτης, γίνομαι εθνικιστής, με τη συνείδηση του έθνους μου και όλων των άλλων εθνών, γιατί οι διαφορές των εθνών πάντα θα υπάρχουν, και έχω τη συνείδησή τους και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι διαφορές, που με τις αντιθέσεις τους, με τις αντιλήψεις τους, υψώνουν την ανθρώπινη συνείδηση και ενέργεια. Από άτομο γίνομαι άνθρωπος." (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18-3-1919)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

''Δεν θελω να πεθανει το Εθνος μου,το Εθνος αυτο, που τοσα εκαμε στην ζωη του, το εξυπνο,το τοσο ανθρωπινο. Για να το φυλαξω απο τον θανατο πρεπει τωρα να το καμω πεισματαρικο στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,στον ΕΘΝΙΣΜΟ, ας ειναι και υπερβολικο το αισθημα που θελω να δωσω στους Ελληνες. Μονον ετσι θα ζησει το ΕΘΝΟΣ.''

''Σε οποιους με κατηγορουν η με περιγελουν, γιατι τους κεντρω το Εθνικο τους αισθημα και τους μιλω αποκλειστικα,θα λεγω:Λοιπον θελετε να πεθανει το Εθνος σας;Αν το θελετε,πεστε το καθαρα,μην κρυβοσαστε''

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΡΗΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕπισταμνους πρς εδτας τι δκαια μν ν τ
νθρωπείῳ λγ π τς σης νγκης κρνεται, δυνατ δ
ο
προχοντες πρσσουσι κα ο σθενες ξυγχωροσιν.

κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του"

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ε89

Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

http://4.bp.blogspot.com/_NuhZMDR5O28/S_qK4rCNqWI/AAAAAAAAATQ/FgeBEEMBpt0/s400/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%91%CE%A3.jpg

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.


Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα.


Μ. Κούντερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: 26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

free counters